Adli Kontrolde Süreler ve Uygulama Şekli

A+
A-

Hukuk sistemimizin içerisine yakın zamanda giren adli kontrol uygulaması, kişiyi özgürlüğünden yoksun kılmadan belli kurallar ve yaptırımlar çerçevesinde denetim altında tutmayı amaçlamaktadır. Bu uygulama ile tutuklukta yaşanan olumsuzluklar ve telafisi mümkün olmayan zararların da önüne geçilmiş olunması amaçlanmaktadır. 5271 Sayılı Türk Ceza Kanununun 109 ve devam maddeleri ile düzenlenen adli kontrol uygulaması, uygulanış şekillerine göre farklılık gösterebilmektedir. Daha önce bu konuları farklı yazılarımızda işlediğimiz üzere; bu yazımızda siz değerli okurlarımız için daha çok adli kontrolde süreler ve uygulama şekli  konularına ele almaya çalışacağız.

Adli Kontrol Nasıl Uygulanır

Adli Kontrol kararı bir tedbir olarak uygulanmaktadır. Kaçma şüphesi bulunmayan şüpheli ve sanık hakkında diğer hususlarda dikkat alınarak adli kontrol kararı uygulanabilir. Bir kişi hakkında birden fazla adli kontrol kararına da hükmedilebilir. Örneğin haftanın belli günlerinde belli saatte imza vermesine karar verilen biri için ayrıca yurt dışı yasağı da uygulanabilir. Ayrıca cezanın üst sınırı 2 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlar açısından da (CMK nın 100/4. Maddesinde belirtilen tutuklama yasağı öngörülen suçlar) adli kontrol kararı uygulanabilir.

Adli Kontrol Süresi

Adli kontrol kararları tutuklamanın yerine bir tedbir olarak uygulanmaktadır. Cumhuriyet Savcısının tutuklama veya adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği şahıs hakkında, Sulh Ceza Hakimliği talep üzerine veya resen adli kontrol kararı uygulayabilir. Adli Kontrol Kararının şartlarını ve uygulama şekillerini kararı veren Sulh Ceza Hakimliği belirler. Kovuşturma aşamasında ise yine ilgili mahkeme hakimi tarafından adli kontrol kararının şartları ve uygulama şekilleri belirlenir.

Adli kontrol kararları içerisinde, uygulama açısından en fazla karşılaşılan imza verme yükümlüğü ve yurt dışına çıkma yasağının uygulanmasıdır.  İmza verme yükümlüğünün yerine getirilmesine de, hangi günlerde ve hangi saatlerde imza verileceği yine Sulh Ceza Hakimliğinin veya kovuşturma aşamasında ilgili mahkeme hakiminin kararı ile belirlenir. Bazen haftanın her günü birkaç kez imza atılmasına hükmedildiği gibi bazen de haftanın bir veya birkaç günü bir kez imza atılmasına karar verilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İkametgah Değişikliği İçin Nereye Başvurulur (Cezası Var mı)

Adli Kontrol Kararının Kaldırılması

Adli Kontrol uygulaması, hakkında karar verilen şüpheli hakkında genellikle soruşturmasın tüm aşamasında uygulanır. Bazı durumlarda ise adli kontrol kararına yapılan itirazlar veya adli kontrol kararının uygulanmasında değişiklik yapılmasına ilişkin talepler değerlendirilerek yeni bir karar verilebilir.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen bazı adli kontrol kararlarında şüpheli hakkında kamu davası açılmasına kadar ibaresi yazılabilir. Böyle bir durumda dava açılan mahkeme resen veya şüphelinin talebi üzerine adli kontrolün kaldırılmasına karar verebilir. Bunun haricinde davanın açılması ile dava açılan ilgili mahkemeler adli kontrolün uygulanmasına gerek görmeyip yine adli kontrolün kaldırılmasına resen karar verebilirler. Adli kontrol kararının uygulanıp uygulanmaması veya adli kontrolün uygulanmasında değişiklik yapılması dava açılan mahkemenin takdirindedir.

Adli Kontrol Kararının Uygulama Şekli ve Süresi

Adli Kontrol Süresi

Adli Kontrol Tedbirleri

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109/3. Maddesine göre uygulanan adli kontrol tedbirleri aşağıdaki gibidir. Şüpheli veya sanık hakkında hakim tarafından bu tedbirlerden biri veya birkaçı uygulanabilir.

a) Yurt dışına çıkma yasağı.

b) İmza Uygulaması ile hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.

c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.

d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.

e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.

f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.

g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek.

h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.

i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.

Adli Kontrol Kararının Süresi

Adli Kontrol Kararı Nedir

Güvencenin yukarıda sayılan hangi hususlardan ve usul işlemden dolayı alındığı ne kadarının usul işlemlerinde hazır bulundurmak ne kadarının masraf, ceza ve muhtemel zarar için olduğu ayrı ayrı gösterilecektir,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  UYAP E Satış Sistemi Nedir Nasıl Kayıt Olunur

Yukarıda belirtilen yükümlülüklerden f, h ve i maddelerinde yer alan ve sanık tarafından yerine getirilecek güvenceye ilişkin olarak aşağıdaki şekilde uygulama yapılır.

Güvence;

1) Şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde hazır bulunmasını (hükmün infazında veya hakkında verilecek diğer yükümlülükleri yerine getirmek üzere)

2) Katılanın yaptığı masrafların ödenmesini, suçun neden olduğu zararların giderilmesini ve eski hale getirilmesini, kamusal giderlerin ödenmesini, para cezalarının ödenmesini

3) Şüpheli veya sanık nafaka borçlarını ödemediği için kovuşturuluyorsa nafaka borçlarının ödenmesini, sağlar.

Adli Kontrol Kararına İtiraz

Adli Kontrol Kararına itiraz kararı veren Sulh Ceza Hakimliğine, ya da davanın açılması halinde ilgili mahkemeye bir dilekçe ile yapılır. Adli Kontrol kararının verildiğinin öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde ilgili makama başvurunun yapılması gerekmektedir. Sitemizde örnek olarak hazırlamış olan Adli Kontrol kararına itiraz dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz. ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Adli Kontrol ve Denetimli Serbestlik Yasası

Bu yazımızda sizlere ülkemizde uygulanan Denetimli serbestlik Yasası ve Adli kontrol müessesesi hakkında varsa en son düzenlemeleri ile birlikte 2017...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016