Denetimli Serbestlik 2019 Yılı En Son Durum (150+ Yorum)

A+
A-

Denetimli serbestlik konusunda maalesef her gün çok çeşitli haberler ortaya çıkmakta, bazı medya organları ise konuyla ilgili mahkum yakınlarının hassasiyetlerine özen göstermeden yanlış haberleri sunabilmektedir. Dilekcesepeti.com olarak, uzun süredir bizleri takip ettiğiniz üzere, denetimli serbestlik sürecinin en yakın takipçilerinden birisi olduğumuzu bildiğiniz için bu konunda çok detaylı izahat yapmayıp, hassasiyetinizin de farkında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Şimdi siz değerli okurlarımız için Denetimli Serbestlik 2019 Yılı En Son Durum ile ilgili net bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Olası bir güncelleme ve yenilik halinde, gerek bu yazımız güncellenecek ve gerekse de anında sizlere Facebook, Twitter üzerinden duyuruda bulunacağız. Bu sayfalarımızı da  takipte  kalabilirsiniz.

Denetimli serbestlik yasa tarafından belirlenen deneme süresi içerisinde kişinin cezasının sosyal hayat içinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Denetimli serbestlik yasası ile cezası belirli bir sınırın altına inmiş hükümlülerin aileleri ile bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyaya uyum sağlayabilmesi amaçlanmıştır. Hükümlü koşullu salıverilmesine belirli bir süre kalınca cezaevinden tahliye edilerek dış dünyada sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır.

Denetimli Serbestlik Yasası

5275 sayılı Ceza İnfaz Kurumunun 105/A maddesi ile getirilen düzenlemeleri ifade etmektedir. Bu yasayla birlikte cezaevinde bulunan birçok kişinin tahliyesi gerçekleştirilmiş olduğundan yasa denetimli serbestlik yasası olarak bilinmektedir. Halk arasında da Denetimli Serbestlik Yasası olarak ifade edilmekte ve bu şekilde anılmaktadır.

denetimli serbestlik nedir

Denetimli serbestlik

Denetimli Serbestlik 2019 Yılı Güncellenmiş Son Hali

Denetimli serbestlik yasasının 2019 yılı güncellenmiş son hali aşağıdaki gibidir;

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından belirli düzenlemeler yapılmış, bu tarihten önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sisteminin uygulanması kanunlaştırılmıştır. Buna göre:

-Süreli hapis cezalarına mahkûm olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverme hükümlerinden yararlanacaktır.

-Denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu iki düzenleme 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar açısından uygulanacaktır. Yasanın çıktığı 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda KHK düzenlemesi değil, 5275 sayılı 105/A maddesinde yer alan eski infaz hükümleri geçerli olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus suçun 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olmasıdır. Mahkûmiyet daha sonraki bir tarihte kesinleşse bile hükümlü KHK’da düzenlenen denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanabilecektir.

denetimli serbestlik

Denetimli suçlar kapsamında olamayan suçlar

Denetimli Serbestlik Kapsamında Olmayan Suçlar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İflas İçi (İflas Sonrası) Konkordato İşleyiş Süreci

Denetimli serbestlik kapsamında olmayan suçları aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz. Aşağıda yazılı suçlardan bir veya birkaçını işleyen hükümlüler 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen denetimli serbestlik yasasının son durumundan faydalanamayacaklardır.

 • Kasten adam öldürme suçu (TCK. 81,82. Md)
 • Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden ya da ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenen kasten yaralama suçu.
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar.(TCK. 102,103,104,105.md)
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar. (Haberleşmenin gizliliğini ihmal, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, Kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, Özel hayatın gizliliğini ihlal, Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, Verileri yok etmeme)(TCK.132, 133, 134,135,136,137,138. Md.)
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihmal ve ticareti.(TCK 188. Md.)
 • Devletin güvenine karşı suçlar.(Örgüt üyeliği suçu dahil)
 • Devletin sırlarına karşı suçlar.
 • Milli savunmaya karşı suçlar.
 • Anayasal düzene karşı suçlar.
 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.
 • Örgütlü tüm suçlar.
 • Koşulu salıverme hakkı geri alınan hükümler.
 • Cezaevinde disiplin cezası alıp da cezası henüz disiplin kurulunca kaldırılmayanlar.
 • Borçlar ve tazminatlar ödenmediği takdirde 5411 sayılı bankacılık kanunu gereği bankacılık zimmeti suçu.
 • Taahhüdü ihlal suçu işleyenler.

Yukarıdaki suçlardan bir veya birkaçını işleyen hükümlüler 671 sayılı kanun hükmündeki kararname hükümlerinden (denetim serbestlikten) yararlanamazlar.

Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Nasıl, Ne Kadar Sürede Geçilebilir (2019 Yılı Güncel Haliyle)

07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı yönetmelik değişikliği ile açık cezaevlerine geçebilme şartları ve buradan denetimli serbestlik yasasından faydalanma uygulaması değiştirilmiş.  Bu yönetmeliğe göre kapalı cezaevinde cezasının 1/10’u geçirmiş mahkûmlar açık cezaevine geçiş hakkını kazanmıştı.

