Denetimli Serbestlik 2019 Yılı En Son Durum (150+ Yorum)

Denetimli serbestlik konusunda maalesef her gün çok çeşitli haberler ortaya çıkmakta, bazı medya organları ise konuyla ilgili mahkum yakınlarının hassasiyetlerine özen göstermeden yanlış haberleri sunabilmektedir. Dilekcesepeti.com olarak, uzun süredir bizleri takip ettiğiniz üzere, denetimli serbestlik sürecinin en yakın takipçilerinden birisi olduğumuzu bildiğiniz için bu konunda çok detaylı izahat yapmayıp, hassasiyetinizin de farkında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Şimdi siz değerli okurlarımız için Denetimli Serbestlik 2019 Yılı En Son Durum ile ilgili net bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Olası bir güncelleme ve yenilik halinde, gerek bu yazımız güncellenecek ve gerekse de anında sizlere Facebook, Twitter üzerinden duyuruda bulunacağız. Bu sayfalarımızı da  takipte  kalabilirsiniz.

Denetimli serbestlik yasa tarafından belirlenen deneme süresi içerisinde kişinin cezasının sosyal hayat içinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Denetimli serbestlik yasası ile cezası belirli bir sınırın altına inmiş hükümlülerin aileleri ile bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyaya uyum sağlayabilmesi amaçlanmıştır. Hükümlü koşullu salıverilmesine belirli bir süre kalınca cezaevinden tahliye edilerek dış dünyada sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır.

Denetimli Serbestlik Yasası

5275 sayılı Ceza İnfaz Kurumunun 105/A maddesi ile getirilen düzenlemeleri ifade etmektedir. Bu yasayla birlikte cezaevinde bulunan birçok kişinin tahliyesi gerçekleştirilmiş olduğundan yasa denetimli serbestlik yasası olarak bilinmektedir. Halk arasında da Denetimli Serbestlik Yasası olarak ifade edilmekte ve bu şekilde anılmaktadır.

Denetimli Serbestlik 2019 Yılı Güncellenmiş Son Hali

Denetimli serbestlik yasasının 2019 yılı güncellenmiş son hali aşağıdaki gibidir;

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından belirli düzenlemeler yapılmış, bu tarihten önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sisteminin uygulanması kanunlaştırılmıştır. Buna göre:

-Süreli hapis cezalarına mahkûm olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverme hükümlerinden yararlanacaktır.

-Denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu iki düzenleme 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar açısından uygulanacaktır. Yasanın çıktığı 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda KHK düzenlemesi değil, 5275 sayılı 105/A maddesinde yer alan eski infaz hükümleri geçerli olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus suçun 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olmasıdır. Mahkûmiyet daha sonraki bir tarihte kesinleşse bile hükümlü KHK’da düzenlenen denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanabilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanılması Suçu ve Cezası

Denetimli Serbestlik Kapsamında Olmayan Suçlar

Denetimli serbestlik kapsamında olmayan suçları aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz. Aşağıda yazılı suçlardan bir veya birkaçını işleyen hükümlüler 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen denetimli serbestlik yasasının son durumundan faydalanamayacaklardır.

 • Kasten adam öldürme suçu (TCK. 81,82. Md)
 • Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden ya da ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenen kasten yaralama suçu.
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar.(TCK. 102,103,104,105.md)
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar. (Haberleşmenin gizliliğini ihmal, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, Kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, Özel hayatın gizliliğini ihlal, Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, Verileri yok etmeme)(TCK.132, 133, 134,135,136,137,138. Md.)
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihmal ve ticareti.(TCK 188. Md.)
 • Devletin güvenine karşı suçlar.(Örgüt üyeliği suçu dahil)
 • Devletin sırlarına karşı suçlar.
 • Milli savunmaya karşı suçlar.
 • Anayasal düzene karşı suçlar.
 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.
 • Örgütlü tüm suçlar.
 • Koşulu salıverme hakkı geri alınan hükümler.
 • Cezaevinde disiplin cezası alıp da cezası henüz disiplin kurulunca kaldırılmayanlar.
 • Borçlar ve tazminatlar ödenmediği takdirde 5411 sayılı bankacılık kanunu gereği bankacılık zimmeti suçu.
 • Taahhüdü ihlal suçu işleyenler.

