Ceza Ve Hukuk Mahkemeleri İçin Temyiz Başvuru Süresi

A+
A-

Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde, Temyiz başvuru süreleri farklılık göstermektedir. Ayrıca, Bölge Adliye Mahkemelerin faaliyete geçmesi ile daha önce Yargıtay tarafından, üst mahkeme sıfatıyla bakılan temyiz taleplerinin çoğu Bölge Adliye Mahkemelerinin kapsamında olduğundan istinaf talebi olarak değerlendirilmektedir. İstinaf başvurusu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için İstinaf Nedir konulu makalemizi okuyarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Temyiz başvurusunun zamanında yapılmaması nedeniyle, üst mahkemeye gidilemediğinden hak kayıpları meydana gelmekte buna bağlı olarak da kişisel zararlar kaçınılmaz olmaktadır. Temyizin ne olduğu, kimlerin temyiz başvurusu yapabileceği ve temyiz ile ilgili diğer ayrıntıları içeren Temyiz Nedir konulu makalemizle,  sizlere daha önce ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık. Bu yazımızda ise Ceza Ve Hukuk Mahkemeleri İçin temyiz başvuru süresi ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağız.

Temyiz başvuru süresi

Temyiz Başvuru Süreleri Nedir

Temyiz Nedir

Temyiz, İstinaf mahkemelerinin bozma kararları dışında kalan hükümlerinin yeniden incelenmesi için bir davada taraflara tanınan olağan kanun yoludur. Taraflar, temyiz başvurusu yaparak, Bölge Adliye Mahkemelerinin vermiş olduğu kararları üst mahkeme olan Yargıtay tarafından incelenmesini isteyebilirler. Temyiz ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanabilir. Ceza Mahkemelerinde 5271 Sayılı CMK.nın 286.maddesinde hangi karaların temyiz edilip edip edilemeyeceği, Hukuk Mahkemelerinde Hukuk Mahkemeleri Kanununun  362.maddesinde hangi kararların temyiz edilip edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Temyiz incelemelerini Yargıtay Ceza ve Hukuk daireleri yapar.

Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır

Ceza Mahkemelerinde temyiz başvurusu, hükmün açıklanmasından itibaren yasal süresi içerisinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır, beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında CMK 263 md. hükmü saklıdır. Hüküm, temyiz yoluna başvuru hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar (CMK md.291).

Hukuk Mahkemelerinde temyiz başvuru dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtay’ın bozması üzerine hükmü veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir (HMK md.365).

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır

Kimler Temyiz Başvurusunda Bulunabilir, Temyiz Dilekçesi Verebilir

Temyiz başvurusunda, davanın tarafı olup olunmadığına bakılır. Davanın tarafları temyiz hakkına sahiptir. Sanık, avukatı, kanuni temsilcisi (vasisi, anne –  babası), davaya müdahil olan kişiler (mağdur veya suçtan zarar gören kişiler üçüncü kişiler) de davayı temyiz etme hakkına sahiptir. Ceza davalarında onbeş yıl ve daha üstü hapis cezalarına ilişkin olarak resen Yargıtay yoluna gidilir.

Temyiz Başvuru Süreleri

 • Temyiz süresi, ceza veya hukuk mahkemesi olup olmamasına veya mahkeme niteliğine göre değişmektedir. Temyiz süresi kararın tebliğinden veya tefhiminden (öğrenilmesinden) itibaren başlar. 05 Ağustos 2017 tarihli resmi gazete ile yayınlanan ve 7035 sayılı yasa ile yapılan son değişiklikle Ceza Mahkemelerinde 7 günlük temyiz süresi 15 gün olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle ceza mahkemelerinde temyiz süresi 15 gündür (CMK.md.291).
 • Yine, 05 Ağustos 2017 tarihli resmi gazete ile yayınlanan ve 7035 sayılı yasa ile yapılan son değişiklikle Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde temyiz yoluna başvurulabilir kısmı değiştirilerek iki hafta olarak düzeltilmiştir. Hukuk daireleri tarafından verilen kararlara karşı iki hafta içinde temyiz talebinde bulunulabilir.  Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir (HMK md.361).
 •  İdare ve Vergi Mahkemelerinde temyiz süresi 30 gündür.
 • Hüküm temyiz yoluna başvuru hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa süre tebliğ tarihinden itibaren başlar. Son gün tatile denk gelirse sonraki iş günü temyiz süresinin son günü olarak kabul edilir. Temyiz süresi tebliğ tarihinden sonraki gün işlemeye başlar.

Temyiz Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır

Temyiz dilekçesinde, temyiz eden, hükmü neden dolayı temyiz ettiğini, bozulmasını istediğini temyiz dilekçesinde göstermek zorundadır. Burada önemli olan temyiz dilekçesinde “temyiz ediyorum”  diye temyiz istemini açıkça belirtilmesidir.

Hukuk Mahkemelerinde görülen davalara ilişkin olarak temyiz dilekçesinde nelerin bulunması gerektiği HMK 364. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Avukat Olmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor Geliri Ne Kadar

Temyiz, dilekçe ile yapılır ve dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.
Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

 • Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri.
 • Bunların varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.
 • Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı.
 • Yargıtay’ın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı.
 • İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih.
 • Kararın özeti.
 • Temyiz sebepleri ve gerekçesi.
 • Duruşma istenmesi hâlinde bu istek.
 • Temyiz edenin veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası.

Temyiz dilekçesinin, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması hâlinde, diğer şartlar bulunmasa bile reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır.

Temyiz Başvuru Dilekçesi ve Dilekçe Örnekleri

Temyiz başvuru dilekçesi ve dilekçe örnekleri ile ilgili daha önce sitemizde yazmış olduğumuz bir çok yazımız bulunmaktadır. Temyiz ve İstinaf başvurusu ile ilgili daha önce yazmış olduğumuz yazılarımızı okuyarak bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Sitemizde örnek olarak hazırladığımız Temyiz dilekçe örnekleri üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak talebinize uygun uyarlayabilirsiniz. Temyiz Başvurusu dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Ceza ve Hukuk Davalarında İstinaf Başvuru Süresi Nedir

İstinaf başvuru süresi ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemelerinde farklılıklar göstermektedir. Ayrıca bir çok hukuk davalarında da sürelere ilişkin farklılıklar bulunmaktadır....

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016