Bilirkişi Raporuna İtiraz Etme

| , , ,

Bilirkişi, herhangi bir konuda çözülmesi uzmanlık gerektiren özel ve bilimsel konularda, mahkeme tarafından bilgilerine ve görüşlerine başvurulan kişiler olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanım, bilirkişilerin sunmuş oldukları raporların tamamının yüzde yüz doğru olduğu anlamına gelmez. Bilirkişiler de inceleme yaptıkları konularla ilgili istemeyerek de olsa, bazen eksik ve yanlış kararlar verebilirler.  Böyle durumlarda taraflar bilirkişi raporuna itiraz etme yoluna gidebilir. Bilirkişilerin sunmuş oldukları raporlar, mahkemenin seyrini değiştirmektedir. Yasada “Hakim, bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir” denilse bile uygulamada bilirkişi raporunda bildirilen mütalaa çoğunlukla sonucu belirlemektedir.

Bilirkişinin sunmuş olduğu rapor bu kadar önemli iken, haliyle raporun lehine olmadığını düşünen taraf, bilirkişi raporuna itiraz etmektedir. Yapılan itirazda, bilirkişinin sunmuş olduğu rapordaki eksiklikler belirtilmeli, haklı olduğumuzu gösteren sebepler açıkça belirtilmelidir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi

Bilirkişi raporuna itiraz edecek olan tarafların, raporun kendilerine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde itirazda bulunmaları gerekmektedir. Bilirkişi raporuna yapılan itirazda eksik hususların tamamlattırılması, benzerlik gösteren veya tam olarak anlaşılmayan hususlarının bilirkişi tarafından açıklanması istenebilir ya da mahkemeden yeni bilirkişi görevlendirilmesi talep edilebilir.

Mahkeme itirazı değerlendirerek, bilirkişiye ek rapor aldırabileceği gibi yeni bilirkişi atayarak yeniden inceleme yapılarak ek rapor düzenlenmesi isteyebilir.

Bilirkişi raporunun düzenlenmesinden önce veya sonra, tarafların, dava konusu ile ilgili uzman kişilerden mütalaa alması ve dosyaya sunması mümkündür. Ancak uzman kişilerden alınacak olan mütalaanın, bilirkişi raporundan önce dosyaya sunulması daha doğru olacaktır, sonradan sunulan uzman mütalaasının bilirkişi raporu ile çelişki göstermesi halinde, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekebilir. Bütün bu hususlar dikkate alınarak, delillerin zamanında, bilirkişi incelemesinden önce dosyaya sunulması daha doğru olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  TC Kimlik Numarası İle İsim Sorgulama (Tıkla SORGULA)

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde öncelikle itiraz ettiğimiz hususların ne olduğu anlaşılır olmalı, varsa delillerimiz açık şekilde gösterilmelidir. Ayrıca bilirkişi tarafından dikkat edilmeden atlanılmış bir hususun olduğu anlaşılırsa eksikliğin giderilmesi de bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde belirtilmelidir. Bilirkişi raporuna itiraz dilekçe örneği paylaşımlarımız aşağıda bulunmakta olup, dilekçe içeriğini kendinize göre uyarlamanız gerekecektir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçe Örneği

Resimleri büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna Karşı İtiraz Dilekçesi

Ek Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Tespite ve Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

 

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği İndir

Dilekçe örneklerini bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Ceza Mahkemesi)

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Ortaklığın Giderilmesi Davası

Bilirkişi Raporuna Karşı İtiraz

Ek Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Tespite ve Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Önceki Yazı

Tutuklunun İlk Mahkemesi Ne Zaman Olur

Dava Nedir Nasıl Açılır

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Tutuklunun İlk Mahkemesi Ne Zaman Olur

Tutuklunun ilk mahkemesinin ne zaman olacağı, hem tutuklu hem de tutuklu yakınları tarafından merak edilen bir konu olmakta, tutuklu kişinin...

Kapat