Yukarıdaki suçlardan bir veya birkaçını işleyen hükümlüler 671 sayılı kanun hükmündeki kararname hükümlerinden (denetim serbestlikten) yararlanamazlar.

Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Nasıl, Ne Kadar Sürede Geçilebilir (2019 Yılı Güncel Haliyle)

07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı yönetmelik değişikliği ile açık cezaevlerine geçebilme şartları ve buradan denetimli serbestlik yasasından faydalanma uygulaması değiştirilmiş.  Bu yönetmeliğe göre kapalı cezaevinde cezasının 1/10’u geçirmiş mahkûmlar açık cezaevine geçiş hakkını kazanmıştı.

Ancak, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ve 22/02/2017 tarihinde yayımlanan resmi gazetede yer alan “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişikliği ile, 10 yıldan az hapis cezası olan hükümlülerin, cezalarının 1 ayını iyi halli olarak cezaevlerinde geçirmeleri halinde açık cezaevine çıkabilecek olmaları şeklinde düzenleme yapılmıştır.  Ayrıca yönetmelikte yapılan diğer değişiklikle haklarında 5275 Sayılı Yasanın 44. Maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar da yapılan bu değişiklik ile açık cezaevine çıkmaya hak kazanmış oldular.

Bu uygulama aşağıda ayrıntılarını belirttiğimiz şekilde uygulanacaktır.

 • 07.2016 tarihinden önce işlenen 671 sayılı kanun hükmünde kararnamenin infaz rejimi kapsamında olan suçlardan 5 yıldan az ceza alanlar, en az 3 gün içinde iyi halli olduğu tespit edilince açık cezaevinin geçişi ve diğer koşulları varsa, derhal denetimli serbestlik uygulamasından faydalanacaklardır.
 • 07.2016 tarihinden önce işlenen 671 sayılı kanun hükmünde kararnamenin infaz rejimi kapsamında olan suçlardan 5 yıl veya daha fazla ceza alanlar ise açık cezaevine geçiş ve denetimli serbestlik uygulamasından faydalanabilmek için toplam cezalarının 1/10’unu mutlaka kapalı cezaevinde geçirmek zorundadırlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Cep Telefonu ile İsim Sorgulama ve Öğrenme İşlemi

Hükümlünün tutuklulukta geçirdiği sürelerde kapalı cezaevinde geçirmiş olduğu sürelere dahil edilir

Denetimli Serbestlik ‘te Açık Cezaevine Çıkış İçin Yeni Yönetmelik

Yapılan düzenleme ile birlikte açık cezaevine geçiş için şartlar değişmiş olup, bununla ilgili yazımıza da göz atmanız faydanıza olacaktır. Açık Ceza Evine Çıkış Yeni Yönetmeliği için buraya tıklayınız.

Denetimli Serbestlik Şartları 2019

671 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeniden denetimli serbestlik yasası düzenlenmiştir. Herhangi bir suçtan hüküm giymiş olan kişi cezaevine girmemişse ceza miktarı ne olursa olsun denetim serbestlik yasasından yararlanamaz. Bütün hükümlülerin cezaları ne olursa olsun iyi halli olup olmadıklarının tespiti amacıyla cezaevine alınmaları zorunludur. Denetimli Serbestlik yasasından cezaevinde bulunan her hükümlü yararlanamaz. Denetimli serbestlik koşulları, şartları ve niteliğine göre,  açık cezaevine geçiş açısından cezanın miktarına, hükümlünün kişiliğine göre farklılık gösterir.

Denetimli Serbestlik Yasası Nasıl Uygulanır

Yasada yapılan düzenleme ile denetimli serbestlik yasasından faydalanmak için 6 ay açık cezaevinde kalma şartı 30.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Hükümlünün açık cezaevine geçiş hakkı elde etmiş olması denetimli serbestlikten yararlanması için yeterlidir. Hükümlünün cezaevine alınmasından sonra cezaevi idaresi tarafından hükümlünün iyi halli olduğuna karar verilir ve bu doğrultuda rapor hazırlanır ise hükümlü denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye edilir. Denetimli Serbestlik Süresi 671 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile bir yıldan iki yıla çıkartılmıştır.

