Alacaklının İstemine Dayanan Takipsiz (Doğrudan) İflas Nedir

A+
A-

A-İflas Nedenleri (İİY md. 177)

  • Borçlunun Yerleşim Yerinin Belli Olmaması

Medeni kanunda yerleşim yeri, sürekli kalmak nedeniyle oturulan yer değil, borçlunun sabit ve belirli bir oturma yeri (meskeni) kabul edilmektedir. Borçlunun geçici ve fiili bir yerleşim yerinin bulunması halinde bu iflas nedeni oluşmaz. Borçlunun oturduğu yer biliniyorsa takipsiz iflas yoluna başvurulamaz. Tüzel kişilerin bu nedene dayanarak iflası istenemez onlarda yerleşim yeri statülerinde belirli olduğu için yerleşim yerinin belli olmadığı söz edilemez.

Doğrudan iflas nedir

Alacaklının İstemine Dayanan Takipsiz (Doğrudan) İflas Nedir

  • Borçlunun Taahhütlerinden Kurtulmak Amacıyla Kaçması

Borçlunun, borçlarını ödememek genel olarak taahhütlerini yerine getirmekten kurtulmak ve böylece alacaklılarına zarar vermek niyetiyle yerleşim yerini terk etmesini, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması olarak nitelendirebiliriz. Bunun için mutlak bir ispat aranamaz; yaklaşık ispat yeterlidir.

  • Borçlunun, Alacaklıların Haklarını İhlal Eden, Hileli İşlemlerde Bulunulması veya Buna Teşebbüs Edilmesi

Alacaklıların zararına hileli işlemler, borçlunun mal varlığının doğrudan veya dolaylı olarak azaltıcı nitelikteki işlemlerdir. Bu tür işlemlere teşebbüs edilmesi bile doğrudan iflas nedeni oluşturması için yeterlidir.

  • Haciz Yoluyla Takip Sırasında Malların Saklanması

Borçlunun, kendisine karşı daha önce yapılan haciz yolu ile takipte alacaklılar tarafından bilinmeyen mallarını gösteren mal beyanında bulunmaması veya eksik mal beyanında bulunması ya da malların varlığını inkar etmesi doğrudan doğruya iflas nedenini oluşturur.

  • Ödemelerin Tatil Edilmiş Olması

Ödemelerin tatili, borçlunun haciz durumuna dayanan ve borçlunun kendisi tarafından açıkça veya örtülü olarak alacaklılara karşı beyan edilen, genel ve devamlı nitelik arz eden borçların ödenmemesi durumudur. Ödemelerin yapılmaması durumu süreklilik arz etmelidir. Geçici nakit yoksunluğundan kaynaklı gecikmeler iflas nedenini oluşturmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır

Doğrudan iflas nedeni olan ödemelerin tatil edilmiş olmasıdır; yoksa genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine rağmen, borcun ödenmemesi bir doğrudan iflas nedeni değildir.

  • Konkordatonun Onaylanmaması veya Konkordato Mühletinin Kaldırılması ya da Tamamen Feshi

Böyle bir durumda iflas nedeni yalnızca adi konkordatoda değil, malvarlığının terki suretiyle konkordato hakkında da uygulanır. Bu nedenle malvarlığının terki suretiyle konkordatonun onaylanmaması (İİY. md.309/c) durumunda alacaklılardan birisinin istemi üzerine borçlunun derhal iflasına karar verilir (İİY. md.301)

  • İlama Dayanan Alacağın İcra Emriyle İstenilmesine Rağmen Ödenmemesi

İflasa tabi borçlu, kendisine gönderilen icra emrine rağmen borcunu ödemezse alacaklı ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflasını isteyebilir. İflas yoluna başvurulması için ilamın kesinleşmesi gerekli değildir.

  • Sermaye Ortaklarının Borca Batık Olması

Anonim, limited ortaklıklar ile kooperatiflerin mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmiyorsa ortaklık alacaklarından birisi, borca batık olmak nedeniyle doğrudan doğruya iflas davası açabilir. Pasif ve aktiflerin dengede tutulması sermaye ortakları açısından mevzuatımız gereğince bir yükümlülüktür.

  • Kollektif ve Komandit Ortaklarının Doğrudan İflası

Kollektif ve Komandit şirket ortaklarının doğrudan iflası hususu TTY.nın 180/1-2 ve 256. Maddesinde geniş bir şekilde düzenlenmiştir. Kollektif ortaklığa tebliğ edilen icra emrine rağmen borcun ödenmemiş olması bu durumdaki doğrudan iflas nedenlerinden biri olarak gösterilebilir.

B- İşleyiş Usulü

Alacaklı özellikle, alacağının varlığını ve doğrudan iflas nedenini ispat etmelidir. Alacaklı, borçluya karşı icra dairesinden iflas yoluyla takip yapmadan doğrudan mahkemeye başvurarak borçlunun iflasını isteyecektir. Bu durumda görülecek iflas davası hakkında genel iflas yolundaki hükümlere yollama yapılmıştır. (İİY.md.181)

Alacaklının İstemine Dayanan İflas Dilekçesi Nasıl Yazılır

Alacaklının, borçlunun iflasını talep eden dilekçe yazarken yukarıda sıralamış olduğumuz haklı sebeplerden bir veya birkaçını göz önüne alarak talepte bulunması gerekmektedir.  Dilekçede, alacaklının haklı sebebi açık ve net şekilde gösterilmelidir. Ayrıca, alacaklının istemine dayanan iflas dilekçesinde Hukuk Mahkemesi Kanununda belirtilen konulara riayet edildiğine dikkat edilmelidir. Özellikle tarafların alacaklı ve borçlunun adı, soyadı, T.C. kimlik numaraları ve adresleri, varsa tarafların kanuni temsilcileri, dava konusuna esas hukuki sebepler dilekçede gösterilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Nedir

Alacaklının İstemine Dayanan İflas Dilekçesi Örneği

Sitemizde, diğer dilekçe örnekleri gibi alacaklının istemine dayanan iflas dilekçesi örneği de mevcuttur, alacaklının istemine dayanan iflas dilekçesi örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde uyarlaşabilirsiniz. Alacaklının istemine dayanan iflas dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Alacak Davası Dilekçe Örnekleri

Herhangi bir kişi ya da kurumla aramızda bir alacak verecek meselesi dolayısıyla bir uyuşmazlık çıktığı zaman bu konuda yapmamız gereken...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016