Adli Tıp Kurumu Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği (Nasıl İtiraz Edilir)

A+
A-

Adli Tıp Kurumunun hangi konularda rapor verdiği ve Adli Tıp Kurumu kararlarına itirazın nasıl  yapılacağı ve itiraz dilekçesinin nasıl yazılacağı konusundan önce Adli Tıp Kurumunun görevinin ne olduğu, Adli Tıp Kurumunda bulunan birimler ve hangi konularda rapor düzenlendiği konusunda bilgi edinmenin daha faydalı olacağını düşünerek bu yazımızda Adli Tıp Kurumuna ilişkin genel bilgilere değinerek Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz dilekçesi örneğini sizlerle paylaşacağız.

Adli Tıp Raporuna İtiraz nasıl yapılır dilekçe örneği

Adli Tıp Kurumu Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği (Nasıl İtiraz Edilir)

 

Adli Tıp Kurumu Kuruluş ve Görevleri

Adli Tıp Kurumu, Adalet Bakanlığına bağlı, adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanlarına giren konularda ve diğer adli bilimler alanlarında, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikleri düzenleyerek bu konularda eğitim programı uygulayan birimlerdir. Adli Tıp Kurumu, 19.02.2003 tarih, 4810 Sayılı Kanun’la değişik, 14.04.1982 tarih ve 2659 sayılı Kanun’la kurulmuştur. Adli Tıp Kurumuna bağlı olarak faaliyet gösteren grup başkanlıkları ve şube müdürlükleri bulunmaktadır. Ayrıca Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları bünyesinde bir veya daha fazla adli tıp ihtisas dairesi bulunmaktadır.

Adli Tıp Kurumu, savcılık ve mahkemelerin göndermiş olduğu adli tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik araştırma yaparak rapor düzenlemek ve görüş bildirmek, adli tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek, adli tıp ve adli birimler arasında çalışma yürütmek, konferans, eğitim, seminer ve benzeri etkinlikler yürütmekle görevlidirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Haksız İşgal Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Adli Tıp Kurumunun Yapısı

Adli Tıp Kurumunun yapısını yukarıdan aşağıya aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
  • Adli Tıp Kurumu Başkanlar Kurulu
  • Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu
  • Adli Tıp İhtisas Kurulu
  • Adli Tıp İhtisas Daireleri
  • Adli Tıp Kurumu Gurup Başkanlıkları
  • Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlükleri

Adli Tıp İhtisas Kurulunun Genel Yapısı ve İhtisas Dairelerinin Görevleri

Adli Tıp İhtisas Kurulları, “bilirkişilerce Fizik ve Trafik İhtisas Dairelerinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adli tıp ihtisas dairelerince, Adli tabip veya adli tıp uzmanlarınca verilip de mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayan ve aralarında çelişki olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüş bildirirler”.

Adli Tıp Kurumunda altı ihtisas kurulu bulunur. İhtisas kurullarının görevleri birbirinden farlıdır, ihtisas kurulları farklı uzmanlık alanlarında faaliyet gösterir ve görev alanlarına ilişkin olarak rapor düzenler. İhtisas kurullarının görevlerini aşağıdaki şekilde ayrı ayrı sıralayabiliriz.

1.Adli Tıp İhtisas Kurulunun Görevleri

Ölümle ilgili işler ile diğer kurulların görevlerine girmeyen işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

2.Adli Tıp İhtisas Kurulunun Görevleri

Müessir fiiller hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirir.

3.Adli Tıp İhtisas Kurulunun Görevleri

İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun görevine girmeyen Sosyal Sigortalar ve İş Kanunları ile ilgili olaylar, maluliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, meslek hastalıkları ve mesleki kusurlar, hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirir.

4.Adli Tıp İhtisas Kurulunun Görevleri

Türk Ceza Kanunu’nun 53, 54, 55 ve 57. maddeleri ile 58. maddesinin bir, iki, dört, beş ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukuki ehliyetin tespiti, Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404. maddelerinde yazılı uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili iptila derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirir.

