Denetimli Serbestlik 2018 Yılı En Son Durum (150+ Yorum) | Dilekcesepeti.com

Denetimli Serbestlik 2018 Yılı En Son Durum (150+ Yorum)

Denetimli serbestlik konusunda maalesef her gün çok çeşitli haberler ortaya çıkmakta, bazı medya organları ise konuyla ilgili mahkum yakınlarının hassasiyetlerine özen göstermeden yanlış haberleri sunabilmektedir. Dilekcesepeti.com olarak, uzun süredir bizleri takip ettiğiniz üzere, denetimli serbestlik sürecinin en yakın takipçilerinden birisi olduğumuzu bildiğiniz için bu konunda çok detaylı izahat yapmayıp, hassasiyetinizin de farkında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Şimdi siz değerli okurlarımız için Denetimli Serbestlik 2018 Yılı En Son Durum ile ilgili net bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Olası bir güncelleme ve yenilik halinde, gerek bu yazımız güncellenecek ve gerekse de anında sizlere Facebook, Twitter üzerinden duyuruda bulunacağız. Bu sayfalarımızı da  takipte  kalabilirsiniz.

Denetimli serbestlik yasa tarafından belirlenen deneme süresi içerisinde kişinin cezasının sosyal hayat içinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Denetimli serbestlik yasası ile cezası belirli bir sınırın altına inmiş hükümlülerin aileleri ile bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyaya uyum sağlayabilmesi amaçlanmıştır. Hükümlü koşullu salıverilmesine belirli bir süre kalınca cezaevinden tahliye edilerek dış dünyada sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır.

Denetimli Serbestlik Yasası

5275 sayılı Ceza İnfaz Kurumunun 105/A maddesi ile getirilen düzenlemeleri ifade etmektedir. Bu yasayla birlikte cezaevinde bulunan birçok kişinin tahliyesi gerçekleştirilmiş olduğundan yasa denetimli serbestlik yasası olarak bilinmektedir. Halk arasında da Denetimli Serbestlik Yasası olarak ifade edilmekte ve bu şekilde anılmaktadır.

Denetimli Serbestlik 2018 Yılı Güncellenmiş Son Hali

Denetimli serbestlik yasasının 2018 yılı güncellenmiş son hali aşağıdaki gibidir;

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından belirli düzenlemeler yapılmış, bu tarihten önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sisteminin uygulanması kanunlaştırılmıştır. Buna göre:

-Süreli hapis cezalarına mahkûm olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverme hükümlerinden yararlanacaktır.

-Denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu iki düzenleme 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar açısından uygulanacaktır. Yasanın çıktığı 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda KHK düzenlemesi değil, 5275 sayılı 105/A maddesinde yer alan eski infaz hükümleri geçerli olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus suçun 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olmasıdır. Mahkûmiyet daha sonraki bir tarihte kesinleşse bile hükümlü KHK’da düzenlenen denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanabilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  TCK 106 Madde : Tehdit Suçu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Denetimli Serbestlik Kapsamında Olmayan Suçlar

Denetimli serbestlik kapsamında olmayan suçları aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz. Aşağıda yazılı suçlardan bir veya birkaçını işleyen hükümlüler 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen denetimli serbestlik yasasının son durumundan faydalanamayacaklardır.

 • Kasten adam öldürme suçu (TCK. 81,82. Md)
 • Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden ya da ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenen kasten yaralama suçu.
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar.(TCK. 102,103,104,105.md)
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar. (Haberleşmenin gizliliğini ihmal, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, Kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, Özel hayatın gizliliğini ihlal, Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, Verileri yok etmeme)(TCK.132, 133, 134,135,136,137,138. Md.)
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihmal ve ticareti.(TCK 188. Md.)
 • Devletin güvenine karşı suçlar.(Örgüt üyeliği suçu dahil)
 • Devletin sırlarına karşı suçlar.
 • Milli savunmaya karşı suçlar.
 • Anayasal düzene karşı suçlar.
 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.
 • Örgütlü tüm suçlar.
 • Koşulu salıverme hakkı geri alınan hükümler.
 • Cezaevinde disiplin cezası alıp da cezası henüz disiplin kurulunca kaldırılmayanlar.
 • Borçlar ve tazminatlar ödenmediği takdirde 5411 sayılı bankacılık kanunu gereği bankacılık zimmeti suçu.
 • Taahhüdü ihlal suçu işleyenler.

Yukarıdaki suçlardan bir veya birkaçını işleyen hükümlüler 671 sayılı kanun hükmündeki kararname hükümlerinden (denetim serbestlikten) yararlanamazlar.

Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Nasıl, Ne Kadar Sürede Geçilebilir (2018 Yılı Güncel Haliyle)

07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı yönetmelik değişikliği ile açık cezaevlerine geçebilme şartları ve buradan denetimli serbestlik yasasından faydalanma uygulaması değiştirilmiş.  Bu yönetmeliğe göre kapalı cezaevinde cezasının 1/10’u geçirmiş mahkûmlar açık cezaevine geçiş hakkını kazanmıştı.

Ancak, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ve 22/02/2017 tarihinde yayımlanan resmi gazetede yer alan “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişikliği ile, 10 yıldan az hapis cezası olan hükümlülerin, cezalarının 1 ayını iyi halli olarak cezaevlerinde geçirmeleri halinde açık cezaevine çıkabilecek olmaları şeklinde düzenleme yapılmıştır.  Ayrıca yönetmelikte yapılan diğer değişiklikle haklarında 5275 Sayılı Yasanın 44. Maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar da yapılan bu değişiklik ile açık cezaevine çıkmaya hak kazanmış oldular.

Bu uygulama aşağıda ayrıntılarını belirttiğimiz şekilde uygulanacaktır.

 • 07.2016 tarihinden önce işlenen 671 sayılı kanun hükmünde kararnamenin infaz rejimi kapsamında olan suçlardan 5 yıldan az ceza alanlar, en az 3 gün içinde iyi halli olduğu tespit edilince açık cezaevinin geçişi ve diğer koşulları varsa, derhal denetimli serbestlik uygulamasından faydalanacaklardır.
 • 07.2016 tarihinden önce işlenen 671 sayılı kanun hükmünde kararnamenin infaz rejimi kapsamında olan suçlardan 5 yıl veya daha fazla ceza alanlar ise açık cezaevine geçiş ve denetimli serbestlik uygulamasından faydalanabilmek için toplam cezalarının 1/10’unu mutlaka kapalı cezaevinde geçirmek zorundadırlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçe Örneği (KYOK Kararı) Hazır Şablon

Hükümlünün tutuklulukta geçirdiği sürelerde kapalı cezaevinde geçirmiş olduğu sürelere dahil edilir

Denetimli Serbestlik ‘te Açık Cezaevine Çıkış İçin Yeni Yönetmelik

Yapılan düzenleme ile birlikte açık cezaevine geçiş için şartlar değişmiş olup, bununla ilgili yazımıza da göz atmanız faydanıza olacaktır. Açık Ceza Evine Çıkış Yeni Yönetmeliği için buraya tıklayınız.

Denetimli Serbestlik Şartları 2018

671 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeniden denetimli serbestlik yasası düzenlenmiştir. Herhangi bir suçtan hüküm giymiş olan kişi cezaevine girmemişse ceza miktarı ne olursa olsun denetim serbestlik yasasından yararlanamaz. Bütün hükümlülerin cezaları ne olursa olsun iyi halli olup olmadıklarının tespiti amacıyla cezaevine alınmaları zorunludur. Denetimli Serbestlik yasasından cezaevinde bulunan her hükümlü yararlanamaz. Denetimli serbestlik koşulları, şartları ve niteliğine göre,  açık cezaevine geçiş açısından cezanın miktarına, hükümlünün kişiliğine göre farklılık gösterir.

İnfaz Yatar Hesaplama Robotu İçin Tıklayınız

Denetimli Serbestlik Yasası Nasıl Uygulanır

Yasada yapılan düzenleme ile denetimli serbestlik yasasından faydalanmak için 6 ay açık cezaevinde kalma şartı 30.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Hükümlünün açık cezaevine geçiş hakkı elde etmiş olması denetimli serbestlikten yararlanması için yeterlidir. Hükümlünün cezaevine alınmasından sonra cezaevi idaresi tarafından hükümlünün iyi halli olduğuna karar verilir ve bu doğrultuda rapor hazırlanır ise hükümlü denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye edilir. Denetimli Serbestlik Süresi 671 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile bir yıldan iki yıla çıkartılmıştır.

Denetimli Serbestliğe Uymamanın Cezası Nedir

Hükümlüler denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilirken bunun sonucunda getirilen kuralları da kabul etmiş olurlar. Denetimli Serbestliğe uyulmaması halinde kişinin yararlanmış olduğu haklar ve infaz şekli ortadan kalkar. Denetimli Serbestlik ihlalinde bulunan hükümlü tekrar cezaevine alınır.

Denetimli Serbestlik 2018 Yılı İçin Mevcut Yasaya Göre Dilekçe Örneği

Denetimli Serbestlik tedbiri ancak hükümlünün talebi halinde uygulanabilir. Denetimli Serbestlik Yasası kendiliğinden uygulanabilen bir yasa değildir. Bu nedenle hükümlünün infaz hâkimliğine hitaben yazılmış bir dilekçe ile denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini yönünde talepte bulunması gerekmektedir. Sitemizden örnek olarak hazırlanmış denetimli serbestlik dilekçe örneklerini indirebilir ve dilekçe üzerinde kendinize uygun gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Denetim Serbestlik Başvuru Dilekçesi

Denetim Serbestlik Başvuru Dilekçesi

Denetimli serbestlik yasası ile ilgili yapılan son güncellemeleri sizlerle paylaştık, Denetimli serbestlik yasası ile ilgili 2018 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde, yapılacak olan son değişikliklerle ilgili sitemizde gerekli güncellemeler yapılacaktır.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1058 YORUM
 1. Osman dedi ki:

  İyi akşamlar ben 2015 de denetimli serbeslik lesalı verildim ve ihlal ettim 57 gün cezam ceza evine tekrar girermiyim

 2. emrah bahadır karacadağ dedi ki:

  bende denetim serbeslik yasasından cıktım ihlal ettim dosyam kapandı yeni cıkan disiplin affı denetim dosyamın yeniden düzenlenmesine izin verirmi öğrenmek istiyorum

 3. Mustafa Erhan dedi ki:

  Sayın adalet bakanım bir yakınım ceza evinde olduğu için bunu biliyorum ceza evler dolmuş taşmış buna bir çare bulun ceza evlerin yarısı yerde yatıyor allah rızası için buna bir çare bulun hemen bir cevap bekliyorum mahküm ailesi olarak mağduruz ve zor durumdayız

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mustafa bey, cezaevlerinin yoğunluğu ve durumu gerçekten yeni tedbirler ve yasalar çıkartılmasını gerektiriyor. Bunun için, bir çok düzenleme yapıldı, ancak, bizde bu düzenlemelerin yeterli olmadığı kanaatindeyiz. dilekcesepeti.com olarak mahkumlara yönelik yeni düzenlemeler yapılmasını temenni ediyoruz. Yapılacak olan değişiklikler ve düzenlemelerle ilgili güncel bilgileri, sitemizi takip ederek öğrenebilirsiniz.

   1. Birsen dedi ki:

    Ben bi soru sormustum ama cvp alamadm simdi benim nisanlim cezaevinde 18.18.2017de girdi cezasi 5. Yil yatari 2yil galiba kosullu saliverilme 26.09.2019 denetim bunun icindemi yoksa hepsni mi yatack cinsel istsmardn ceza aldi bi hakkin tahliyeside 2020 cok magduruz herkes perisan islemedgi suc yuzunden icerde denetime grmek icin bi dilekce verilse dnetime gremez mi lutfen yardmci olun biraz

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Merhaba Birsen hanım, Nişanlınıza verilen ceza 5 yıl hapis cezası, işlediği suç Cinsel İstismar ise; bu cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 3 YIL 4 AY 1 GÜN HAPİS cezası olacaktır, Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince nişanlınız denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
     Nişanlınız 2 YIL 4 AY 1 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.
     nişanlınıza verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.

  2. Hasan dedi ki:

   Güzel bir istek ama sonuçta orası cezaevi yani yan gelip yatma yeri degil cezasını elbetteki çekecek bu yerde yatmada olabilir

  3. Kaan dedi ki:

   Öncelikle her şey için teşekkür ederim. Ben TCK 221 den faydalanarak fetö den 3 yıl ceza aldım. Kapalı ceza evinde açıkta ve denetimli de yatar sürem ne kadar. Mahkeme yeni sonuçlandı istinaf a götüreceğiz 3.5 ay o sürer daha sonra yargıtay a mı götürmemiz gerek tahmini o ne kadar sürer. 5 yılın altında olduğu için bizim götürmemiz gerektiğini biliyorum. Bir de denetimli serbestlik 3 yıla çıkarsa yatar hesabım nasıl olur. Çok teşekkğrler

   1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

    Kaan bey tarafınıza verilen ceza 3 yıl hapis cezası ise;
    verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 3 AY 1 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
    Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız. 1 YIL 3 AY 1 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaksınız.
    NOT: Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler, koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumuna geçebilirler.
    Temyiz edilebilecek Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ilişkin yazmış olduğumuz makalemize buradan ulaşarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

    1. Kaan dedi ki:

     Her şey için ama her şey için çok teşekkürler. O zaman ben gözlem kurulundan onay alırsam 3… Ay kapalı da kaldıktan sonra 1 yıl açıkta kaldıktan sonra serbest bırakılacam. Bir de sayfamıza destek olmak için ne yapabilirim.

     1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

      Kaan bey, nazik düşünceniz için biz teşekkür ederiz, sitemizde elimizden geldiğince okurlarımızı bilgilendirmeye ve sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya çalışmaya devam edeceğiz. Okurlarımız tarafından yapılan olumlu yorumlar bizlere enerji kaynağı olmakta, bu bizim için her şeyden önemli. sağlıcakla kalın.

 4. ayse dedi ki:

  Esim 5 yıldır uyusturucudan ceza yatıyor bir ay sonra uyuşturucu cezası bitiyor ve sahte kimlik cezası var bir yıl Esim sahte kimlik cezasından denetimli hakkı ile tahliye olabilir mi 2 yıl denetimli hakkını kullanabilirmi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ayşe hanım, bildiğiniz üzere uyuşturucu imal ve ticareti yeni denetimli serbestlik yasasından yararlanamayacak suçlar arasında. Ancak, sahtecilik nedeniyle eşinizle verilen cezanın suç tarihi 01/07/2016 tarihinden önce ise yeni denetimli serbestlik yasasından faydalanacağı kanaatindeyiz.

   1. Seçil polat dedi ki:

    Babada yardımcı olurmusunuz eşim iki dosyası var kaçak sigaradan biri 2.6 ay 2.5 ay 4 yıl 11 ay yani 5 yıl aldı yatarı ne olur acaba lütfen yardımcı olun perişanım lütfen

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Seçil hanım biraz daha açıklayıcı yazarsanız, cevap vermemiz açısından faydalı olacak, bu şekilde yanlış bilgi verebiliriz.

  2. Oğuzhan dedi ki:

   Son 1 yıl kala denetimden faydalanır

 5. Ayşe dedi ki:

  Eşim 3 yıl 12 ay ceza aldı.kensine mükerirlere özgü ceza verildi halbuki ilk suçu sahte ehliyet çıkartmak ve restoranı vardı mühür kırmaktı son olayıda silahlı tehdit 4/3 cezası indi 01 07 2016 dan sonra olduğu için denetimden 1 yıl yararlandı müddetnamesi 2 yıl yatarı olduğunu söylüyor denetim yasası 3 yıla çıkarsa 1 yılmı yatarı kalır çıkabilirmi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ayşe hanım, öncelikle şunu belirtelim eşinizin şartla tahliye tarihi müdetnamede belirten tarih olarak dikkate alınmalıdır. Denetimli Serbestlik Yasasının 3 yıla çıkması halinde, uygulama ancak çıkartılacak olan yasa ve yönetmelikte netlik kazanacaktır.

 6. Ayşe dedi ki:

  Bir sorum daha olacak kelepçeli sistem ile denetimli serbestlikten yararlanma hakkımız varmıdır şimdiden tşk ederim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ayşe hanım, denetimli serbestlik şartlarının oluşması halinde, denetimi serbestliğin uygulanması, denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

 7. Erhan dedi ki:

  Merhabalar hocam ben 1 yıl 8 ay ceza yedim denetimli serbestlik ten faydalanıyorum şubat 2018 de cezam bitecek fakat bir defa karakol bir defa seminer ve çalıştığım yerden ihtar aldım şuan 3 tane uyarım oldu dosyamın kapatılıp cezaevine alınacağımı söylediler fakat ceza hakiminin yapabileceği bişeyler olabilir dediler. Benim için bir seçenek varmı lütfen yardım edin bana. Evliyim ve 1 çocuğum var tek çalışanda benim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Erhan bey, Mevcut yasada hükümlülerin denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildikten sonra, bunun sonucunda getirilen kuralları da kabul etmiş oldukları kabul edilmiştir. Bu nedenle Denetimli Serbestliğe uyulmaması halinde kişinin yararlanmış olduğu haklar ve infaz şekli ortadan kalkar. Denetimli serbestlik şartların ortadan kalkıp kalmadığı konusunda Deneyimli Serbestlik Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz, Denetimli serbestliğin kaldırılıp kaldırılmaması yönünde infaz hâkimliği karar verecektir. Denetim ihlalinde bulunan hükümlü tekrar cezaevine alınır. Umarım sizin için ihlal durumu söz konusu olmaz ve hakkımızdaki denetim devam eder.

