CMK 100 Maddesi Tutuklama

A+
A-

5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 100. Maddesinde, tutuklamaya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Genellikle tutuklamaya ilişkin hükümler CMK 100 olarak bilinmekte ve bu şekilde adlandırılmaktadır. Bu yazımızda CMK 100 maddesinde yer alan tutuklamaya ilişkin düzenlemelerin ne olduğunu, hangi suçlardan dolayı CMK 100 maddesi uyarınca tutuklamaya ilişkin karar verileceğini, tutuklulukta geçecek süreler ve tutuklama ile ilgili diğer konular hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Tutuklama Nedenleri ( CMK 100. Md.)

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilemez.

Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir

 • Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesi uyandıran somut olgular varsa.
 • Şüpheli veya sanığın davranışları
 • Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme
 • Tanık, Mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

Bu gibi durumlarda suçun niteliği de, göz önünde bulundurularak, hakim tarafından şüpheli veya sanık hakkında CMK 100 maddeleri uyarınca hakim tarafından tutuklama kararı verilebilir.

Aşağıda yazılı suçların işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphenin varlığı halinde CMK 100. Md. uyarınca tutuklama kararı verilebilir.

 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
 1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (md 76,77,78)
 2. Kasten öldürme (md 81,82,83)
 3. Silahla işlenmiş kasten yaralama (md 87)
 4. İşkence (md 94,95)
 5. Cinsel Saldırı (md 102, birinci fıkra hariç)
 6. Çocukların cinsel istismarı (md 103)
 7. Hırsızlık (md 141, 142) ve Yağma (md. 147, 148)
 8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (md 188)
 9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (md 200, iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç)
 10. Devletin güvenliğine karşı suçlar (md 302,303 304,307,308)
 11. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (md 309, 310, 311, 312, 313, 314 ve 315)
 12. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (md 12)
 13. 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Muhalefet, Zimmet suçu (md. 22)
 14. 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tutuklamayı gerektiren suçlar.
 15. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (md 68, 74)
 16. 6861 Sayılı Orman Kanunun 110. Maddesinde belirtilen kasten orman yakma suçları
 17. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33. Maddesinde sayılan suçlar
 18. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7. Maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen suçlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Ad Soyad Değiştirme Nasıl Yapılır

Yukarıda saydığımız suçlardan dolayı, kuvvetli şüphe ve suçun işlendiğine ilişkin sebeplerin varlığı halinde sanıkların veya şüphelilerin tutuklanmalarına karar verilebilir.

Sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilmez.

Tutuklama Kararının Verilmesi (CMK 101 Md.)

Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya resen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukuki ve fiili nedenlere yer verilir.

Tutuklulukta Geçen Süre (CMK 102 md.)

Ağır Ceza Mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay uzatılabilir.

Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir, uzatma süresi toplam üç yılı geçemez.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
ÇKS Formu Nasıl Doldurulur Detaylı Tarif (Boş Form İndir)

Çiftçi Kayıt Sistemi ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin devletten destekleme ödemesi alma şanslarının bulunduğunu öncelikle ifade etmek gerekir. Her...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016