Adli Yardım Nedir Nasıl Faydalanılır

| , ,

Adli Yardım; Bireylerin Hak arama özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla ve bireyler arasında eşitlik sağlamak amacıyla, yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin karşılayamayacak güçte olan bireylerin geçici olarak davanın gerektirdiği yargılama giderlerinden bağışık tutulmaları ve bununla birlikte ücretsiz avukatlık hizmetinden yararlanmalarıdır.

Adli Yardım İle İlgili Kanuni Düzenleme

Adli Yardım HMK nın 334 – 340. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu  kendisinin ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürecek, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki koruma taleplerinde ve icra takiplerinde “taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması” koşulu ile adli yardımdan yararlanabilirler.  Yine  Kamuya yararlı dernek ve vakfılar iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler şeklide düzenlemiştir.

Adli Yardım

Adli Yardım Talebi Nasıl Yapılır

Bu talepler her türlü harçtan muaf olup, bu konuda Mahkeme tarafından karar verilecektir. Talepte bulunan kişi maddi durumunun iyi olmadığına  ve yargılama giderlerini karşılayamayacağına ilişkin mali durumu ile ilgili belgeleri  Adli Yardım Talep dilekçesi ile mahkemeye ibraz etmek zorundadır.  Aynı şekilde icra müdürlüğünde devam eden icra işlemleri ile ilgili olarak da icra müdürlüğüne dilekçe yazılarak başvurulabilir. HMK nın 337. maddesine göre yardım konusunda mahkeme duruşma yapmadan karar verir.

Gerekirse talep halinde inceleme duruşmalı olarak da yapılabilir. Adli yardım kararı ile ertelenen tüm yargılama gideri ve devletçe ödenen avanslar dava sonunda haksız çıkacak kişiden tahsil olunur. Adli yardımdan faydalanan kişinin haksız çıkması halinde uygun görülürse yargılama gideri en çok bir yıl içinde eşit taksitlere bölünerek tahsiline karar verilebilir. Ancak bu paranın tahsilinin adli yardımdan faydalanan kişinin mağduriyetine neden olacağı mahkeme tarafından açıkça anlaşılır ise, mahkeme  tamamen veya kısmen bu paranın ödenmesinden muaf tutabilir. Bu durumda avukatlık ücreti yargılama gideri olarak hazineden ödenir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Dilekçe Örnekleri

Adli Yardım Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi örneği için buraya tıklayıp, örnek dilekçeleri inceleyebilir ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 

Önceki Yazı

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Temyiz Nedir

Sonraki Yazı

Yorum yapın