 8. Aydın dedi ki:

  Mrb avukat bey. Ben denetimli serbestlik süresinde basit yaralama suçundan 3000tl para cezası aldım ve ilk suçumdan 5 ay hapis cezası aldım. İstinaf dilekçesi verdim şuan incelemede gözüküyor dosyam sorum şu bu 5 ay hapis cezasını yatmak zorundamıyım. Veya paraya çevirebilirmiyim. Bunların üniverste okumama veya memur olmama bi sakıncası varmı cevap için teşekkürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Aydın bey, denetimli serbestlikten faydalanan hükümlünün denetim boyunca kasıtlı bir suç işlememesi gerekmektedir. Böyle bir durumda hükümlünün tekrar koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihine kadar cezaevine alınmasına karar verilir, denetimde geçirdiği süre düşerek geri kalan infaz edilir. Diğer bir husus, Hapis cezalarının paraya çevrilemeyeceğidir. Kasıtlı bir suç işlemesi nedeniyle ceza alanların üniversite okumalarında bir engel yoktur ancak devlet memuru olmalarına engel teşkil edebilir.

 9. Recep dedi ki:

  Merhaba hocam, yargıtayın onadığı suç tarihi 2008 yılı olan bir davadan 1 yıl 2 ay hapis cezası aldım temyiz yolu kapalı, bunun için açık cezaevine katılma zorunluluğum olacakmı, açık cezaevine katılmadan denetimde olma durumu varmı, teşekkürler.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Recep bey, suçun ne olduğunu yazmamışsınız işlemiş olduğunuz suç aşağıda yazılı Denetimli Serbestlik Kapsamında Olmayan Suçlar arasında ise,
   -Kasten adam öldürme suçu (TCK. 81,82. Md)
   -Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden ya da ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenen kasten yaralama suçu.
   -Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar.(TCK. 102,103,104,105.md)
   -Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar. (Haberleşmenin gizliliğini ihmal, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, Kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, Özel hayatın gizliliğini ihlal, Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, Verileri yok etmeme)(TCK.132, 133, 134,135,136,137,138. Md.)
   -Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihmal ve ticareti.(TCK 188. Md.)
   -Devletin güvenine karşı suçlar.(Örgüt üyeliği suçu dahil)
   -Devletin sırlarına karşı suçlar.
   -Milli savunmaya karşı suçlar.
   -Anayasal düzene karşı suçlar.
   -Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.
   -Örgütlü tüm suçlar.
   -Koşulu salıverme hakkı geri alınan hükümler.
   -Cezaevinde disiplin cezası alıp da cezası henüz disiplin kurulunca kaldırılmayanlar.
   -Borçlar ve tazminatlar ödenmediği takdirde 5411 sayılı bankacılık kanunu gereği bankacılık zimmeti suçu.
   -Taahhüdü ihlal suçu işleyenler.

   Bu şuçlar haricinde işlenen suçlar açısından 01 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenmiş olması kaydıyla denetimli serbestlik 2 yıl olarak uygulanmaktadır.
   Vermiş olduğunuz bilgilere göre sizin de bu denetimli serbestlik yasasından faydalanacağınız kanaatindeyiz. Ancak, bir ay bile hapis cezanın olsa bile ceza evine alınarak girdi çıktı işlemi yapılmaktadır, muhtemelen sizin içinde aynı işlem uygulanacak ve aynı gün işleminizi tamamlanarak salıverileceksiniz.

 10. Recep dedi ki:

  Sayın hocam teslim olmak için 10 gün sürem var bu yüzden cevap için acele etmemiştim yalnız tez cevap yazmanızdan dolayı teşekkür ediyorum, Efendim suç tarihi çok eski tarihi rahatlık kurtarıyor, Gidip görüşerek İnfaz ve İlamattan detaylı bilgiler almaya çalıştım, Açık Ceza İnfaz Kurumu bulunduğum şehirde 15 gün tutuyormuş, Sanırım hapis cezası olan herkes denetimli serbestlikten yararladabilmek için mutlaka iyi halli olma sürecinden geçmeli ve bu yüzden cezaevine katılma zorunluluğu da oluyor, Ayrıca 2000 Tl adli para cezası gelmiş onu bugün yatırdım, ama malesef kısa süre de olsa hapis cezam para cezasına dönüşmedi, sağlık olsun, işlerimi ayarlayıp bitirip önümüzdeki haftanın ilk günü hazırlanıp teslim olmaya çalışacağım, bilgi ve yardımlarınız için teşekkürler.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Recep bey, iyi dilekleriniz için biz teşekkür ederiz. Dilekcesepeti.com olarak amacımız vatandaşlarımıza doğru bilgiyi hızlı bir şekilde verebilmek. Sizlerden olumlu şekilde geri dönüş olduğunda doğru yolda olduğumuza ilişkin inancımız bir kez daha artıyor.
   Bulunduğunuz yerdeki cezaevinin size sorun çıkarmadan işlemlerinizi ivedilikle yapacağını umut ediyoruz. Sizin yapmanız gereken süreyi kaçırmadan gidip infaz savcılığına müracaat etmeniz. Süreyi kaçırdığınız takdirde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Birde durumunuzu infaz savcısıyla görüşmenizin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

 11. abdulhamit dedi ki:

  sayın hocam 2016 dan once atesli silahli olaydan 14ay ikinci kez mukerrir hukmunde ceza aldim.cezamin tamamini kapali cezaevinde cekmek gerektigi dogrumudur..okadar arastirip sormama ragmen bir netice alamadim.
  yardimci olursaniz sevinirim saygilar .
  iyi gunler diliyorum

  1. Admin dedi ki:

   Merhabalar Abdulhamit Bey;
   Mehmet Zeki Bey üstadımız tarafından sorunuz en kısa süre cevaplanacaktır.

  2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Abdülhamid bey, Mükerrirlere Özgü infaz rejimi Türk Ceza Kanununun 58. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;
   Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular
   MADDE 58. – (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.
   (2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;
   a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,
   b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,
   Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.
   (3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.
   (4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.
   (5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.
   (6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.
   (7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.
   (8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.
   (9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.
   Şeklinde düzenlenmiştir, ancak Anayasa mahkemesince 2015 yılında TCK nın 58. Maddesinde yer alan bazı hükümleri iptal edilmiştir. TCK nın 58. Maddesinde, Mükerrilerin açık ceza infaz kurumunda çıkamayacağına ilişkin her hangi bir hüküm bulunmamaktadır.

   1. Mikail dedi ki:

    Merhabalar giriş çıkış için en erken hangi cezaevine gitmeliyim

   2. Zeynep dedi ki:

    Merhaba Mehmet bey.şimdi benim eşim açik cezaevinde girdi saate kimlikten 1iyl 8ay verdi ve denetim serbestlik ten 3gün sonra çikacak dediler imza gidicek.fakat onun zaten şüanda farklı bir dosyada denetim serbestlik 7ay kaldı imza gidiyor.onun durumu ne olucak dosyalar birleştiricek yoksa ayrı, ayrı imza ya gidicek.lütfen bana cevap verin.teşekkürler

    1. Zeynep dedi ki:

     Eşim giriş çikiş açik cezaevinde gitti sahte kimlik ten 1sene8ay ceza verdi denetim serbestlik çikicak dediler.ama onun şuanda farklı bir dosyada denetim serbestlik var 7ay kaldı.şimdi ne olacak dosyalar birleştiricek yoksa ayrı, ayrı imza gidicek.lütfen bana cevap verin.teşekkürler

    2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Zeynep hanım, eşiniz hakkında verilen cezalar içtima ettirilerek (toplanarak) yeniden denetim süresi belirlenecektir. Ayrıntısı ile ilgili İnfaz Savcılığı ve Ceza İnfaz Kurumunca eşinize bilgilendirme yapılacaktır.

 12. Ömer dedi ki:

  S a hocam ben denetimli serbeslikteyken eski bir dosyam geldi 3sene 1 ay dene timin bitmesine iki ay kalmişti bir daha denetimi cikacakmiyim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ömer bey, muhtemelen eski dosyanız için de denetimli serbestlik uygulanacaktır. Ancak, yine de bu konuyla ilgili daha sağlıklı bilgi edinmek için Bulunduğunuz yerdeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü veya infaz savcılığı ile görüşmeniz daha faydalı olacaktır. Cumhuriyet Savcılığınca tarafınıza herhangi bir tebligat yapıldığında, hakkınızda denetimli serbestliğin uygulandığını belirtir bir dilekçe yazarak Cumhuriyet Savcılığına vermeniz ve denetim bitene kadar infazın ertelenmesi için süre talebinde bulunabilirsiniz.

   1. MEHMETZEKİ BEY BU KAÇINCI MSJIM AMA CVPLAMIYORSUNUZ RİCAM SİZDEN CVPLAMANIZI SORUMU BEN TEHDİT HAKARET ŞUÇUNDAN 9AY 26 GÜN HAPİS CEZASI ALDIM BU CEZADAN KAÇ AY DENETİM SERBESTLİK GÖRÜRÜM VE KAÇ AY İNFAZIM KALIR BİLGİLENDİRMENİZİ İSTİYORUM GEREĞİNİN YAPILMASINI SAYGILARIMLA ARZ EDERİM

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Çağrı bey, Yanılmıyorsam daha önce yorumunuza cevap vermiştik, gözden kaçmış olabilir.
     Tarafınıza verilen sonuç cezanın toplamı 9 ay 26 gün hapis cezası olduğu için ve toplam cezanın 2 yıldan az olması nedeniyle hakkınızda direkt denetimli serbestlik uygulanır.
     Tarafınıza verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 4 AY 28 GÜN HAPİS cezası olacaktır. Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten yararlanabilirsiniz.

 13. Berat dedi ki:

  Merhaba avukat beğ,
  Benim kamu malına zarar vermekten denetim serbestlik aldım. Daha sonra bir hoca ile tartışma yaşadım. Hoca terör propagandası yapıyordu. Vize ve finallerim nedeniyle 2 mahkemeye gitmedim. Ama bu mahkeme sürecinde hoca KHK ile(terör örgütü üyeliğinden) alındı. Ben mahkemeyi kaybettim itiraz edemiyorum. İstinaf yolu var. 3bin tl altında olduğundan red ediliyor. C. Savcılığına itiraz ettim sonucu bilmiyorum. Bundan Berat etmemin bir yolu yok mu? Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Korkum denetimli serbestlik (10ay hapis) almak. Yardımcı olur musunuz? Öğrenciyim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Berat bey, Hakaret davası nedeniyle almış olduğunuz 3 bin TL Adli Para Cezası İstinaf Başvurusu sınırının altında ancak yasal süresi içerisinde gerekli itirazınızı yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz itiraz incelemesini karar veren Asliye Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerdeki Nöbetçi Ağır Ceza mahkemesi yapacaktır. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından talebinizin reddine veya mahkemenin kararın kaldırılmasına karar verilebilir. İtirazın reddine verilen karar kesindir. Böyle bir durumda ilgili mahkemenin vermiş olduğu kararı kesinleştirecek ve infaz edilmesi için Cumhuriyet Savcılığına gönderecektir. Mahkemenin kararında taksitlendirme belirtilmemişse, almış olduğunuz para cezasının taksitlendirilmesi için infaz savcılığına başvurabilirsiniz. ilk taksiti peşin olmak üzere 4 taksit halinde para cezasını ödemeniz gerekecektir. Hakaret nedeniyle almış olduğunuz para cezası denetimli serbestlik tedbirini etkilemeyecektir ancak hakkınızda uygulanan herhangi bir Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kararı varsa denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işleminiz halinde hükmü veren mahkemeye ihbarda bulunulur ve ilgili mahkeme hükmü açıklayacaktır. Takdir edersiniz ki mahkemenin vermiş olduğu kararın doğru veya yanlış olduğunu bizim burada değerlendirmemiz doğru olmayacaktır.

   1. Berat dedi ki:

    Hakaret davası mahkemesinde de hakim sordu. Hükmün geri bırakılmasını istiyor musunuz diye? Bilmediğim için evet dedim. Buna verdiğim cevap önceki denetimi mi etkiler mi şimdi? 10ay ceza mı alacağım? Cevabınız için çok teşekkür ederim. Birazda olsa rahatladım.

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Berat bey, Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kararları tedbir niteliğindedir. Yani, denetim süresi içerisinde herhangi bir kasıtlı suç işlememeniz halinde düşürülmesine karar verilir ve bütün yönleri ile ortadan kalkar. Ancak, denetim süresi içerisinde herhangi bir kasıtlı suç işlerseniz size verilmiş olan HAGB kararı açıklanır ve hakkınızdaki bu ceza infaz edilir. Bu nedenle HAGB kararının denetiminizi etkilemeyeceğinizi söyleyebiliriz.

     1. Berat dedi ki:

      İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Geceniz esen olsun.

  2. Seda dedi ki:

   Merhaba benim niişanllıım adam yaralama sucdan gecen sene 7 ay yattı eylulde bırakıldı sımdı tekrar ceza geldı mahkeme 3 yıl verdi teymize gonderıldı. İnfaz girdi cıktı yatarsın 7 gun dedi ama infaza dilekçe yazdı içerde 13 ay yatarın var dıye cezap gelmıs. Bu cezanın ne kadarını yer ne zaman denetim alır.

 14. Berat dedi ki:

  Söylemeyi unuttum hakaret davası;khk dan önce üniversitede terör propagandası yapmaktan gözaltına alındı başka öğrencilerin şikayeti ile… Hakaret davası bu haberi paylaşıp ” Üniversitede Terörist istemiyoruz ” yazısını paylaşmam.

 15. hakan dedi ki:

  değerli dilekçesepeti ben işlediğim sırf askeri suçtan ötürü 1 yıl ceza alacağım ve yatarı 6 ay 20 gün.askeri mahkemeler kaldırıldığı için dosyalara asliye mahkemeleri bakmakta.askeri cezaevleride kalktığı için daha önce uygulanamayan denetimli serbestlik sanırım artık uygulanacak.sormak istediğin iki soru var.6 ay 20 gün yatarı olan cezamı nasıl çekerim.denetimli serbestlik yasasında sırf askeri suçlarla denetimli serbestliğe engel olan ilgili bir bölüm varmıdır.ikinci sorum ben teslim olmak istiyorum adiyeye gitsem şuan uygulanan cmuk’a göre tutuklumu yargılanırım yoksa adli kontrolle serbest bırakılıp tutuksuzmu yargılanırım.şimdiden ilgi ve cevabınız için teşekkür ederim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hakan bey, öncelikli olarak hakkınızda kesinleşmiş bir hapis cezasının olması halinde infaz ile ilgili işlem yapılacaktır. Denetimli serbestlik yasasından faydalanamayan suçların ne olduğunu yine daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak belirtmiştik. Sizin için böyle bir engelin olmadığı kanaatindeyiz. İnfaz işlemi için size yapılacak tebligata uymanızı ve 10 gün içerisinde ilgili savcılığa müracaat etmenizi tavsiye ederiz. Zamanında müracaat etmemeniz farklı sonuçlar doğurabilir. Büyük ihtimalle açık cezaevine giriş çıkış işlemi yapılarak hakkınızda denetimli serbestlik uygulanacaktır.

 16. Emre kizildag dedi ki:

  Değerli dilekçe sepeti benim bi yakınım sahte kimlik kullanmaktan yakalandı mahkemeye çıktı serbest bıraktılar daha sonra mahkeme ye gitmedi sonra yine yakalandı ve ceza aldı 3 sene 6 ay cezaevine girdi ilk suçuydu 1 ay kapalıda yattı sonra açık cezaevine yolladılar burda be kadar sürede denetimli serbestlikten yararlanır bilgi verirseniz sevinirim kolay gelsin bu arada yakalandığında 2017 ‘di den önceydi şimdi daha yeni girdi içeri 1 ay kapalıda yattı 3 gün oldu açığa geceli

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Emre bey merhabalar. 01 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen suçlar yönünden denetimli serbestlik 2 yıl olarak uygulanmaktadır, (bazı suçlar hariç) ayrıca infazdan 1/2 olarak hesaplanmaktadır. Belirtilen tarihten sonra işlenen suçlar için denetimli serbestlik 1 yıl infaz 3/2 olarak uygulanmaktadır.

  2. Değerli hocam benim sorum bir sene önce mahkeme nin verdiği karar ile trafik cezasından dolayı beş gün ceza yattım infazın vardı yandı mı infazın mahkemesi olur mu

   1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

    Çağrı bey, tam olarak neyi öğrenmek istediğinizi anlayamadık, koyunu biraz daha açarak yazmanız halinde bilgi vermeye çalışacağız.

 17. Özcan dedi ki:

  İyi günler Mehmet bey ben denetim serbestlik yasasından yararlanıyoruz.1 senesi bitti bir sene var ama ben kamu görevi yapmıyorum.Bir yerden SSK gösteriyorum denetim memurları iş yerine gitmişler bir sıkıntı olurmu acaba

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Özcan bey, hakkınızda denetimli serbestlik uygulanıyorsa ve kamu da yararlı bir işte çalışmıyor iseniz, sigortalı olarak bir işte çalışmanız gerekecektir. İşte faal olarak çalışmanız gerekmektedir. Ayrıca diğer denetim görevlerini de yerine getirmelisiniz. İş yerinde geçici olarak bulunmadığından ızgara ve bu durum bu şekilde görevlilerle aktarıldıysa sorun yaşayacağızı düşünmemekteyiz. Yine de Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bizzat giderek durumunuzu anlatmanızın faydalı olacağı kanaatindeyiz.

  2. Mehmet Zeki bey ben 07.08.2015 de yaralanmasına cezaevine girdim Aralık 2015 de çıktım denetim serbestlik den yararlandım temmuz 2016 da trafikten alkollü araç kullanmaktan ceza aldım 2017 de 5gün bunun cezasını yattım çıktım acaba infazın yandımı acaba buradan üstünden zaman geçmesine rağmen daha birşey çıkmadı ama içim rahat değil merak ediyorum

   1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

    Çağrı bey, daha önce verilmiş olan cezanızın infazının tamamlanmış olması halinde sonradan işlemiş olduğunuz kasıtlı suç nedeniyle infazınızın etkilenmeyeceğini düşünmekteyiz.

 18. abdullah dedi ki:

  Merhaba Mehmet Bey benım 2010 da bır sucum var yagma ıkı ay yattım sonra serbest bırakıldım 1 sene 8 ay ceza verdıler yargıtaya gonderdım ne yazıkı onama geldı 31.10.2017 tarhınde bas savcılıktan mektub geldı 10 gun ıcınde teslım olmam lazım ne kadar yatarım olur sımdıden tesekkur ederım .