Denetimli Serbestliğe Uymamanın Cezası Nedir

Hükümlüler denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilirken bunun sonucunda getirilen kuralları da kabul etmiş olurlar. Denetimli Serbestliğe uyulmaması halinde kişinin yararlanmış olduğu haklar ve infaz şekli ortadan kalkar. Denetimli Serbestlik ihlalinde bulunan hükümlü tekrar cezaevine alınır.

Denetimli Serbestlik 2019 Yılı İçin Mevcut Yasaya Göre Dilekçe Örneği

Denetimli Serbestlik tedbiri ancak hükümlünün talebi halinde uygulanabilir. Denetimli Serbestlik Yasası kendiliğinden uygulanabilen bir yasa değildir. Bu nedenle hükümlünün infaz hâkimliğine hitaben yazılmış bir dilekçe ile denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini yönünde talepte bulunması gerekmektedir. Sitemizden örnek olarak hazırlanmış denetimli serbestlik dilekçe örneklerini indirebilir ve dilekçe üzerinde kendinize uygun gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Denetim Serbestlik Başvuru Dilekçesi

Denetim Serbestlik Başvuru Dilekçesi

2019 da Af Çıkacak mı

Bilindiği üzere 2018 yılında çok fazla gündeme gelen af meselesi ile ilgili olarak MHP tarafından bir taslak hazırlanmış ve TBMM ye sunulmuştu. Söz konusu Af habelerinin halen Ankara kulislerinde konuşulduğu ve 2019 yılında tekrar gündeme gelme ihtimalinden bahsediliyor. Dilekcesepeti com olarak 2019 af haberlerini ve 2019 yeni denetimli serbestlik düzenlemelerini anında sizlere aktaracağımızdan şüpheniz olmasın. Oldu, olacak, vs şeklindeki haberlere lütfen itibar etmeyiniz. Mahkum yakınları olarak bu konudaki hassasiyetinizi biliyor ve tüm yayınlarımızı bu minvalde yapmaya çalışıyoruz. Güncel kalmak için bizi takibe devam ediniz.

Denetimli serbestlik yasası ile ilgili yapılan son güncellemeleri sizlerle paylaştık, Denetimli serbestlik yasası ile ilgili 2019 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde, yapılacak olan son değişikliklerle ilgili sitemizde gerekli güncellemeler yapılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1671 YORUM
 1. Halime dedi ki:

  Merhaba eşim 2013yilinda istirakdan 8yil 4ay ceza aldı artı aynı tarihte ali koymadan 3yil 4ay ceza aldı yatari ne kadar acaba cezalar toplanırdı yoksa ayrı ayrı mı denetim li serbeslikden faydalanır

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Halime hanım,
   Verilen cezalarin toplamı 11 yıl 8 ay hapis cezası ise, suç tarihi dikkate alındığında verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartl tahliye) çıkarıldığında YATARI: 5 YIL 10 AY 2 GÜN HAPİS cezası olacaktır.

   Sonuç ceza 2 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.

   Sanık 3 YIL 10 AY 2 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.

   Sanığa verilen ceza 10 yıldan fazla olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezanın 1/10’u olan 1 YIL 2 AY 0 GÜN HAPİS cezasını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.

   Her suç için ayrı ayrı denetimli serbestlik uygulanmaz, almış olduğu bütün cezalar toplanarak (içtima ettirilerek) infaz gerçekleştirilir.

   1. Halime dedi ki:

    Eşim ceza evinde şuanda yatarinin 6yil 2 ay. Olarak gelmiş bildiğim kadarıyla istirakin denetimi bir yıl KHK ya girmiyo

   2. Berzan dedi ki:

    Merhabalar ben bir dosyadan 2yıl 9 ay ceza aldım bir başka dosyadan ise 1yıl 4 ay ceza aldım bu şuçlar 2005 te açıldı 2014 sonuçlandı 2019 kesinleşti kaç ay yada kaç ay yatacağım ben ayrıca başka bir şuçlardan acık ceza evine 5 defa girdim çıktım denetim sayesinde durumum ne olur şimdiden teşekkür ettim hocam

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Merhaba Berzan bey,
     Suç tarihini dikkate aldığımızda hakkınızda verilen cezalardan dolayı infaz 1/2 olarak ve denetimli serbestlik 2 yıl olarak uygulanacaktır. toplamda 4 yıl 1 ay cezanız olduğu için koşullu salıverme süresi hesaplandığında 2 yıl 15 gün yatarınız olacaktır, bununda 15 gününü ceza infaz kurumunda tamamladıktan sonra cezanızın son 2 yılını denetimli serbestlikte geçirebilirsiniz.

