Adli Kontrol ve Denetimli Serbestlik Yasası

A+
A-

Bu yazımızda sizlere ülkemizde uygulanan Denetimli serbestlik Yasası ve Adli kontrol müessesesi hakkında varsa en son düzenlemeleri ile birlikte 2017 yılı için en güncel şekliyle kısaca bilgi paylaşımında bulunmaya çalışacağız.

Denetimli Serbestlik Yasası  2017 Güncel

Denetimli Serbestlik Yasası esasen 5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanununun 105/A maddesi ile getirilen düzenlemeleri ifade etmektedir.

Denetimli Serbestlik Yönetmeliği, Denetimli serbestlik daire başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri ve denetimli serbestlik hizmetleri danışma kurulu ile koruma kurullarının teşkilat, görev, yetki, çalıma, toplantı usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Denetimli serbestlik kişinin yasal tarafından belirlenen deneme süresi içerisinde cezasını sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesi ile bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyaya uyum sağlayabilmesi amacıyla çıkartılmış bir yasadır.

2017 Yılı itibari ile Denetimli Serbestliğin Şartları

Denetimli serbestlik yasası, ceza evinde bulunan hükümlülerin hepsinin yararlanabileceği bir yasa değildir. Denetimli serbestliğin uygulama koşulları farklılıklar gösterebilir. Denetimli serbestlikten yararlanmak için hükümlü tarafından bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 2017 yılı itibari ile denetimli serbestlikten yararlanacak kişinin açık cezaevine geçiş hakkını elde etmiş olması yeterlidir. Ayrıca hükümlünün “iyi halli” olması gerekmektedir. Ancak 31/12/2020 tarihinden sonra denetimli serbestlikten faydalanabilmek için son 6 ayını açık ceza infaz kurumunda geçirme şartı aranacaktır.

Açık Cezaevine Geçiş Hakkı

Düzenlemesi yapılan ve 2017 tarihi itibari ile de uygulamada olacak yönetmeliğe göre toplam cezasının 1/10’unu kapalı cezaevinde geçiren ve koşullu salıverilmesine belli bir süre kalan kişi açık cezaevine ayrılma hakkı kazanmaktadır.  Ancak bazı suçlar yönünden açık cezaevine geçme koşulları diğer suçlara göre daha zordur. Her hükümlünün durumu infaz dosyasının içeriğine göre farklılık gösterebilir.

İyi Halli Olma Şartı

Denetimli Serbestlikten yararlanmanın bir diğer şartı da “iyi halli olma” şartıdır.  Hükümlünün iyi halli olup olmadığı konusunda kararı Cezaevi idaresi düzenlediği bir rapor ile verir. Hükümlü aleyhine bir rapor düzenlendiği kanaatindeyse bu rapora ceza infaz hakimliğine dilekçe vererek itiraz edebilir.

Denetimli Serbestlik Son Durum

2019 Yılı Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik 01/07/2016 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlarda Kaç Yıldır

Denetimli serbestlik yasasından yararlanmak için öncelikle hükümlünün cezaevinde bulunması gerekmektedir. Hükümlü cezaevine girdikten sonra iyi halli olup olmadığı konusunda cezaevi idaresi tarafından hakkında bir rapor düzenlenir. Bu rapora istinaden hükümlü hakkında denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  2019 Yılı Bilirkişi Asgari Ücret Tarifesi Belli Oldu (Tam Liste)

01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirli düzenlemeler yapılmış, bu tarihten önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sisteminin uygulanması kanunlaştırılmıştır. Buna göre:

-Denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır.

-Süreli hapis cezalarına mahkum olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri taktirde koşullu salıverme hükümlerinden yararlanacaktır.

Yukarıda da belirtilen iki düzenleneme de 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar açısından uygulanacaktır. 671 Sayılı KHK düzenlemesi ile  01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda, 5275 sayılı 105/A maddesinde yer alan eski infaz hükümleri geçerli olacaktır. Suçun 01/07/2016 tarihinden önce işlenmiş olması yeterlidir.  Mahkûmiyet daha sonraki bir tarihte kesinleşse bile hükümlü KHK’da düzenlenen denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanabilecektir.

Denetimli Serbestlik Altındayken Suç İşleyenlerin Durumu

Denetimli Serbestlik altındayken suç işledikleri gerekçesiyle yargılananlar hakkında öncelikle işledikleri iddia edilen suçun kesinleşmesi beklenir. İşledikleri iddia edilen suçtan dolayı ceza almaları ve bu cezanın kesinleşmesi halinde hükümlü cezaevine alınarak cezaların toplanması gerektiğinden ayrı bir infaz süreci işleyecektir.  Hükümlü suç nedeni ile tutuklanmış ise tutuklu kaldığı süreler koşullu salıverme süresine eklenerek denetimli serbestlik süresi yeniden hesaplanacaktır.