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Abdullah bey, suç tarihinin 2010 yılı olması nedeniyle infaz süresi 1/2 şeklinde hesaplanacaktır, bu süreden cezaevinde geçirdiğiniz süre de düşüldükten sonra ceza evinde girdi çıktı işlemi yapılarak hakkınızda denetimli serbestlik uygulanacağı kanaatindeyiz.

 19. Deniz dedi ki:

  Merhaba Mehmet bey kardeşim denetimli serbestlikte imza ihlali yaptı ve hapis kararı verildi. 1 yıl cezası vardı Temmuz 2016 öncesi bi suç kavga olayı. Öğrenmek istediğim ne kadar hapis yatar 1yıl için ve para yatırılılarak çıkması mümkün müdür? tek yol verilen cezayı yatmak mı? ilginize şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Deniz hanım, maalesef verilen hapis cezaları, adli para cezasına çevrilmemektedir. Bu nedenle kardeşinizin ancak infazını tamamlayarak veya herhangi bir ceza indirimi ve af çıkması halinde tahliye olabilir. Gündemde ceza indirimi ile ilgili söylentiler dolaşmakta ancak bunun gerçek olup olmadığı, ceza indirimi çıksa bile kapsamının ne olacağı konusunda henüz bir netlik bulunmamaktadır. Bu konuda yapılacak olan düzenlemeyi, vakit geçmeden sitemizde yayınlayarak sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

 20. Deniz dedi ki:

  yani cezasının da tamamını 1 yılı yatacak mı? Cevabınız için çok çok teşekkür ederim Mehmet Bey. İyi çalışmalar, iyi günler.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Deniz hanım, Denetimli serbestlikle ilgili yükümlülükler kişinin hapis cezasının karşılığıdır. Bu nedenle hakkında denetim uygulanan kişi harfiyen bu kurallara uymak zorundadır, hükümlün denetimli serbestlik kurallarına harfiyen riayet etmez ise cezası hapiste kısmen veya tamamen çektirilir. Hapis cezasının cezaevinde infaz edilmemesinin tek yolu vardır. Bu da denetim süresi içerisinde mahkemece yüklenen yükümlülüklere uygun olarak davranıldığının tespitidir.

   1. Berrin dedi ki:

    Mehmet bey merhabalar benim eşim denetimli serbestlik ten yararlanarak çıktı, kamu görevinde çalışırken bir kere uyarı aldı ve daha sonrasında da imza ihlali yüzünden tekrar uyarıldı ve cezasının kalanı 1yil 7 gun için kapalicezaevine gönderildi. Şimdi bu durumda cezasının tamamını kapalı da mi geçirir açık cezaevine geçme durumu ya da tekrardan denetimli den faydalanabilir mi, kararın temizi yolu var mıdır.

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Berrin hanım denetim ihlali halinde hükümlü kalan cezasını ceza infaz kurumunda geçirecektir açığa geçmesi için bir engel olmadığını düşünmekteyiz, ancak denetimli serbestlikten tekrar yararlanma şansı bulunmamaktadır. Denetim ihlali nedeniyle verilen karara karşı infaz hakimliğine itiraz edilebilir ancak temyiz söz konusu değildir.

 21. mine dedi ki:

  tck 155/2 suçundan 5 yıl ve 50.000.-TL adli para cezası var suç tarihi 2005 671 khk nasıl yararlanabilir ilginize şimdiden teşekkür ederim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mine hanım, TCK 155/1 uzlaştırma kapsamında olan suçlardan ancak TCK 155/2 uzlaştırma kapsamında değil, suç tarihinin 01/07/2016 tarihinden önce olması halinde bu suç için de 671 sayılı KHK kapsamında deneyimli serbestlikten faydalanılabilir.

 22. mine dedi ki:

  yazmayı unuttum 600 gün önceden tutuklulukta geçen süre var.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mine hanım, denetimli serbestlik ihlalinde, önce denetimli serbestlikte geçirilen süreler cezadan mahsup edilir. Geriye kalan cezalar için infaz yapılır.

 23. abdullah dedi ki:

  merhaba mehmet bey savcılıktan aldım mektub 31.10.2017 ve on gun ıcınde teslım olmamı soyluyor bugunmu 10 gunu tamamladı mektub yoksa yarınmı on gunu tamamlıyor tesekkur ederım sımıdıden

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Abdullah bey, bugün (10/11/2017) son gününüz, vakit kaybetmeden muracaatınızı yapın.

   1. Can dedi ki:

    Merhabalar Mehmet Bey, sitenizi sıkı olarak takip etmekteyim. Babam 15/06/2017 tarihi itibarı ile yağmaya teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay 0 gün hapis cezasına çarptırıldı. Toplam 96 gün mahsup günü bulunuyor 11/07/2017 tarihi itibarı ilede Açık Ceza Evinde bulunmakta tam olarak sonuç cezada 1 yıl mı yoksa 2 yıl mı denetimi bulunmakta anlayamıyoruz bu konu hakkında beni aydınlatır iseniz çok memnun olurum. Şimdiden vereceğiniz bilgi için teşekkür ederim. İyi günler.

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Merhabalar Can bey, Denetimli serbestlik yasası 01 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen suçlar için (Kapsam dışı olan suçlar denetimli serbestlik konulu yazımızda ayrıntılı olarak yazılı buna dikkat edin lütfen) 671 Sayılı KHK ile denetimli serbestlik 1 yıldan 2 yıla çıkartıldı, babanızın işlediği suçun tarihi bu tarihten önce ise 2 yıllık denetimli serbestlik süresinden faydalanabilir.

 24. deniz dedi ki:

  Mehmet bey yatması konusunda hem fikiriz. benim merak ettiğim demişsiniz ya kısmen veya tamamını yatar. tam da sormak istediğim bu cezasının 1/2 sini yatar diyen var 9 ay diyen var 8 ay diyen var…sabırla cevap verdiğniz teşekkür ederim zamanınızı aldığım için lütfen kusura bakmauınız..

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Deniz hanım, Dilekcesepeti.com olarak sizlere faydamızın olduğunu bilmek, bizleri mutlu etmektedir. İnfaz dosyası bir bütün olarak inceleneceği için bu konuda infaz dosyasını incelemeden kesin bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Bu nedenle, bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için İnfaz savcılığına veya ceza infaz kurumuna müracaat etmeniz gerekecektir.

 25. murat dedi ki:

  s.a hocam kolay gelsin . kardeşim teror propagandası suçundan 30 ay ceza aldı denetimli serbestlik durumu nedir. bir kaç tane avukat cezanın 1/5 ini yattıktan sonra 12 ay denetimli serbestlik hakkı var dedi. yanlız infaz kurumundan tamamını yatacağını söylediler. bu konuda bilgi verebilirmisiniz .iyi çalışmalar

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Murat bey, 5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanununa göre 2/3 infaz uygulanmaktadır, kardeşiniz almış olduğu 30 aylık cezasının 20 ayını yattıktan sonra koşullu salıvermeden (şartlı tahliyeden) faydalanabilir. Ancak, hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanacağından bu 20 aylık cezanın 8 ayını ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra 12 ayını denetimli serbestliğe tabi olarak geçirebilir. Suçun terör suçu olması nedeniyle kardeşiniz 2 yıllık denetimli serbestlik süresinden ve 1/2 infazdan faydalanamayacaktır. Kardeşinizin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için dilekçe ile ceza infaz kurumuna başvuruda bulunması gerekmektedir.

 26. Bilen dedi ki:

  Merhabalar Hocam. Mükerrirlere özel infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli sebestlik tedbirinin uygulanmasına şeklinde bir çağrı geldi. Cezam 7 ay 15 gün. Üstsoya olan bir ceza. Suç tarihi Eylül 2017. Açık ceza evinde yatacağım yazıyor. Ne kadar yatacağım konusunda bilgi verirseniz çok sevinirim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar, suç tarihinin 2017 olması nedeniyle hakkınızda 1 yıl Denetimli sebestlik uygulanacaktır, normal şartlarda Cezaevine alındıktan hemen sonra Denetimli serbestlik yasasından faydalanmanız gerek ama hakkınızda mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulandığı için durum farklılaşmaktadır. Bu nedenle kesin bir şey söylememiz de mümkün olmamaktadır.

 27. Bilen dedi ki:

  Merhaba Hocam. Benim 7 ay 15 günlük hapis cezam var. Mükerrirlere özel infaz rejiminin uygulanması ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına şeklinde cezam. On gün içinde teslim olmam için çağrı kağıdı geldi. Suç tarihi Eylül 2017 ve üst soya karşı bir suç. Açık ceza evinde yatacağım yazıyor. Ne kadar yatacağım konusunda bilgi verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.

 28. abdurrahman dedi ki:

  iyi geceler babamın mart 2017 sigara kaçakçılıgı dosyasından 2 sene 6 ay hapis cezası geldi 10 gün içinde teslim olması gerekioyo denetim serbestlik hakkından yaralanabilirmiyiz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Abdurrahman bey, babanızın​ toplam cezası 30 ay, bunun 3/2’ni yani 20 ay infazı bulunmakta, bunun da 1 yılını denetimli serbestlik yaralanarak geçirecektir. 8 ay açık ceza infaz kurumunda yattıktan sonra Denetimli serbestlik yasasından faydalanacağı kanaatindeyiz.

 29. Yasamin dedi ki:

  Benim eşim 8 sene 4 ay ceza aldı yağma suçundan 5 aydır açık ceza evinde 6 ay olunca denetimli serbestlik için dilekçe yazsak yararlana bilirmi teşekkür ler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Yasemin hanım, suç tarihinin 01 Temmuz 2016 tarihinden önce olduğunu kabul edersek infaz 1/2 olarak hesaplanacaktır. Yani eşinizin toplam cezası 8 yıl 4 ay ise bunun yarısına denk gelen miktar koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihi olacaktır. Bunun da 4 yıl 2 ay olduğunu anlaşılmaktadır. Eşiniz bu cezanın sadece son iki yılını denetimli serbestlik yasasından faydalanarak geçirebilir.

 30. Nur dedi ki:

  Merhabalar hocam. Eşim 7 ay hapis cezası aldı. Açık ceza evinde yatacağı yazıyordu. Kendisi dışarıda olduğu için çağrı kağıdına uyamadı. yani teslim olmadı. Hakkında ne kadar sürede yakalama emri çıkar? Yakalandığında yatacağı ceza değişir mi ve yine açıkta mı yatar? Teşekkürler.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Nur hanım,
   Eşinize verilen cezanın miktarının 7 ay olması nedeniyle kendiliğinden giderek C.Savcılığına teslim olması faydalı olacaktır. Ceza miktarı dikkate alındığında eşiniz açık ceza evine alınarak girdi çıktı işlemi yapılarak (bu süre iyi hal raporunun yazılabilmesi nedeniyle bazı durumlarda 15 günü bulabilmektedir) denetimli serbestlikten faydalanabilecektir. C.Başsavcılığı infaz bürosuna veya ceza infaz kurumuna denetimli serbestlikten faydalanmak istenildiğine ilişkin dilekçe yazılmalıdır.

 31. Nur dedi ki:

  Hocam teşekkür ederim. Şu an Almanya’da eşim.20 Aralık’da gelecek. 20 Kasım’da teslim olması gerekiyordu. Bu tarihe kadar yakalama emri çıkar mı? Geldiğinde kendisi teslim olacak zaten. Ama yakalama çıkarsa havalimanında alırlar. Merak ettiğim arama kararı en erken ne zaman çıkar ve yakalanırsa kapalıya mı gider? İlginiz için tekrar teşekkür ederim.

 32. Nur dedi ki:

  Hocam teşekkür ederim. Şu an Almanya’da eşim.20 Aralık’da gelecek. 20 Kasım’da teslim olması gerekiyordu. Bu tarihe kadar yakalama emri çıkar mı? Geldiğinde kendisi teslim olacak zaten. Ama yakalama çıkarsa havalimanında alırlar. Merak ettiğim arama kararı en erken ne zaman çıkar ve yakalanırsa kapalıya mı gider? İlginiz için tekrar teşekkür ederim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nur hanım, tebligata rağmen başvuruda bulunmayan hükümlüler hakkında C.Savcılığınca yakalama kararı çıkartılmaktadır. Muhtemelen eşiniz hakkında da aynı işlem uygulanacaktır. Kendisi Yurtdışında olduğu için bu durumu bildiren bir dilekçe ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına giderek İnfaz bürosuna başvurabilirsiniz. İnfaz savcısı ile görüşüp durumu anlatmanız ve eşinizin yurtdışından gelir gelmez teslim olacağını bildirmeniz halinde C.Savcılığınca ek süre verilebilir. Bu konuyu görüşmenizde fayda olacağı kanaatindeyiz.

 33. Necip KINALI dedi ki:

  iyi aksamlar silahlı yağma sucundan 4 sene 2 ay ceza aldım suc tarıhım 2016 11 ay suan temmıze gönderildi dosya ne sartlar altında ceza yatacağım hiç bir fikrim yok bilgilendirirseniz sevinirim avukatımı baro atadı demesine göre 1 ay kapalıda 8 veya 9 ay acıkta yatıp denetimli serbestlikten faydalanacakmısım şimdiden cok teşekkurler .

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Necip bey,
   Anladığım kadarıyla 2016 yılının 11. ayında işlemiş olduğunuz suçtan dolayı 4 yıl 2 ay ceza aldınız, suç tarihinin 01 Temmuz 2016 tarihinden sonra olması nedeniyle hakkınızda 1 yıl Denetimli serbestlik yasası uygulanacak, infaz da 3/2 olarak hesaplanacaktır. Yani toplamda 50 ay hapis cezasının 33 ayı infaz olacak bununda 1 yılını denetimli serbestlik yasasından faydalanarak geçirebilirsiniz, geriye kalan 21 ayı maalesef cezaevinde geçirdiğiniz kanaatindeyiz.

   1. Necip KINALI dedi ki:

    peki bu cezanın ne kadarı kapalı ne kadarı acık ceza evinde gecirilir cevaplarınız için cok tesekurler

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Necip bey, 10 yıldan az hapis cezasına hükümlü mahkumlar cezasının bir ayını kapalı ceza infaz kurumunda iyi halli olarak geçirdikleri takdirde açık ceza infaz kurumuna geçebilirler, bu şartlara göre değişiklik gösterebilir. Açık ceza infaz kurumuna geçiş konulu makalemizi okuyarak bu konuda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 34. mine dedi ki:

  suç tarihi 22.08.2005 olan 671 khk faydalanan 20 ay tutukluluk süresi olan 5 yıl ceza alan kapalıda 1 ay yatarmı denetimli serbestlikten faydalanmak için yardımcı olursanız çok sevinirim.

 35. şule dedi ki:

  mehmet bey eşim 2015te islenenbi suctan dolayi 13ay ikinci tekerrur hukmuyle ceza aldi ..esimde bu yeni cikan khk dan yararlanabilecekmi yardimci olursaniz cok seviniriz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Şule Hanım,
   Bahsetmiş olduğunuz 6136 Sayılı Yasa kapsamındaki suçlar da 671 Sayılı KHK dan faydalanmaktadır. Tekerrür ile ilgili olarak TCK 58 madde ile ilgili gerekli açıklama yapılmıştır, kanun metnini sizin için aşağıda paylaşıyorum umarım sorunuza tam olarak cevap bulmuş olursunuz.

   TCK Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.
   (2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.

   (3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.
   (4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.
   (5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.
   (6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.
   (7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.
   (8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.
   (9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.

 36. şule dedi ki:

  sucuda soleyim unuttum yazmayi.
  atesli silah ruhsatsiz tasima sucindan

 37. Kadir Ulusoy dedi ki:

  Baskasunin yeri e imza atdim ve inkar etdi Sahtecilik suçundan savcı mahkemeye idda name vermiş ve büyük ihtimalle de ceza alacam ispat deliller bunu gösteriyor bu senedi ben ödemem uzlaşmak yine ne kadar ceza alırım ve denetim serbestliğin bana faydası olurmu teşekkürler hocam .

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Kadir bey, başkasının yerine imza atmak suçtur, böyle bir durumda asıl kişinin onayına bile bakılmaz. Ceza almanız halinde Denetimli serbestlik yasasından faydalanabilirsiniz ancak suç tarihinin 01 Temmuz 2016 tarihinden önce olması halinde 2 yıl, sonra olması halinde 1 yıl faydalanabilirsiniz. Özel ve resmi belgede sahtecilik suçları uzlaşma kapsamında değil. Bu olay nedeniyle mağduriyet varsa bunun giderilmesi halinde cezadan kurtulup kurtulamayacağınızı ilgili soruşturma savcısı ile görüşmenizin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

 38. Kadir Ulusoy dedi ki:

  Baskasınin yerine imza atdim ve inkar etdi Sahtecilik suçundan savcı mahkemeye idda name vermiş ve büyük ihtimalle de ceza alacam ispat deliller bunu gösteriyor bu senedi ben ödemem uzlaşmak yine ne kadar ceza alırım ve denetim serbestliğin bana faydası olurmu teşekkürler hocam .

  1. Kadir Ulusoy dedi ki:

   Bu senedi ben ödesem ve zararı karşılasam demek istemiştim.

 39. Bade dedi ki:

  Merhaba mehmet bey 2016 eylul ayinda kacak sigara tasirken yakalandi yakinim.5 yil hapus cezasi verdi 28 ay yatar verdi.1 ayini kapalida gecirip diger kalanlari aciktami gecirecek.denetimli serbestlik dediginiz 1 yildan vuruyor acaba cezasina 1 yil kalami kullaniyor o hskki

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar,
   Cezası 10 yıldan az hükümlüler cezalarının bir ayını kapalı ceza infaz kurumunda iyi halli olarak geçirdikleri takdirde açık ceza infaz kurumuna geçiş yapabilirler. Suç tarihi itibariyle cezasının son bir yılını denetimli serbestlik yasasından faydalanarak geçirebilir.

 40. Bade dedi ki:

  15 ay aciktami yaticak yani.28 ay denetimli serbestlik dustukten sonra oldu.

