Anlaşmalı Boşanma Davası Açmanın Şartları Nedir

A+
A-

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir, bu yazımızla anlaşmalı boşanma davası açmanın şartlarının neler olduğu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açmanın Şartları Nelerdir

Türk Medeni Kanununun 166/3.maddesinde anlaşmalı boşanmaya ilişkin gerekli düzenleme yapılmıştır, kusur unsuruna yer vermeyen ve evlilik birliğinin sarsılmasını, boşanma sebebi olarak kabul eden bir düzenlemedir.  Bu düzenlemeye göre eşlerin irade ve beyanları ön plandadır.

Anlaşmalı boşanma ile eşlerin basit bir şekilde, önceden belirledikleri koşullara uyarak hızlı bir şekilde evlilik birlikteliğini sonlandırmalarına imkan tanınmıştır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi ve evlilik birlikteliğinin sarsıldığının kabulü için, evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, eşlerin birlikte başvuruda bulunmuş olmaları ya da bir eşin yaptığı başvuruyu diğerinin kabul etmesi şartı aranmaktadır.

Hakim boşanma kararı verebilmesi için, bizzat tarafları dinleyerek, iradelerini serbestçe açıklayacaklarına kanaat getirmesi ve çocukların durumu ile boşanmanın mali sonuçları yönünden kabul edilen düzenlemeye uygun bulması şarttır.

Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini nazara alarak, düzenlenmiş olan anlaşmalı boşanma protokolünde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin tarafların kabulü halinde anlaşmalı boşanmaya karar verilecektir.

Anlaşmalı boşanma davasını eşlerin birlikte açmaları veya açılan davayı diğer eşin kabul etmesi halinde evlilik birliği sarsıldığı karinesi mevcuttur. Bu nedenle aksini ispat mümkün değildir, anlaşmalı boşanmada eşlerin kusurlu olup olmadıkları göz önünde tutulmaz.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için bir takım şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açılması şartlarının neler olduğunu maddeler halinde ele alacak olursak;

Tarafların Boşanmayı Birlikte Talep Etmeleri veya Bir Eşin Açtığı Boşanma Davasını Diğer Bir Eşin Kabul Etmesi

Anlaşmalı boşanma davasını eşlerin birlikte açmaları ya da açılan davayı bir diğer eşin kabul etmiş olmazı zorunludur. Ancak eşler davayı birlikte açmış olsa veya bir eş açılan davayı kabul etmiş olsa bile taraflardan biri boşanmanın her aşamasında bu taleplerinden vazgeçme hakkına sahiptir. Anlaşmalı boşanma davasının geri alınmayacağına ilişkin yapılan anlaşmalar ve sözleşmeler de geçersizdir. Bu nedenle Hakim tarafların bu konudaki iradelerini hiçbir etki altında kalmadan tam ve sağlıklı olarak verdiklerini tespit etmek ve tarafları dinlemek ve bunları tutanağa geçirmek zorundadır.  Bu nedenle tarafların duruşmada mutlaka hazır bulunmaları gerekmektedir. Hakim tarafları birlikte dinleyebileceği gibi ayrı ayrı da dinleyebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Boşanma Davasında Çocukların Velayet Durumu

Evlenme Sözleşmesinin Yapılmasının Üzerinden En Az Bir Yıl Geçmiş Olması

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için bir diğer şart ise evlenme sözleşmesinin yapıldığı tarihin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmasıdır. Kanun koyucu, böylece bir tarafın çeşitli amaçlarla çok kısa bir süreli evlilik yaparak, hemen sonra boşanma imkanının elde edilmesini ortadan kaldırmak; diğer bir taraftan yeni evlenen çiftlerin birbirlerini biraz daha iyi tanımaları için bir fırsat vermek için yapılmış bir düzenlemedir. Ancak kanun koyucu bu bir yıllık süre içerisinde eşlerin bir arada yaşaması şartını aramamıştır.

Tarafların Boşanmanın Sonuçları Üzerinde Anlaşmış Olmaları

Hakim tarafların anlaşmalı boşanmalarına karar verebilmesi için, tarafların boşanma hususundaki anlaşmalarının yanında, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların boşanmadan sonraki durumlarının ne olacağı konularında da eşlerin anlaşmış olmalarını ve hakimin bu anlaşmayı uygun bulması zorunludur. Taraflar hakime bu hususta yazılı bir anlaşmalı boşanma protokolü sunacakları gibi, zapta geçirilmek koşuluyla sözlü olarak da beyanda bulunabilirler.

