Boşanma Davasında Yargılama Usulüne İlişkin Genel Bilgiler

A+
A-

Boşanmayı,  geniş ölçüde kabul edilen ferdiyetçi görüşe göre; karı ve kocanın arzularına, menfaatlerine ve iradelerine dayanan evlilik bağının bu iradelere ve menfaatlerine uymaz hale gelince çözülmesi işlemi olarak nitelendirebiliriz. Burada asıl olan eşlerin evlilik birlikteliklerini nasıl kendi istekleri ile alıyorlarsa, yine kendi istekleri ile sonlandırma işlemidir. Ancak her ne kadar boşanma işlemi tarafların serbest iradeleri ile alınacak bir işlem olarak görülmekte ise de; tarafların iradelerinin tam olarak serbest kılınması yeterli görülmemektedir.  Çünkü aile birlikteliği geçici heveslerle kurulan, eşlerin her istedikleri zaman ve işlerine gelmeyince anlaşmak ve hele hele tek yanlı olarak kaldırabilecekleri bir birliktelik değildir.

Boşanma sebeplerinin neler olacağı yer ve zamana göre değişiklik göstermektedir. Boşanmada hukukuna göre hakim olan ilkeleri 5 ana başlıkta ele alabiliriz ancak bu başlıklara ilişkin ayrıntıları ayrı bir makalede ayrıntılı olarak ele alacağız.

Boşanma Hukukunda Hakim Olan İlkelerin Ana Başlıkları

  • Kusur İlkesi
  • Evlilik Birlikteliğinin Temelden Sarsılması İlkesi
  • İrade İlkesi
  • Elverişsizlik İlkesi
  • Türk Medeni Kanununda Yer Alan İlkeler

Boşanma Davasının Konusu

Boşanma davasının söz konusu olabilmesi için, ortada hukuken geçerli şekilde yapılmış ve henüz varlığı devam eden bir evlilik akdinin mevcut olması gerekir. Olmayan evlilik veya Türkiye dışında yapılmış olup Türk hukukunda geçerli olmayan bir evlilik nedeniyle boşanma davası açılamaz. Eşlerden birinin ölmesi nedeniyle sona eren bir evlilik hakkında boşanma davası açılamaz. Yine, eşlerden birinin ölümüne kesin gözüyle bakılan bir durumda kaybolması halinde de boşanma davasının açılması mümkün değildir.

Boşanma davası, yasada belirtilen sebeplerden biri veya bir kaçına dayanılarak, evlilik birlikteliğine son verilmesini amaçlayan, ayrıca bazı yan tedbir ve kararların uygulanmasını gerektiren yenilik doğuran bir davadır.

Boşanma davası ile birlikte davalının belli bir edimi yerine getirmesine karar verilebilir, bu edim, maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası istenmesi niteliğinde olabilir, böyle bir durumda açılan boşanma davalarının bu kısmı edim davası niteliğinde olur.

Boşanma davasını açmaya hakkı olan bireyler isterlerse boşanma davası açabilir veya ayrılık isteyebilirler. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş “boşanma” veya “ayrılık” arasında bir tercihte bulunacaktır. Böyle bir durumda taraf boşanma veya ayrılık konusunda bir hüküm verilmesini isteyebilir.

Hukuk davalarında hakimin tarafların istekleri ile bağlı olmaları kural olmasına rağmen TMK.nun 170.maddesindeki düzenleme ile buna bir istisna getirilmiştir. Bu nedenle boşanma davası açılmış ve boşanma sebepleri sabit olsa bile hakim eşlerin tekrar bir araya gelebilme ihtimalini görebiliyorsa, boşanma yerine ayrılık kararı verebilir. Ancak, davalı taraf ayrılığa karar verilmesini talep etmiş ise, artık hakim bu taleple bağlı olup boşanma kararı veremez (TMK. 170/2.md.).

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanılması Suçu ve Cezası

Boşanma davasında, davacı eş birden fazla istekte bulunmuşsa, hakim bu isteklerden her birinin miktarı için ayrı ayrı bağlı olacaktır. Bu konuda her istek diğerinden bağımsızdır. Örneğin; talep edilen iştirak ve tedbir nafakalarında talep edilen miktardan daha fazlası hüküm altına alınamazken, hakim mevcut duruma göre talep edilen miktardan daha düşük bir miktara hükmedilebilir.

Aile Mahkemesinden Ayrılık Kararının Alınması

Boşanma davası, evlilik birlikteliğinin sona erdirilmesine yönelik açılsa bile ayrılık, evlilik birlikteliğinin devam etmesine rağmen, eşlerin müşterek yaşamayı tatil etmelerini sağlar. Her iki durumda da, yargı yoluna başvurularak kullanılan yenilik doğuran hak söz konusudur. Çünkü boşanma davasının açılması ile her iki talep halinde, var olan bir hukuki durumun yani evlilik bağının hukuki yapısının, değiştirilmesi söz konusu olacaktır. Bu davalar Aile Mahkemelerinde görülmektedir.