Ancak, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ve 22/02/2017 tarihinde yayımlanan resmi gazetede yer alan “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişikliği ile, 10 yıldan az hapis cezası olan hükümlülerin, cezalarının 1 ayını iyi halli olarak cezaevlerinde geçirmeleri halinde açık cezaevine çıkabilecek olmaları şeklinde düzenleme yapılmıştır.  Ayrıca yönetmelikte yapılan diğer değişiklikle haklarında 5275 Sayılı Yasanın 44. Maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar da yapılan bu değişiklik ile açık cezaevine çıkmaya hak kazanmış oldular.

Bu uygulama aşağıda ayrıntılarını belirttiğimiz şekilde uygulanacaktır.

 • 07.2016 tarihinden önce işlenen 671 sayılı kanun hükmünde kararnamenin infaz rejimi kapsamında olan suçlardan 5 yıldan az ceza alanlar, en az 3 gün içinde iyi halli olduğu tespit edilince açık cezaevinin geçişi ve diğer koşulları varsa, derhal denetimli serbestlik uygulamasından faydalanacaklardır.
 • 07.2016 tarihinden önce işlenen 671 sayılı kanun hükmünde kararnamenin infaz rejimi kapsamında olan suçlardan 5 yıl veya daha fazla ceza alanlar ise açık cezaevine geçiş ve denetimli serbestlik uygulamasından faydalanabilmek için toplam cezalarının 1/10’unu mutlaka kapalı cezaevinde geçirmek zorundadırlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Boşanma Davası Kaç Para Tutar (Tüm Masraflar)

Hükümlünün tutuklulukta geçirdiği sürelerde kapalı cezaevinde geçirmiş olduğu sürelere dahil edilir

Denetimli Serbestlik ‘te Açık Cezaevine Çıkış İçin Yeni Yönetmelik

Yapılan düzenleme ile birlikte açık cezaevine geçiş için şartlar değişmiş olup, bununla ilgili yazımıza da göz atmanız faydanıza olacaktır. Açık Ceza Evine Çıkış Yeni Yönetmeliği için buraya tıklayınız.

Denetimli Serbestlik Şartları 2019

671 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeniden denetimli serbestlik yasası düzenlenmiştir. Herhangi bir suçtan hüküm giymiş olan kişi cezaevine girmemişse ceza miktarı ne olursa olsun denetim serbestlik yasasından yararlanamaz. Bütün hükümlülerin cezaları ne olursa olsun iyi halli olup olmadıklarının tespiti amacıyla cezaevine alınmaları zorunludur. Denetimli Serbestlik yasasından cezaevinde bulunan her hükümlü yararlanamaz. Denetimli serbestlik koşulları, şartları ve niteliğine göre,  açık cezaevine geçiş açısından cezanın miktarına, hükümlünün kişiliğine göre farklılık gösterir.

Denetimli Serbestlik Yasası Nasıl Uygulanır

Yasada yapılan düzenleme ile denetimli serbestlik yasasından faydalanmak için 6 ay açık cezaevinde kalma şartı 30.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Hükümlünün açık cezaevine geçiş hakkı elde etmiş olması denetimli serbestlikten yararlanması için yeterlidir. Hükümlünün cezaevine alınmasından sonra cezaevi idaresi tarafından hükümlünün iyi halli olduğuna karar verilir ve bu doğrultuda rapor hazırlanır ise hükümlü denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye edilir. Denetimli Serbestlik Süresi 671 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile bir yıldan iki yıla çıkartılmıştır.

Denetimli Serbestliğe Uymamanın Cezası Nedir

Hükümlüler denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilirken bunun sonucunda getirilen kuralları da kabul etmiş olurlar. Denetimli Serbestliğe uyulmaması halinde kişinin yararlanmış olduğu haklar ve infaz şekli ortadan kalkar. Denetimli Serbestlik ihlalinde bulunan hükümlü tekrar cezaevine alınır.

Denetimli Serbestlik 2019 Yılı İçin Mevcut Yasaya Göre Dilekçe Örneği

Denetimli Serbestlik tedbiri ancak hükümlünün talebi halinde uygulanabilir. Denetimli Serbestlik Yasası kendiliğinden uygulanabilen bir yasa değildir. Bu nedenle hükümlünün infaz hâkimliğine hitaben yazılmış bir dilekçe ile denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini yönünde talepte bulunması gerekmektedir. Sitemizden örnek olarak hazırlanmış denetimli serbestlik dilekçe örneklerini indirebilir ve dilekçe üzerinde kendinize uygun gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

denetimli serbestlik başvurusu

Denetimli serbestlik başvuru dilekçesi

denetimli serbestlik için başvuru dilekçe örneği

Denetim Serbestlik Başvuru Dilekçesi

denetimli serbestlik için dilekçe örneği

Denetim Serbestlik Başvuru Dilekçesi

2019 da Af Çıkacak mı

Bilindiği üzere 2018 yılında çok fazla gündeme gelen af meselesi ile ilgili olarak MHP tarafından bir taslak hazırlanmış ve TBMM ye sunulmuştu. Söz konusu Af habelerinin halen Ankara kulislerinde konuşulduğu ve 2019 yılında tekrar gündeme gelme ihtimalinden bahsediliyor. Dilekcesepeti com olarak 2019 af haberlerini ve 2019 yeni denetimli serbestlik düzenlemelerini anında sizlere aktaracağımızdan şüpheniz olmasın. Oldu, olacak, vs şeklindeki haberlere lütfen itibar etmeyiniz. Mahkum yakınları olarak bu konudaki hassasiyetinizi biliyor ve tüm yayınlarımızı bu minvalde yapmaya çalışıyoruz. Güncel kalmak için bizi takibe devam ediniz.

