Ceza Mahkemesi İstinafa Cevap Dilekçesi Örneği

A+
A-

Daha önce yazmış olduğumuz yazılarımızla istinafın ne olduğu, İstinaf başvurusunun nasıl yapılması gerektiği ve istinaf başvuru dilekçesi örneğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık. Bu yazımızda ise genel olarak istinaf başvurusu, istinaf başvurusuna karşı cevap dilekçesinin ne olduğu ve ayrıntıları ile ilgili bilgi vererek istinaf başvurusu cevap dilekçesi örneğini paylaşarak istifadenize sunmaya çalışacağız. Bilindiği üzere hem ceza hem de hukuk ilk derece mahkemelerinde verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir.

İstinaf dilekçesi örneği

Ceza Mahkemesi İstinafa Cevap Dilekçesi Örneği

Ceza Mahkemelerinde İstinaf

İlk derece ceza mahkemelerinde verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler bölge adliye mahkemelerince resen incelenir.

Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir (CMK Md. 272)

Ceza Mahkemelerinde Hangi Hükümlere Karşı İstinaf Kanun Yoluna Başvurulamaz

Ceza Mahkemelerinde istinaf kanun yoluna başvurulmayacak olan hükümleri üç madde halinde sıralayabiliriz.

  • Hapis cezasından çevrilen adli para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dahil adli para cezasına mahkumiyet hükümlerine.
  • Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen, adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine.
  • Kanunda kesin oldğu yazılı bulunan hükümlere.

Karşı istinaf yoluna başvurulamaz (CMK. Md.272)

Ceza Mahkemelerinde İstinaf İşlemini Tebliği ve İstinafa Cevap

Ceza Mahkemelerinde istinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak bunun tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylattırılması ile yapılır. Süresi içerisinde istinaf başvurusunun yapılması hükmün kesinleşmesini engeller.  İstinaf başvurusu süresi içerisinde yapılmadığı veya tarafların istinaf başvuru hakkının bulunmaması halinde hükmü veren mahkeme bir kararla dilekçeyi reddeder. İstinaf başvurusunda bulunanlar yedi gün içerisinde bölge adliye mahkemesinden bu konuda bir karar verilmesini isteyebilirler. Ancak, bu şekilde bölge adliye mahkemesine gönderilen dosyanın infazı ertelenmez.

Hükmü veren mahkeme tarafından reddedilmeyen istinaf başvuru dilekçesi veya beyana ilişkin tutanağın bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile veya zabıt katibine vereceği beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması ile istinaf dilekçesine karşı cevabını verebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  MARSU Dilekçe Örneği : Abonelik Fatura İtiraz Adres

Ceza Mahkemesi İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır

İstinaf dilekçesine cevap dilekçesini ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemeleri olarak ayırmak daha faydalı olacaktır.  Hukuk Mahkemelerinde yazılacak olan istinaf başvuru dilekçesinde Hukuk Mahkemeleri Kanununun 342. Maddesinde belirtilen hususların dilekçede yer alması gerekmektedir. Buna ilişkin olarak daha önce yazmış olduğumuz Hukuk Mahkemeleri İstinaf Başvurusu konulu ayrıntılı yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Ceza Mahkemelerinde ise istinaf başvurusuna cevap dilekçesi yazılırken, mahkemenin adı, dosya esas ve karar numarası, tarafların adı, soyadı ve adresleri ve talebimiz açık ve net şekilde yazılmalıdır.

Ceza Mahkemesi İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesi Örneği

İstinaf başvurusu dilekçe örneği ceza mahkemesi

Ceza Mahkemesi İstinafa Cevap Dilekçesi Örneği

Ceza Mahkemesi İstinafa Cevap Dilekçesi Örneğimizi PDF formatında indirmek için;

Ceza Mahkemesi istinaf Cevap Dilekcesi ornegi

Sitemizde hazırlamış olduğumuz örnek istinaf dilekçesine cevap dilekçesi örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde uyarlama yapabilirsiniz. Yayınlamış olduğumuz dilekçelerin bilgilendirme amaçlı örnek dilekçeler olduğu unutulmamalıdır. İleride herhangi bir hak kaybına maruz kalınmaması açısından istinaf dilekçesine cevap dilekçesi yazmadan önce bir hukuk uzmanına veya avukatınıza danışmanız sizin açınızdan faydalı olacaktır.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Ceza İnfaz Ertelemesi Nasıl Olur

Ceza infaz ertelemesi, sanık hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezanın infazının ertelenmesi durumudur. Yani sanığın cezaevine giriş tarihinin ileri bir...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016