Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

A+
A-

Adli Kontrol Nedir

5271 Sayılı Türk Ceza Kanunun 109 ve devam maddelerinde adli kontrol ele alınmıştır. 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunundan önce yargı sistemimizde adli kontrol ile ilgili olarak herhangi bir uygulama bulunmamaktaydı. Adli Kontrol uygulamasının hukuk sistemimizin içerisine yakın zamanda girdiğini söyleyebiliriz.

Adli Kontrolün amacı kişiyi özgürlüğünden yoksun kılmadan, belli yaptırımlar ve kurallar çerçevesinde denetim altında tutmaktır. Tutuklama kararı yerine adli kontrol kararı verilerek şüpheli veya sanık denetim altına alınmış olur. Adli Kontrol kararının uygulanması ile şüpheli veya sanık hakkında gelecekte doğabilecek olan zararlarda önlenmiş olur.

Adli Kontrol Kararının Uygulanma Şekli

Ceza Muhakemesinde tutuklama bir tedbir olarak uygulanmaktadır. Şüpheli veya sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması, cezanın kanundaki üst sınırı veya diğer hususlar dikkate alınarak hakim tarafından adli kontrol kararı verilebilir. Adli Kontrol Kararları da Ceza Mahkemeleri tarafından verilen tedbirlerdendir. Hakim tarafından belirlenen gün ve saatlerde imza verilmesi, Yurt dışına çıkma yasağı, kefalet uygulanan adli kontrol kararlarından bazılarıdır. Hakim gerekli görmesi halinde bir veya birkaç adli kontrol kararının uygulanmasına karar verebilir.

Adli kontrol kararı CMK.nın 100/4.md. belirtilen tutuklama yasağı öngörülen suçlar ( üst sınırı 2 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlar) açısından da uygulanabilir.

Adli Kontrol Tedbirleri Nelerdir

Ceza Muhakemesi Kanununa göre hakim şüpheli veya sanık hakkında bir veya birden fazla adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verebilir.5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109/3. Maddesine göre uygulanan adli kontrol kararları aşağıdaki gibidir.

a) Yurt dışına çıkma yasağı.

b) İmza Uygulaması ile hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.

c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.

d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.

e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.

f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.

g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek.

h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.

i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.

Güvencenin yukarıda sayılan hangi hususlardan ve usul işlemden dolayı alındığı ne kadarının usul işlemlerinde hazır bulundurmak ne kadarının masraf, ceza ve muhtemel zarar için olduğu ayrı ayrı gösterilecektir,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Belediye Dilekçe Örnekleri A D

Yukarıda belirtilen yükümlülüklerden f, h ve i maddelerinde yer alan ve sanık tarafından yerine getirilecek güvenceye ilişkin olarak aşağıdaki şekilde uygulama yapılır.

Güvence;

1) Şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde hazır bulunmasını (hükmün infazında veya hakkında verilecek diğer yükümlülükleri yerine getirmek üzere)

2) Katılanın yaptığı masrafların ödenmesini, suçun neden olduğu zararların giderilmesini ve eski hale getirilmesini, kamusal giderlerin ödenmesini, para cezalarının ödenmesini

3) Şüpheli veya sanık nafaka borçlarını ödemediği için kovuşturuluyorsa nafaka borçlarının ödenmesini, sağlar. 

Adli Kontrol Kararına İtiraz Nasıl Yapılır

Adli Kontrol Kararına itiraz için kanun yoluna başvurulabilir.  Kararın öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde adli kontrol kararına itiraz kanun yoluna başvuru yapılabilir.

Adli Kontrol Kararına soruşturma aşamasında kararı veren Sulh Ceza Hakimliğine, kavuşturma aşamasında kararı veren mahkemeye bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hâkim onaylar. Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme itirazı yerinde görürse kararı düzeltir, yerinde görmezse en çok üç gün içinde, adli kontrol kararına itirazı incelemeye yetkili olan merciine gönderir.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Nereye Yapılır

Adli Kontrol Kararına itiraz kararı veren Sulh Ceza Hakimliklerine veya tutuklama kararı veren mahkemelerine yapılır.

Hakkında adli kontrol kararı uygulanan şüpheli veya sanık bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabilir. Zabıt kâtibine başvuru halinde, bir tutanak düzenlenerek hakkında adli kontrol kararı uygulanan şüpheli veya sanığa bir örneği verilir.

Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen adli kontrol kararlarına itiraz edildiğinde, Sulh Ceza Hakimliği itiraz talebini yerinde görmediği takdirde reddeder ve kararı incelemesi ve itiraz konusunda karar vermesi için kendisinden sonra gelen numaralı Sulh Ceza Hakimliğine gönderir. Adli Kontrol Kararını o yerde bulunan son numaralı Sulh Ceza Hakimliği vermiş ise itiraz kararını ilk numaralı Sulh Ceza Hakimliği inceler ve karar verir.  Adli Kontrol Kararının verildiği yerde yalnızca bir Sulh Ceza Hakimliği varsa Adli Kontrol kararına itirazı en yakın yerdeki Sulh Ceza Hakimliği inceler ve karar verir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Konkordato Komiseri Nasıl Olunur Kimdir Ne İş Yapar

Kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından adli kontrol kararı verilmiş ise adli kontrol kararı inceleyip karar verilmek üzere üst mahkemeye gönderilir. Adli Kontrol Kararı ağır ceza mahkemesince verilmiş ise sulh ceza hakimliklerinde olduğu gibi kendisinden sonra gelen numaralı ağır ceza mahkemesi incelemeyi yapar,  adli kontrol kararının verildiği yerde tek ağır ceza mahkemesi varsa kararı veren mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesine itiraz incelemesi için gönderilir.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır

Adli Kontrol Kararına İtiraz dilekçesi yazılırken dilekçenin çok kısa veya çok uzun olmamasına dikkat edilmeli ve anlam bütünlüğü içerisinde gereksiz tekrarlardan kaçınılarak kronolojik bir biçimde somut olaylara değinilmeli ve deliller açık şekilde gösterilmelidir.  Daha sonradan ortaya çıkan deliller özellikle vurgulanmalı, dilekçenin okunur ve anlaşılır bir dille yazılmasına dikkat edilmelidir.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçe Örnekleri

Adli kontrol kararına itiraz dilekçe örnekleri aşağıda paylaşılmış olup, bu dilekçe örnekleri üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak kendinize uygun uyarlama yapabilirsiniz.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Adli kontrole itiraz dilekçesi örneği

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Adli Kontrol Kararına İtiraz DilekçesiZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Adli Kontrol İzin Dilekçesi Örneği : İzin Almak İçin Ne Yapmalı

Hakkında adli kontrol verilerek, haftanın belli günlerinde ve saatlerinde en yakın kolluk birimlerine müracaat edip imza atması gereken kişiler, bu...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016