5.Adli Tıp İhtisas Kurulunun Görevleri

Zehirlenmeler ile alerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, halkın sağlığına, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin cürümler, uyutucu ve uyuşturucu maddeler, gıda ve ilaçlara ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirir.

6.Adli Tıp İhtisas Kurulunun Görevleri

Genel ahlak ve aile düzeni aleyhine işlenen cürümler, nesep cürümleri, çocuk düşürme veya düşürtme cürümleri, Türk Ceza Kanunu’nun 53,54,55 ve 57. maddeleri ile 58. maddesinin üçüncü fıkrasının dışındaki hususlar ve cinsel iktidar tespiti ile fiile karşı koyup koyamayacağı hususlarının tespitine ve yaş belirlenmesine ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirir.

Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüklerinin Görevleri

Adli Tıp Kurumu şube müdürlükleri, Adalet Bakanlığınca ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde kurulur. Ancak, coğrafi konum ve iş durumu da göz önünde bulundurularak ağır ceza mahkemesi bulunmayan ilçelerde de adli tıp şube müdürlükleri kurulabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği

Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğünde görevli personel, görev sınırları belirlenen yerlerde savcılık, mahkeme ve hakimlikler tarafından adli tıpla ilgili olmak üzere gerekli görülecek otopsi, muayene ve keşifleri, gerekirse olay yerine de gitmek suretiyle yaparak bu hususta rapor vermek ve yapılan davet üzerine sözlü görüşlerini bildirmekle yükümlüdür.

Adli Tıp Kurumu Raporuna Nasıl İtiraz Edilir

Adli Tıp Kurumu ilgili birimlerince, savcılık, mahkeme ve hakimliklerin talebi üzerine kusur oranlarının tespiti, yaralamalar veya başka adli konular hakkında rapor düzenlenebilir. Düzenlenecek olan raporlarda herhangi bir eksiklik bulunduğu iddiasıyla ilgili mahkemeye Adli Tıp Kurumu rapora karşı itiraz dilekçesi verilebilir. Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz dilekçesinde özellikle hangi duruma itiraz ediyorsak (örneğin, basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilemeyeceği, kalıcı bir iz bulunup bulunmadığı, kemik kırığının mevcut olup olmadığı gibi) bunu dilekçede ayrıntılı olarak belirtmemiz gerekecektir.

Adli Tıp  Kurumu Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Adli Tıp Kurumu rapora karşı yapılacak olan itirazlarda, dilekçede öncelikli olarak itiraz edilen dava dosya veya soruşturma numarası yazılmalı,  itiraz edenin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporu dilekçede ilgi olarak açıkça belirtilmeli itiraz ettiğimiz hususlar dilekçede açık ve net bir şekilde gösterilmelidir. Sitemizde hazırlamış olduğumuz Adli Tıp Kurumu rapora itiraz dilekçesi örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun uyarlayabilirsiniz. Adli Tıp Kurumu rapora itiraz dilekçesi aşağıda istifadenize sunulmuştur.  (Kaynak: atk.gov.tr )

Adli Tıp Raporuna itiraz dilekçesi

Adli Tıp Kurumu Raporuna İtiraz Dilekçe Örneği Sf:1

Adli Tıp Kurumu Raporuna İtiraz Dilekçe Örneği Sf:2

Adli Tıp Kurumu Raporu İtiraz dilekçesi örneğimizi PDF formatında indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Adli Tıp Kurumu Raporuna itiraz Dilekcesi ornegiZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Adli Tatil Nedir Hangi İşlemler Yapılmaz

Adli Tatil Nedir Adli tatil her yıl 20 Temmuzda başlayıp 31 Ağustos’ta son bulmaktadır. Bu tarihler arasında mahkemeler tarafından  belli...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016