Asliye Ticaret Mahkemesi : Hangi Davalara Bakar – Yetki ve Görevi

A+
A-

Türk Ticaret Kanununun da Asliye Ticaret Mahkemeleri ile Asliye Hukuk Mahkemelerine açılan davalarda oldukça sık karşılaşılan durumlardan biri de açılan davaların hangi mahkemenin görev alanında olup olmadığının karıştırılmasıdır.

Asliye ticaret mahkemesinin baktığı dava ve yetki görevleri nelerdir

Asliye Ticaret Mahkemesi : Hangi Davalara Bakar – Yetki ve Görevi

Ticari İşletme ve Tacirin kim olduğu Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri 10/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ele alınmış ve buna ilişkin açıklayıcı düzenlemeler yapılmıştır. Bu yazımızda Asliye Ticaret Mahkemelerinin görev ve yetkileri ve Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülmekte olan dava işlerin neler olduğu konusunda da bilgi vermeye çalışacağız.

Ticari İşletme, Tacir ve Esnaf Nedir

Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerini devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmelerdir (6102 Sayılı TTK.md.11), şeklinde tanımlanmıştır.

Tacir ise, bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına çalıştıran ve işleten kişi olarak ifade edilir. Yine esnaf ise, ister gezici olsun ister sabit bir yerde faaliyet göstersin ekonomik kazancı nakdi sermayesinden çok emeğine dayanan ticari işletmeleri çalıştıran kişilere verilen addır.

Asliye Ticaret Mahkemelerinin Yetki ve Görevleri

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 4. Maddesinde Asliye Ticaret Mahkemesinin genel olarak bakacağı işler ve Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri başlığı alnında ele alınmış ve maddeler halinde sıralanmıştır. Asliye Ticaret Mahkemeleri ile ilgili diğer konulara değinmeden önce 6102 Sayılı Yasanın 4. Maddesine göz atmak faydalı olacaktır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 ve 5. Maddesi

Madde 4 (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

a) Bu Kanunda,

b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde,

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır.

(2) Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir.

Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler

Madde 5- (1) Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.

Asliye Ticaret Mahkemeleri Hangi İşlere Bakar

Asliye Ticaret Mahkemeleri konusunda uzman olarak kurulmuş ve özel yetkili mahkemelerdir.  Adından da anlaşılacağı üzere, ticaret konusu davalara o yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından bakılmaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 4. Maddesinde Asliye Ticaret Mahkemesinin hangi işlere bakacağı açıkça belirtilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kredi Borcu Yapılandırma Dilekçe Örneği (Detaylı)

Asliye Ticaret Mahkemesinin Olmadığı Yerlerde Ticari Davalara Kim Bakar

Asliye Ticaret Mahkemeleri özel yetkili mahkemelerdir ve ülkemizde küçük yerleşim yerlerinde bulunan adliyelerde Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmamaktadır. Asliye Ticaret Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri ticari davalara bakar.

Asliye Ticaret Mahkemelerinde Görülüp Karara Bağlanan Davalar

Asliye Ticaret Mahkemeleri 18.06.2014 tarihinde 6545 sayılı yasa ile 5235 sayılı Yasa’nın 5. maddesi 2. ve 3.fıkralarında yapılan değişiklikle tekrar heyet haline dönüştürülmüş, Asliye Ticaret Mahkemelerinde bir başkan ve yeteri kadar üye bulunur hükmü getirilmiştir.

Asliye Ticaret Mahkemelerinde, hangi işlerde heyetçe hangi işlere mahkeme hakimlerince bakılacağı belirlenmiştir.

Asliye Ticaret Mahkemesi dava konularını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur.

 Konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda dava değeri üç yüz bin Türk lirasının üzerinde olan dava ve işler ile dava değerine bakılmaksızın;

  1. İflas, iflasın ertelenmesi, iflasın kaldırılması, iflasın kapatılması, konkordato ve yeniden yapılandırmadan kaynaklanan davalara,
  2. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hâkimin kesin olarak karara bağlayacağı işler ile davalara,
  3. Şirketler ve kooperatifler hukukundan kaynaklanan genel kurul kararlarının iptali ve butlanına ilişkin davalara, yönetim organları ve denetim organları aleyhine açılacak sorumluluk davalarına, organların azline ve geçici organ atanmasına ilişkin davalara, fesih, infisah ve tasfiyeye yönelik davalara,
  4. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa ve 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa göre yapılan tahkim yargılamasında; tahkim şartına ilişkin itirazlara, iptal davalarına,

Hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar ile yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik davalara, ilişkin tüm yargılama safhaları, bir başkan ve iki üye ile toplanacak heyetçe yürütülür ve sonuçlandırılır. Heyet hâlinde bakılacak davalarla ilgili olmak üzere, dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirler de heyet tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu fıkrada belirtilen dava ve işler dışında kalan uyuşmazlıklar mahkeme hâkimlerinden biri tarafından görülür ve karara bağlanır. Başkan ve üye hâkimler arasında dağılıma ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir.  Özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır. (5235 Sayılı Yasanın 5. Md. Yeni düzenleme 18/01/2014-6545/45.md.)

 Asliye Ticaret Mahkemesi Dava Dilekçe Örnekleri

Asliye Ticaret Mahkemesine açılan davalara ilişkin olarak sitemizde örnek olarak hazırlanmış olan Asliye Ticaret Mahkemesi dava dilekçesi örnekleri üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun uyarlayabilirsiniz. Asliye Ticaret Mahkemesi dava dilekçesi örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Asliye Hukuk Mahkemesi Nedir Hangi Davalara Bakar

Bu yazımızda sizlere Asliye Hukuk Mahkemesi nedir, hangi davalara bakar, görev ve yetki alanları üzerine bilgi paylaşımında bulunmaya çalışacağız. Asliye...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016