Adli Tatil Ne Zaman 2019 Adli Tatilde Duruşma Yapılır mı

A+
A-

Ülkemizde her yıl belli bir zamanda Hakim, Savcı, adliye çalışanları ve avukatların rahatça izinlerini kullanması amacıyla adli tatil uygulaması yapılmaktadır, ancak, adli tatil dendiğinde adliyelerin tamamının tatile girdiği veya mahkeme, savcılık ve diğer adli birimlerin adli tatil sonuna kadar kapalı olduğu anlaşılmamalıdır.

Bu makalemizde adli tatil nedir, adli tatil ne zaman başlar ve ne zaman biter, adli tatilde duruşma yapılabilir mi, adli tatilde görülen işler ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

Adli Tatil Nedir

Adli Tatil her yıl belli zamanda Hakim, Savcı, adliye çalışanları ve avukatların yıllık izinlerini rahatça kullanabilmeleri amacıyla belli adli işlemlerin yapıldığı ancak, tutuklu veya belli davalar dışında duruşma işleminin yapılmadığı belli bir zaman aralığı olarak belirtebiliriz.

Adli Tatil Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter

Yukarıda da belirttiğimiz gibi belli zamanlarda adli işlemleri yapan kamu görevlilerinin, hakim, savcı ve avukatların yıllık izinlerini rahatça kullanabilmeleri amacıyla ülkemizde belli bir zaman aralığı içerisinde adli tatil adı verilen dönem içerisinde duruşma işlemleri (bazı duruşma işlemleri hariç) ve belli adli işlemler yapılmamaktadır. Örneğin adli tatil içerisinde yapılan bir karar tebligatı kararın kesinleştirilebilmesi için adli tatilden sonraya ertelenecektir.

Yapılan son düzenleme ile ülkemizde adli tatil her yıl Temmuz ayının 20’sinde başlar ve Eylül ayının 1’ine kadar devam eder, Eylül ayının 1’in de ise yeni adli yılın açılışı yapılır. Mevcut uygulamada adli tatilin toplam süresi 42 gündür.

Adli Tatilde Görülen İşlemler Nelerdir

Adli tatilde görülen işlemleri hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri olarak ikiye ayırmak daha faydalı ve anlaşılır olacaktır.

Buna göre Hukuk Mahkemelerinde aşağıdaki işlemler adli tatil süresi içerisinde de görülmektedir. (6100 Sayılı HMK Madde 103)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Mahkumlara Müjde Son Dakika 2019 (900+ Yorum!)

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, hakkında karar verilmesi.

b) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçiler tarafından açılan davalar

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları

ç) Her çeşit nafaka ile soybağı dava ve işleri

d) Velayet ve Vesayete işlemlerine ilişkin dava ve işler

e) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

f) Adli Tatilde yapılmasına karar verilen keşif işlemleri

g) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

h) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ı) Kanunda acil yapılması (İvedi) gerekli görülen veya tarafların birinin talebi üzerine mahkemece acil olarak görülmesine karar verilen dava ve işler.

i) Çekişmesiz yargı işleri.

k) Deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

Yukarıda belirttiğimiz bu işlemlerden birinin yapılmasının adli tatilden sonraya bırakılması tarafların anlaşması veya mevcut olan tarafın talebi üzerine mümkündür,

Yine adli tatil süresi içerisinde yukarıda belirttiğimiz dava ve işlemler haricinde, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçeleri, yenileme dilekçeleri, her türlü tebligat, ilam verilmesi, dosyanın başka bir mahkemeye gönderilmesi veya Bölge Adliye Mahkemesi ile Yargıtay’a gönderme işlemleri yapılabilir. Bu işlemler İlk derece mahkemeleri ile birlikte bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemeleri içinde geçerlidir.

Hukuk mahkemelerinde yapılan işlemlerde, adli tatile tabi dava ve işlemlerde, kanuni sürenin son günü adli tatile rastlarsa, bu süre herhangi bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Bimer Nedir

Ceza Mahkemelerinde Adli Tatil süresi içerisinde aşağıdaki dava ve işlemler yapılmaktadır. (5271 Sayılı CMK.nın 331. Md.)

a) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi (acele) sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne şekilde yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca

b) Adli Tatil süresince Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

c) Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

Adli Tatilde Adliye Kapalı mı

adli tatil 2019

Adli Tatil İçerisinde Duruşma Yapılabilir mi

Adli tatil içerisinde normalde mahkemelerde duruşma yapılmamaktadır ancak belli davaların duruşmaları adli tatil olsa bile yapılabilir,  Örneğin tutuklu dava dosyaları veya kovuşturma işlemlerinin acele yapılması gerekli dava dosyalarının duruşmaları adli tatil olsa bile yapılmaya devam edilir. Adli tatil içerisinde Ceza ve Hukuk mahkemelerinin kararlarının kesinleştirme işlemleri yapılmaz, kesinleştirme tarihinin adli tatil süresi içerisine denk gelmesi halinde bu işlem adli tatilden sonra yapılır.

Adli Tatil Nedir Hangi İşlemler Yapılmaz konulu yazımızı okuyarak alternatif bilgilere de ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Adli Sicil Kaydının Silinmesi Nasıl Olur

Toplumumuzda yaşamakta olan bir çok birey, geçmişte isteyerek veya istemeyerek işlemiş olduğu suçlar nedeniyle adli sicil kaydında görünen ilamlar (sabıka...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016