Boş Senet Doldurmanın En Kolay Yolu : Basit Anlatım

A+
A-

Kişilerin birbirleri ile veya tüzel kişiler ile aralarında yapmış oldukları alışveriş, borç-alacak ilişkisine karşılık olarak borçlu ve alacaklı tarafından birlikte düzenlenen, borçlu ve varsa borçlunun kefili tarafından imzalanan matbu olarak hazırlanmış evrakları senet olarak nitelendirmekteyiz. Gerçek veya tüzel kişilerin birçoğu, aralarındaki borç alacak ilişkisinden kaynaklı düzenledikleri senetlerde, eksiklik veya yanlışlık bulunması nedeniyle zarara uğramakta ve alacaklarını tahsil edememektedirler. Bu yazımızla boş senet nasıl doldurulur, boş senet doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu konusunda aşama aşama bilgi vermeye çalışacağız.

Senet resmine tıklayıp, ilgili numaralandırılmış bölümleri de aşağıdaki direktiflerle doldurarak, problemsiz bir şekilde kolayca boş senet doldurmuş olacaksınız.

 • 1-Vade ve Ödeme Günü

Matbu olarak hazırlanmış boş senetlerde vade ve ödeme günü senedin üst kısmında yer almaktadır. Bu kısımda özellikle senedin ödeme tarihinin boş bırakılmaması ve ödeme tarihinin yazılması gerekmektedir. Senet için vade var ise bu da vade kısmında belirtilmelidir. Örneğin vade kısmına “120 Gün”, Ödeme Tarihine de “15/04/2018” şeklinde yazılabilir. Senedin düzenlendiği tarih ile senedin ödeme tarihi arasında bulunan süre, vade süresini göstermektedir.

(resmi büyütmek için üzerine tıklayınız)

Boş senet doldurmak

Boş senet nasıl doldurulur en kolay yöntem

 • 2-Ödenecek Tutar

Borca konu olan ödenecek tutarın da senedin üst kısmında yer alan ödenecek tutar ya da Türk Lirası yazılı olan kısma rakamla yazılması gerekmektedir. Boş senet doldurulurken ödenecek tutar yazıldığında yazılan rakamın önü ve arkasına kare çizgi “#Ödenecek Miktar#” koyularak sonradan herhangi bir rakamın yazılması engellenmiş olacaktır.  Örnek; “#10.000#”

 • 3-Senet Numarası

Gerçek kişiler tarafından bu kısmın doldurulmasına gerek yoktur, genellikle tüzel kişiler (şirketler, işyerleri) tarafından sıralı senet düzenlenmesi veya senet defterinde bir çok müşteriye senet düzenlenmesi halinde takip amacıyla senet numarası verilmektedir. Bu nedenle boş senetlerin matbu olarak düzenlenmesi nedeniyle senet numarası kısmı da bulunmaktadır.

 • 4-Kişi veya Şirkete Ait Olduğunu Belirten Kısım
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kanun Yararına Bozma Nedir

Düzenlenen senedin gerçek kişiye mi, yoksa şirkete mi ait olduğunu gösteren kısımdır, bu kısım gerçek kişiye ait ise “iş bu emre muharrer senedim (in)”, şirkete ait bir senet ise “iş bu emre muharrer senedim- (izin)” şeklinde bir ek getirilerek doldurulmalıdır.

 • 5-Senedin Ödeneceği Tarih

Boş senedi doldurmaya başladığımızda senedin üst kısmına yazmış olduğumuz ödeme tarihini,  senedin yazı metni içerisindeki kısma tekrar yazmalıyız. “mukabilinde 15/04/2018 tarihinde” şeklinde veya “mukabilinde 15 Nisan 2018 tarihinde” şeklinde yazılmalıdır.

 • 6-Alacaklı Olan Kişinin Adının Yazılması

Metin kısmında geçen sayın ibaresinden sonra alacaklının adı yazılmalıdır. Örneğin, “Sayın Ahmet Remzi BAKLAVACIZADE veyahut” şeklinde, alacaklının şirket olması halinde ise ilgili yere alacaklı  şirketin adı yazılmalıdır. Borçlunun adı açık şekilde yazılmalı kısaltma kullanılmamalıdır.

