Dava Nedir Nasıl Açılır

| ,

Dava Nedir

Dava, devlet tarafından, mahkemeler yolu vatandaşlara verilen hak arama yoludur. Dava çeşitleri, ihtilaflı ve ihtilafsız, hukuk, ceza ve idare mahkemesine açılan ve görülen davalar olabilir. Ancak dava kelimesi tek başına kullanıldığında genellikle hukuk davaları anlaşılmaktadır. Hukuk davaları ise, tespit, edim ve yenilik doğuran davalar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Dava dilekçesi vererek dava eden “davacı”, dava edilen ise “davalı” olarak adlandırılır. Şimdi dava nedir nasıl açılır izah edip biraz daha ayrıntıya girerek; hukuk mahkemelerine nasıl dava açılır, dava açarken nelere dikkat etmeliyim, dava açarken yapılması gereken işlemler nelerdir gibi en fazla merak edilen konuları istifadenize sunacağız.

Dava Nasıl Açılır

Dava açarken öncelikle, açacağımız davanın konusu ile ilgili durumumuzu anlatan bir dilekçe yazılması gerekmektedir. Ayrıca, davanın yetkili ve görevli mahkemede açılması önemlidir. Yetkili ve görevli olmayan mahkemeye açılan davalar ya reddedilecektir, ya da açılmamış sayılmasına karar verilecektir. Bu durumda, davacı süreyi kaçırmış olma ihtimaline karşı hak kaybına, yada davanın sürüncemede kalması nedeniyle zaman kaybına maruz kalacaktır. Dava dilekçeleri, konusuna göre değişiklik gösterdikleri için, dilekçede taleplerimizin ve iddialarımızın tümünün belirtilmesi gerekmektedir. Dava aşamasında ise mahkeme bu iddialarımızın ispatı üzerinden işlem yapar.  Dava dilekçemize eklediğimiz delillerimiz varsa mahkeme bu delilleri inceler ve değerlendirir.

Dava Dilekçesinde Olması Gerekenler Nelerdir

Dava dilekçesinde nelerin olması gerektiği HMK 119.maddesinde belirtilmiştir. Buna göre dava dilekçesinde aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir.

Dava dilekçesinin içeriği Madde 119-

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Ceza Mahkemesi İstinaf Başvurusu ve Dilekçe Örneği

(1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

Dava Açarken Dikkat Edilmesi Gereken İşlemler

Dava açılırken, aşağıda yazılı hususlara da dikkat edilmelidir.

 Dava dilekçesinde sözü edilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerin dilekçeye eklenerek  mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yapılması ve gerekli giderlerin vezneye yatırılması  zorunludur

Yukarıda belirtilen hükmünün yerine getirilmemesi veya eksik getirilmesi halinde, hakim ilk oturumda istenen hususların on günlük kesin süre içinde yerine getirilmesini veya eksikliğin tamamlanmasını davacı tarafa bildirir.

Dava Açmak İçin Ne Kadar Para Yatırmalıyım

Hukuk mahkemelerine açılan davaların çeşitliliklerine göre harç oranları da değişmektedir. Bu nedenle açacağınız davanın harç miktarını ve alınan peşin avans miktarlarını önceden öğrenmeniz, adliye ye gittiğiniz de, vezneden geri dönmemenize ve  işlemlerinizin daha hızlı yapılmasına yardımcı olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Tebligat Nedir Türleri Nelerdir

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Dava dilekçesi yazılırken, dilekçede belirttiğimiz iddialarımızın hukuki dayanağının olmasına dikkat etmeli ve gereksiz hususlara değinerek dilekçeyi fazlaca uzun tutmaktan kaçınmalıyız. Ayrıca dilekçede delillere dayanan iddialarımızın tamamına yer vermemiz gerekmektedir, aksi halde bu iddiaları daha sonradan dava konusuna eklememiz mümkün olmayabilir.  Dilekçe hazırlarken örnek olarak hazırlanmış dilekçelerden faydalanabileceğimiz gibi bu konuda uzman olan hukukçulardan da yardım alabiliriz. Hukuk davası işlemlerinin karışık ve zor bir süreç içermesi nedeniyle bu konuda uzman bir hukukçudan yardım alınması ileride herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından faydalı olacaktır.

Dava Dilekçesi Örneği

Sitemizde farklı davalara ilişkin dilekçe örnekleri mevcuttur,  açmak istediğiniz dava ile ilgili dava dilekçe örneği bulmak için; hemen sağ tarafta dilekçe arama bölümüne aradığınız dilekçenin adını yazmanız yeterlidir. Karşınıza çıkacak linkten aradığınız dilekçeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Önceki Yazı

Bilirkişi Raporuna İtiraz Etme

İdare Mahkemesi Görevleri Nedir Hangi Davalara Bakar

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Bilirkişi Raporuna İtiraz Etme

Bilirkişi, herhangi bir konuda çözülmesi uzmanlık gerektiren özel ve bilimsel konularda, mahkeme tarafından bilgilerine ve görüşlerine başvurulan kişiler olarak tanımlanabilir....

Kapat