Boşanma Davasında Feragat ve Kabul İşleyişi

A+
A-

Boşanma davalarında merak edilen birçok konu gibi, boşanma davalarında feragat ve boşanma davalarında kabul de merak edilen konuların başında gelmektedir. Bu yazımızla boşanma davasında feragat ve kabul ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

Boşanma Davasında Feragat

Hiç kimse kendi lehine veya aleyhine olan bir davayı açmaya zorlanamayacağı gibi, açılmış olan bir davayı da sonuna kadar takip etmeye zorlanamaz.

Boşanma davasında feragat

bosanma davasinda feragat ve kabul

Davadan feragat, davacının talep sonucundan vazgeçmesidir, davacının mahkemeye karşı yapacağı tek taraflı açık bir irade beyanıdır. Davadan feragatin kabulü için bunun davalı veya mahkeme tarafından kabul edilmesine gerek yoktur. Dava açıldıktan sonra hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragat edilebilir. Feragat yazılı veya sözlü bir şekilde yapılabilir, sözlü yapılacak olan feragat zapta geçirildikten sonra davacıya imzalattırılır. Davacı dilekçe ile de feragatte bulunabilir, yazmış olduğu feragat dilekçesini duruşmada veya duruşma dışında ilgili mahkemeye vererek davadan feragat edebilir.  Davacının davadan feragat etmesi halinde yargılama giderlerini ödeme zorunluluğu vardır.

Feragat Nedeniyle Verilen Karara Karşı  İstinaf, Temyiz Yoluna Başvurulabilir mi

Davadan feragatte dava konusu uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmediği için usul kurallarına göre istinaf, temyiz yoluna başvurulamaz. Davadan feragat bir mahkeme işlemi olmayıp davaya son veren bir taraf işlemidir. Buna karşılık davadan feragatin reddine ilişkin bir karar verilmesi halinde bu karara karşı istinaf başvurusu yapılabilir.  İstinaf ve temyiz işlemi ancak mahkeme kararına karşı yapılacak bir yoldur.

Feragat Nedeniyle Reddedilen Boşanma Davası Yeniden Açılabilir mi

Hukuk Usulü Mahkemeleri kanununun 95. Maddesine göre davadan feragat, maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder bu nedenle feragat nedeniyle reddedilen dava aynı konuda, aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanılarak yeniden açılamaz. Bu nedenle açılacak olan dava kesin hüküm nedeniyle reddedilir.  Feragat nedeniyle boşanma davasının reddine karar verilir ve takdir edilmiş olan bir tedbir nafakası varsa feragat tarihinde sona erer.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  TCK 106 Madde : Tehdit Suçu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Feragat nedeniyle reddedilen boşanma davası, aynı dava konusuna dayanılarak yeniden açılırsa, davadan feragat maddi anlamda kesin hüküm teşkil ettiğinden kesin hüküm varlığından dolayı reddedilecektir. Örneğin zina sebebiyle açılan boşanma davasında, davacı davasından feragat ettikten sonra, yeniden zina sebebine dayanırsa, davacının açmış olduğu bu davası kesin hüküm varlığı nedeniyle reddedilecektir. Ancak davacı feragat ettiği davada ileri sürdüğü zina olayını değil de, feragat tarihinden sonra meydana gelmiş başka bir zina olayını dayandırmış ise, açılan bu dava yeni bir dava niteliğinde olacağından maddi anlamda kesin hüküm varlığından dolayı reddedilmeyecektir.

Davadan feragat davanın tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkması sonucunu doğurduğu için, bu tarihten itibaren eşin ayrı yaşam hakkı da ortadan kalkar.

Boşanma Davalarında Kabul

HUMK. 95.maddesine göre kabul işlemi kesin hüküm hukuki sonuçlarını doğurur. Usul hukukuna göre kabul davaya son veren taraf işlemlerinden biridir. Davalının, davacının dilekçesinde belirtmiş olduğu talep sonucuna muvafakat edilmesi anlamına gelmektedir.

Boşanma davasında davalının kabulü kesin hükmün hukuki sonuçlarını doğurmamaktadır. Boşanma davalarında, kabul konusunda tarafların tasarruf ilkesinden doğan haklarını kullanmamakta, kendiliğinden araştırma ilkesi gereğince tarafların beyanı hakimi bağlamayıp davaya, kabul beyanı dikkate alınmaksızın devam edilir.  Davalı davayı kabul etse bile davacı boşanma sebeplerinin varlığını ispat etmek zorundadır. Davalı tarafın kabul beyanı kesin hukuki sonucu doğurmayacağı için, hakim bu kabul beyanı ile bağlı olmayıp gösterilen boşanma sebeplerinin gerçekten var olup olmadığını kendiliğinden araştıracak ve elde edilen olgular değerlendirilerek vicdanen kanaat getirmedikçe bunları ispatlanmış saymayacaktır.

Hakimin boşanma davasında etkisiz olduğu ve tarafların isteğini onaylayarak boşanmaya karar vermek zorunda olduğu boşanma davası ise anlaşmalı boşanma ile söz konusu olacaktır.

Boşanma davası ile ilgili merak edilen diğer konular, boşanma davası dilekçe örneği, nafaka davası dilekçe örneği, anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği ve anlaşmalı boşanma protokolüne sitemizde arama butonundan aratarak ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer (Olası Tüm İhtimaller)

Son zamanlarda, gerek ekonomik gerek sosyal nedenlerle evli çiftlerin anlaşamaması, bunun sonucunda yoğun bir şekilde evlilik birlikteliğinin sonlandırılması amacıyla boşanma...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016