  1. Bade dedi ki:

   16 aymi yaticak yani denwtimli serbestlikten o sekildemi ayriliyor

 41. şule dedi ki:

  mehmet bey size esimin ruhsatsiz silah tasimaktan ikinci tekerrur hukmuyle 13 ay ceza aldigini yeni cikan yasadanyaarlanip yararlanmicani sormustum.siz bana 6136 da bundan yarararlanir dediniz ve tekerrur ile ilgili kanun aciklamalrinida yollamistiniz size cok tesekkeur ederim.ancak ozur de diliyirum bisey daha sormak istiyorum bazi hukukcular ikinci tekerrur hukmuyle ceza alanlar acikcezaevine ayrilamaz ve bu yasadan yararlanamaz diyorlar.lakin sizin tesbitleriniz bize daha guvenli geldinden size sormak istiyorum .sizden ricam bu konudada bana yardimci olursaniz cok sevirim.tesekkur ediyor iyi gunler diliyorum

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Şule hanım,
   6136 sayılı yasa eşinizin işlediği suçun yani ruhsatsız silah ve ateşli mermilerle ilgili kanunun adı,
   Eşinize verilen toplam hapis cezası 13 ay olduğundan, verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında Yatarı 9 AY 22 GÜN HAPİS cezasıdır.
   Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten yararlanır. İnfaz aşamasında Tekerrür ile ilgili açık bir engel bulunmamaktadır, yargılama sırasında hükmü veren mahkeme tarafından açıkça bir engel konulmamışsa faydalanacağı kanaatindeyiz.

   1. şule dedi ki:

    tck nin 58maddesi geregince saniga verilen cezanin ikinci kez mukerrirlere ozgu infaz rejimine gore cektirilmesine ve 5275 sayili yasanin 108/3 maddesi uyarinca kosullu saliverilme hukumlerinden yararlanmamasina ve cezanin tamaminin infazina,cezanin infazindan sonra 1yil denetimli serbestlik uygulamasina karar verilmistir.mehmet bey bu yaziyor evrakta ..bu sekilde de yararlanabilirmi acaba size zahmet bu sorumada yardimci olun..baska soru sormucam

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Şule hanım, Mahkeme kararında açıkça belirtildiği için maalesef cezanın tamamı infaz edilecek ve koşullu salıvermeden (şartlı tahliyeden) faydalanamayacaktır.

     1. şule dedi ki:

      tesekkur ettim mehmet bey cok sagolun

     2. sule dedi ki:

      mehmet bey iyi gunler diliyorum.peki esim bu cezayi acik cezaevinde yatabilecekmi

     3. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

      Şule hanım, 10 yılın altında hapis cezası alan hükümlüler (suçun niteliği bakımından engel teşkil etmemesi kaydıyla) cezalarının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra iyi hal kararı alarak açık cezaevine geçiş yapabilirler.

     4. sule dedi ki:

      tck nin 58maddesi geregince saniga verilen cezanin ikinci kez mukerrirlere ozgu infaz rejimine gore cektirilmesine ve 5275 sayili yasanin 108/3 maddesi uyarinca kosullu saliverilme hukumlerinden yararlanmamasina ve cezanin tamaminin infazina,cezanin infazindan sonra 1yil denetimli serbestlik uygulamasina karar verilmistir.bu yaziyo ceza 13ay .acik cezaevinde yatabikirmi

     5. Furkan dedi ki:

      Merhaba Mehmet Bey benim 1Sene 8 ay cezam geldi uyuşturucudan girdi çıktı yapa bilirmiyiz acana

     6. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

      Furkan bey, verilen sonuç ceza gözönüne alındığında yaklaşık 40 gün ceza infaz kurumunda yattıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanabilirsiniz.

 42. venhar dedi ki:

  mehmet bey nişanlım trafik kazası yaptı demiştim2016 yılının 8. ayındA . 2/3 den yararlanıyo.
  peki tazminat davası açıldı nişanlıma . ölen çocuk 5 yasında ne kadar borç gelir tahmini ve ayrıca denetimli serbestlik uzarsa nişanlım bundan faydalanabiliyormu?
  ve nişanlım 4 ay kadar kapalıda yatmıştı ilk kaza oldugunda. şimdi 3 haftadır açık ceza evinde acaba dilekce yazsa denetimli serbestlik talebinde bulunsa olurmu ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   merhabalar,
   Öncelikle şunu belirtelim tazminat davalarında tazminat miktarı açılan dava dilekçesinde belirtilir, ancak mahkemenin talep edilen miktarı kabul etme gibi bir zorunluluğu yoktur, bu cezanın altında bir tazminata hükmedebilir. Bu ne kadar olacağı konusunda herhangi bir tahminde bulunamayız, bu kusur oranları suçtan zarar görenlerin görmüş oldukları zararın miktarı, maddi ve manevi bütün unsurları değerlendirilerek karara bağlanacaktır. ikinci sorunuza gelince, Denetimli serbestlikten faydalanabilmek için nişanlınızın cezaevinden denetimli serbestlikten yararlanmak istediğine ilişkin bir dilekçe yazması gerekecektir. Gündemde ceza indirimi ve denetimli serbestliğin kapsamının genişletileceğine ilişkin söylentiler bulunmakta ancak buna ilişkin resmi makamlardan yapılan bir açıklama bulunmamaktadır. Buna ilişkin ancak resmi makamlardan yapılacak açıklama sonrası bilgi vermemiz mümkün olacaktır.

 43. Nuri dedi ki:

  Merhaba Mehmet bey kardeşim sigara kaçakçılıgı suçundan; suç tarihi 23/12/2016 ve suçun kesinleşmesi tarihi 23/06/ 2017 – 5607 sayılı yasanın 6545 sayılı yasa ile değişik 3/10 madde de… “2 sene 6 ay hapis cezası 3/2’ni yani 20 ay infazı bulunmakta, bunun da 1 yılını denetimli serbestlik yaralanarak geçirecektir. 8 ay açık ceza infaz kurumunda yattıktan sonra Denetimli serbestlik yasasından faydalanacak” diyor. Ve bu böyle olacağı doğruysa denetim serbestlik için infaz kurumuna dilekçe verilmesi gerekiyormu? Dilekçe verilirse ne zaman verilmesi gerekir?

  Bide aynı sigara kaçakçılıgı suçundan yeni ikinci bir dosya Ocak 2018 de ilk maskesi olacak. Burada aynı cezası aldığına göre bu ceza dosyasi ilk ceza dosyasında faydalanacağı denetimli serbestliğine etkilermi? Etkilenirse nasıl olur? Saygılar

  Not: Önceki paylaşım tarihi yanlış yazıldığı için yeniden sormuş oluyorum. Saygılar

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Nuri bey,
   kardeşinizin denetimli serbestlikten yararlanması için cezaevi idaresine Denetimli Serbestlik talep dilekçesi vermesi gerekmektedir. Bunun için kesin bir süre yoktur açık ceza evindeki süresinin dolmasına bir kaç ay kala bu dilekçeyi verebilir. ikinci olarak, hükümlü hakkında denetimli serbestlik uygulanması sırasında başka bir suçunun onaylanması halinde denetimli serbestlik kesilerek kalan cezasının infazı için ceza infaz kurumuna alınacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus denetimde geçirdiği sürelerin infazından düşüleceğidir.

   1. Nuri dedi ki:

    Kardeşim 45 gündür açık ceza evimde. Denetim serbestlik için şimdi dilekçe verilip kalan ceza süresi denetim serbestliğine geçer mi? Yok tam 8 ay infaz da yaptıktan sonra denetim serbestliğine geçer? Saygılar

 44. serkan dedi ki:

  merhabalar mehmet bey bir akrabam tahminen 2006 2007 tarihinde pra ile ehliyet alma suçundan 2 sene 6 ay ceza aldı ne kadar yatar denetimli serbestli,kten 2 sene yararlanırmı teşekkür ederim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Serkan bey,
   Suç tarihi itibariyle infaz 1/2 olarak uygulanacaktır yani infaz süresi 1 yıl 3 ay olacaktır, Denetimli serbestlik 2 yıl uygulanacağı için cezaevindeki işlemleri tamamlanır tamamlanmaz denetimli serbestliğe tutulabilir.

 45. Serkan dedi ki:

  Çok teşekkür ederim.kafamı kurcalayan sadece davayı kamu açtigi için acaba suç devleti dolandirmak zarara ugratmak suçuna giriyormu devletin güvenini zarara ugratmak bu yüzden sikintidayiz bide zaman aşımı kaç sene acaba cevaplarsaniz minnetkarım

 46. Serkan dedi ki:

  Mehmet bey karar yeni elime geçti okudum.suç resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme.ama davaya hiç gitmedik karar adrese geldi haberimiz bile yoktu te.myize başvurduk

 47. Mustafa dedi ki:

  Selam-aleyküm.ben uyuşturucudan iki denetim aldım birinci dosyada bir defa ihlal ettim uyarı geldi geri kalanını ihlalsis tamamladım.birinci dosya kapandı ikinci dosyada ise gene bir defa ihlal ettim gene uyarı gelirmi yoksa ceza falan alırmıyım.bu konuda fikri olan varsa paylaşabilirmi acaba.sagolun

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Aleyküm selam Mustafa bey,
   Denetimli serbestlik ihlali halinde dosyanız Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından iade edilecektir, bu nedenle ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne giderek bir an önce mazeretinizi bildirmenizi öneririz.

 48. tolga dedi ki:

  merhaba mehmet bey ben 2012 de hırsılık suçu işlemiştim 5 yıl içinde suç işlememem şartıyla dosyayı kapatı sonra uyuturucudan dosyalarım oldum yakalandım. 5 yıl sonra 2017 mayıs ayında dosyayı tekrar açtı ve 1 yıl 15 gün ceza verdi bende itiraz ettim karara 27 kasım salı günü mahkemeye çıktım hakim tekrardan cezayı onayladı tekrardan itiraz hakkı verdi istiniaf mahkemesine . itiraz etsem sonuç alırmıyım istinaf mahkemesinden.? bu arada 2015 yılından beri suç işlemedim ve şuan 6 aydır madde bağımlılığı tedavisi görüyorum .1 yıl 15 gün ceza için kaç gün hapis yatarım ve denetimliden yararlanabilirmiyim ceza evine girmeden . ve ceza evinde avukat olmadan denetimli dilekçesi yazabilirmiyim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Tolga bey,
   Daha önce işlemiş olduğunuz suçtan dolayı hakkınızda verilen HAGB kararı kesinleştikten sonra 5 yıl geçmeden kasıtlı bir suç işlediğinizden dolayı hakkımızdaki hüküm açıklanmıştır, verilen hükmün istinaf başvurusunda bulunarak incelenmesini talep edebilirsiniz. Cezanın kesinleşmesi halinde verilen ceza infaz aşamasına gelecektir, suç tarihinin 2012 olması nedeniyle 2 yıllık denetim serbestlik yasasından faydalanabilirsiniz. Bunun için cezaevine girdi çıktı işlemi yapılmaktadır, bu işlem bazı durumlarda hemen bazı durumlarda ise 15 günü bulabilir, cezaevine giriş yapmayan hiçbir hükümlü hakkında denetimli serbestlik uygulanmaz. Dilekçeyi teslim olduğunu anda veya ceza infaz kurumunda yazabilirsiniz.

 49. Beytullah dedi ki:

  Mehmet Zeki bey merhabalar. Ben 39 yaşımdayım. 5 yıl içinde 3 kez alkollü araç kullanmaktan ve kazaya sebebiyet vermekten hakkımda toplam 7 ay 15 gün olmak üzere cezaya çarptırıldım ve onaylandı. Cumhuriyet savcılığına teslim olmam gerekiyor. 5 gün önce tebligatı aldım. Türkiye’de öğretmenlik fakültesi bitirdim. Şuan Bulgaristan’da mühendislik eğitimi tamamlıyorum. Ayrıca kendime ait ihracaat firmam var ve yurtdışına aylık olarak ortalama 50-70 bin dolar mal ihraç ediyorum. Bu ay ve Ocak ayı olmak üzere Dubai ve Avustralya’dan müşterilerim gelecek büyük bazlı projeler için. Halen bazı projeler için üretim devam etmekte. Temyize müracaat ettim, mühendislik tamamlama eğitimi aldığımı yılda yaklaşık olarak 700-800bin dolar parayı ülkemizin ekonomisine doğrudan kazandırdığımı belirttim dilekçeme olumlu yanıt gelmedi ve 7 ay 15 günlük toplam cezam onaylandı. Avukat arkadaşım cevaevine gireceğimi ve en fazla 10 gün içinde denetimli serbestlikten yararlanacağımı söyledi yada infaz ertelemesi yapabilirmişiz. Ben işim ve okulum gereği sık sık yurtdışına çıkmaktayım. Ve her çıkışımda en az 12 gün yurtdışında ikamet ediyorum. Denetimli serbestliği hak etsem dahi şartlarına uyamayacağım (Haftada 2 yada 3 gün imza atmak gibi) zira sıksık yurtdışına çıkmam gerekiyor.

  İnanın kafam allak bullak, cezaevine girersem tüm işlerim ve eğitimim kalacak. Denetimli serbestlik gelirse keza yurtdışına sık sık çıkmam gerekiyor. Mühendislik tamamlama eğitimimde son dönemim kaldı. Şubat ayında 1 hafta, mart ayında 2 hafta olmak üzere derslere ve sınavlara katılmam gerekiyor. Haziranda ise gidip tezimi verip mezun olacağım. Ayrıca Dubai’den aldığım bir otel projesi için Nisanda 10 günlüğüne Dubai’ye gitmem gerekiyor. Özetle bu durumda ne yapmalıyım. En geç Çarşamba günü (13 Aralık) Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmam gerekiyor. Lütfen cevap verirseniz çok sevineceğim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Beytullah bey,
   Bu aşamada yapabileceğiniz iki şey bulunmakta, birincisi c.savcılığın başvurarak bir önce infazınızın tamamlanması, bununla ilgili ayrıntıları avukatınız size zaten detaylı olarak anlatmış olduğundan bu konuda ayrıntıya girmemize gerek yok, ancak sizin için ikinci yolun daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Bunun için durumunuzu anlatır bir dilekçe ile bizzat veya avukatınızla birlikte infaz savcısına başvurarak cezanın ertelenmesini isteyebilirsiniz. Bu süre içerisinde siz de işlerinizi yoluna koyabilirsiniz.

 50. Gül dedi ki:

  Merhaba nişanlım 2011 yılında uyuştucu kullanmadan 10 ay Silivri cezaevinde tutuklu yargılandı sonra dosyası yargıtaya gitti fakat haziran 2017 de cezası 3yıl 1 ay 15 gün den yargılanmış, denetim serbestliği verilmiş fakat nişanlım farklı bir şehire taşındığı için eski adresine gidiyor haberi olmadığı için Haziran’dan bu yana aranıyor olarak görünüyormuş kasım 18 2017 de tutuklandı kapalı cezaevine alındı bugün 8 aralık 2017 açık cezaevine alındı ben merak ediyorum yatarı nedir veya denetime çıkması için ne yapmalıyız bir dosyanın gelmesini bekliyoruz ona göre belli olcak falan diyorlar hiç birşey anlamıyorum eskiden hata yaptı evet ama yıllardır iyiydi işi de çok iyidi çok iyi bir işten olmuş olcak yazın düğünümüz olcak bi an önce denetine çıkıp işine başlamasını istiyorum adalet gençleri hayata kazandırmak yerine iyi giden hayatlarını geçmişe dayanan suçlarla neden bozuyor anlamış değilim eğer bilgi verirseniz çok memnum kalırım iyi çalışmalar…

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Gül hanım,
   Nişanlınıza verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında Yatarı: 1 YIL 6 AY 25 GÜN HAPİS cezasıdır.

   Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten yararlanır.
   Nişanlınızın bir kaç gün sonra Denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edileceği kanaatindeyiz, denetim boyunca imza ve diğer yükümlülüklerini ihlal etmeden yerine getirmesi halinde herhangi bir sorun yaşamayacaktır.

   1. Gül dedi ki:

    Teşekkür ederim Mehmet Zeki bey bu haber çok iyi geldi bana çöm sağolun Allah razı olsun

 51. Nur hayat dedi ki:

  S.a eşim 2008 yılında Nevruz’a katılıp istemeden olaylara karışması yüzünden 55 gün ceza evinde yattı 2013 yılında beş yılllık denetimli serbestlik verildi fakat eşim 2017 yılında dosyanın kapanmasına 1 yıl kala kastan yaralama suçundan 3000 para cezası aldı ve karşı tarafta şikayetinden vaz geçti hocam eşime ne ceza verilir

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nurhayat hanım,
   Eşiniz hakkında verilen ceza HAGB kararıdır yani 5 yıllık denetim içerisinde kasıtlı bir suç işlerse hakkında verilen hüküm açıklanır ve bu cezayı yatmak zorunda kalır, ancak verilen cezaya yine infaz uygulanarak koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihinde tahliye olabilecektir ayrıca hakkında denetimli serbestlik de uygulanacaktır suçun niteliği terör, uyuşturucu ticareti ve diğer engel teşkil eden suçlardan değilse denetimli serbestlik iki yıl olarak uygulanacaktır.

   1. Nur hayat dedi ki:

    Hocam yani ne kadar hapis yatar anlamadım pek cvp verirseniz çok sevinirim

 52. Nurhayat dedi ki:

  Merhaba hocam eşim 2008 yılında Nevruz’a katılıp olaylara istemeden karıştığı için 55 gün ceza evinde yattı 2013 yılında eşime 5 yıllık denetimli serbestlik verildi fakat eşim denetimli serbestliğinin bitmesine dosyanın kapanmasına 1 yıl kala kasten yaralama suçu işledi karşı taraf şikayetinden vazgeçti ama eşim 3000 lira para cezası aldı taksitle ödüyor yarısı kaldı sorum şu eşim ne ceza alır

 53. Nur hayat dedi ki:

  Hocam lütfen beni aydınlatın eşim ceza evine girer mi yoksa girdi çıktı yapar ya da para cezasına çevire bilir miyiz cvp verirseniz çok sevinirim

 54. Nur hayat dedi ki:

  Hocam çok teşekkür ederim cvp verdiğiniz için kağıtta 7 ay 15 gün yazıyor 2 ay yatmıştı para cezasına çevrilemez mi bi de ne kadar yatar eğer hapis cezası verilirse

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nur hayat hanım, hapis cezaları paraya çevrilmez. 7 ay 15 gün hapis cezası da direkt denetime tabidir, ceza infaz kurumuna alınarak girdi çıktı işlemi yapılmaktadır bu bazen 1-2 gün bazen 15 günü bulabilir. Daha önce işlemiş olduğu bir suç varsa iki suçun cezası içtima ettirilerek yani toplanarak infaz devam olunur. Muddetnamede koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihi bellidir denetimde işlemiş olduğu suçun terör örgütü üyeligi olması nedeniyle bu tarihten bir yıl önce başlayacaktır.

