694 Sayılı KHK ile Bazı Mahkumlara Tahliye Yolu Açıldı : Kimleri Kapsıyor

A+
A-

Bilindiği üzere daha önce de yapılan farklı düzenlemelerle cezaevinde bulunan mahkumlara yönelik iyileştirmeler yapılmıştı. Yapılan bu düzenlemelerle hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevlerine geçişleri kolaylaştırılmış, ayrıca denetimli serbestlik konusunda yapılan düzenlemeyle 01/08/2016 tarihinden önce işlenen bazı suçlar için denetimli serbestlik süresi bir yıldan iki yıla çıkartılmıştı. Yapılan bu kanun değişiklikleri ile hükümlü ve ailelerinin bir nebze olsun rahatlamalarına ve ileride yapılacak olan yeni değişikliklere olan inançlarının artmasına neden olmuştu.

Mahkumlara Tahliye Yolu

694 Sayılı KHK ile Bazı Mahkumlara Tahliye Yolu Açıldı : Kimleri Kapsıyor

25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 694 Sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile geçmişte yapılan düzenlemelere bir yenisinin daha eklenmesi birçok hükümlü ve hükümlü yakınını kendilerini ilgilendirip ilgilendirmediği yönünde merak içerisinde bırakmıştır.

Aslında 25 Ağustos 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 694 Sayılı KHK nın 151. Maddesi ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununa geçici madde eklenerek bazı tutuklu ve hükümlüler hakkında verilen disiplin cezaları ve tedbirleri ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

25 Ağustos 2017 Tarihinde Yayımlanan 694 Sayılı KHK’dan Hangi Tutuklu ve Hükümlüler Faydalanabilir

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanununa geçici madde eklenerek, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen bazı suçlardan dolayı mahkum olan tutuklu ve hükümlüler hariç olmak üzere 01 Ağustos 2017 tarihinden önceki eylemleri nedeniyle, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 39 ve 46. Maddeleri uyarınca verilen disiplin cezası ve tedbirleri, infaz edilmeleri kaydıyla 48. Maddedeki süre ve karar şartı aranmaksızın cezaevi idaresi ve gözlem kurulunca verilecek iyi hal kararı üzerine kaldırılır. ( 5275 Sayılı Yasanın 55. Maddesindeki hükümler saklıdır)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği

Herhangi bir şekilde disiplin cezası ve tedbir nedeniyle açık cezaevine ayrılamayan veya denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanamayan hükümlülerin cezaevi idaresi ve gözlem kurulunca verilecek iyi hal kararı üzerine, 5275 Sayılı CGTİK.nun 48. Maddesindeki süre ve karar şartı aranmaksızın disiplin cezaları ve tedbirleri kaldırılır. Bu haliyle disiplin cezası ve tedbirinin süresinin dolmasını bekleyen hükümlüler bu süreyi beklemeden açık cezaevlerine ayrılabilecek veya engel teşkil eden bu durumun ortadan kalkması ile denetimli serbestlikten faydalanabilecekler.

25 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 694 Sayılı KHK’nın 151. Maddesindeki Düzenlemeden Faydalanamayacak Olan Suçlar Aşağıda Maddeler Halinde Sıralanmıştır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununu İkinci Kitap Dördüncü Kısım:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar 

 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (Madde 302)
 • Düşmanla işbirliği yapmak (Madde 303)
 • Devlete karşı savaşa tahrik (Madde 304)
 • Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama (Madde 305)
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplama (Madde 306)
 • Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma (Madde 307)
 • Düşman devlete maddi ve mali yardım (Madde 308)

BEŞİNCİ BÖLÜM Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar 

 • Anayasayı ihlal (Madde 309)
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı (Madde 310)
 • Yasama organına karşı suç (Madde 311)
 • Hükûmete karşı suç (Madde 312)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan (Madde 313)
 • Silâhlı örgüt (Madde 314)
 • Silâh sağlama (Madde 315)
 • Suç için anlaşma (Madde 316)