Boşanma ve Ayrılık İlişkisi

Türk Medeni Kanununda “ayrılık sebepleri” ile ilgili ayrıca bir düzenleme yapılmadığı için sebepler bakımından boşanma ve ayrılık kurumları birbirinden farksızdır. Yani boşanma sebepleri ayrılık için de gereklidir. Boşanma davasında “ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunması halinde” hakim dilerse boşanma yerine ayrılığa da karar verebilir. Ancak davacı eş ayrılık talep etmişse, hakim ayrılık yerine boşanmaya karar veremez. Dava dilekçesinde ayrılık talep eden davacı, davalının muvafakatini almadan, aynı davada boşanma talebinde bulunamaz. Ancak boşanma davası açmış davacı daha sonradan yargılama sırasında ıslaha bile gerek kalmaksızın ayrılık talep edebilir.

Ayrılık kararı verilip, ayrılık süresi dolduktan sonra eşlerin anlaşamayarak boşanmayı tekrar talep ve dava etmeleri durumunda hakim, ilke olarak artık başkaca bir incelemeye gerek kalmaksızın boyanmaya karar verecektir. Bu halde ikinci kez ayrılık kararı verilemez (TMK 172. Md.) Böyle bir durumda kendiliğinden araştırma ilkesi geçerli olmayacaktır ve hakim tarafların talepleri doğrultusunda karar verecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Mahkeme Masraflarını Ödemezsem Ne Olur İcra Gelir mi

Eşlerden biri boşanma davası açmış olsa bile, diğer eş de karşılık dava olarak boşanma veya ayrılık davası açabilir. Eşlerden biri boşanma, diğeri ayrılık davası açmış ise; asıl dava için verilen karar, karşı dava için de geçerli olmalıdır. Çünkü her iki dava arasında birbirinden ayrılamayan bir bağ mevcuttur. Böyle bir durumda davaların birleştirilmesi gerekir. Davalı eş, boşanma davasına karşı mukabil dava olarak ayrılık davası açılmışsa, her iki davanın da şartları gerçekleştiği takdirde, önce boşanma davası ele alınır; bu davada boşanma kararı verilirse, ayrılık davası konusuz kalır. Ancak, ayrılık davası önce ele alınıp ayrılık kararı verilmişse, boşanma davasına da bakılması gerekir.

Ayrılık Kararının Hukuki Sonuçları

Boşanma evlilik birlikteliğini kesin olarak sona erdiren bir karar olduğu halde ayrılık, evlilik birliğini ayrılık kararında belirtilen süreç içerisinde geçici olarak durdurur.

Ayrılık kararı ile eşler ayrı yaşamaya başlayacaklarından, ortak konutu kimin terk edeceği; kadının terk etmesi durumunda onun ve çocukların barınma ve geçimi için kocaya düşen iştirak nafakasının ne miktarda olacağını, diğer hak ve yükümlülükleri hakim belirler.

Ayrılığın Sona Ermesi

Ayrılık normal olarak hakimin belirlediği sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Ancak ayrılık süresinin bitiminde eşlerin barışmaları ve tekrar bir araya gelerek ortak hayatı yeniden kurmaları veya içlerinden birinin ortak hayata dönmek istememesi üzerine açacağı boşanma davası sonunda boyanmaya karar verilmesi ile sona erebilir. Ortak hayat tekrar kurulamamış ise eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Ayrılık kararından sonra açılan boşanma davasında, hakimin ayrılık kararı vermesinden sonraki değişiklikler de dikkate alınarak görülür.

Boşanma davası yargılama usulü nedir

bosanma davasi yargilama usulu

Boşanma Kararının Verilmesi

Boşanma davasında, davanın dayanağını oluşturan sebeplerinin gerçekleştiği ispat edilirse hakim ayrılığa hükmetmediği takdirde boşanmaya karar vermekle yükümlüdür (TMK 170.md.). Ancak açılan dava ayrılığa ilişkin ise boşanmaya karar verilemez.

Boşanma davası yenilik doğuran davalardandır. Bu sebeple mevcut evliliği kesin bir şekilde sonar erdirir. Böylece eşler arasındaki ortak hayat ayrılıkta olduğu gibi sadece fiilen değil, hukuken de ortadan kalkmış olur.

Boşanma davası ile ilgili merak edilen diğer konular ve boşanma davası dilekçe örneklerine ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için sitemizde bulunan diğer makalelerimizi okuyarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Platformumuzda sizler için daha önceden boşanma dilekçe örnekleri paylaşılmış olup, bu dilekçe örneklerine ulaşabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Boşanma Davasında Feragat ve Kabul İşleyişi

Boşanma davalarında merak edilen birçok konu gibi, boşanma davalarında feragat ve boşanma davalarında kabul de merak edilen konuların başında gelmektedir....

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016