Cinsiyet Değiştirme Nasıl Olur Dava Dilekçesi

A+
A-

Cinsiyet Değiştirme Davası

Günümüzde bir çok Avrupa ülkesinde cinsiyet değişikli bireylerin tercih hakkı olarak kabul edilmiş ve buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde ise ilk olarak Medeni Hukuk da yapılan düzenlemelerle cinsiyet değişikliği ile ilgili yapılacak işlemler yasa ile bir çerçeveye oturtulmuştur.

4271Sayılı Türk Medeni Hukukunun 40. Maddesinde cinsiyet değişikliği ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

Cinsiyet değişikliğinde Madde 40- Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme  yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

Cinsiyet Değişikliğinde Olması Gereken Şartlar

Cinsiyet değişikliğinin yasalar çerçevesinde gerçekleşebilmesi için 5 temel şartın bulunması aranmaktadır. Buna göre;

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Bekar olmak
  • Ruh Sağlığı Açısından Cinsiyet Değişikliğinin Zorunlu Olması (Sağlık Kurulu Raporu Olması Gerekmektedir)
  • Üreme Yeteneğinden Sürekli Bitimde Yoksun Olmak (Sağlık Kurulu Raporu Olması Gerekmektedir)
  • Mahkemenin İzin Vermesi
cinsiyet değiştirme

Cinsiyet değişimi

Cinsiyet Değişikliğinin Aşamaları

Cinsiyet değişikliği davalarını iki aşamalı olarak ele almak gerekmektedir. İlk aşamasında açılacak olan davada, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak raporlar ve yukarıda sayılan diğer şartların yerine getirilmesi ile mahkeme tarafından kişinin cinsiyet değişikliği için tıbbi işlemlere ve ameliyatlara başlamasına izin verilir. Bireyin verilen izne bağlı olarak gerekli ameliyat ve tedavi sonrasında tıbbi yöntemlere uygun bir tedavi gerçekleştirdiğinin sağlık kurulu raporu ile doğrulanması halinde ikinci aşama olan nüfus sicil kaydının düzeltilmesine karar verilir. Burada ki en  önemli husus sağlık kurulu raporunda bu talebin geçici bir heves olup olmadığının tespitidir. Bunun bir zorunluluk doğurup doğurmadığı, kişinin transseksüel bir yapıda olup olmadığı, manevi açıdan karşı cinsin duyguları halinde bulunup bulunmadığı göz önünde bulundurulan hususlardandır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Cep Telefonu Numarasından İsim Bulma Yöntemleri

Cinsiyet değişikliklerinde doğuştan kaynaklı bazı hastalıklar nedeniyle çift cinsiyetli (hermafrodit) olunması bu davanın açılmasını bazı durumlarda bireyler açısından zorunlu hale getirmektedir. Yine nüfus kaydında yapılan yanlışlıklar nedeniyle de cinsiyet durumunun yanlış yazılması nüfus kaydının düzeltilmesi amacıyla dava açılması gerektirmektedir.

Cinsiyet Değiştirme Davası Nereye Açılır

Cinsiyet değiştirme davasında yetkili mahkeme davayı açacak olan kişinin en son yerleşim yerindeki mahkemedir, Cinsiyet değiştirme davasında görevli Mahkeme ise  Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Cinsiyet Değiştirme Davasını Kimler Açabilir

Cinsiyet değiştirme davalarını 4271 Sayılı TMK.nın 40. maddesindeki ve  yukarıda saymış olduğumuz 5 şartı taşıyan her Türkiye Cumhuriyet vatandaşı açabilir.

Cinsiyet Değiştirme Davası Nasıl Açılır

Cinsiyet değiştirme davası, talepte bulunan kişinin veya avukatının dilekçe ile başvurusu ilgili mahkemeye başvurusu ile açılır. Mahkeme tarafından ilgili belgelerin istenilmesi ve tamamlanması ile de karar verilir. Dava aşamasında mahkeme yukarıda belirttiğimiz şartları göz önünde bulundurur ve buna göre karar verir.

Cinsiyet Değişikliği Dilekçe Örneği

Cinsiyet değişikliği dilekçe örneği hemen aşağıda paylaşılmıştır. Söz konusu dilekçe örnekleri üzerinde gerekli düzenleme ve değişikliği yaparak uyarlayabilirsiniz.

Cinsiyet Değişikliği Davası Dilekçesi

cinsiyet değişikliği dava dilekçe örneği

Cinsiyet Değişikliği Davası Dilekçesi

Cinsiyet Değişikliği İzin Davası Dilekçesi

cinsiyet değişikliği için dava dilekçesi

Cinsiyet Değişikliği İzin Davası Dilekçesi

 

Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

cinsiyet kaydı düzeltilmesi için dava dilekçe örneği

Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

 

Nüfus Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

nüfus cinsiyet kaydı düzenlenmesi dava dilekçesi

Nüfus Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

Dilekçe örneklerini bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Cinsiyet Değişikliği Davası Dilekçesi

Cinsiyet Değişikliği İzin Davası Dilekçesi

Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

Nüfusta Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. esra dedi ki:

    bu işin takibini yapan bi av var her süreci hızlandırıyor zehir gibi avukat


Önceki yazıyı okuyun:
Çinigaz Dilekçe Örneği Abonelik, İptal, Fatura İtiraz Vs

2003 yılında kurulan ve ilgili kanun çerçevesinde 30 yıl süre ile Kütahya bölgesinde doğalgaz dağıtım ve satış işlerini gerçekleştirmek üzere...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016