Cevap Dilekçesi Nedir

Cevap Dilekçesi Nedir Nereye Verilmelidir

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununa göre  davanın açılması, dava şartları, dilekçe verilme usülleri ve süreleri ve buna benzer bir çok durum kurallara bağlanmıştır.  Bu işlemleri yaparken Kanunun belirttiği şartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Davanın tarafları veya kanuni temsilcileri bu kurallar doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar.  Yargı sistemimizde yargılama usulünde dilekçenin safhaları vardır. Bunları yapılması gereken işlem önceliğini göre sıralayacak olursak  dava dilekçesi, cevap dilekçesi,  replik dilekçesi ve düplik dilekçesi şeklinde sıralayabiliriz.  Yani dava dilekçesi olmadan cevap dilekçesi olmaz., Replik dilekçesi olmadan da Düplik dilekçesi olamaz.

  

Cevap dilekçesi davacının açmış olduğu davaya karşı davalı tarafından verilen dilekçedir. Cevap dilekçeleri davanın açılmış olduğu mahkemeye verilir.  Cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklenir.  Cevap dilekçesinin mahkemeye verildiği tarih havale tarihi olarak kabul edilir. Cevap dilekçesinin örneği mahkeme tarafından davalılara tebliğ edilir.

Cevap Dilekçeleri Ne Kadar Sürede Verilmelidir

Cevap dilekçeleri davanın açılmış olduğu mahkemeye  verilmelidir.  Cevap dilekçesi verme süresi dava dilekçesinin davalıya tebliğinden  itibaren  iki haftadır.  Ancak durum ve koşullara göre geçerli bir mazereti bulunan davalı bu süre içerisinde dilekçesini veremeyeceğini beyan etmesi  halinde mahkeme tarafından bir defaya mahsun olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir.

Süresi İçerisinde Cevap Dilekçesi Verilmezse Ne Olur 

Süresi içerisinde cevap dilekçesi vermeyen davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürmüş olduğu  iddiaların tamamını inkar etmiş sayılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Hakim Savcı Nasıl Olunur-2019 Maaşları

Cevap Dilekçelerinin İçeriği Nasıl Olmalıdır

Cevap dilekçeleri belli bir kural içerisinde yazılmalıdır. Dilekçede aşağıda belirttiğimiz hususların bulunması gerekmektedir.

  1. Mahkemenin adı.
  2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, davalı yurt dışında ise açılan davaya esas olmak üzere yurt içinde gösterdiği adres.
  3. Davalının T.C. Kimlik Numarası.
  4. Varsa tarafların kanuni temsilcileri, davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
  5. Davalının Savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
  6. Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
  7. Dayanılan hukuki sebepler.
  8. Açık bir şekilde talep sonucu.
  9. Davacının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası.

Hukuk Mahkemeleri Kanununun 121. Maddesinde açıklanan   “dava dilekçesinde  gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçe de yer olması zorunludur. “  hükmü cevap dilekçesi hakkında da uygulanır.

Cevap Dilekçelerinde Eksiklik Bulunması Halinde Ne Olur

Cevap dilekçelerinde  yukarıda belirttiğimiz  cevap dilekçesi içeriğinde olması gereken hususlardan  (a), (b), (c), (ç) ve (i) maddelerinden birinin veya birkaçının eksikliği halinde  bunun giderilmesi için hakim tarafından bir haftalık süre verilir.

Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi (Replik ve Düplik Dilekçeler) 

Davacı, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevaba cevap dilekçesi (Replik Dilekçesi) verebilir;  davalı da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde ikinci cevap dilekçesini (Düplik Dilekçesi) verebilir.  Davalı ikinci cevap (düplik) dilekçesinde  sadece davacının  cevaba cevap (replik) dilekçesinde bildirdiği hususlara cevap verebilir. Yeni vakıalar ileri sürüp  savunmasını genişletemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  MASKİ Dilekçe Örneği : Abonelik İptal Şikayet Fatura İtiraz

Davalı tarafından verilen ikinci cevap (düplik) dilekçeside cevap dilekçelerinde belirtilen içeriğe uygun olarak yukarıda ayrıntılarını yazdığımız Hukuk Mahkemeleri Kanununun 121. Maddesindeki  şartlara uygun olarak düzenlenmelidir.

Örnek cevap dilekçelerine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Önceki yazıyı okuyun:
Borca itiraz Dilekçe Örneği

Herhangi bir alacaklı tarafından borçlu adına başlatılan icra işlemlerinde, eğer borçlu ilgili borçla alakası olmadığını ya da bu borcu ödediğini iddia edecekse...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016