   1. candan dedi ki:

    sayin mehmetbety hayirli aksamlar oglum 2013te islemis oldugu yaralama sucundan 10ay ceza aldi.cezasini tekerrurlere gore cekmisi gerektigi soylenmis.acaba bu yeni cikan khk lardaki 1/2indiriminden denetimli serbestlik kanunlarindan yararlanabilirmi

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Candan hanım, Mahkeme ilamında cezasının tekerrürlere göre çektirilmesi yönünde bir hüküm bulunuyorsa ve açıkça cezanın tamamının infaz kurumunda çektirilmesi belirtilmişse koşullu salıvermeden (şartlı tahliyeden) faydalanamaz yani hakkında 1/2 infaz indirimi yapılmaz, ancak yine de bu konuda mahkeme ilamına görmeden ve infaz dosyasının tümünü incelemeden kesin bir şey söylememiz doğru olmayacaktır.
     5275 Sayılı İnfaz Kanunu’nun 108. maddesinde; hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan kişilerin koşullu salıverilemeyeceği şeklinde düzenleme yapılmıştır. Maddenin diğer hükümlerinde, koşullu salıverilme yasağı öngörmeyen, ancak koşullu salıverilme süre ve şartlarını ağırlaştıran hükümler de bulunmaktadır. Tekerrür nedeniyle koşullu salıverilme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamayacaktır.

     1. Candan dedi ki:

      Mehmet bey Cezada sadece 10ay be tekerrurlere gore cekturilmesi yazilmis.yani kosullu saliverlemez vs diye bisey yazilmamis

 55. Nur hayat dedi ki:

  Ve ilk suçu terörle ilgiliydi ne olur beni aydınlatın

 56. Sema dedi ki:

  Iyi akşamlar hocam bi sorum olucak size geri dönerseniz çok sevinirim 2013 den esimin cezasi geldi 188 inci maddeden yatiyo bi dost kaziği diyelim allaha havale ediyorum suan açık cezaevinde denetimli 2 yil bize vuruyomu hocam

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Sema hanım,
   maalesef TCK 188.md kapsamında suç işleyen hükümlüler 671 sayılı kanun hükmündeki kararname hükümlerinden (2 yıl denetim serbestlikten) yararlanamazlar.

 57. Sema dedi ki:

  Cevap verirseniz çok sevinirim bu ilk suçu eşimin daha önce den hiçbir suçu yok cevabinizi esirgemeyin bizden

 58. Sema dedi ki:

  Teşekkür ederim cevabiniz için yasa cikicak diyolar dogrumu avukatim ohal den dolayi bize bu suçlara çıkmamış nekadar adil bilemedim bizimkiler suçlu onlar da suçlu insan hayatinda hiç hata yapmazmi bizler burda perişan onlar orda

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Sema hanım, dilekcesepeti.com olarak elimizden geldiğince sizleri bilgilendirmeye, sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Umarız yakın zamanda mahkum yakınlarına sevindirici haberler verilir. Bizlerde bu haberleri buradan paylaşarak sizlerin sevincine ortak oluruz.

 59. Yaman dedi ki:

  Merabalar ben 2015 te uyuşturucudan denetim serbestliğe gidiyordum üç kere temiz verdim her ay seminerlere gidiyordum sonra Avrupa’ya taşındım denetim yarıda kaldı şimdi pasaport almak istiyorum konsoloslukta ama aramam olduğu için vermiyorlar ne yazıkki ben burda eli kolu bağlı kaldım nasıl bir yol izlemem lazm veya ne yapmam lazm pasaport almak için çok teşekkürler şimdiden

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Yaman bey,
   Denetimli serbestliği yarıda kesmek sizin açınızdan talihsizlik olmuş, maalesef böyle bir durumda konsolosluğun size yardımcı olacağını ve pasaport çıkarmanıza yardımcı olacağını düşünmüyoruz, ihlal nedeniyle yarım kalan cezanızın infazı halinde pasaport işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

   1. Yaman dedi ki:

    Peki infazı para cezasına çevirebilirmiyim veya zaman aşımından yararlanabilirmiyim

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Yaman bey maalesef hapis cezasını para cezasına çeviremezsiniz. Ceza zamanaşımı süresi almış olduğunuz cezanın miktarına göre değişmektedir değişiklik gösterecektir bu süre de 5 yıl ve altındaki cezalar için 10 yıldır, 5 yılın üstündeki hapis cezaları için ceza zamanaşımı aşamalı olarak artmaktadır.

 60. Deniz dedi ki:

  Iyi aksamlar mehmet bey 2015 den önce 2 sene 6 ay cezam vardi şuandada karakoldan yazıyorum size ne kadar yatarım acil dönermisiniz sabah savcıya cikacakmisim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Deniz bey, suç tarihinin 2015 olduğu için suç da kapsam dahilinde ise 1/2 infaz ve 2 yıl denetimden faydalanabilirsiniz, yatar 1 yıl 3 ay olacaktır, bu da iki yılın altında olduğu için cezaevine giriş yapılarak 1 ile 15 gün arasında denetime çıkartılacağınızı düşünmekteyiz.

   1. Cesim dedi ki:

    Merhaba hocam ben kaçakçılık ta 2 yil 6 ay ceza aldim suç tarihi 2017 başında oldu yatari varmi.yoksa 2 yil denetime faydalabilirmiyim

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Cesim bey almış olduğunuz cezanın koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihi 1 yıl 8 ay olacaktır. Bunun 8ayını ceza infaz kurumunda geçireceksiniz geriye kalan 1 yıl için denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilebilirsiniz. Almış olduğunuz ceza miktar itibariyle 10 gün kapalı ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra geriye kalanı açık ceza infaz kurumunda geçirebilirsiniz.

 61. Deniz dedi ki:

  Mehmet beyy acill birazdan telefonumu alırlar elimden

 62. abdurrahman dedi ki:

  denetimli serbestlik neden khkda yayımlanmadı hocam çalısma var dediler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Abdurrahman bey, Denetimli serbestlik ile ilgili çalışma olduğu söylentiden ibaretti önemli olan somut bir çalışmanın olması, bu konuda daha önce de söylentilere itibar etmemeleri yönünde okurlarımızın uyarmıştık. Somut gelişme olursa bunu sizlerle paylaşacağız.

 63. yasin dedi ki:

  İyi akşamlar Mehmet bey,çok özür dileyerek bir soru sormak istiyorum; ben denetimli selbstlikden faydalanıyordum. 2 kere imza ihlalım oldu ama bana hiç bir uyarı gelmediği için bende imzalrı bu şekilde bitirdim. Bitirdikten sonra bana 2.imza ihlalı için son 3 ay kalarak olmuştu ihlal bu 3 ayı yatmam için infaz hakimliğinden kagıt gönderdiler. Bende buna itiraz ettim. o tarihte eşim amasyada idi ve hamile. rahatsızlandıgı için bende apar topar oraya gitmiştim ve imza ihlalı oldu. Bende eşim hastane giriş bilgisini raporla belirttim. bu şekildede anlattım. Acaba sonuç için bir bilginiz varmı.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Yasin bey,
   Denetimli serbestlik ihlali halinde hükümlü kalan cezasını çekmek için ceza infaz kurumuna alınır, geçerli bir sebebinizin olup olmadığına sonuçta infaz hakimliği karar verecektir, mazeretiniz olsa bile denetimli serbestlikten gerekli izinleri almış olmanız gerekmekteydi, yine de itirazınızın değerlendirilerek sonucunda verilecek olan karara göre hareket etmenizi tavsiye ederiz.

   1. Sevgi dedi ki:

    Iyi geceler mehmet bey.oglum 2ayri suctan 10ar ay ceza almisti 2016 temmuzundan once islemisti.
    2dosyadada 10ar ay tekerrur ve cezanin infazindan sonrada 1sene denetimli serbestlik verified.
    Bu dosyalari birlestirip cikan 671sayili khk dan yararlanip cezaevinden cikabiliirmu

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Merhabalar Sevgi hanım,
     Oğlunuza verilen ceza toplamda 20 ay hapis cezasıdır.
     Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten yararlanır.

     1. Sevgi dedi ki:

      Cok sagolun mehmet bey son sorum olsun
      Oglum 2017baslarinda bi cahillik yapmis zaten ilk icmesiydi esrar icmis .biz yaz tatilinde rizede 2 ay kadar kaldik .dondugumuzde kapida muhtarliga tebligat gelmis ayni gun oglum onu aldi adliyeye denetim serbestlik mudurlugune gitti orda calisan lar savcinin dosyayi kapttigini ama istersen dilekce yaz su bu sebepten diye ver oda yazmis vermis kabul gorurse seni ararlar demislerdi ve aramamislardi.bu neticeden dogan bi aksilikten oglumun diger 2dosyasini etkileyecek bi sonuc cikmaz deilmi.yane cezaevinden denetimli serbestlikle cikabilecekmi acaba .soruma bi cevap verirseniz icimiz yaniyor ne olacagini da bilmuyorum

     2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

      Sevgi hanım, uyuşturucu kullanma suçunda uygulanan denetim ihlalinde yapılan ihbar nedeniyle mahkemede yeniden yargılama yapılır, yapılan yargılamada da geçerli mazeretini mahkemeye sunması halinde mahkeme yeniden denetimli serbestliğin uygulanması tekrar uygulanmasına karar verebilir, bu mahkemenin takdirine kalmış bir durumdur. Mahkemeden çıkacak sonuca göre diğer cezalarına ilişkin durumu değerlendirmek daha doğru olacaktır.

     3. Sevgi dedi ki:

      Ama nasıl olacak oğlum bu bahsettiğim 2cezadan yenı gırdı cezaevıne.diğeri için şu anda ortada mahkemede yok bişeyde yok.yane mahkeme kurulup sonuclana kadar bu dosyalardan cezaevındemı kalır.lutfen çok özür diliyorum fazla soruyom

     4. Sevgi dedi ki:

      Yane mahkemeden çıkabılecek bı cezada oğlum şimdiki cezaları için denetımden yararlanmıcakmı bunların ıkısıde yaralama suçu

     5. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

      Sevgi hanım bu haliyle oğlunuz yaralama suçlarından denetimden faydalanacaktır ancak uyuşturucu kullanma suçunda uygulanan denetim farklı karıştırmayın lütfen, onun için mahkemenin nihai kararını bekleyerek sonuca göre değerlendirme yapmak lazım.

     6. Sevgi dedi ki:

      Çok sağolun Mehmet Allahım razı olsun

 64. ahmet karakuş dedi ki:

  slm hocam ben hakaret ve tehtitten 6 aydan 2 yıla yargılaniyorum suc tarihim 2011 bundan made yüz 106 ve 102 ceza alırmıyım cok korkuyorum beni bilgilendir hocam telefonda tehit etim birini daha önce 1850 milyon yatırdım ben daha kapandı sandım hala yargılaniyorum nedecem hocam bu nasıl adalet pişmanım sicilim temiz hicbir suca karışmadım bugüne kadar

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ahmet bey, yargılandığınız mahkeme bütün delilleri inceledikten sonra sizin cezalandırılmanıza veya beraatinize karar verecektir. Mahkemenin önceden nasıl bir karar vereceği yönünde yorum yapmamım mümkün değil, ancak suçu işlediğinize yönelik ikrarın ve delillerin olması halinde mahkeme mahkumiyet hükmü kuracaktır, daha önce sicilinizin olmaması lehe indirim sebebi olacaktır, ayrıca muvafakat etmeniz halinde hakkınızda HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması) kararı uygulanacaktır, böyle bir durumda 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemediğiniz takdirde dava dosyası tamamen ortadan kalkacaktır. HAGB kararının mahkumiyet olmadığı sadece bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.

 65. ahmet karakuş dedi ki:

  slm hocam hakaret tehtit 2011 yılı telefonda mesaj cezası paraya yada denetime girermi 6 aydan 2 yıl hapis zincirleme suc cevap yazın lütfen 106 made ve 102 made diye 8 yıl oldu dava hala sürüyor

 66. Elif dedi ki:

  Merhaba eşim bir arkadaşı koz kaçırmıştı ona yarım ettiği için 5 yıl hapis cezası oanndı şimdi cezaevinde yeni yasaya göre toplam 6 ay yatıcak 1 ay kapalı 5 ay açık cezaevi fakat açık ceza evine geçince denetimli serbestlşkten yaratlanabilicekmi açık cezaevide dolu imiş yatdımcı olursanız çok sevinirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Elif hanım eşiniz 5 yıl ceza almışsa ve ceza bu cezadan dolayı 6 ay ceza evinde yatacaksa muhtemelen suç tarihi 01 Temmuz 2016 tarihinden öncedir. Eşiniz 6 ay ceza evinde yattıktan sonra kalan cezasının 2 yılında Denetimli serbestlikten faydalanacaktır

 67. Nur hayat dedi ki:

  Merhabalar hocam benim eşimin 7 ay 15 gün hapis cezası var ve bana dosya mı Ankara yargıtaya kendim götürmem gerekiyor Muş dedi doğruluk payı nedir dosyayı kendi götürebiliyor mu götürüyorsa neden götürüyor Cvp verirseniz çok sevinirim hayırlı akşamlar

  1. Nur hayat dedi ki:

   Hocam lütfen Cvp verir misiniz

  2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nur hayat hanım, Mahkemenin vermiş olduğu karar eğer temyize tabi ise Yargıtay ilgili dairesine gönderilmek üzere kararı veren ilgili mahkemeye dilekçe ile başvurulmalıdır. Mahkeme temyiz dilekçesini değerlendirerek Yargıtay’a gönderecektir. Mahkeme dosyasının bizzat elden takip ettirilmesi gibi bir uygulama yoktur. Ancak, dava dosyası Yargıtay’a gönderilmiş ise buradan yani Yargıtay’dan takibini yapabilirsiniz.

 68. Ferdi dedi ki:

  İyi günler kolay gelsin Mehmet bey ben 1 yıl deneyimli aldım fakat itiraz ettim şimdi bana mesaj geldi denetimli müdürlüğümüzden 2017/3685 nolu infaz dosyasıyla ilgili müdürlüğüne gelmenizi tebliğ olur diyor acaba cezami

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ferdi bey, denetimli serbestlik müdürlüğünden gelen tebligat cezaya ilişkin değil denetime ilişkin olacaktır, cezaya ilişkin tebligatlar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmaktadır.

   1. GülSüm dedi ki:

    İyi geceler mehmet bey.tehdit hakeret suçlarından 11ay ceza almıştım.cezayı ankara istinafa yolladım.ancak ıstınaf 11ay cezada herhangi bir değişiklik yapmazsa ben istinaf mahkemesinin verdiği kararı yargıtaya ıtıraz edebılırmıyım.bazıları eger cezamda herhangi artış yada değişkilik yonunde ıstınaf mahkemesi karar verememişse yargıtaya ıtıraz edemesin demekte bı doğrumu yane nasıl oluyor benı aydınlatırmızınız lutfen

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Gülsüm hanım, yerel mahkemenin vermiş olduğu 11 aylık cezada incelemeyi İstinaf mahkemesi yani Bölge Adliye Mahkemesi yapacaktır, Bölge Adliye Mahkemesinin yapmış olacağı inceleme sonucunda yerel mahkemenin kararını ONAMASI halinde cezanın miktarı dikkate alındığında sizin üst mahkeme olarak Yargıtay’a başvuru hakkınız bulunmamaktadır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız temyiz başvuru şartları ile ilgili yazmış olduğumuz makalemizi okuyabilirsiniz. (Bölge Adliye Kararları Temyiz Edilebilir mi)

 69. Ahmet dedi ki:

  Merabalar hocam ben 7ay 15 gün ceza aldım girdi cıktı yaptım şimdi denetimdeyim 10 ay istinaf mahkemeside cezam vardır onaylanırsa tekrar denetim alabilirmiyim şimdiden teşekürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ahmet bey engel bir durumunuz yok içtima yapıldıktan sonra yenden denetim uygulanacaktır

 70. gulbahar dedi ki:

  meraba benım abım uc senedır cezaevınde ve cıkmasına bırsene ıkı ayı kaldı acık cezaevınde yatıyor acaba abıme vuran yasa varmı sımdıden tesekkurler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Gülbahar hanım, şu ana kadar yürürlüğe girmiş yeni bir yasa yok, 2018 yılında denetim ve ceza indirimi ile yapılacak olan bütün düzenlemelerle ilgili bilgileri sitemizde anında okurlarımızla paylaşmaya çalışacağız.

 71. Ayse dedi ki:

  Merhaba benim eşim 86/3e ve 87/1c yaralama mad 3 yıl 1 ay ceza aldı yatari varmidir lütfen cevap verirmisiniz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ayşe hanım, eşinize kasten yaralama nedeniyle verilen ceza sonuç olarak 3 yıl 1 ay hapis cezası ise,
   verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında Yatarı 1 YIL 6 AY 17 GÜN HAPİS cezası olacaktır. Suç tarihinin 01 Temmuz 2016 tarihinden önce olması halinde Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten yararlanır.