Denetimli Serbestlik Kapsamında Olmayan Suçlar 2017 güncel

 1. Kasten adam öldürme suçu (TCK. 81,82. Md)
 2. Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden ya da ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenen kasten yaralama suçu.
 3. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar. (Haberleşmenin gizliliğini ihmal, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, Kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, Özel hayatın gizliliğini ihlal, Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, Verileri yok etmeme)(TCK.132, 133, 134,135,136,137,138. Md.)
 4. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar.(TCK. 102,103,104,105.md)
 5. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar. (Haberleşmenin gizliliğini ihmal, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, Kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, Özel hayatın gizliliğini ihlal, Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, Verileri yok etmeme)(TCK.132, 133, 134,135,136,137,138. Md.)
 6. Devletin güvenine karşı suçlar.(Örgüt üyeliği suçu dahil)
 7. Devletin sırlarına karşı suçlar.
 8. Anayasal düzene karşı suçlar.
 9. Milli savunmaya karşı suçlar.
 10. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihmal ve ticareti.(TCK 188. Md.)
 11. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.
 12. Örgütlü tüm suçlar.
 13. Koşulu salıverme hakkı geri alınan hükümler.
 14. Cezaevinde disiplin cezası alıp da cezası henüz disiplin kurulunca kaldırılmayanlar.
 15. Borçlar ve tazminatlar ödenmediği takdirde 5411 sayılı bankacılık kanunu gereği bankacılık zimmeti suçu.
 16. Taahhüdü ihlal suçu işleyenler. ( kanundan alıntı yapılmıştır)

671 sayılı kanun hükmündeki kararname hükümlerinden (denetim serbestlikten) yukarıdaki suçlardan bir veya birkaçını  işleyen hükümlüler yararlanamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İş Kazası Nedir

Adli Kontrol Nedir

Adli Kontrol;  şüpheli veya sanığın tutuklanması yerine bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutularak, toplum içerisinde denetimini öngören bir koruma tedbiridir.

Denetimli Serbestlikte Adli Kontrol Tedbirleri Nelerdir

Şüpheli veya Sanık hakkında hakim tarafından belirlenen bir veya birkaç adli kontrol tedbiri uygulanabilir. Denetim Serbestlik Yasasının 56. Maddesinde adli kontrol tedbirleri açıkça belirtilmiştir. Adli Kontrol tedbirlerini genel olarak aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

 1. Yurt dışına çıkma yasağı
 2. Hakim tarafından belirlenen yerlere belirlenen süreler içerisinde düzenli olarak başvurmak
 3. Hakimin belirlediği kişi veya mercilerin çağrılarına uyma, eğitim faaliyetlerine katılma.
 4. Taşıt kullanmamak ve sürücü belgesine belli bir süre el konulması.
 5. Tedavi ve muayene tedbirlerine uymak
 6. Suç mağdurlarının haklarını güvence altına almak.
 7. Hakim tarafından belirlenecek bir güvence miktarının yatırılması.
 8. Silah bulundurmamak ve taşımamak
 9. Aile yükümlülüğünü yerine getirmek veya düzenli nafaka ödeyeceğine dair güvence vermek.
 10. Konutunu terk etmemek
 11. Belirli bir yaşam bölgesini terk etmemek
 12. Belirlenen yer ve bölgelere gitmemek
 13. Belirlenen kişi veya kuruluşlarla ilişki kurmamak

Şeklinde ifade edilebilir. Adli Kontrol kararına tebligata rağmen herhangi bir mazereti olmaksızın kasıtlı şekilde uymayanlar, adli kontrol kararlarının gereklerine yerine getirmeyenler,  tedbirin infazı başladıktan sonra tedbirin gereklerini yerine getirmeye devam etmeyenler ve tedbiri ihlal eden şüpheli ve sanıklar uyarılmaksızın hakkında karar verilmesi amacıyla adli kontrol dosyası Cumhuriyet Başsavcılığına ve Mahkemeye gönderilir.

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. senolcevik dedi ki:

  5ay ceza aldim dogrudanacikceza evinemi gidicem saygilar

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Şenol bey, 22/02/2017 tarihli resmi gazetede yapılan değişiklikte, 10 yıldan az hapis cezası olan hükümlülerin, cezalarının 1 ayını iyi halli olarak cezaevlerinde geçirmeleri halinde açık cezaevine çıkabilecekleri şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için Açık Cezaevine Ayrılma Yönetmelikte Yapılan Son Değişiklik konulu yazımızı okuyabilirsiniz.

 2. İbrahim dedi ki:

  Adli kontrol aldım parmak izimi atmam gereken saati 30 dakika geciktirdim şimdi ne yapmam gerekiyor mahkememe 1 ay kaldı lütfen yardım

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   İbrahim bey adli kontrol kararlarında belirtilen süreler içerisindeki imzaların atılmasına dikkat edilmelidir, süreler ile ilgili bir sıkıntı yaşadığınız takdirde ilgili mahkemeye başvurarak adli kontrol imza tarih veya saatlerinin değiştirilmesini talep edebilirsiniz, bir kereye mahsus imzanın 30 dakika geç atılmasının sorun olmayacağını düşünmekteyiz.

 3. ismail dedi ki:

  5ay cezam kapsamında 29.06.2019 tarihinde denetim serbestlik planımda yapmam gerekenlerin hepsi sorunsuz bitti. şuan yurtdışı yasagım varmış. bu ne zaman ve nasıl kalkar?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba İsmail bey,
   Bu konuda ilgili mahkemeye başvurarak yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep edebilirsiniz

 4. Husnida dedi ki:

  Yurtdışı yasağım var yabancıyım 20 gün cezaevinde öldüm 6 aydır yurtdışı yasağım var onu kalkdırılması için mehkemeye etiroz ettik ama kabul etmiyor ne yapmam gerekiyor kaldırılması icin

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Husnida hanım,
   Adli kontrol kararının kaldırılması için ilgili mahkemeye başvurmalısınız itiraza rağmen kaldirilmazsa dosyanız üst mahkemeye incelenmek üzere gönderilecektir.


Önceki yazıyı okuyun:
Adli Kontrol Ne Zaman Biter : Tüm Süreç Detaylı Anlatım

Öncelikli olarak, adli kontrol ne zaman biter sorusuna cevap vermeden önce adli kontrolün ne olduğu, hangi suçlar için adli kontrol...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016