Bilirkişi Nasıl Olunur

A+
A-

Herhangi bir konuda çözülmesi uzmanlık gerektiren özel ve bilimsel konularda görüşüne başvurulan kişileri bilirkişi olarak ifade edebiliriz. Adli yargılamalarda da Hakimin belli konularda uzmanlık alanına göre yardımına başvurduğu bilirkişi diye tabir edilen kişiler mevcuttur.

Ceza Muhakemesi Kanununa göre bilirkişi listeleri  Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik usullerine göre yapılmaktadır.

Kimler Adli Bilirkişi Olabilir

Adli Yargı Adalet Komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bilirkişi listelerinde yer alabilmek için Gerçek ve Tüzel kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekecektir.

Gerçek Kişiler

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması (5271 Sayılı CMK’ya göre düzenlenecek bilirkişi listesi için)

c) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak (6100 Sayılı HMK’ya göre düzenlenecek bilirkişi listesi için)

d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olmak.

e) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak.

f) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olmak,

g) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyetini icra etmek.

h) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak.

ı) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Genel Olarak İdari Davalar ile İlgili Bilgiler

i) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak,

Tüzel kişiler

  1. Hâlen faaliyetine devam ediyor olmak,
  2. Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımak,

Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin şahsen Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlıklarına Başvuru Formu ve gerekli diğer belgeler ile birlikte genelde mesai saatleri içerisinde ( Genelde bilirkişi kayıtları Ekim ayında yapılmaktadır ) başvurmaları gerekmektedir.

Bilirkişilik başvuruları; Nitelikli elektronik imza kullanılarak  UYAP bilirkişi bilgi sistemi üzerinden http://bilirkişi.uyap.gov.tr adresinden her yıl ekim ayı içerisinde yapılabilmektedir. Ayırca  başvurular kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da  yapılabilir. UYAP sistemi üzerinden başvuru yapılması durumunda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp nitelikli elektronik imza ile imzalanarak belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca belirtilen başvuru tarihleri içerisinde Komisyon Başkanlığına gönderilir.

Bilirkişi Başvurusunda İstenen Belgeler

  1. Nüfus cüzdanı örneği
  2. Başvuru yaptığı ilde oturduğu, yada bu ilde mesleki faaliyetini yürüttüğüne dair belge.
  3. Adli silcil kaydı (son 6 ay içerisinde alınmış)
  4. Uzmanlık alanına ilişkin diploma, serfitika, ruhsatname gibi belgelerin onaylı örneği
  5. Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğuna ilişkin belgenin onaylı örneği.
  6. İki adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflardan biri başvuru formuna yapıştırılacak teslim edilecektir)

Bir önceki yıla ait listesinde kayıtlı olan bilirkişilerden  (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda, şirketler için ticaret sicil müdürlüğünden alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Taahhüdü İhlal Nedir

Bilirkişi Ücretleri 2017 Yılı

Aslına bakıldığında bilirkişi ücretleri için net bir rakam vermek mümkün değildir. Dava dosyasının Hakimi ya da Cumhuriyet Savcısı bilirkişilerin emeğini takdir ederek buna göre bir ücret belirleyecek, bunun için de bir sarf kararı yazacaktır. Bazı dosyalarda bir bilirkişilik ücreti 10 bin TL de olabilirken, bazı dosyalar için ise 200 TL de olabilecektir.

Bilirkişilik Kanunu

10/02/2017 tarihi itibariyle güncel olan bilirkişilik kanununa PDF formatında ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Bilirkişilik Kanunu 6754 Sayılı

Bilirkişi Başvuru Dilekçesi 2017 Güncel

bilirkişi dilekçe örneğiZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Beyaz Eşyada ÖTV Mobilya ve Konutta KDV indirimi

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan son düzenlemeler ile birlikte; piyasanın hareketlenmesi adına özellikle düğün sezonu öncesi beyaz eşya, mobilya, konut gibi...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016