Ağır Ceza Mahkemesi ve Görevleri

A+
A-

Ağır Ceza Mahkemesi ve Görevleri

Ceza Mahkemeleri asliye ceza ve ağır ceza mahkemesi ile özel kanunla kurulu diğer mahkemelerdir. (Çocuk Ağır Ceza Mah. gibi) Ağır Ceza Mahkemeleri her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.

Ağır Ceza Mahkemelerinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur.  Ağır Ceza Mahkemeleri bir başkan ve iki üye ile toplanır.

Ağır Ceza Mahkemeleri ilk derece mahkemelerinden olup ceza yargılamasında ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakar.

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevleri

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan aşağıda yazılı suçlara ağır ceza mahkemeleri bakmakla görevlidir.

 1. Yağma (gasp) (TCK md. 148)
 2. İrtikâp (TCK md. 250/1)
 3. Kasten Adam Öldürme (TCK md. 81,82)
 4. Resmi Belgede Sahtecilik (TCK md. 204/2)
 5. Nitelikli Dolandırıcılık (TCK md. 158)
 6. Hileli İflas (TCK md. 161)
 7. Taksirle Ölüme Neden Olmak (TCK md. 87/4)
 8. Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Yaralama Suçu (TCK md. 87/4)
 9. Zimmet (TCK md. 247)
 10. Rüşvet (TCK md. 252)

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci bölümünde tanımlanan suçlar ((TCK nın 318, 319, 324,  ve 332. Maddeleri hariç) ve 12/4/1981 tarihli 3113 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ve ağırlaştırılmış muhabbet hapis, muhabbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava işlere bakmakla Ağır Ceza Mahkemeleri görevlidir.

Ağır Ceza Mahkemesi Kapsamındaki Suçlar

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevleri

Ağır Ceza Mahkemesinin Hangi Kararlarına İtiraz Edilebilir

Ağır Ceza Mahkemelerinin davayı sonuçlandırmayan ara kararlarına karşı itiraz yoluna başvurulabilir. Örneğin tutuklama,  yakalama, el koyma gibi kararlar aleyhine itiraz kanun yoluna başvurulabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Her An Herkese Lazım Olacak Hazır 50 Dilekçe Örneği

Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerde birden çok Ağır Ceza Mahkemesi varsa itirazı kararı veren mahkemeden sonraki Ağır Ceza Mahkemesi değerlendir,  son numaralı Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı ise ilk numaralı Ağır Ceza Mahkemesi inceler ve değerlendirir. O yerde tek ağır ceza mahkemesi bulunması halinde en yakın ağır ceza mahkemesi itirazı inceler.

Ağır Ceza Mahkemelerinin Yargı Çevresi

Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresi bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarıdır.

Ağır Ceza Mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan ilerde, büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan ceza mahkemelerinin yargı çevresi il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önüne tutularak Ağır ceza mahkemelerinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

Ağır Ceza Mahkemelerinin Hangi Kararlarına Karşı İstinaf Başvurusu Yapılır.

Bölge Adliye Mahkemeleri ilk derece mahkemelerin verdiği kararları üst mahkeme sıfatıyla denetlerler. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararlarda şartların uygun olması halinde istinaf kanun yoluna başvurularak incelemeye gönderilebilir.   15 yıl ve daha fazla hapis cezaları istinaf mahkemesi tarafından kendiliğinden temyiz incelemesine tabi tutulur.  Ağır Ceza Mahkemesinin tüm kararları yönünden istinaf yoluna gidilemez. Bu istisnalar şunlardır.

 1. 000 TL veya daha az adli para cezasına ilişkin hükümler. Üst sınırı 500 günü (yaklaşık 10000 TL) geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlar nedeniyle verilen “beraat kararları” kesindir ve istinaf yoluna başvurusu yapılamaz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. İbrahim dedi ki:

  Benim Perşembe günü ağır ceza mahkemesinde sanik olarak yargilandigim davanın ikinci duruşması var nitelikli dolandırıcılıktan merak ettiğim şu karar çıkarsa hemen alıp götürürler mı yoksa belirli bir süre tanıyorlar mi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba İbrahim bey,
   Normalde tutuksuz yargılanıyorsanız karar kesinlesmeyinceye karar infaz işlemine başlanmaz, karar verildikten sonra istinaf başvurusunda bulunabilirsiniz.


Önceki yazıyı okuyun:
Ağır Ceza Mahkemesi Dosya Sorgulama İşlemi (Anında)

Birçok insan, hakkında görülen davadan sonradan bilgi sahibi olmakta ve bunun neticesinde zarara uğramaktadır. Hakkınızda bir dava dosyasının olup olmadığını,...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016