ALTINCI BÖLÜM Milli Savunmaya Karşı Suçlar 

 • Askerî komutanlıkların gasbı (Madde 317)
 • Halkı askerlikten soğutma (Madde 318)
 • Askerleri itaatsizliğe teşvik (Madde 319)
 • Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma (Madde 320
 • Savaş zamanında emirlere uymama (Madde 321
 • Savaş zamanında yükümlülükler (Madde 322
 • Savaşta yalan haber yayma (Madde 323
 • Seferberlikle ilgili görevin ihmali (Madde 324-
 • Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü (Madde 325)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kpssye Girmeden Memur Olmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor

YEDİNCİ BÖLÜM Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 

 • Devletin güvenliğine ilişkin belgeler (Madde 326)
 • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme (Madde 327)
 • Siyasal veya askerî casusluk (Madde 328)
 • Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama (Madde 329)
 • Gizli kalması gereken bilgileri açıklama (Madde 330)
 • Uluslararası casusluk (Madde 331)
 • Askerî yasak bölgelere girme (Madde 332)
 • Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik (Madde 333)
 • Yasaklanan bilgileri temin (Madde 334)
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini (Madde 335)
 • Yasaklanan bilgileri açıklama (Madde 336)
 • Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama (Madde 337)
 • Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi (Madde 338)
 • Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma (Madde 339)

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (Madde 220)

Ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar

25 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 694 Sayılı KHK.nun 151. Maddesi Tam Metni

694 SAYILI KHK MADDE 151

5275 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir

Geçici Madde 8 – 5237 Sayılı Kanunun İkinci Kitap  Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde ve 220 nci maddesinde düzenlenen suçlar  ve cinsel dokunulmazlığa  karşı işlenen suçlar ile bunların mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki karşılığı olan suçlardan ve 3713 Sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar ile bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kalan hükümlü ve tutuklular hakkında verilenler hariç olmak üzere; 01/08/2017 tarihinden önceki eylemler nedeniyle bu kanunun 39 ile 46 ncı maddeleri uyarınca verilen disiplin cezası ve tedbirleri, infaz edebilmeleri kaydıyla 48 nci maddedeki süre ve karar şartı aranmaksızın idare ve gözlem kurulunca verilecek iyi hal kararı üzerine kaldırılır. 55 ici madde hükümleri saklıdır”

Yazımızın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak için Facebook üzerinden ya da  diğer sosyal medya platformu üzerinden paylaşmak için hemen altta yer  alan PAYLAŞ butonunu kullanabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 15 YORUM
 1. mükrewmin dedi ki:

  peki ilk yorumu ben yapıyım neden devletin böyle bir kararı var da görsel ve yazılı basında neden paylaşmadınız bizlerde böyle yasaları bekliyorduk beni aydınlatırsanız sevinirim benim oglum denetimli serbestlik ten içeride benim oglu açık ceza infaz kurumuna geçebilirmi bunun için benim ne yapmam gerekir beni bilgilendirirseniz sevinirim sizlere iyi akşamlar

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mükremin bey, sitemizde bu konu ile alakalı bir çok bilgi bulunmakta, kimseden hiç bir karşılık beklemeden elimizden geldiğince bu konularda okurlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz.

 2. mükremin dedi ki:

  peki ilk yorumu ben yapıyım neden devletin böyle bir kararı var da görsel ve yazılı basında neden paylaşmadınız bizlerde böyle yasaları bekliyorduk beni aydınlatırsanız sevinirim benim oglum denetimli serbestlik ten içeride benim oglu açık ceza infaz kurumuna geçebilirmi bunun için benim ne yapmam gerekir beni bilgilendirirseniz sevinirim sizlere iyi akşamlar

 3. mükremin dedi ki:

  benim oglum denetimli serbestlik ihlali yaptıgı için kesileşmiş 1 yıl 4 ay kapalı ceza infaz kurumunda 2 aydır yatıyor açık ceza infaz kurumuna geçmesi için benim ceza infaz kurumuna dilekçemi yazmam gerekiyor lütfen bana yardım edin ben ne yapacagımı bilmiyorum lütfen

 4. Cansel dedi ki:

  Taadütü ihlal suçuna af var mı acaba

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Cansel hanım, maalesef taahhüdü ihlal suçuna af bulunmamakta ayrıca taahhüdü ihlal suçuna infaz indirimi ve denetimli serbestlikte uygulanmamaktadır, taahhüdü ihlal ancak ihlal edilen taahhüdün (borcun) ödenmesi ile infaz edilmemektedir.

