Bölge İdare Mahkemesinin Görevleri Nelerdir Hangi Davalara Bakar

A+
A-

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ile Vergi Mahkemelerinin 2576 Sayılı Kanunla verilen görevlerini yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli bağımsız mahkemelerdir.  Bölge İdare Mahkemesinin görevleri nelerdir hangi davalar bakar konusunda geçmeden önce idari yargının ne olduğunu ve tanımını yapmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. İdari yargının görevleri ile ilgili detaylı bilgi almak için daha önce yazmış olduğumuz İdari Mahkemelerin Görevleri konulu yazımızı okumanız faydalı olacaktır.

İdari Yargı, ülkemizdeki 4 ana gruptaki yargı yolundan biridir. İdari yargıyı; “İdarenin, idare hukuku alanındaki, idari faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklarını çözümü ile ilgili karar veren veya bireyler ile idare arasındaki hukuki anlaşmazlıkları çözmeye çalışan yargı birimi” olarak tanımlayabiliriz.

Bölge İdare Mahkemesinin Görevleri Nelerdir

2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Bölge İdare Mahkemelerinin görevlerinin ne olduğu açıkça belirtilmiştir.

2576 Sayılı Kanunun 3/A maddesinde Bölge idare Mahkemelerinin Görevlerinin neler olduğu ele alınmıştır.

Bölge idare mahkemelerinin görevi; idare mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlamak. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmaktır.

Bölge İdare Mahkemesinin Oluşumu

Bölge İdare Mahkemelerinde biri İdare diğeri Vergi Mahkemesi olmak üzere en az iki daire bulunur. Gerek görülmesi halinde Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı ile daire sayısı arttırılıp azaltılabilir.

Bölge İdare Mahkemelerinde, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlükler bulunur. Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bölge idare mahkemesinin başkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır.

Bölge idare mahkemesi hangi davalara bakar görevleri nelerdir

Bölge İdare Mahkemesinin Görevleri Nelerdir Hangi Davalara Bakar

Bölge İdare Mahkemelerinde Dairelerin Görevleri

Bölge İdare Mahkemelerinde dairelerin görevleri 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3/D maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Avukat Olmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor Geliri Ne Kadar

Bölge İdare Mahkemesi Dairelerinin Görevleri Şunlardır. Madde 3/D

a) İlk derece mahkemelerince verilen ve istinaf yolu açık olan nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlamak.

b) İlk derece mahkemelerince yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak.

c) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek.

d) Yargı çevresi içinde bulunan yetkili ilk derece mahkemesinin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki mahkemenin de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri hâllerde; o davanın bölge idare mahkemesi yargı çevresi içinde bulunan başka bir mahkemeye nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek.

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak

Bölge İdari Mahkemelerine Dilekçe Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir

Bölge İdare Mahkemelerine yazılanacak olan dilekçelerde nelere dikkat edileceğine ilişkin 2577 Sayılı İdari Yargılama usulü Kanununun 3. Maddesinde belirtilen hususlara göz önünde bulundurulmalıdır.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 3

  1. Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası.
  2. Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller.
  3. Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi.
  4. Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunları zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar.
  5. Vergi davalarında, davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası.

Bölge İdare Mahkemesine Hitaben Yazılan Dilekçenin Verileceği Yerler

Bölge İdare Mahkemelerine verilecek dilekçe, savunma ve her türlü evrak, Bölge İdare Mahkemelerine veya ait oldukları mahkeme başkanlıkların veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına verilebilir. İdare mahkemesinin olmadığı yerlerde, idari davalara ilişkin her türlü evrak ve belge ilgili mahkemesine gönderilmek üzere asliye hukuk mahkemelerine, yabancı ülkelerde ise Türk konsolosluklarına verilebilir.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Temyiz Edilebilir mi

Bölge Adliye Mahkemelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte kanun yollarından olan istinaf yolu hukuk sistemimize dahil olarak işlemeye başlamıştır. İstinaf kanun...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016