   Suç tarihinin 01 Temmuz 2016 tarihinden sonra olması halinde;
   eşinizin cezasından koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 0 AY 20 GÜN HAPİS cezası olacaktır. Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz. Eşiniz 1 YIL 0 AY 20 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır. Cezası 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çektikten sonra geri kalanını açık ceza infaz kurumunda çekebilir

   1. Ayse dedi ki:

    Eşinin olayı 2013 yılında oldu ama kimi avukat 87 /c yüz bölgesinde iz olduğu icin neticesi sebebiyle ağır yaralama diyor ve denetimli serbestlikten 2 yıl olarak yararlanmaz diyor

 72. Nazmi korkmaz dedi ki:

  Merhabalar mehmet bey denetimli serbestlikten 2 kere imza ihlali yaptım biri geçen ayda biride dün dosyam kapatıldımı mahkemeydi çıkıcam hapis cezası olurmu

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nazmi bey, geçerli bir mazeretinizin olmaması halinde yapmış olacağınız imza ihlalleri nedeniyle hakkınızda ki denetim dosyası kapatılarak ceza infaz kurumuna alınmanıza karar verilecektir. Denetim dosyanızın kapatılıp kapatılmadığını Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurarak öğrenebilirsiniz, ayrıca mazeretiniz varsa bunu da dilekçe ile ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne bildirmenizde fayda var.

 73. Gencer dedi ki:

  Sanığın 1.sulh ceza mahkemesinde …..esas …..karar sayılı ilami ile tekerrüre esas 3ay 15 gün mahkumiyeti bulunduğundan sanının cezasının 58/6-7 maddeleri gereğince mükerrırlere göre cezalandırılmasına dıye karar vardı.ceza yargıtaydı.ben dılekçe yazıp ıtırazımdan feragat ettım cezayı kabullendim.
  Ancak bazi arkadaslarim infaz asamasinda 58/6-7ile beraber ikinci kez tekerrur hukmu uygulanip 108/3 koşullu salıverılemez uygulanır dıyorlar.bu mümkün olabılırmı.benım kararımda 58/6-7 yazıyor başkada bişey yazmıyor.zaten tekerrur bıle deıldım eskı cezamda uğrasamıcagım için ve her iki türlüde denetımlı serbrstlikten yararlanagım ıcın üstüne düşmedim.ama kararda yazmamasına rağmen ben ıtırazdanda feragat edıp sucu kabullendım dılekçe yolladım daha 2gun oldu.ama şimdi arkadasların bana bunları solemesı benı çok kotu ettı.sızden rıcam Allah rızası için bana ne yapabılırım onu soyleyın .dosyam ınfaz hakımliğine geldınde bu soyledıklerımın olma ıhtımali varmı.
  Yada feragat dilekçesini iki gün önce teslim ettim bunun geri dönüşü olabilirmi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Gencer bey, Tekerrür halinde mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilebilir, böyle bir durumda cizanın infazı 2/3 yerine 3/4 olarak hesaplanır ve hükümlü bu şekilde koşullu salıvermeden (şartlı tahliyeden) faydalanır. Temyizden feragat etmeniz halinde tekrar bu işlemin geri dönüşü olmayacaktır.

   1. Gencer dedi ki:

    Çok sağolun Mehmet bey Allah razı olsun

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Rica ederim Gencer bey, sağlıcakla kalın.

 74. Ahmet dedi ki:

  Merabalar hocam denetim serbestlik 1yıl içinde 1sefer veriyorlarmış bu doğrumudur

 75. Serkan dedi ki:

  Merhaba mehmet bey ben denetimli serbestlikten 1 kere imza ihlali ve bir kerede cami görevi ihlali aldım fakat o gün camideydim tam teşkilatlı bakmadıkları için arka tarafta beni görememişler ve yok yazmışlar dosyam kapatılmış. ve o gün orada oldugumu imam biliyordu ne yapmam lazım yardımlarınızı bekliyorum…

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Serkan bey, Denetim Müdürlüğünün ihlal kararına delillerinizi göstererek itiraz edebilirsiniz. Ancak itiraz etmeniz hakkınızdaki ihlalin ortadan kalkacağı anlamına gelmeyecektir, mazeretiniz veya delilleriniz infaz hakimliği tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.

   1. Serkan dedi ki:

    Peki mehmet bey benim mazeretim infaz hakimliği tarafından kabul görülürse ne gibi işlem yapılır??

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Serkan bey infaz hakimliği mazeretinizi kabul ettiği takdirde denetim kaldığı yerden devam edecektir.

 76. perihan dedi ki:

  denetim serbestlikten 3000 tl para cezası geldi ödeyemedim kamuda yararlı bir işte calişmam lazım su an çalışmayıp parayı odesem kabul olurmu

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Perihan hanım, mahkemeden verilen para cezaları ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrilir, bu infazın hangi aşamasında ödenirse ödensin hükümlünün tahliyesine karar verilir. Ancak paradan çevrilen hapis cezalarında koşullu salıverme ve denetim uygulanmaz. Size gelen para cezasının ne olduğunu ve hangi birimden geldiğini tam olarak anlayamadım, zira denetim serbestlik müdürlüğünün para cezası verme gibi bir yetkisi yoktur.

 77. Hande dedi ki:

  Merhaba benim sorum 3713 sayılı kanun kapsamına giren maddeler hangileridir tck 220 burada yer alıyormu

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Halen hanım, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve Örgütlü tüm suçlar.
   671 sayılı kanun hükmündeki kararname hükümlerinden (denetim serbestlikten) yararlanamazlar

 78. Ali dedi ki:

  Iyi akşamlar mehmet bey silah tan 1 yıl hapis cezası geldi bu ceza denetme girer mi girdi çıktı kaç gün yaparım şimdi den sağolun

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   İyi akşamlar Ali bey, verilmiş olan 1 yıl hapis cezası cezaevine girdi çıktı işlemi yapıldıktan sonra denetim uygulanacaktır. Bu işlem cezaevine alındıktan sonra 1 gün ile 15 gün arasında sürebilir.

 79. Hande dedi ki:

  Mehmet bey 671 sayılı khk da 3713 sayılı terörle mücadele kapsamına giren şunlar diye belirtmiş tck 220 burada yer almıyorsa denetimli serbestlikten niçin faydalanamaz.671 sayılı khk nın hangi bölümünde tüm örgütlü şunlar diye belirtiyor tck 220 dahil diye

 80. Hande dedi ki:

  Ayrıca bir infaz yatar programında sadece 3713 sayılı örgütlü suçlar olarak belirtmesine rağmen oradaki maddelerde 220 maddede yer almamakta

 81. Hande dedi ki:

  Mehmet bey soruma bir cevap alamadım cevaplarsanız sevinirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hande hanım, sorunuzu daha önce cevaplamıştık ancak gözden kaçmış olduğunu düşünerek tekrar cevaplıyoruz.
   Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve Örgütlü tüm suçlar.
   671 sayılı kanun hükmündeki kararname hükümlerinden (denetim serbestlikten) yararlanamazlar. Normal denetim süresi olan 1 yıllık süreden faydalanabilirler. Bu durum yasada açıkça belirtilmiştir.

 82. Emrah dedi ki:

  Hayirli geceler avukat bey ben 2010 da bir mitink olayunda yakalandim ve hep mahkemelerime girdim 2010 2011 de temyiz yolu acildi cezam bozldu ama 2014 de geme mahlemeye cagrildim ve ceza aldil yargitaya yolladim bozmadilar nden once bozdular simdi onandi yarin teslim olcam 3 yil 1 ay 15; gun hapis cezasi verilmis bunun yatari ne kadar ve 2 denetim serbestliginden yararlaniyormuym yoksa 1 yilmi yararlanabiliyom yarin tesl olcqm lutfen acil bi cevap verin .

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Emrah bey öncelikli olarak işlediğimiz suç terör yada örgütü suç ise suç tarihi 2016 yılından önce olsa bile 671 sayılı KHK dan faydalanamazsınız bu durumda infaz 2/3 olarak hesaplanır. Bu kapsamda olmadığını ve 671 sayılı KHK kapsamında olduğunu kabul edersek infazınız 1/2 olarak hesaplanacaktı.

   1. Emrah dedi ki:

    Yani kac ay yatacam acik ceza evine verilcekmiyim kac ay kapali kac ay acik lutfen cabuk donus yapin

 83. Muhammed ali dedi ki:

  Selamun aleyküm hocam. Cevaplarsanız sevinirim. Babamın 2013ün 9. Ayında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay cezası var. 2 yıllık denetimli serbestlikten yararlanıyor ve yeni olaydan 5 ay önce denetim süresi bitiyor. 2015 in 9. Ayında kavga olayından 3 yıl 9 ay ceza alıyor. Ve bu aldığı ceza mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine diye yazıyor kararda. Toplam yatarı ne olur cevaplarsanız sevinirim. Yararlanabileceği bir yasa veya hukuk yolu varmıdır.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Muhammet Ali bey, mükerrirlere özgü infaz rejiminde infaz 3/4 olarak hesaplanmakta ve şartlı tahliye ona göre belirlenmektedir. Suç tarihi 2015 olduğu için 671 KHK dan yararlanacağı kanaatindeyiz

   1. Muhammed Ali dedi ki:

    671 Khk dediğiniz ne oluyor. Bilgilendirir misiniz. Yani ne açıdan yararlanabiliriz?

    1. galatasaray dedi ki:

     abi onuda google dan gözün seviyim .. yapmayın etmeyin =)

 84. Hande dedi ki:

  İyi günler Mehmet bey Yargıtay 1 ceza dairesinde olan dosyamız dün incelemede görünüyordu bu gün ise tekrar arşivde yazıyor bunun nedeni ne olabilir tekrar incelemeye alınmadı ne kadar sürer 10 aylık bir arşiv süresi vardı

 85. Emrah dedi ki:

  Hocam cevap vermediniz yorumuma lutfen bi cecap ala bilirmiyim 3 yil 1 ay 15 gun hapis cezasinin yatari ne kac ayi kapali kac ayi acik 2010 teror sucu diye geciyo tesekurler.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Emrah bey, hakkınız da verilen ceza 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında Yatar: 2 YIL 4 AY 5 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız. 1 YIL 4 AY 5 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılabilirsiniz. Suçun Terör ve örgütlü suçlardan olması nedeniyle, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler, koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumuna geçebilirler.

  2. Emrah dedi ki:

   Lutfen artik bi cevap verin iki gundur bekliyorum 3 yil 1 qy 15 gun nun yatari ne kadar teror sucu diye geciyo bnm kac ayi kapali kac ayi acik ceza evi denetim kac yil 1 mi 2 yolmi acil lutfen

   1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

    Emrah bey, yorumunuza daha önce cevap yazmıştık gözünüzden kaçmış olduğunu düşünerek tekrar cevaplıyoruz..
    Emrah bey, hakkınız da verilen ceza 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında Yatar: 2 YIL 4 AY 5 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
    Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız. 1 YIL 4 AY 5 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılabilirsiniz. Suçun Terör ve örgütlü suçlardan olması nedeniyle, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler, koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumuna geçebilirler.

 86. galatasaray dedi ki:

  merhaba .. benim iki ayrı cezam var … biri denetimli serbestlik yolu kapalı olmak üzere 5 hafta .. bu tam olarak ne demektir .. ceza yatmaksa 3 te 2 simi yatılır .. diğeri de yine aynı suçtan (alt üst soya işlenen basit yaralama ) 6 ay hapis cezası .. den. ser. yararlandım fakat 4 imza atmadım diye kapalıya iadem istendi .. 3 bucuk yıldır yakalama kararım var .. fakat işimden olurum endişesiyle teslim olamıyorum .. 3. imza ihlal tarihinden koşullu salıverilme süresi arasında 57 gün var .. benim sormak istediğim ilk ceza aldığımda kardeşim mahkemeye gelmemişti .. ben sucumu kabul ettim ve cezamı aldım .. şimdi mahkemeye bir dilekçe ile basvurup benim ona vurdugumu reddetse dava yeniden görülürmü .. ? cevap için şimdiden tesekkür ederim..

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Sy.galatasaray, denetimli serbestlik yolu kapalı olarak verilmiş olan cezanızın 2/3’ü infaz edilecektir. Anladığım kadarıyla hakkınızdaki diğer ceza da kesinleşmiş ve hakkınızda yakalama kararı çıkmış durumda, kardeşinizin bu saatten sonra mahkemeye başvurarak kendisine vurmadığınızı iddia etmesi bir şeyi değiştirmeyecektir.

 87. Enes dedi ki:

  Merhaba , 23.08.2016 tarihinden itibaren denetimli serbestlikden yararlanıyorum. 24.02.2018 koşullu salıverilme tarihim. Daha önce bir kez uyarı aldım denetim programına uymamakdan. 5 ay önce iş değişikliği yapmıştım ve 25 gün ssk sız çalışmadığım gün var. Bunu vaka sorumlusuna bildirmem ve 5 gün içinde yeni işe girmem gerekiyormuş bundan bilgim yokdu. Eski çalıştığım işyerine denetlemeye gittiklerinde durumu öğrendim. Şimdi bundan dolayı uyarı alırsam kapalı cezaevine girme durumum olurmu ve en önemlisi 5 ay önce ki ihlal tarihinden bu yana kalan günlerimi yatarım. Yoksa şuandan itibaren 24.02.2018 e kadarmı ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Enes bey, denetimli serbestlik müdürlüğü hakkınızda denetime uymadığınızdan dolayı işlem yaparsa koşullu salıverme tarihine kadar olan kalan cezanızı ceza infaz kurumunda geçireceksiniz.

 88. ali dedi ki:

  merhabalar avukat bey. öncelikle ilgi ve alakanız için teşekkür ederim. benim bir yakınım terör örgütüne yardım yataklıktan 4 yıl 2 ay ceza aldı şimdi cezaevinde şubat ayında cezasının 21. ayı doluyor yani bir yılı kalıyor bu durumda denetimli serbestlik için dilekçe yazarsa tabi olur mu ? kimi diyor cezanın 3/4 ü yatıp denetimli serbestliğe tabi olur kimi diyor 2/3 yattıktan sonra denetimli serbestliğe tabi olur doğrusu nedir acaba ve dilekçe yazarsa kesin olarak denetimli iserbestliğe tabi olur mu bunu cezaevi yönetimi mi belirliyor acaba çünkü aynı durumda cezaeivde bir arkadaşlarının denetimli serbestlik süresi geldiği halde bırakmamışlar.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ali bey, normal şartlarda cezanın 2/3’ü koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihidir. Ancak mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulandığı takdirde 3/4 hesaplanarak koşullu salıverme tarihi belirlenir, böyle bir durum yoksa son bir yılında Denetimli serbestlikten faydalanacaktır

 89. Emrah dedi ki:

  Cok saolun mehmet bey benm aramam cikmis kendim mi teslim olayim yoksa gelip alsinlarmi kendim teslim olursam iyi hal olarak degerlendirilmi cunku bnm terorle hic bi bagim yok kendi kafasazizligimdan oyle bi olaya girdim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Emrah bey, kendiniz gidip savcılığa teslim olursanız daha iyi olur.

 90. Şefik ozkan dedi ki:

  Merhaba mehmet bey ben uyuşturucu içmekten denetim serbestliği aldım ve ilk idrarimi verdim ve ikinci idrar gününü bir haftadır farkında olmadan gecirmisim ne olacağını bilmiyorum bu konuda yardımcı olurmusunuz ne yapmam lazim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Şefik bey, bir an önce başvurunuzu yaparak gerekli işlemi yaptırın aksi halde denetim ihlali nedeniyle hakkınızda yeniden yargılama yapılabilir ve mahkeme denetim ihlali nedeniyle hakkınızda ceza verebilir.

 91. fatih dedi ki:

  mehmet bey merhaba suç tarihim 03 .01 2017 7 yıl 3 ay ceza aldım dosyama tekerrür eklendi kapalıda ne kadar yattıktan sonra açıga geçebilirim cevap yazarsanız sewinirim

 92. fatih dedi ki:

  mehmet bey merhaba suç tarihim 03 .01 2017 işledigim suçtan 7 yıl 3 ay ceza aldım dosyama tekerrür eklendi kapalıda ne kadar yattıktan sonra açıga geçebilirim cevap yazarsanız sewinirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Fatih bey, Tekerrür olduğundan dolayı infazınız 3/4 olarak hesaplanacaktır, buna göre; verilen sonuç ceza 7 yıl 3 ay hapis cezası ise verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında Yatar: 5 YIL 5 AY 8 GÜN HAPİS CEZASI OLACAKTIR.
   Sonuç ceza 2 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız.
   Verilen cezanın 3 YIL 5 AY 8 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılabilirsiniz.
   Verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çektikten sonra açık ceza infaz kurumuna ayrılabilirsiniz.

   1. Sitare dedi ki:

    Selamlar mehmet Zeki bey
    Benim eşim 314/2 den Etkin pişmanlık sonrası 2 yıl 6 ay ceza aldı. Öncesinde 293 gün kapalıda kalmıştı. Bundan sonra Yatarımız ne kadardır. Özellikle şunu öğrenmek istiyorum denetimli serbestlik son 6 ay mı son 1 yıl mı?? Cevabınız için Teşekkür ederim şimdiden..

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Merhabalar Sitare, Eşinize verilen sonuç ceza 2 yıl 6 ay hapis cezası ise; verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 10 AY 17 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
     Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
     Eşiniz 10 AY 17 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.
     NOT: Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler, koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumuna geçebilirler.

 93. Emrah dedi ki:

  Iyi aksamlar avukat bey be teror sucndan 3 yil 1 ay 15 gun cezam var bazi kisiler 4 ay kapalidan yattiktan sonra acik ceza evine gitcen diyolar bazilarida teror acik ceza evine vermiyor diyolar gercegi nedr benim terorle bir alakam yok sadece o zaman lar cocukt cahaletle mitinge katildim sirf eglwnce icin acik ceza evine 4 ay kapali yattiktan sonra yollicaklarmi yoksa kapalimi her kafadan bir ses cikiyor lutfen aklimdaki soru isaretlerini yok edin simdiden tesekurlar.

 94. Sehmus dedi ki:

  Mrb mehmet bey ben 2014 te universitede ogrenci iken bir yürüyüşe katıldığım için terör örgütü propaganda sindan bana slogan dan 10 ay ceza verildi.yargitay temyiz tarihim gecmesine ragmen 3 gün dilekce yazip gönderdim temyize kabul edildi . yani dilekcemde hicbir siddete karismadan olaysız grup dagildi dedim . emsal kararlara baktim ifade özgürlüğü kapsamına girdiğinden çoğu dosya BOZULUYORMUS.yargitaydaki dosyam GÜVENLİK SERTİFİKASİ ALMAMA ENGEL OLURMU.BİRDE HAPSE GİRMEDEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEN YARARLANABILIRMIYIM.BIRDE MAHKEME KARARI BOZARSA DOSYA KAPANIRMI..