  2. ferhat dedi ki:

   merhaba kardesim 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldı kardesim 2017 agustos ayın bu suçu işliyor kardesim ne kadar yatar ve denetim serbestlikten ne zaman yararlanır yardımınız için tesekkur ederim

   1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

    Merhaba Ferhat bey,
    Kardeşinize verilen ceza 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ise; verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 1 AY HAPİS cezası olacaktır.

    Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.

    1 YIL 1 AY HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaktır.

    Kardeşinize verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.

 2. erkan dedi ki:

  Merhaba kolay Gelsın ben 3 ay önce 2 kre ihlalımı yapdım ve infaz hakımlı bna gecen hafta cuma Günü Teblıg ettiLer dosyamı kapattılar bu nedenler ne zman alıcaklar

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Erkan bey,
   Size tebliğ yapıldıysa kendiniz bizzat gidip ceza infaz kurumuna ya da infaz savcılığına teslim olmalısınız, aksi halde firari sayılırsınız.

 3. Halime dedi ki:

  Eşim istirakdan 8yil3ay ceza aldı aynı zamanda Ali koymadan 3 yil4ay aldı tarih 2013 ikiside denetim li serbeslikden bir defa mı yoksa unutmak ayrı ayrı mı faydalanır yatari ne kadardır iki sucuda onaylandı

 4. REVNAK dedi ki:

  MERHABA AVUKAT BEY BABAM ÖRGÜTE ÜYE OLMAMAKLA BERABER ÖRGÜTE YARDIMDAN 3 YIL 1 AY 15 GÜN CEZA ALDI ŞU ANDA İNFAZ AŞAMASINDA CEZASININ BİTMESİNE 9 AY VAR AMA SON BİR YIL İÇİN DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANMIYOR. BAŞKA YERLERDE UYGULANDIĞINI DUYUYORUZ . SON 6 AY UYGULANACAK DİYORLAR NE YAPABİLİRİZ

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Revnak,
   Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler, koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumuna geçebilirler.

   Muhtemelen babanızın idare ve gözlem kurulu kararı olumlu olmayabilir, böyle bir durumda farklı yerlerdeki aynı suçtan hükümlülerin farklı şekillerde denetimli serbestlikten faydalanması normal bir durumdur. Babanızın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri ile görüşerek bu konuda ayrıntılı bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

 5. Meltem Yiğitoğlu dedi ki:

  Merhaba 1 yıl 6 ay hapis cezasından ne kadar yatarım ve denetimli serbestlikten faydalanabilirmiyim?(Teşekürler)

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Meltem hanım,
   1 Yıl 6 Ay Hapis Cezasının koşullu salı verme (şartlı tahliye) tarihi düşüldüğünde YATARI 1 yıl olacaktır
   bu nedenle ceza infaz kurumuna girdi çıktı işlemi yapılarak hakkınızda verilen ceza denetimli serbestlik uygulanarak infaz edilecektir.

 6. Gülsüm dedi ki:

  Esim denetimli aldi tahlillerini verdi ama ametama sevk ettiler neden olmis olabilir tekrar tahlil mi verecek acaba

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Gülsüm hanım,
   Uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedavi ve denetimli serbestlik uygulanan hükümlülerden belli periyotlarla kan ve idrar örnekleri alınmaktadır. Bu nedenle eşiniz Amateme sevk edilmiş olabilir.

 7. Hakan yilmaz dedi ki:

  Selam,2+2=4 yil ceza aldim.1/2den faydalanarak 2 yil denetime ciktim.5 aydir denetimdeydim.2011 yilina ait tck 81 den 6.8 ay cezam vardi ve kesinlesmek uzere. Ceza kesinlestiginde denetimli serbeslik ne olacak.2 yil denetim hakkim yanacakmi nasil hesaplanacak lutfen bilgi veriniz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Hakan bey,
   Yeni dosyanız kesinlesirse önceki cezanızla içtima ettirilerek infaz gerçekleştirilir, toplamda 2 yıl denetimli serbestlikten faydalanabilirsiniz geri kalan cezayı ceza infaz kurumunda tamamlamak zorundasınız, yine de bu konuda infaz savcılığına başvurarak ayrıntılı bilgi almanızı tavsiye ederiz.

