Borçlunun Talebi İle Takipsiz Doğrudan İflas Nasıl Olur

A+
A-

Borçlunun talebine dayanan takipsiz iflas gibi, Alacaklının da talebine dayanan takipsiz iflas söz konusudur, Alacaklının İstemine Dayanan Takipsiz (Doğrudan) İflas konulu yazımız ile bu konuda detaylı bilgi vermeye çalışmıştık, bu yazımızda ise borçlunun talebine dayanan takipsiz (doğrudan) iflas ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

Borçlunun talebiyle doğrudan takipsiz iflas

Borçlunun Talebi İle Doğrudan Takipsiz İflas Nasıl Olur

Borçlunun İstemine Dayanan Takipsiz (Doğduran) İflas

A-İflas Nedenleri

Borçlunun istemine dayanan doğrudan iflas nedenleri, borçlunun kendi iflasını istemek zorunda olup olmadığına göre ikiye ayrılmaktadır:

  • İhtiyari (İsteğe Bağlı) İflas Nedeni

Borçlunun kendi iflasını istemek zorunda olmadığı durumlara, ihtiyari (isteğe bağlı) iflas nedeni denir. Diğer bir ifadeyle ihtiyari iflas nedeni borçlunun aciz durumda olmasıdır.

İflasa tabi olan bir borçlu, aciz durumunda olduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir. (İİY md. 178)

Borçlunun ihtiyari iflas istemi, çekişmesiz bir yargı işi olarak nitelendirilmektedir.

Aciz Durumu Ne Anlama Gelir?

Aciz durumu, borçlunun muaccel borçlarını ödemek için gerekli olan ödeme araçlarından geçici olmayan, süreklilik arz eden yoksulluk içinde bulunmasıdır. Başka bir ifadeyle, borçlunun ödeme araçlarındaki yoksulluktan (malvarlığındaki yetersizlikten değil) ötürü muaccel borçların ifa edilmemesidir. Aciz durumundan söz edebilmek için mutlaka pasifin aktiften fazla olması da gerekmektedir.

Aciz durumu gerçekleştiğinde, borçlu kendi iflasını istemek zorunda değildir. Ancak kendisine karşı yapılmakta olan icra takiplerinden kurtulmak ve bütün alacakların eşit biçimde alacaklarını eşit şekilde alabilmelerini sağlamak için malvarlığının iflas yolu ile tasfiyesini bizzat isteyebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İcra Dosya Sorgulama İşlemi İcra Dosyası Öğrenme (Tüm Yöntemler)

2-Zorunlu İflas Nedeni

Zorunlu iflas nedeni, borçlunun iflasını isteyip istememek yönünde seçim hakkına sahip olmadığı ve mutlaka iflasını istemekle yükümlü olduğu durumlardır.

Kural olarak, borçlu kendi iflasını istemek zorunda değildir. Ancak yasa koyucu iki nedenden dolayı borçlunun iflasını isteme zorunluluğu getirmiştir.

  • Borçlunun malvarlığının yarısına haciz konulup geri kalanının da borçlunun mevcut ve bir yıl içinde muaccel hale gelecek borçlarını ödemeye yetmemesi (İİY. md. 178/3) (Gerçek kişiler bakımından uygulama alanı bulur)
  • Sermaye ortaklarının pasifinin aktiften fazla hale gelmesi (İİY md. 179, TTK. Md. 324) Borca batık olma durumu gerçek kişiler için bir doğrudan iflas nedeni değildir.

Borca Batık Olma Ne Demektir?

Borca batık olma, şirketin (ortaklığın) tüm aktiflerini muaccel olsun olmasın, tüm borçlarını karşılamaya yetmemesidir.

Borca Batık Olmanın Aciz Durumundan Farkı Nedir?

  • Aciz durumunda ödeme araçlarında sürekli yoksunluk söz konusudur. Oysa borca batık olmak durumunda malvarlığının yetersizliği söz konusudur. Çünkü pasif (borçlar) aktifi geçmiştir.
  • Aciz durumunda malvarlığı yeterli olsa da ödeme yetersizliği söz konusudur. Borca batıklıkta ise ödeme yapılabilse veya nakit sağlanabilse de mal varlığının yetersizliği söz konusudur.
  • Ödeme araçlarındaki sürekli yoksunluk ile malvarlığındaki yetersizlik birbirine bağlı olabileceği gibi, birbirinden bağımsız da gerçekleşebilir.

B-İşleyiş Usulü

Borçlu ihtiyari ve zorunlu iflas nedenlerine dayanarak mahkemeye başvurarak doğrudan iflas ister. Borçlunun istemi ile doğrudan iflas durumunda yapılacak yargılama bakımından da, alacaklının doğrudan iflas istemi üzerine görülen iflas davası hakkında söylenenler söz konusudur. Ancak borçlunun talebi ile iflas durumlarında bir çekişmesiz yargı faaliyeti söz konusudur.

Borçlunun İstemine Dayanan İflas Dilekçesi Nasıl Yazılır

Borçlu, iflasını talep eden dilekçe yazarken yukarıda belirtmiş olduğumuz İhtiyari (isteğe bağlı) ya da zorunlu iflas nedenleri göz önünde bulundurularak talepte bulunması gerekmektedir.  Dilekçede, iflas talebinde bulunan borçlunun haklı sebebi açık ve net şekilde gösterilmelidir. Ayrıca, borçlunun istemine dayanan iflas dilekçesinde HMK. 119. Maddesinde belirtilen hususlara da dikkat edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Tutuklama Kararına İtiraz Nereye Yapılır (Hangi Mahkeme)

Borçlunun İstemine Dayanan İflas Dilekçesi Örneği

Sitemizde, diğer dilekçe örnekleri gibi, borçlunun talebine dayanan iflas dilekçesi örneği de bulunmaktadır. Borçlunun istemine dayanan iflas dilekçesi örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz. Borçlunun istemine dayanan iflas dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Boşanma Davası Açma Ücreti ve Masrafları 2019 Yılı İçin

Boşanma davalarında boşanma davası açacak olan çiftlerin en merak ettikleri konulardan biri de boşanma davasına yapılacak masraflardır. Boşanma davasını oluşturan...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016