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Şehmus bey, dosyanızı kesinleşmeden adlı sicil kaydınızda görünmez, ancak güvenlik sorgulamasından kastınız GBT sorgusu ise bu istenen birim ve işe göre farklılık gösterebilir. Verilen ceza 10 ay hapis cezası olduğu için ceza evine girdi çıktı işlemi yapılarak Denetimli serbestlikten faydalanabilirsiniz. Yargıtay’dan dosyanın bozuk gelmesi halinde tekrar eksik hususlar yönünden yargılama yapılır, bu dosyanın kapanacağı anlamına gelmez.

 95. Hande dedi ki:

  İyi günler Mehmet bey Yargıtay 1 ceza dairesinde olan dosyamız dün incelemede görünüyordu bu gün ise tekrar arşivde yazıyor bunun nedeni ne olabilir tekrar incelemeye alınması ne kadar sürer 10 aylık bir arşiv süresi vardı

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hande hanım, muhtemelen ilgili ceza veya hukuk dairesine gönderilmiş olabilir, burada gerekli işlemler yapılacak ve incelemeye alınacaktır, fazla uzun sürmeyeceğini tahmin etmekteyiz.

 96. Emrah dedi ki:

  Mehmet bey lutfen bi cevap verin artk

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Emrah bey, yorumunuza daha önce iki kez cevap yazmıştık gözünüzden kaçmış olduğunu düşünerek tekrar cevaplıyoruz..
   Emrah bey, hakkınız da verilen ceza 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında Yatar: 2 YIL 4 AY 5 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız. 1 YIL 4 AY 5 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılabilirsiniz. Suçun Terör ve örgütlü suçlardan olması nedeniyle, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler, koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumuna geçebilirler.

 97. Nurhayat dedi ki:

  Merhaba hocam eşime 2 yıl 13 ay 15 gün ceza geldi Yargıtay temyiz yolu açık diyor temyize başvursak sonuç ne derece değişir ve bu cezanın yatarı ne kadar ve ne kadar yattıktan sonra açık ceza evine geçer cvp verirseniz çok mutlu olurum şimdiden tşk ederim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nurhayat hanım, eşinizin işlediği suçun suç tarihi 01/07/2016 tarihinden sonra ise 2/3 infaz uygulanacaktır yani 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası için koşullu salıverilme süresi (o şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 0 AY 26 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince eşiniz denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
   Eşiniz 1 YIL 26 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.
   Eşinizle verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.
   Yargıtay’dan nasıl bir hüküm çıkacağına ilişkin bir şey söylememiz doğru olmaz, haklı sebepleriniz varsa temyiz etmeniz faydalı olacaktır.

   1. Nurhayat dedi ki:

    Hocam peki suç tarihi 2008 ise ne olacak

 98. Nurhayat dedi ki:

  Hocam lütfen cvp yazın

 99. Atiye dedi ki:

  Slmlar Mehmet bey
  İkinci kez mukerrir ve koşullu salıverilme hakkı bulunmayan hukumlu. yeni çıkan khk larda temmuz 2016 oncesı ve istisna tutulan suçlar hariç 1/2 ve 2 sene denetimli sebestlık ve 10sene altı cezaların ecıkcezaevıne gırme kanunlardan yararlanabılırmi .eşim cezaevinde 18ay cezası var yaralama suçundan ikinci kez mukerrir uygulamasıyla yatıyor fakat açıkcezaevıne almıyorlar..ancak farklı illerde cezaevlerinde farklı uygulanmış bu tür ikinci kez tekerrür suçlarından yatanları açıkcezaevıne almışlar.bu yüzden bu işin doğrusu nasıl ve hakkımız varsa hangı kanun yoluyla aramalıyız

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Atiye, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulandığı için 1/2 infaz uygulanamayacağı ancak iki yıl Denetimli serbestlikten yararlanacağı ve açık ceza infaz kurumuna ayrılması için bir engel olmadığı kanaatindeyiz.

 100. Banu dedi ki:

  İyi günler eşim 16.agır cezada yargılandı 15 yıl ceza aldı 7 yıldır cezaevinde dosyamız 4 yıldır yargıtayda önce 1 daire oradan 6 daireye daha sonrada ceza dairesi başkanlar kuruluna gönderildi ordan tekrar 1 daireye gönderildi burada 1 yıl arşivde bekledi daha sonra 4gün incelemede görünen dosya tekrar arşivde yazıyor bu ne anlama gelmekte umarım başka direye gönderilmez dosyamızın karara baglanması ne kadar zaman alır arşivde bekleme süresi gene 1 seneyi bulurmu acaba

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Banu hanım, Maalesef Yargıtay’da yapılan işlemlerin uzun zaman alması vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Eşinize ait dosyanın inceleme aşamasından neden tekrar arşivde göründüğü konusunda bir yorum yapamayacağız. Yargıtay Ceza Dairelerindeki dava dosyalarının ortalama inceleme 1 ile 3 arasında sürmektedir, bu incelemeyi yapan ceza dairesine göre değişiklik göstermektedir.

   1. Nurhayat dedi ki:

    Mehmet bey lütfen cvp yazarmısınız

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Nurhayat hanım, suçu, suç tarihini ve verilen cezayı yazmanız halinde tam olarak bilgi verebiliriz, aşağıda yazmış olduğunuz yorumda tam olarak suçun ne olduğunu anlayamadığımızdan yanlış bilgi vermek istemiyoruz,

 101. kadir dedi ki:

  slmlar mehmet bey bir yakınım 2014 yılında cin.tac. suçundan bi iftiraya uğradı 3 ay ceza verdiler temyize başvurdu sonra mahkeme bozuldu üst mahkeme baktı kadının 17 yaşını dikkate aldı cezayı 4 yıl olarak mahkeme ceza verdi 2015 yılında temyize yollad yine ama davada karşı taraf şikayetinden vazgeçti. kamu davası olarak kaldı sizce dava düşermi düşmez ise açık ve denetimli serbestlikten yararlanabilir mi?
  teşekkürler şimdiden

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Kadir bey, Cinsel Taciz suçunda mağdurun rızası hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaktadır, Cinsel taciz suçunda soruşturma ve kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçilebilir. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde bu durumu ilgili mahkemeye dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir, dosya Yargıtay’da olduğu ve kesinleşmediği için vazgeçme dilekçesinin ilgili mahkeme tarafından Yargıtay’a gönderilmesi halinde şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesine karar verilmesi gerekmektedir. Ancak, cinsel taciz ve cinsel istismarın birbirine karıştırılmaması gerekmektedir, çünkü cinsel istismar suçlarında şikayetten vazgeçme olsa bile suç kamu davası olarak devam etmektedir.

 102. Aynur dedi ki:

  Selamlar Mehmet bey abim 220/1 maddesince yargılandı ceza aldı aradan 6 yıl sonra cezaevi idare gözlem kurumu bakanlık muhaberat bürosu ve savcılık çete olmadığına karar verdi ve bu karar verildikten sonra açığa çıktı fakat ceza indirimiyle ilgili hiç bir hak verilmedi Leh’e hükümler uygulanması gerekmiyormu ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Aynur hanım, tam olarak infaz dosyasında nasıl bir uygulama yapıldığını pek anlayamadığımız için yorum yapmakta zorluk çekiyoruz. Ancak ilgili infaz savcılığınca gerekli incelemenin ve varsa lehe uygulamanın uygulandığı kanaatindeyiz, ayrıca abinizin müddetnamesinde koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihinin hesaplanmış olması gerekmektedir.

 103. Nurhayat dedi ki:

  Peki Mehmet bey eşimin suçu 2008 yılında Nevruz’a katılmasıyla alakalıydı yani terörle 2 ay yattı 2013 yılında 5 yıllık denetimli serbestlik verildi ve dosyanın kapanmasına 1 yıl kala kasten yaralama suçu işleyip 3000 tl para cezası aldı karşı tarafta şikayetinden vazgeçti denetimliyi yandı yani dün gelen kağıtta 2 yıl 13ay 15 gün geldi suç tarihinin 2008 olması halinde yatarı nedir

 104. Ayse dedi ki:

  Merhabalar avukat bey eşim 2014 gasp suçundan 9 yıl 2 ay hapis gasp cezası aldı yargıtay cezayı onadı ıyi hali var bu suçtan 4 ay tutuklu kaldı ve serbest bırakıldı yatari nekadardır açık cezaevi veya denetimli serbestlik hakkı varmıdır. Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Ayşe Hanım, Eşinize verilen 9 yıl 2 ay hapis cezasında koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 4 YIL 7 AY 2 GÜN HAPİS cezasıdır.
   Sonuç ceza 2 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince eşiniz denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
   Eşiniz 2 YIL 7 AY 2 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.
   Eşinize verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir

 105. Nurhayat dedi ki:

  Mehmet bey lütfen cvp yazar mısınız

 106. candan dedi ki:

  iyi akşamlar mehmet bey eşim 2011 de karıştığı bir olaydan dolayı kasden adam öldürmeye teşabbüsden 3 yıl 4 ay ceza aldı 1 aydır cezaevinde açığa geçti denetimsel serbestlikten faydalanabilirmi yatarı 14 ay bu haktan ne zaman faydalanabilir bilgi verirseniz sevinirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Candan hanım, Daha önce de yorumunuza cevap verdik ancak gözünüzden kaçmış olduğunu düşünerek tekrarlıyoruz. Eşinize verilen sonuç ceza 3 yıl 4 ay ise; verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 8 AY 2 GÜN HAPİS cezasıdır.
   Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten yararlanır.
   Bu durumda neden tutuklandığını ve tekrar ceza infaz kurumuna alındığını anlayamadım, bu konuda bir kopukluk ve bilgi eksikliği olabilir, durumu netleştirerek tekrar bize dönüş yapabilirsiniz.

   1. candan dedi ki:

    mehmet bey 81. madde den dolayı kasden adam öldürmeye teşebbüs suçndan tutuklandığını söyledi avukatı yani eşim bugün dilekçe verse serbestlikten faydalanabilir mi ilginize çok teşekkür ederim

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Candan hanım, TCK 81. madde KASTEN ADAM ÖLDÜRME suçudur, Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs suçunun kanun maddesi TCK 86, 87. maddesi olmalıdır. Uygulanan kanun maddesi TCK 81 veya 82. maddesi ise infaz aşağıdaki şekilde olacaktır.

     Eşinize verilen sonuç ceza 3 yıl 4 ay hapis cezası ise;
     Eşiniz verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
     Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
     Eşiniz 1 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.
     Eşinize verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.

 107. Nurhayat dedi ki:

  Suçu terörle alakalı suç tarihi 2008 verilen ceza 2 yıl 13 ay 15 gün yatarı nedir cvp verirseniz çok sevinirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nurhayat hanım, verilen sonuç ceza 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası ise: koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 4 AY 1 GÜN HAPİS cezasıdır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
   Eşiniz 1 YIL 4 AY 1 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.
   NOT: Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler, koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumuna geçebilirler.

 108. dilek dedi ki:

  merhabalar mehmet bey abim kasten adam öldürmeye eşebbüs suçundan TCK nun 86/1,3 -e 87/ 1-d son 62,53/1 maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı olay 2011 de oldu ancak karar 1 ay önce yargıtaydan onandı şu an abim 1 ay dır cezaevinde yatarı nedir şartlı salıvermeden veya denetimden faydalanabilir mi ilginize şimdiden teşekkür ederim saygılar

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Dilek hanım, abinizin işlediği suçun Kasten Adam Öldürmeye teşebbüs suçu (TCK 86, 87.md) kapsamında kaldığı ve sonuç cezanın 4 yıl 2 ay olduğu kabul edilirse;
   abinize verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 1 AY HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 2 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
   Abiniz 1 AY HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.
   Abinize verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.

   Denetimli serbestlik kapsamında olmayan suçların neler olduğunu ayrıntılı olarak bir kez daha aşağıda belirtiyoruz,
   DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA OLMAYAN SUÇLAR;
   Aşağıda yazılı suçlardan bir veya birkaçını işleyen hükümlüler 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen denetimli serbestlik yasasının son durumundan faydalanamayacaklardır.
   Kasten adam öldürme suçu (TCK. 81,82. Md)
   Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden ya da ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenen kasten yaralama suçu.
   Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar.(TCK. 102,103,104,105.md)
   Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar. (Haberleşmenin gizliliğini ihmal, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, Kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, Özel hayatın gizliliğini ihlal, Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, Verileri yok etmeme)(TCK.132, 133, 134,135,136,137,138. Md.)
   Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihmal ve ticareti.(TCK 188. Md.)
   Devletin güvenine karşı suçlar.(Örgüt üyeliği suçu dahil)
   Devletin sırlarına karşı suçlar.
   Milli savunmaya karşı suçlar.
   Anayasal düzene karşı suçlar.
   Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.
   Örgütlü tüm suçlar.
   Koşulu salıverme hakkı geri alınan hükümler.
   Cezaevinde disiplin cezası alıp da cezası henüz disiplin kurulunca kaldırılmayanlar.
   Borçlar ve tazminatlar ödenmediği takdirde 5411 sayılı bankacılık kanunu gereği bankacılık zimmeti suçu.
   Taahhüdü ihlal suçu işleyenler.
   Yukarıdaki suçlardan bir veya birkaçını işleyen hükümlüler 671 sayılı kanun hükmündeki kararname hükümlerinden (denetim serbestlikten) yararlanamazlar.

   1. candan dedi ki:

    ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM MEHMET BEY

   2. dilek dedi ki:

    MEHMET BEY iyi akşamlar size tekrar sorum olacak ben abimin müddetnamesini tekrar değerlendirdim bi önceki yazdığım ilk kararmış ama yargıtay kararı şu şekilde bozmuş <tck nun 81/1, 35/2 ,29/1 62/1e göre 3 yıl 4 ay hapsine karar vermiş ama ortada ölüm yok neden 81/1 den yargıladılar anlamadım bi yanlışlık olabilirmi itiraz hakkımız var mı ne yapabiliriz boşuna ceza çekmesin ne olur yardım edin sizinle görüşmek mümkün mü

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Dilek hanım, TCK 81 suçu kasten adam öldürme suçudur bu nedenle bu konuyu avukatınız ile görüşmeniz daha faydalı olacaktır, dava dosyasını ve infaz dosyasını incelemeden bu konuda yorum yapmamız doğru olmayacaktır.

     1. dilek dedi ki:

      mehmet bey ilginize çok teşekkür ederim şu konuda kafamız karışık .abim kendine ait taşımalı ruhsatlı silahla yaraladı ve önce karşı taraf onu bıçakla yaraladıktan sonra silahı ateşliyor ve ölen yok 81 .ci maddeden yargılanması doğrumu burda bi yanlışlık yok mu evet adam öldürmeye teşebbüsü anlarım ama karşı taraf ölmedi ki neden 81. madde ayrıca karşı taraf da ceza evinde iki taraf da uzlaşma için birlik olsalar faydası olurmu abim serbest kalır mı

     2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

      Dilek hanım, daha önce de belirttiğim gibi dava dosyasını ve infaz dosyasını incelemeden net bir şey söylememiz mümkün değil, ancak bu konuda avukatınız ile görüşmeniz faydalı olacaktır, ayrıca kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu uzlaştırma kapsamında olan bir suç değildir

 109. Banu dedi ki:

  Meraba benim nisanlim kavgadan dolayi 8 ay hapis cezasi aldi 1ayi kapali 7 ayı ise acik cezaevi denetimli serbestlik 3 yil olursa hemen tahliye olcak denetimligin 3 yil olma olasigi var midir ? Birde acik cezaevinde iyi halden dolayi 7 aydan once tahliye edilebilirmi?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Banu hanım, normalde 8 ay hapis cezası alan biri açık cezaevine giriş çıkış işlemi yapılarak denetimli serbestliğe tabi tutulur. Gerekçeli kararda denetimli serbestliğin uygulanmaması yönünde bir hüküm varsa o zaman denetim 3 yıla çıkacak olsa bile herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

 110. Banu dedi ki:

  Size ulasabilcegimiz bir sayfa varmidir mehmet bey

  1. aykut dedi ki:

   ıyı gunler avukat bey babam 2013 yılında işlemis oldugu bir sucdan dolayı 2 yıl 1 ay bır cezaya captırılmıstır karsı taraf sikayetci olmamasına ragmen 3 kez temıze gonderdık bozmayıp cezayı onadı suan babam gırdı herkez gırdı cıktı yapar dıyor tam olarak bır bılgıye sahıp degılız bızı bılgılendırırsenız sıze minnettar oluruz

   1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

    Aykut bey, suçun kapsam dahilinde olması halinde cezaevine girdi çıktı işlemi yapılarak babanız hakkında denetimli serbestlik uygulanacaktır. Bu işlem bir ile onbeş gün arasında bir süre alabilmektedir.

 111. Banu dedi ki:

  Benim nisanlim 4 yil ceza almistir 2 yili denetim serbestliktir yatari 1 ayi kapali 7 ayi acik cezaevidir dediginiz gibi acik cezaevine giris cikisi yapilabilirmi ? Kavga akraba kavgasidir kimsede sikayetci degildir zaten akraba olundugu icin soyisim ayni oldugu icin peki sizinle iletisime gecip daha detayli bu konuyu anlatma sansimiz varsa sizinle iletisime gecmek isteriz yardimci olurmusunuz ?

 112. aykut dedi ki:

  cevap yazarsanız cok sevınırım

 113. Sevim dedi ki:

  Merhaba lar hocam. Bi yakınım bundan 12 yıl önce gasptan 1 ay yattı çıktı. Fakat kamuya yansıdığı için kesinleşmiş cezası var 1 yıl birkaç ay hatirlaya,dim.su anda Açık cezaevinde. ekim ayında kendisi gitti teslim oldu. Denetimli serbeslikten yararlanabilecekmi.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Sevim hanım, suç tarihinin suçun adını ve aldığı cezayı yazmanız halinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır, bu şekilde yanlış bilgi verebiliriz.