 • 7-Ödenecek Tutar Yazılmalıdır

Üst kısma yazmış olduğumuz ödenecek tutarı yazı ile metin kısmına da yazılmalıdır. Örneğin “yukarıda yazılı yalnız Onbirbin TL —– Krş.” şeklinde yazılmalıdır.

 • 8-Senedin Gerçek kişi veya şirkete ait olduğunu belirten kısım

Metin kısmın yazılmasına devam edilerek gerçek kişi olması halinde “ödeyeceği (m) bedeli (nakten -malen) alınmıştır” şeklinde doldurulmalıdır tarafın tüzel kişi olması halinde (m) yerine (miz) şeklinde doldurulmalı nakten veya malen kısımlarından da uygun olan boşluğa yazılmalıdır.

 • 9-Senedin ihtilafı halinde yetkili mahkemenin neresi olacağı

“İhtilaf vukuunda ….. mahkemelerinin selahiyetini” kısmına ise taraflar arasında herhangi bir ihtilaf olması halinde ihtilafın hangi mahkemelerce çözüme kavuşturulması isteniyorsa o mahkemelerin bulunduğu ilin adı yazılmalıdır. Ayrıca metin kısmının en sonuna ise “şimdiden kabul eyleri (m)” yada tüzel kişi olunması halinde ise “şimdiden kabul eyleri (z)” şeklinde uygun olan yazılmalıdır.

 • 10-Ödeyecek Kişinin (Borçlunun) Bilgilerinin Yazılması

Matbu boş senedin alt kısmında bulunan ÖDEYECEK ibareli kısımın ilk bölümüne borçlunun adı soyadı, açık adresi ve T.C. Kimlik Numarası yazılmalıdır. Borçlunun tüzel kişi olması halinde yine adı soyadı yazılı kısma tüzel kişinin (şirketin) açık adı yazılmalıdır. Gerçek Kişilerin ad ve soyadları yazıldığında kısaltma kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Boş senet

boş senet örneği indir

 • 11-Ödeyecek Kişinin (Kefilin) Bilgilerinin Yazılması
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Bilişim Suçları Nelerdir Nasıl Şikayet Edilir

Ödeyecek kısmında borçlunun adı, soyadı ve adresi yazıldıktan sonra varsa kefil olan şahsın adı soyadı, T.C.Kimlik numarası ve adresinin yazılmalıdır.

 • 12-Düzenlenme Tarihi

Bu kısma senedin düzenlendiği tarih yazılmalıdır, düzenlenme tarihinin boş bırakılmaması ve özellikle düzenlendiği tarihin yazılmasına dikkat edilmelidir.

 • 13-İmza

Boş senedin doldurulması tamamlandıktan sonra en son olarak senedin sağ alt tarafında bulunan imza kısmına borçlunun iki kez imza atması gerekmektedir. Kefilin bulunması halinde kefilin de borçlunun imzasının alt kısmına iki imza atması gerekmektedir.

Boş senet doldurmak

Boş Senet Doldurmanın En Kolay Yolu : Basit Anlatım

Boş Senet Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda belirttiğimiz hususlar göz ardı edilmeden senette boş kısım bırakılmadan bütün kısımlar dikkatli ve okunaklı olarak doldurulmalıdır. Ayrıca senedin borçlu tarafından düzenlenmesi alacaklı için avantajlı olacaktır, böylelikle borçlu tarafından herhangi bir nedenle ileride yapılacak olan itirazların da önüne geçilmiş olacaktır. Senette silinti ve kazıntı yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Senette belirtilen vade tarihinden 3 yıl geçmesi halinde senet zamanaşımına uğrayacaktır bu nedenle vade tarihi göz önüne alınarak senetle ilgili işlem yapılmalıdır. Başkası adına ciro edilen senetlerde ise zamanaşımı süresi 6 aydır.

Sitemiz üzerinden iki kişi arasında yapılan sözleşme örneği ile ilgili yazımızı 2 dakika 13 saniyede okuyabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Borçlunun Talebi İle Takipsiz Doğrudan İflas Nasıl Olur

Borçlunun talebine dayanan takipsiz iflas gibi, Alacaklının da talebine dayanan takipsiz iflas söz konusudur, Alacaklının İstemine Dayanan Takipsiz (Doğrudan) İflas...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016