 8. Cansu dedi ki:

  Merhaba eşim vergide usulsuzlukten 1.5 yil ceza aldi fakat denetimden yararlandi cikdi girdi cikdi yaparak 3. Ayinda 3 yil oncesinden kavga suvu vardi eve kagit gelmis fakat gormemis tekrar aldilar acik ceza evine girdi cikti yapacaksin deyip sizce sonucu ne olur lutfen cevap verin

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Cansu hanım,
   Eşinizle kavga suçundan verilen cezanın ne kadar olduğunu bilemediğimiz için ne kadar ceza infaz kurumunda kalacağı ile ilgili bir yorum yapamıyoruz.

 9. Fatih dedi ki:

  Mehmet bey 2 saatlik imza gecikmem oldu denetimli serbestliğe bildirdim onlar karakoldan imza ihlal tutanağı gonder dediler gönderdim denetimli serbestlik dosyayı kapattı ve bagli bulunduğum mahkemeye mazeretimi sunmami istedi dilekçeyi yazıp verdim dilekçem pazartesi ulaşmış bende bu gün mahkemenin özel kalemi ile göŕüştüm onlar imzanın devam edip etmemisini mahkeme günü karar verecek hakim .Mahkeme 11 inci ayda olduğunu söyledim onlarda mahkeme tarihine kadar firarın falan verilmez mahkeme günü belli olur dilekçenin kabul olup olmayacağı .O tarihe kadar imzaya devam edeyim mi ? ayrıca Denetimli serbestliğede durumu aynen izah ettim onlarda mahkeme ne derse o dediler. Bu durumda ne yapmam gerekiyor teşekkür ederim şimdiden

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Fatih bey,
   Dosyanız kapandıysa muhtemelen artık imzanızı alamayacaklar, şayet böyle bir imkan varsa duruşma gününe kadar imza atmaya devam etmeniz faydalı olacaktır.

 10. Soner dedi ki:

  Merhaba babam 2014 yılında alacağı karşılığında aldığı senetleri icraya vererek ödemesini aldı daha sonra borçlu kişi senetler benim değildi diyerek dava açtı senetlerin üzerindeki yazı ve imzalar balistik rapora göre ne babamın nede borçlunun değilmiş bu nedenle babama 1 yıl 8 ay 4 gün para cezası ve 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi suç olarak nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik kararı verilmiş ve babam 30.07.2019 da dün tutuklanıp kapalı cezaevine gönderilmiş yatarı nedir ne kadar kapalıda ne kadar açıkta yatacak denetimli serbestlikten ne zaman faydalanacak bilgi verirmisiniz lütfen

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Soner bey,
   Suç tarihinin 2014 olması nedeniyle babanızın uygulanacak infaz 1/2 denetimli olacaktır bu haliyle verilen cezanın koşullu salıverme süresi düşüldükten sonra infazı 10 ay 2 gün olacaktır bu süre 2 yıldan az olduğu için babanız denetimli serbestlikten direkt olarak faydalanabilir ancak ceza infaz kurumuna girdi çıktı işlemi yapılmalıdır.

   1. Soner dedi ki:

    Cevabınız için çok teşekkür ederim 30.07.2019 tarihinde babamı tutuklayıp kapalı cezaevine getirmişler en fazla ne kadar yatırabilirler halen daha cezaevinde kendisinden hiç bir haber alamıyoruz bide denetimli serbestlikten yararlanması için kendisinin dilekçe falan vermesi gerekirmi

 11. Damla dedi ki:

  2018deki ceza 2019 da kesildi 10 ay cezaevi olarak ve 2019da zaten denetimli serbestliği vardı tahliye olurmu yoksa ceza üstünemi eklenir

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Damla hanım,
   Mevcut bir ceza varsa sonradan gelen ceza buna eklenir, toplam ceza üzerinden infaz ve denetimli serbestlik süresi hesaplanacaktır, her suç için ayrı ayrı denetimli serbestlik uygulanmaz.

