Aile Mahkemesi Dilekçe Örneği : En Çok Arananlar

A+
A-

Aile Mahkemelerinin ne olduğu ve görevleri ile ilgili olarak daha önce yazmış olduğumuz Aile Mahkemeleri ve Görevleri konulu yazımız ile ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık. Bu yazımız da ise aile mahkemelerinin görevleri, aile mahkemesinde görülen dava ve işler ile ilgili genel olarak bilgi verdikten sonra Aile Mahkemelerine hitaben yazıla dilekçe örneği ve önekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

Aile Mahkemesi Boşanma Dilekçe Örneği

Aile Mahkemesi Dilekçe Örneği : En Çok Arananlar

Aile Mahkemesinin Görev ve Yapısı

Aile Mahkemeleri, aile hukukundan kaynaklı dava ve işlere bakmak üzere kurulan mahkemelerdir. 4787 Sayılı Yasa ile Aile mahkemelerinin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Aile mahkemelerinde bir hakim, bir yazı işleri müdürü ve yeteri kadar personel bulunur ayrıca, Adalet Bakanlığınca tercihen evli, çocuk sahibi,  30 yaşını doldurmuş ve aile sorunları konusunda lisansüstü eğitim yapmış olan birer psikolog veya pedegog sosyal çalışmacı olarak atanır.

Bulunduğum İlçede Aile Mahkemesi Yok Nereye Dilekçe ile Başvurabilirim

Her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerinde olan her ilçede tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere Aile Mahkemesi kurulur. Bulunduğunuz ilçede Aile Mahkemesinin bulunmaması halinde Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile başvuru yapılabilir. Bulunduğunuz ilçede birden fazla Asliye Hukuk Mahkemesinin bulunması halinde HSYK tarafından belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla dava ve işlere bakmakla görevlidir.

Aile Mahkemesinin Görev Alanına Giren Konular

4787 Sayılı Yasanın 6.maddesinde Aile Mahkemesinin görev alanına giren konular aşağıdaki şekilde açıkça belirtilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Sakarya SASKİ Dilekçe Örneği (Abonelik, Fatura İtiraz, vs.)

Yetişkinler Hakkında

  1. Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, gerektiğinde uzlaştırmaya,
  2. Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya,
  3. Resmî veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleştirmeye,
  4. Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermeye,

Küçükler Hakkında

  1. Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya,
  2. Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye,
  3. Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya,  
  4. Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye,

Karar verebilir. Bu kararlara uyulmaması halinde HUMK 113/a maddesi uygulanır. Bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 4787 Sayılı Yasanın 5. Maddesine göre atanan uzmanlardan biri veya birkaçı görevlendirilebilir. 

Aile Mahkemesi Başvuru Dilekçesinde Olması Gerekenler

Hukuk Mahkemeleri kanununun 119.maddesinde dilekçede olması gereken hususlar maddeler halinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

MADDE 119-

(1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a)Mahkemenin adı

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

Aile Mahkemesi Başvuru Dilekçesi Örneği

Aile Mahkemesi başvuru dilekçe örnekleri sitemizde mevcut olup, dilekçe örnekleri üzerinde gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri yaparak talebinize uygun olarak uyarlayabilirsiniz. Aile mahkemelerine hitaben yazılan bir çok dilekçe mevcuttur, bunlar boşanma, nafaka, velayet veya başka bir amaçla yazılmış olabilir. Talebiniz ne olursu olsun, sitemizde örnek olarak bulunan dilekçelerin tamamının bilgilendirme amacıyla yazıldığı hukuki yardım amacı gütmediği unutulmamalı, hukuki yardım amacıyla avukatınıza veya bir hukuk uzmanına başvurulmalıdır.  Aile Mahkemesi dilekçe örnekleri aşağıda sizlerin istifadesine sunulmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  TCK 204 Madde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Detaylar

 

 

Hukuk Mahkemesi İstinaf Dilekçe Örneği

Aile Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Örneği

Hukuk Mahkemesi Avukatlı İstinaf Dilekçe Örneği

Aile Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Örneği Avukatlı

Nafaka Dilekçesi Örneği

Babalığın Tespiti ve Tedbir Nafakası Dava Dilekçesi Örneği

Aile Mahkemesi Boşanma ve Nafaka Dilekçesi

Boşanma Davası Dilekçe Örneği Genel

Boşanma ve Nafaka Dilekçesi Örneği

Boşanma, Nafaka, Tazminat ve Eşya Bedeli Davası Dilekçe Örneği

Aile Mahkemesi Koruma kararı dilekçe örneği

Koruma Kararı ve Tedbir Nafakası Dava Dilekçesi Örneği

Aile Mahkemesi Nafakanın Kaldırılması Talep Dilekçesi

Nafakanın Kaldırılması Dilekçe Örneği

Aile Mahkemesi Tedbir Nafakası Talebi

Tedbir Nafakası Davası Dilekçe Örneği

Aile Mahkemesi Yardım Nafakası Talebi

Yardım Nafakası Davası Dilekçe Örneği

Aile Mahkemesi Yoksulluk Nafakası Talep Dilekçesi

Yoksulluk Nafakası Davası Dilekçe Örneği

Vermiş olduğumuz Aile Mahkemesi dilekçe örneklerini PDF formatında indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Aile Mahkemesi istinaf Dilekcesi ornegi

Aile Mahkemesi istinaf Dilekcesi ornegi avukatli

Aile Mahkemesi istinaf işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Babaligin Tespiti ve Tedbir Nafakasi Dava Dilekcesi ornegi

Babalığın  Tespiti işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Tedbir Nafakası işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Bosanma Davasi Dilekcesi ornegi genel

Bosanma Nafaka Tazminat ve Esya Bedeli Davasi Dilekcesi ornegi

Boşanma davası işlemleri ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Koruma Karari ve Tedbir Nafakasi Dava Dilekcesi ornegi

Koruma tedbir kararı ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Nafakanin kaldirilmasi Dilekcesi ornegi

Tedbir Nafakasi Davasi Dilekcesi ornegi

Yardim Nafakasi Davasi Dilekcesi ornegi

Yardım Nafakası ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Yoksulluk Nafakasi Dava Dilekcesi ornegi

Yoksulluk Nafakası ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

NOT: Sitemizde, Aile Mahkemelerine hitaben yazılan, konusuna özel  dilekçelere  hemen sağ üstte yer alan ARAMA butonundan arama yaparak ulaşabilirsiniz. Yukarıda sadece genel konularla ilgili dilekçe örnekleri paylaşılmıştır.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Ağır Ceza Mahkemesi ve Görevleri

Ağır Ceza Mahkemesi ve Görevleri Ceza Mahkemeleri asliye ceza ve ağır ceza mahkemesi ile özel kanunla kurulu diğer mahkemelerdir. (Çocuk...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016