Ceza ve Davanın Düşürülmesi

| ,

Bu yazımızda sizlere; yine hukukun içerisinde bulunan uygulamalardan birisi olan ceza ve davanın düşürülmesi konusunda kısa ve kolay anlaşılabilir şekilde bilgilendirmeye çalışacağız.

Ceza ve Dava Nasıl Düşer

Dava ve cezanın düşürülmesine ilişkin olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 64 – 68. Maddelerinde gerekli düzenleme yapılmıştır.

Ceza davalarında çeşitli nedenlerle davanın ve cezanın düşürülmesine yönelik olarak karar verilebilir. Sanığın veya hükümlünün ölümü, Af, Dava Zamanaşımı, Ceza Zamanaşımı, Uzlaşma, şikâyete bağlı suçlarda şikâyetten vazgeçme gibi nedenlerle davanın veya cezanın düşürülmesine karar verilebilir.

Sanığın veya Hükümlünün Ölümü Nedeniyle Davanın Düşürülmesi

Sanığın veya hükümlünün ölümü davanın düşme sebebidir, sanığın ölümü halinde davanın düşürülmesine karar verilir. Ancak niteliği itibari ile müsaderesine karar verilmesi gerekli olan eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmedilir.

Hükümlünün ölümü, hükümlü hakkında henüz infaz edilmemiş hapis ve adli para cezalarının infazını ortadan kaldırır. Ancak ölümden önce kesinleşmiş yargılama giderleri ve müsadereye ilişkin bulunan hükümler infaz edilir.

Af Nedeniyle Davanın Düşürülmesi

Ülkemizde değişik zamanlarda belli suçlar veya genel olarak af çıkartılmış ve bu af nedeniyle davanın veya cezanın düşmesine karar verilmiştir. Öncelikle bahse konu cezanın af kapsamında olması gerekmektedir.

Genel af halinde hükümlünün cezaları bütün yönleri ile birlikte ortadan kalkar. Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süre kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir. Belli suçları kapsayan veya sadece Cumhurbaşkanınca kişilerin özel durumu dikkate alınarak verilen af kararlarını buna örnek gösterebiliriz. Bu hallerde ceza düşmüş olacak, hükümlü de ivedilikle bulunduğu cezaevinden tahliye edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Uzlaşma Nedir ( Detaylı Anlatım )

Dava Zamanaşımı ve Ceza Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Düşürülmesi

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 66. Maddesinde dava zamanaşımına ilişkin süreler ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Yine aynı yasanın 68. Maddesinde Ceza Zamanaşımına ilişkin olarak süreler ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Dava ve ceza zamanaşımının durması veya kesilmesi nedeniyle zamanaşımı süreleri işlemez, sürelerin hesaplanmasında zamanaşımını kesen ve durmasına neden olan hususlarda dikkate alınır.

Bir önceki yazımız olan Denetimli Serbestlik 2017 Yılı Güncel Bilgiler adlı yazımıza ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Önceki Yazı

Büyükanne Maaşı Başvuru Dilekçesi Örneği

Bilirkişi Nasıl Olunur

Sonraki Yazı

“Ceza ve Davanın Düşürülmesi” üzerine 10 yorum

 1. Selamlar, suç tarihi 20/01/2006 olan bir davada resmi evrakta sahtecilikten 1 yıl 8 ay, nitelikli dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay ceza aldım ve temyiz ettim. Dosyam hala yargıtayda, ocak ayı itibari ile suç tarihinden itibaren 12 yıl doldu. Resmi evrakta sahtecilik suçunun zamanaşımı süresi 8 yıl, uzatmalı olarak en fazla 12 yıl fakat nitelikli dolandırıcılık suçunun daha uzun. Mevcut dosya incelenirken iki farklı suçtan zamanaşımı dolmuş olan resmi evrakta sahtecilik düşermi? Yoksa dosya bir bütün olarak değerlendirilip ikiside devam edermi?

  • Adem bey, Ceza Zamanaşımına ilişkin olarak TCK.nın 68.maddesinde gerekli düzenleme yapılmıştır.
   Ceza zamanaşımı Madde 68-
   (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:
   a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.
   b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.
   c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.
   d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.
   e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.
   (2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.
   (3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.
   (4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez.
   (5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.
   Bu açıdan;
   TCK.na göre ceza zamanaşımı süresi her suç için kanunda belirlenen süreler yönünden ayrı ayrı dikkate alınarak uygulanacağı kanaatindeyiz.
   Zincirleme suçlarda suçun son işlendiği tarih ceza zamanaşımı için başlangıç olarak kabul edilecektir.

   • Benimde bir dava dosyası var iki tarafta şikayetini geri aldı ve mahkeme açılmış gitmese bir şey olur mu

    • Merhaba İbrahim bey, her ikiniz hakkındaki dava şikayete tabi bir dava ise, şikayet yokluğu nedeniyle dava düşer ancak dava şikayete tabi değilse şikayetten vazgeçilsebile yargılama kamu davası olarak devam edecek ve suçlu bulunması halinde ceza verilecektir, bu nedenle her türlü olumsuzluğa karşı davayı takip etmenizi öneririz.

 2. zaman aşımına uğrayan davalar haciz olsun icra olsun nasıl düşüre biliriz dilekçede ne olması gerekiyor

  • Talha bey icra dairelerinde yapılan işlemlerde yapılan takiplerde son işlemin üzerinden bir yıl geçmesi yani son işlemden sonra bir yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmaması halinde icra dosyası takipsizlik nedeniyle düşer.

 3. İyi Günler 14 Yaşındaki bir kızın. Kavga muhabeti var ve karşı taraf darp raporu almış ne yapmalıyım veya uzalaşırsak davayı geri çekse karşı taraf neler olur.

  • Merhaba İlhancan, suçun uzlaşma kapsamında olması halinde dava dosyası C.Savcılığı uzlaştırma bürosu tarafından bir uzlaştırmacıya verilecek ve görevlendirilen uzlaştırmacı taraflarla iletişim kuracaktır. Her iki tarafın da uzlaşmayı kabul etmesi halinde uzlaştırmacının düzenleyeceği rapora istinaden C.Savcılığı tarafından takipsizlik kararı verilecek ve dava hiç açılmamış sayılacaktır. Ancak belirttiğimiz gibi her iki tarafın da uzlaşmayı kabul etmesi gerekmektedir, müşteki uzlaşmak için belli edimler de talep edebilir (para, özür gibi), soruşturma dosyasındaki iletişim adreslerinin doğru olduğundan ve dosyanın akıbeti hakkında savcılıktan bilgi almanızı tavsiye ederiz.

 4. Kaçak yapı yaptığımız sebebiyle şikayet sonucu belediye tarafından ceza kesildi ve dava açıldı hemen sonrasında gerekli başvuruları yapıp dava gününe kadar ruhsatı aldık. Bu durumda dava düşer mi?

  • Merhaba Gizem hanım, ilgili kuruma başvurarak yapı kayıt belgesi almışsanız bunu dilekçe ile mahkemeye sunabilirsiniz, şu anda mahkemelerde imar kirliliği ile ilgili davalar imar barışının son gününe kadar bekletilmekte, sonrasında davanın düşmesine karar verileceği kanaatindeyiz.

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Büyükanne Maaşı Başvuru Dilekçesi Örneği

Konunun yetkilileri tarafından bugüne kadar peyderpey büyükanne maaşları ile ilgili her geçen gün daha da ayrıntılı açıklamalar yapılmakta ve böylelikle...

Kapat