 12. Soner dedi ki:

  Merhaba Mehmet bey sorum neden yayınlanmadı acaba

 13. yener temiz dedi ki:

  merhaba ısmım yener ben ıkı kere semıner ıhlalı yaptım bırıncıde ıhtar aldım ıkıcıde dılekce yazdım fakat ısın garıbı ben ıkıncıde aynı gun sadece ımzam var dıye sadece ımzamı attıp cıktım elımdekı kagıdı duzgun ıncelemedıgım ıcın semınere katılmadım denetımım 4 gun sonra bıtıyor acaba neyle karsılasırım

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Yener bey,
   Bu konuda ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurarak ayrıntılı bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

 14. Fatma Çekiç dedi ki:

  Merhaba benim eşimin 3 tane dosyası vardı 2015 ten olan. Temize göndermişti tekrar açıldı 3 sene 4 aymış cezası bir hafta yatarın var demişler buqü 1 hafta oldu ama çıkmadı. şu an kapalıda denetimden yararlanır mı

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Fatma hanım,
   Denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmesi için Ceza infaz kurumuna girdi çıktı işlemi yapılması gerekmektedir, bu süre 1 ile 15 gün arasında olabilir.

 15. mehmet dedi ki:

  merhabalar ben 2014 aralık ayında kavgaya karıştım suç üstlenme cezası aldım 25 gün hapis cezası HAGB VE 5 YIL DS basit yaralamadan beraat aldım ALDIM, 2015 yılında olaydan 4 ay sonra iftira atılıp ayrı dava dosyasından hakaretten 7ay adli para cezası 4660 TL HAGB ve 5 ds ve tehditten 6 ay 20 gün hapis cezası aldım HAGB VE 5 DS aldım sorum şu iki ayrı dava dosyası 2014 te ki suç üstlenme ve basit yaralama yargıtaya gitmiş yargıtay suç üstlenme suçunu inceleyip REDDETMİŞ basit yaralama suçundan BOZULMA VERMİŞ … şimdi bu dava yeniden yargılanacak ben 2016 daki hakaret tehdit dosyası 07.09.2019 tarihinde kesinleşti 2014 te ki suç üstlenme ve basit yaralama dava sonucu 2016 da verilen HAGB kararını bozar mı? bozarsa ne olur hapis yatar mıyım? ve ya girdi çıktı olur mu?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Mehmet bey,
   Burada dikkat edilmesi gereken husus verilen HAGB kararı kesinleştikten sonra herhangi bir suç işlenmesi, suç tarihleri dikkate alınacağı için HAGB kararı açıklanmaz.

 16. MEHMET dedi ki:

  merhabalar ben 2014 aralık ayında kavgaya karıştım suç üstlenme cezası aldım 25 gün hapis cezası HAGB VE 5 YIL DS basit yaralamadan beraat aldım ALDIM, 2015 yılında olaydan 4 ay sonra iftira atılıp ayrı dava dosyasından hakaretten 7ay adli para cezası 4660 TL HAGB ve 5 ds ve tehditten 6 ay 20 gün hapis cezası aldım HAGB VE 5 DS aldım sorum şu iki ayrı dava dosyası 2014 te ki suç üstlenme ve basit yaralama yargıtaya gitmiş yargıtay suç üstlenme suçunu inceleyip REDDETMİŞ basit yaralama suçundan BOZULMA VERMİŞ … şimdi bu dava yeniden yargılanacak ben 2016 daki hakaret tehdit dosyası 07.09.2016 tarihinde kesinleşti 2014 te ki suç üstlenme ve basit yaralama dava sonucu 2016 da verilen HAGB kararını bozar mı? bozarsa ne olur hapis yatar mıyım? ve ya girdi çıktı olur mu? ÖNCEKİ YORUMDA KESİNLEŞME TARİHİNİ YANLIŞ YAZMIŞIM

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Mehmet bey,
   HAGB kararı kesinleştikten sonra 5 yıl içerisinde suç işlerseniz hüküm açıklanacaktır aksi takdirde hüküm açıklanmaz

   1. MEHMET dedi ki:

    yani 2016 da kesinleşmiş 5 yıl denetimli serbestliğim var ve HAGB önce ki 2014 teki dava 2019 da kesinleşirse 2016’da ki HAGB kararını etkilemez diyorsunuz. Peki 2014 te ki olayın HAGB kararı 2019 da kesinleşirse ne olur ?