Denetimli serbestlik yasası ile ilgili yapılan son güncellemeleri sizlerle paylaştık, Denetimli serbestlik yasası ile ilgili 2019 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde, yapılacak olan son değişikliklerle ilgili sitemizde gerekli güncellemeler yapılacaktır.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1797 YORUM
 1. osman arpacıoğlu dedi ki:

  Mehmet Zeki Bey merhaba, Ben kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası aldım. Acaba tebligat sonrası savcılığa başvursam girdi-çıktı işlemi aynı gün içinde olmazmı? Çalışıyorum sağlık kurumunda, çalıştığım hastanenin bilmesi açısından bir sıkıntı teşkil edermi? Ve son özet olarak ben bu işten nasıl günübirlik kurtulabilirim?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Osman bey,
   Normalde HAGB talep etmeniz ve daha önce hakkınızda HAGB kararı uygulanmamış olması hâlinde bu cezanın HAGB kararı uygulanarak ertelenmesi gerekiyordu, ancak böyle bir erteleme uygulanmamışsa ceza infaz kurumuna girdi çıktı işlemi yapılarak denetimli serbestlik uygulanacaktır, ceza evine gidi çıktı işlemleri bulunduğunuz il veya ilçeye göre farklılık gösterebilir bu süre 1 günden az 15 günden fazla olamaz.

 2. Uğur Türk dedi ki:

  Avukat bey merhaba ben yaklaşık 7 aydır denetim görüyorum ve 2. İmza ihlali yaptığım için dosyam kapatıldı infaz hakimliği cezamı onadı sonra ağır cezaya itirazda bulundum oradanda ret geldi ne yapmam gerekiyor teşekkür ederim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Uğur bey,
   İnfaz hâkimliğinin kararına yapmış olduğunuz itiraz reddedildi ise bu aşamadan sonra hakkınızdaki cezayı ceza infaz kurumunda tamamlamak zorundasınız.

 3. Uğur Türk dedi ki:

  Son olarak avukat bey yasa çıkarsa yargı paketlerinden faydalanabilir miyim ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Uğur bey,
   2. Yargı paketinde çıkacak olan yeni bir düzenlemede lehinize olan hükümler uygulanır, yani sizin lehinize bir durum oluşuyorsa uygulanacaktır.

 4. çağdaş dedi ki:

  sayın mehmet bey bugun istinaf sonrası çağrı kağıdı elime ulaştı
  cezanın nevi ve miktarı 2 yıl 1 ay hapis
  yazıda 10 gun içince 2 adet vesıkalık fotgraf ıle muracaat edıp açık cezaevine gönderilmek üzere tutanak duzenlenecektır dıyor
  sayın mehmet bey sorum şu fotograf ıle savıcılıga gıttıgımde 1 temmuz 2016 oncesı suç ama suç tarıhıne sadece yıl 2016 olarak yazılmıs yatar ne kadar verılır ve savcı bey acık cezaevıne gırmeden denetımlı serbestlık verebılırmı
  cevaplıyabılır ısenız simdiden tesekkur ederım

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Çağdaş bey,
   Şu. Tarihi 01 Temmuz 2016 tarihinden önce ise Ceza infaz kurumuna girdi çıktı işlemi yapılarak denetimli serbestlikten faydalanabilirsiniz.bu süre 1 ile 15 gün arasında olabilir.suc tarihinin kararda sadece 2016 yazılmasının sorun olmayacağı kanaatindeyiz ancak bu durumu savcılığa müracaat ettiğinizde belirtin.

 5. çağdaş dedi ki:

  mehmet bey yine affınıza sığınarak son bir sorum olacak peki kesinleşen hapis cezası için 2 yıl 1 ay 1 temmuz 2016 oncesi suçum.
  ben savcılık kagıdı ile gittigimde savcı bey hiç cezaevine girmeden beni denetimliye ayırabilirmi yoksa 1 en fazla 15 gün girmek zorundamıyım acık cezaevıne ayrıca daha önce hiç sabıkam yok bu sorumada cevap verırsenız sevınırım avukatım telefonlarımı acmıyor ondan buraya yazıyorum (avukatımıda şikayet edecem baroya )

1 37 38 39

Önceki yazıyı okuyun:
Delil Tespiti Dilekçe Örneği

Hukukta en önemli konulardan birisi de bildiğimiz üzere delildir. Hukuki merciiler bir hususta yargılama yaparken, zanla değil gerçeklere ve delillere...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016