  2. Cansel dedi ki:

   Teşekkür ederim babamlar hem taadüt yapmışlar hem de emekli maaş kesinti yaptığı halde yine de cezaları çıktı itiraz ettiler red geldi ve perşembe günü günleri doluyor ve hala maaş oraya kesilirken nasıl oluyor nasıl bir kanun anlamıyorum 😌

 5. Bahisci dedi ki:

  2018 de 3 yil 6 ay ceza aldim cezayi istinafa gonderdim yatarim olurmu yatarim olsa bile ne kadari acikta ne kadari kapalida gecer simdiden tskler
  Sucum yasa disi bahis oynatmak

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Bahisçi, tarafınıza verilen ceza 3 yıl 6 ay hapis cezası ise ve suç tarihi 01 Temmuz 2016 tarihinden sonra olduğu kabul edildiği takdirde, verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 4 AY HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız.
   1 YIL 4 AY HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaksınız.
   Tarafınıza verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.

 6. Sevgi dedi ki:

  Merhaba benim erkek arkadaşım 2017 mayıs ayında açık cezaevinden izine ayrılarak bir daha geri dönüş yapmadı.Bu şekilde izin ihlali yapmış oldu.Şu anda kalan cezası 27 ay ve biz hayatımızı düzene sokmak için erkek arkadaşım kendi gidip teslim olmak istiyor.Peki bu yasadan kendisi yararlanıyor mu ?Girdiği zaman ne zaman tekrar açığa salınır bilgi vermenizi rica ediyorum.

 7. Sevgi dedi ki:

  Merhaba erkek arkadaşım mayıs 2017 de açık cezaevinden izinli olarak çıkıp geri dönmedi.Bu şekilde izin ihlali yapmış oldu.Kendisinin 28 ay kalan cezası var.Hayatımızı düzene sokmak için kendisi teslim olmak istiyor.Bu şekilde bu kanundan kendisi yararlanıyor mu?Teslim olduğu zaman açığa çıkma ihtimali nedir ve zaman olarak nedir? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Sevgi hanım, erkek arkadaşınız teslim olsa bile öncelikle disiplin hapsi yatacak, bununla birlikte yaklaşık bir yıl kadar kapalı ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra açık ceza evine ayrılabileceği kanaatindeyiz. Firar suçu nedeniyle ayrıca hakkında kamu davası açılacaktır.

  2. Sevgi dedi ki:

   Cevabınız için öncelikle teşekkürler disiplin suçunu zaten yatacağını biliyoruz 10 günde hücre yatacak disiplini gerektirdiği için erkek arkadaşımın bi arkadaşıda aynı durumdaydı gidip teslim oldu 8 ay kamudan ceza aldı 5 ay hücre sırasını bekledikten sonra hücresini yatıp hemen açığa çıkardılar o yüzden sormuştum bize nasıl yansır bu diye bilgi için teşekkür ederim.

 8. elif dedi ki:

  Merhaba, cevap verirseniz çok sevinirim. Eşim tehdit suçundan 2yıl 1 ay hapis cezası aldı 4ay 20 gün yatıcaksın dediler. bugün teslim oldu açık ceza evine götürdüler. denetimli serbestlik alma gibi bir durumu olur mu ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Elif hanım, eşinizin işlediği suçun suç tarihi 01/07/2016 tarihinden sonra ise; Eşiniz verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasından koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 4 AY 21 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
   Eşiniz 4 AY 21 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaktır.
   Eşinize verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.


Önceki yazıyı okuyun:
5 Adımda Cumhurbaşkanına Nasıl Mektup Yazılır

Bu yazımızda farklı bir konuya değinerek; Cumhurbaşkanına nasıl yazı yazarım diye düşünenler için hazırlamış olduğumuz 5 Adımda Cumhurbaşkanına Nasıl Mektup...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016