Anlaşmanın, infaz edilecek şekilde ve ayrıca infazda tereddüde yer vermeyecek bir biçimde hükmün fıkrasında yer alması gerekir. Tarafların mali konularda veya çocuklarının velayetleri ile ilgili olarak anlaşamamaları halinde boşanmalarına karar verilmez, Boşanmanın feri sonuçlarına ilişkin anlaşma, anlaşmalı boşanmanın maddi koşullarından biri olduğundan eşlerden birinin bu düzenlemeden vazgeçmesi, anlaşmalı boşanama kararı verilmesi için, gerekli unsurlardan birinin yokluğu sonucunu doğurduğundan Türk Medeni Kanununun 166/3.maddesine göre boşanma davasına devam edilemez.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde İştirak Nafakasına Yer Verilmemişse, Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Nafaka Davası Açılabilir mi

Anlaşmalı boşanma protokolünde eşler boşanmaya ilişkin taraf anlaşmasında çocuklara ödenecek nafaka ile ilgili bir hükme yer vermemişler ve buna rağmen boşanmaya karar verilmiş ve boşanma kararı kesinleşmiş ise, nafakanın belirlenmesi kamu yararı ile ilgili olduğundan, boşanma kararından sonra da iştirak nafakasına ilişkin olarak dava açılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Boşanan Kadınlara Devlet Tarafından Yardım Yapılıyor mu?

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Şartlarının Değerlendirilmesi

Aile Mahkemesi Hakimi, anlaşmalı boşanmanın açılabilmesi için zorunlu olan hususlar kamu düzenini ilgilendirdiğinden,  bir yıllık süre ve boşanmanın feri sonuçlarına ilişkin anlaşmaya ilişkin olan hususları kendiliğinden araştırmak zorundadır. Hakim yapılan anlaşmanın ahlak ve adaba aykırı olup olmadığını, irade sakatlığı bulunup bulunmadığını araştırmak zorundadır. Ancak hakim evlilik birliğinin sarsılıp sarsılmadığını ve müşterek hayatın devamının eşlerden beklenip beklenemeyeceğini araştırmaz.

Hakimin vermiş olduğu boşanma kararının kesinleşmesi ile evlilik birlikteliği son bulacaktır. Anlaşmalı boşanmada kararlaştırılan nafaka veya mali sonuçlar aleyhine temyiz yoluna gidilemeyeceği gibi kararın kesinleşmesinden sonra, ayrıca yoksulluk nafakası da istenemez. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus da, tarafların yaptığı anlaşmada mali sonuçlara ilişkin hüküm olmamasına rağmen boşanmaya karar verilmiş ise tarafların daha sonra tazminat veya yoksulluk nafakası talep edip etmeyeceklerine ilişkin olarak da, mali konulara ilişkin düzenleme, davanın maddi koşulunu oluşturduğu için, hakimin davanın koşulu oluşmadan boşanmaya karar vermesi ve kararın kesinleşmesi halinde taraflar maddi tazminat ve yoksulluk nafakası talep edebileceklerdir.

Anlasmali Bosanma Davasi Acmanin Sartlari Nelerdir

anlaşmalı boşanma şartları

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Düzenlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların hazırlayacakları anlaşmalı boşanma protokolünde çocuklara ilişkin olarak da, çocuğun velayetinin hangi tarafta kalacağı, çocuklara ödenecek olan iştirak nafakasının miktarının ne olacağı, çocukların velayet hakkı kendisinden alınan eş için kişisel ilişkinin düzenlenmesi, yoksulluk nafakası ödenip ödenmeyeceği veya miktarı ve mali diğer konuların düzenlenmesi zorunludur. Tarafların aralarında anlaşamadıkları bir tek konunun bile bulunması halinde anlaşmalı boşanma davasının şartları oluşmayacaktır. Bu hususlar anlaşmalı boşanma davasının maddi koşullarını oluşturduğundan ve ayrıca bir kamu yararı söz konusu olduğundan hakimin,  çocukların durumuna ilişkin anlaşmanın onların yararına uygun olup olmadığını araştırması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmaya ilişkin olarak sitemizde daha önce yayınladığımız diğer makalelerimizi de okuyarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz, ayrıca sitemizde örnek olarak hazırladığımız, Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Aysu dedi ki:

    Merhaba benim Annem ve Babam 3 yıl önce anlasmali boșandılar. Fakat babam son 1 yildir nafakayi ödemiyor zaten șuan almanyada ve ordan biriyle evlenmis. Biz dava acmak istiyoruz bu gibi davalar ortalama ne kadar tutar? Birde karșı taraftan ne taleb edebiliriz?


Önceki yazıyı okuyun:
Açılan Dava E Devlette Ne Zaman Görünür

Son yıllarda e devlette yapılan güncellemeler ve UYAP Vatandaş Portalının e devlete entegre edilmesi ile vatandaşların haklarındaki mahkeme ve icra...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016