Adli Para Cezasını Taksitlendirme Dilekçe Örneği

A+
A-

Yargı sistemimizde, hapis cezası ile birlikte veya hapis cezasından ayrı olarak Adli Para Cezası da uygulanabilmektedir. Verilen adli para cezalarının bir kısmının ertelenmesine veya Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kararı verilmekte bir kısmı hakkında ise herhangi bir erteleme uygulanmadan cezaya hükmedilmektedir. Bu yazımızda 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda Adli Para Cezasının infazı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Adli Para Cezasına ilişkin yapılan düzenleme ile birlikte adli para cezasını taksitlendirme dilekçe örneğimizi paylaşmaya çalışacağız.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Adli Para Cezası

Türk Ceza Kanununun 52. Maddesinde  Adli Para Cezası ile ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır,  5237 Sayılı TCK. Nın 52.maddesine göre adli para cezası;

 (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

 (2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

 (3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir. 

(4) Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununda Adli Para Cezasının İnfazı

5275 Sayılı İnfaz Kanununun 106. Maddesinde adli para cezasının infazına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır. İnfaz kanununa göre öncellikli olarak hükümlüye adli para cezasını ödemesi için bir ödeme emri tebliği yapılır. Hükümlü kendisine yapılan ödeme emrine rağmen belli süre içerisinde parayı ödemezse Cumhuriyet Savcısının kararı ile ödenmeyen kısmına karşılık gün miktarı hapis cezasına çevrilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus Hükümde, adli para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksite ödenmesine izin verilir. İlk taksitin süresinde ödenmemesi halinde verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İhtiyati Tedbir Kararı Nedir Nasıl Çıkarılır

Adli Para Cezasının İnfazı, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106. Maddesi ile aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

(1) Adlî para cezası, Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre tayin olunacak bir miktar paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

(2) Adlî para cezasını içeren  ilâm Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet savcısı otuz gün içinde adlî para cezasının ödenmesi için hükümlüye 20 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bir ödeme emri tebliğ eder.

(3) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek,  hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Hükümlünün, hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir.

(4) Çocuklar hakkında hükmedilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır.

(5) Adlî para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı olmasa bile üçüncü fıkra hükmü Cumhuriyet Başsavcılığınca uygulanır. 

(6) Hükümde, adlî para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adlî para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin verilir. İlk taksitin süresinde ödenmemesi hâlinde, verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır. 

(7) Adlî para cezası yerine çektirilen hapis süresi  üç yılı geçemez. Birden fazla hükümle adlî para cezalarına mahkûmiyet hâlinde bu süre beş yılı geçemez. 

(8) Hükümlü, hapis yattığı veya kamuya yararlı işte çalıştığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır veya kamuya yararlı işte çalıştırılma sona erer.

(9) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. Hapse çevrilmiş olmasına rağmen hak yoksunlukları bakımından esas alınacak olan adlî para cezasıdır. 

(10) Mülga.

(11) İnfaz edilen hapsin veya kamuya yararlı işte çalışmanın süresi, adlî para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, geri kalan adlî para cezasının tahsili için ilâm, Cumhuriyet Başsavcılığınca mahallin en büyük mal memuruna verilir. Bu makamlarca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kalan adlî para cezası tahsil edilir. (Kaynak:5275 Sayılı Kanun)

Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Dilekçe Örneği

Hükmü veren mahkeme tarafından adli para cezasının taksitlendirilmesine ilişkin karar verilmiş ise hükümlü cezasının kesinleşmesi sonucunda Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak olan ödeme emrine uymak ve taksitlerini düzenli olarak yatırmak zorundadır. Yine, hükmü veren mahkemenin adli para cezasını herhangi bir takside bağlamaması halinde hükümlü bir aylık yasal süresi içerisinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz bürosuna başvurarak taksitlendirme talebinde bulunabilir. Sitemizde, Adli Para Cezasının taksitlendirilmesi talepli dilekçe örneği mevcut olup, bu dilekçe örneği üzerinde gerekli uyarlamaları yaparak kendinize uygun hale getirebilirsiniz. Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Talep Dilekçesi Örneği aşağıda istifadenize sunulmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İSU Dilekçe Örneği : Abonelik, İptal, Şikayet, Fatura İtiraz

Resimleri büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi

Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Dilekçe Örneği

Sayfa 2

Dilekçe örneklerimizi PDF formatında indirmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Dilekçesi pdfZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Adli Kontrolde Süreler ve Uygulama Şekli

Hukuk sistemimizin içerisine yakın zamanda giren adli kontrol uygulaması, kişiyi özgürlüğünden yoksun kılmadan belli kurallar ve yaptırımlar çerçevesinde denetim altında...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016