 17. Oya dedi ki:

  Merhabalar benim de bir sorum olacaktı size benim eşim bugün teslim oldu annesiyle yaşadığı kavgalardan dolayı 3 ay 22 gün ceza aldı çıktığı zaman ne kadar çalışma verirler teşekkür ederim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Oya hanım eşinizin infazı 2 ay 15 gün olacaktır, ceza infaz kurumuna girdi çıktı işlemi yapıldıktan sonra kalan cezasını denetimli serbestlikten faydalanarak tamamlanabilir.

 18. Orçun dedi ki:

  Merhaba, üzerimde 1 içimlik ot bulundu ve işlem yapıldı konu nasıl ilerler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Orçun bey,
   İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkınızda tedavi ve denetimli serbestlik uygulanacaktır, tedavi ve denetimli serbestliğe uymaz veya u bu süre içerisinde uyuşturucu kullandığınız anlaşılırsa hakkınızda Asliye Ceza Mahkemesine Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçundan kamu davası açılacaktır.

   1. Aysegul dedi ki:

    Merhabalar benim eşim 4yil 2ay 0gun ceza aldı olay 01.10.2015 tarihinde gerçekleşti 24.07.2019tarihin de ceza evine girdi … Şartlı salıverme 22.08.2021 .. bı hakkın tahliye ise 22.09.2023.. kapalı ceza evinde 3gun kaldıktan sonra açık ceza infaz kurumuna geçti 27gundur orada infaz rejimi kapsamında ve yatari 1/2yaziyor rica ediyorum sizden bana acil cvp yazarmisiniz saygılar la

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Merhaba Ayşegül hanım,
     Esinize verilen ceza 4 yıl 2 ay hapis cezası ise verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 1 AY HAPİS cezası olacaktır.

     Sonuç ceza 2 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince eşiniz denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.

     1 AY HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.

 19. Recep dedi ki:

  Selamlar 3 yil hapis cezasi aldım ne kadar yatarım lütfen bilgi verin

  1. Recep dedi ki:

   Bu cezayı yeni aldım 2019 ama dosya 2017

  2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Recep bey,
   Almış olduğunuz 3 yıl hapis cezasından koşullu salıverme süresi (şartla tahliye) düşüldükten sonra yatar süreniz 2 yıl olacaktır, bu sürenin 1 yılını ceza infaz kurumunda tamamladıktan sonra son 1 yılı denetimli serbestlikten faydalanarak tamamlayabilirsiniz.

 20. samt_sam dedi ki:

  Merhaba;

  2013 Deki suç sonuçlandı elimize tebligat yapılmadan 18.08.2019 da gbt sorgulmasında tutuklandı.
  Bir gece nezarette kaldıktan sonra 19.08.2019 da metrise gönderildi. Aldığı ceza toplamı 3 yıl 1 ay 15 gün.
  Dosyanın içeriği kasten adam yaralama. Kapalı cezaevine gönderildi. kapalıdan ne zaman cıkar? denetimli serbestlikten yararlanabılır mı ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Samt_sam,
   Sanığa verilen ceza 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ise; verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 6 AY 25 GÜN HAPİS cezasıdır.

   Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten yararlanır.

   ceza infaz kurumuna girdi çıktı işlemi yapılarak (1 ile 15 gün arasında) denetimli serbestlikten doğrudan yararlanabilir.

   1. samt_sam dedi ki:

    Cevabınınız için teşekkürler.
    3 gün oldu hala metris kapalı ceza evinde normalde girdi çıktı yaparsın demişlerdi ancak teblıgat gelmediği ve yakalama kararı cıkarıldığı için mi bu kadar uzun sürdü açık ceza evine geçmesi? haber alamaıyoruz kendisinden nasıl haber alacağımız konusunda bir bilginiz varmı.
    Şimdiden teşekkür ederim.

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Merhaba,
     Bu konuyla alakalı olarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı infaz bürosuna başvurarak daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

1 34 35 36
Önceki yazıyı okuyun:
Belediye Dilekçe Örnekleri M Z

Belediye Dilekçe Örnekleri Alfabetik Sıralı Belediyeler de resmi kurumlar olduğu için yapılacak başvurular sırasında dilekçe ibraz edilmesi gerekecektir. İşyeri açma,...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016