 114. Sevim dedi ki:

  Denetimli serbestlik 3 yıla cikacakmi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Sevim hanım denetimli serbestlik 3 yıla çıkacak diye söylentiler var ama gerçekte henüz böyle bir çalışma yok. Bu konunun takipcisiyiz, gelişmeler hakkında sitemizde gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 115. Basak dedi ki:

  Mehmet bey iyi aksamlar nisanlim 4yil hapis cezasi almistir sucun islendigi tarih 26.03.2017 dir yargilandigi suc ise basit yaralama bunun hakkinda bilgi alabilirmiyim ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Koşullu salıverme (şartlı tahliye) sonuç cezanın 3/2 olarak hesaplanır, bir yıl denetimden faydalanabilir.

   1. Muharrem dedi ki:

    İyi akşamlar Mehmet Bey 18 10 2016 yılında alkollü araç kullandığım için 2 yıl ceza aldım yatarı nedir denetimli serbestlik kaç yıl uygulanır bana yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Muharrem bey suç tarihi dikkate alındığında tarafınıza verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında Yatar 1 YIL 4 AY 1 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
     Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız.
     4 AY 1 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaksınız.
     Hakkınızda verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.

 116. Banu dedi ki:

  Hükümlünün işledigi suçlarda birinin khk kapsamında kalması diğer suçun khk ‘nın kapsamı dışında kalmasıdır bu durumda suç vasfında 1/2 infaz indirimi yapılır khk kapsamına girmeyen diğer suç için infaz indirimi yapılmadan eski sisteme göre koşullu salıverme süresi hesaplanır.Mehmet bey bu uygulama kimler için geçerli tck 220 den ceza alanlarada bu sistem uygulanacakmı

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Banu hanım, sizin de yazdığınız gibi farklı iki suç varsa ve biri KHK kapsamında kalıyor ise buna 1/2 infaz uygulanacak ve 671 Sayılı KHK kapsamında denetimli serbestlik uygulanacaktır, kapsam dışı olan için ise normal şekilde infaz hükümleri uygulanacaktır. TCK 220 (Suç örgütü kurma, yönetme ve örgüt suçu üyeliği) 671 Sayılı KHK kapsamında değildir. Yazımızda da hangi suçların kapsam dışında olduğunu açıkça belirtilmektedir.

 117. Buse dedi ki:

  Denetimli serbestlik subat ayında diye bi soylenti var dogrumudur bi bilginiz var mi ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Buse hanım, Denetimli serbestliğin üç yıla çıkacağı ile ilgili söylentiler yaklaşık 4-5 aydır gündemde ancak sizin de belirttiğiniz gibi sadece söylenti olarak var resmi makamlardan bu konuda yapılan herhangi bir açıklama bulunmamakta, ancak denetimli serbestliğin 3 yıla çıkması halinde, bunun kapsamı ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi sitemizde okurlarımızla paylaşacağız.

 118. Beyza dedi ki:

  Denetimli serbestlik 3 yil subat ayında olcakmis bilgi verirmisiniz ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Beyza hanım, denetimli serbestlik üç yıla çıktı çıkacak diye söylentiler yapılarak mahkumların ve mahkum yakınlarının kafalarını karıştırılmakta ve umutlandırmaktadır. ancak söylenenler söylentiden ileri gitmemektedir. Resmi makamlardan bu konuda yapılan herhangi bir açıklama bulunmamakta, ancak denetimli serbestliğin 3 yıla çıkması halinde, bunun kapsamı ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi sitemizde okurlarımızla paylaşacağız.

 119. Muhsin dedi ki:

  Merhabalar bu güzel bilgiler için teşekkür ederim 1 yılı geçkin bir süredir cumhurbaşkanınıa hakaretten denetimli serbestliğim var gün nasıl düşüyor hala devam ediyor ögrenci olduğum için sorun yaşıyorum bilgi aalamıyorum nasıl hesaplıyoruz bunu ? ve bu suç memuriyete engel midir ? çok teşekkür ederim şimdiden

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Muhsin bey, hakkınızda verilmiş bir ceza varsa ve bu ceza nedeniyle denetimli serbestlik uygulanıyorsa bunun normal süresi 1 yıldır, 671 Sayılı KHK kapsamındaki suçlarda bu süre 2 yıla çıkmakta ve infaz 1/2 olarak hesaplanmaktadır. Kasıtlı suç nedeniyle hakkınızda mahkumiyet hüküm verilmesi genel olarak memuriyet için engeldir. Ancak bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için başvuru yapacağınız kurum ile görüşmeniz ve 657 Sayılı Devlet Memurları kanununu incelemeniz daha faydalı olacaktır.

 120. MİRACLE dedi ki:

  ÖNCELİKLE HAYIRLI GÜNLER DİLERİM SAYIN AHMET BEY

  2008 yılında polis memuru ile tartıştım ve tarafıma 8320 tl gibi bir para cezası kesildi bunuda 24 taksit yaptırdık 12 taksiti ödedim . ve ben taksitleri bir gün geciktirdim ve savcılık kabul etmedi bende ödemedim aradan 1 yıl geçti geriye 12 taksit kaldı ve şuan aranmam var ALLAH nasip ederse cuma günü Edirne adliyesine teslim olucağım ne kadar bir süre ceza evinde kalırım ? 2 sorum ise beni denetimli Serbesliğe takarlar mı ??? akibetim ne olur Mehmet bey şimdiden ilginize ve ahlakanıza çok Teşekkür ederim burda binlerce ailenin yüreğine su serpiyorsunuz HIZIR YOL ARKADAŞINIZ OLSUN ALLAH RAZI OLSUN

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar MİRACLE, hakkınızda verilen ceza idari veya adli para cezası ise bunun hakkında denetimli serbestliğin uygulanması maalesef mümkün olmamaktadır. Denetimli serbestlik hükümleri sadece hapis cezalarının infazında uygulanmaktadır.

 121. Banu dedi ki:

  Mehmet bey lütfen cevap yazabilirmisiniz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Banu hanım, sizin de yazdığınız gibi farklı iki suç varsa ve biri KHK kapsamında kalıyor ise buna 1/2 infaz uygulanacak ve 671 Sayılı KHK kapsamında denetimli serbestlik uygulanacaktır, kapsam dışı olan için ise normal şekilde infaz hükümleri uygulanacaktır. TCK 220 (Suç örgütü kurma, yönetme ve örgüt suçu üyeliği) 671 Sayılı KHK kapsamında değildir. Yazımızda da hangi suçların kapsam dışında olduğunu açıkça belirtilmektedir

 122. MİRACLE dedi ki:

  mehmet bey yılık izne çıktı sanırım 🙂

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Sayın Miracle, hastalanmam nedeniyle bir kaç gün yorumlarınıza cevap veremedim, sorunuza aşağıda yorum yaptık, umarım faydalı olabilmişizdir.

 123. Ertan uzun dedi ki:

  Efendim lütfen sizden ricam banada yardımcı olurmusunuz ben 2003 yılında ceza evine girdim 2013 ceza evinden çıktım 1 yıl 8 ay cezam vardı geçensene bu cezam onanmış evimde tutukladım kaçma olayı yok bursa açık ceza evinde yaklaşık 23 gün kaldım denetime çıktım denetimim bitmesini 46 gün kala ihlal ettim kamyoncu olduğum için kisin yolda kaldım kalan cezamı kapalı ceza evinde infaz ettim çıktım ardından bana bursa 10 asliye ceza mahkemesinden 5 ay daha ceza geldi cezanın gerekçesi ceza evinden firar suçu bu cezadan haberim yoktu yol çevirmesinde tutuklamanın olduğunu öğrendim oradan 5 gün kaldım şu anda tekrar denetime çıktım düzenli bir şekilde imzalarıma gidiyorum ama gene bir evrak geldi ceza evinden firar ettiğim için eş cezanın yani 2013 yılındaki cezanın şartlı tahliyemin geri alınması iştenmiş bu doğru bir kararmidir istanbul bakir köy adliyesinde bazı savcılar görüştüm infazını yakmaları doğru bir karar deyildir dedi avukat tutup bu konu hakkında avukatin mahkemeye dile getirdin dedi sizce bu konuda böyle birşey ola bilirmi teşekkür edrim lütfen bu konuda bana yardımcı olurmusunuz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ertan bey, bizce de sizin bir avukatla görüşüp infaz dosyanızı inceletmenizi ve avukatınız aracılığıyla infaz hakimliği tarafından verilen karara itiraz etmenizi öneririz.

 124. Ertan uzun dedi ki:

  Ertan uzun 55…….1 ben cep numaram efendim denetim ihlali yaptım kalan cezamı kapali ceza infaz kurumun da infaz ettim ardından 5 ay daha bana ceza verildi denetim ihlali yaptığım için bana bursa 10 asliye ceza mahkemesi ceza evinden firar suçu işlediğim için 5 ay ceza vermiş şu anda bu cezamı infaz ettim ama ardından bana tekrar evrak geldi eski cezanın şartlı salı verilmemi geri alınmasına diye

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ertan bey, denetim ihlali nedeniyle Bursa 10 Asliye Ceza Mahkemesinin ihbarda bulunmasının değerlendirmesini talepte bulunan mahkeme yapacaktır, gerçekten denetim süresi içerisinde ihlal suçu işlemiş olmanız halinde gerekli işlem yapılacaktır, ancak şartlı salıvermenin geri alınmasını nasıl uygulayacağı konusunda net bir şey söylememiz bu durumda doğru olmayacaktır. Dosyanızın bir avukat tarafından incelenmesi ve buna ilişkin talepte bulunmanız daha faydalı olacaktır.

 125. Burcu dedi ki:

  Son dakika haberlerin yeni torba yasası 80 madde bakanlığa sunulcaktir deniyor bu denetim serbestliğin 3 yil olmasıyla bi bağlantısı varmi ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Burcu hanım, torba yasada şu ana kadar daha çok ekonomik konularla ilgili düzenlemeler yapıldığı bilgisini aldık, denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılması ile ilgili bir konu torba yasada ve gündemde yok. Denetimli serbestlik ile ilgili bir düzenleme yapılması, 3 yıla çıkarılması söz konusu olursa bunu buradan sözlerle paylaşacağız.

 126. Betul dedi ki:

  Torba yasası 80 maddeye ulaşmış torba yasası denetimli serbestligide kapsiyormu

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Betül hanım, torba yasada şu ana kadar daha çok ekonomik konularla ilgili düzenlemeler yapıldığı bilgisini aldık, şu ana kadar denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılması ile ilgili bir durum yok. Denetimli serbestlik ile ilgili bir düzenleme yapılması, 3 yıla çıkarılması söz konusu olursa bunu buradan sözlerle paylaşacağız.

 127. muhammet dedi ki:

  2 yil 13 ay 15 gun hapis cesai karar verildi hirsizliktan yargiladilar ama amac hirsizlik degildi dosya temize giti sizce sonucu ne olur hapis yatma gibi bir sorun varmi sonucta hirsizlik ta degil gecerli nedenler vardi sizce hapse girme ihtimalim varmi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Muhammet bey, suç tarihini yazarsanız bu konuda ayrıntılı bilgi vermemiz daha doğru olacaktır. Normal şartlarda 2/3 infaz infaz olarak hesaplanır bununda bir yılını denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye olabilirsiniz

 128. Banu dedi ki:

  İyi akşamlar Mehmet bey bizim dosyamız ilk önce 6 daireye ordan 1 daireye daha sonra ceza dairesi başkanlar kuruluna gönderildi orasında dosyayı 1 daireye gönderdi dosya tasarlayarak öldürme diye açıldı fakat ölü veya yarı dahi yok dosya şuanda incelemede 1 dairenin dosyayı başka bir daireye gönderme ihtimali varmıdır yoksa dosyayı karara baglarmı Ankara ile görüştüm 15 gün ile 1.5 aya kadar karara bağlanır dediler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Banu hanım, Hande hanımla aynı konuda bilgi almak istediğinizi düşünerek Hande hanıma yaptığımız yorumu sizinle de paylaşıyoruz, muhtemelen Yargıtay’da Ceza Daireleri arasında görev uyuşmazlığı nedeniyle dava dosyası Başkanlar Kuruluna gönderilmiş olmalı, Dosyanın tekrar 1. Ceza Dairesine gönderilmesinden sonra başka bir daireye gönderileceğini düşünmüyoruz, dava dosyasını görmeden ve incelemeden dosyanın içeriği ve verilecek olan kararla ilgili bir yorumda bulunmamız doğru olmayacaktır. Yargıtay ile siz zaten gerekli görüşmeyi yapmışsınız muhtemelen size belirttikleri süre içerisinde dosya karara bağlanacaktır.

 129. Hande dedi ki:

  İyi akşamlar Mehmet bey bizim dosyamız ilk önce 6 daireye ordan 1 daireye daha sonra ceza dairesi başkanlar kuruluna gönderildi orasında dosyayı 1 daireye gönderdi dosya tasarlayarak öldürme diye açıldı fakat ölü veya yarı dahi yok dosya şuanda incelemede 1 dairenin dosyayı başka bir daireye gönderme ihtimali varmıdır yoksa dosyayı karara baglarmı Ankara ile görüştüm 15 gün ile 1.5 aya kadar karara bağlanır dediler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hande hanım muhtemelen Yargıtay’da Ceza Daireleri arasında görev uyuşmazlığı nedeniyle dava dosyası Başkanlar Kuruluna gönderilmiş olmalı, Dosyanın tekrar 1. Ceza Dairesine gönderilmesinden sonra başka bir daireye gönderileceğini düşünmüyoruz, dava dosyasını görmeden ve incelemeden dosyanın içeriği ve verilecek olan kararla ilgili bir yorumda bulunmamız doğru olmayacaktır. Yargıtay ile siz zaten gerekli görüşmeyi yapmışsınız muhtemelen size belirttikleri süre içerisinde dosya karara bağlanacaktır.

 130. Hande dedi ki:

  Çok teşekkürler Mehmet bey

 131. Ayşenur dedi ki:

  Iyi gunler eşim kavgadan dolayı hapse girdi ama 3 gün sonra denetimli serbestlik verdiler ve çıktı cezaevinden 3 kere imza hakkını doldurdu ve 19 ocakta grup çalışmasına girmeyi unuttu ve arayıp dosyanın kapandı dediler 2019un ortalarına kadar sürüyordu imzası ve haftada 2 gün imza atıyordu sonucu ne olur eğer hapse girerse ne kadar yatar acil cevaplarsanız sevinirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ayşenur hanım, eşinizin denetimli serbestliğe uyması, imzalarını zamanında atması özellikle de seminere katılması gerekmekte, bu durumu ihlal nedeniyle cezanın infaz edilmesi için denetim serbestlik müdürlüğünce dosyası kapatılarak infaz savcılığına gönderilebilir. Böyle bir durumda eşiniz şartlı tahliye tarihine kadar cezasını ceza infaz kurumunda çekecektir. Tekrar denetimden faydalanamaz.

 132. gozdesu dedi ki:

  Sayın hocam hayırlı akşamlar. Nişanlım denetimli serbestlikten yararlanıyo iki yıl düzenli imzası var imza günü haftada iki güne düştü bir kere imzasını kaçırmıştı bi kaç gün önce de imza saatini 12 den sonra attı hastane raporu var elinde fakat hastaneye 12 den önce gidildi ama hastane girisinde 12 den sonra gözüküyo ne olur hocam yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Gözdesu hanım, Denetim ihlali sıkıntılı bir hal alabilir, durumunuzu bir dilekçe ile denetimli serbestlik müdürlüğüne bildirmeniz faydalı olacaktır. Varsa rapor veya hastane evraklarını da dilekçenize eklemeyi unutmayın. Bundan sonraki imzaları da aksatmadan zamanında atmaya dikkat edin.

 133. Büşra dedi ki:

  Meraba benim arkadaşım 2ay önce alındı uyuşturucudan çoçukta yatıyo 10yıl ceza aldı yatarı nekadar

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Büşra Hanım, arkadaşınıza verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında Yatarı: 6 YIL 8 AY 3 GÜN HAPİS cezasıdır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
   5 YIL 8 AY 3 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır. Verilen ceza 10 yıldan fazla olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezanın 1/10’u olan 1 YIL HAPİS cezasını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.

 134. Aynur dedi ki:

  Sayın hocam denetimli serbestlik yasası varmı yada yeni bi yasa cıkıcakmı bize bilgi verirseniz çok seviniriz

 135. Hakan dedi ki:

  Merhaba, ben terör suçundan 2007 yılında 2,5 yıl ceza aldım. Ceza onandi. Daha önce farklı dosyalarda 1 yıl yattim. Bu cezadan mahsup için infaza dilekce verdim. Mahsup işlemi 3 hafta oldu. Sonuçlanmadi. Bu sizce ne kadar sürer. Ve ne kadar yatarım, denetimden yararlanır miyim..?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hakan bey, İnfaz savcılığı mahsup işlemi için ilgili mahkemeden gözaltında ve tutuklulukta geçen sürelere ilişkin bilgi isteyecek ve gelen cevaba göre mahsup konusunda karar verecektir. Ancak maalesef yapılan yazışmalar dava dosyalarının arşivde olması fiziki olarak dosyanın getirtilmesi için geçen süre nedeniyle fazla zaman almaktadır, ortalama 15 gün içerisinde işlem yapılmaktadır, sizin talebinizin bir kaç güne kadar sonuçlandırılacağı kanaatindeyiz, aksi bir durum olması halinde tekrar dilekçe vererek mahsup talebinizin akıbetini sorabilirsiniz.

 136. Buse dedi ki:

  Hocam denetim serbestlik 3 yil olma durumu varmidir

 137. Hakan dedi ki:

  Merhaba, ceza mahsup işlemleri savcılıkta ne kadar zaman alır?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hakan bey, mahsup işlemi için savcılık ilgili mahkeme ile de yazışma yapmakta buna göre işlemi sonlandırmaktadır. Mahkemeden gelecek yazı cevabına göre işlem sonucu değişebilir ortalama 15 günde sonuçlanabilir diyebiliriz.

 138. MİRACLE dedi ki:

  MEHMET BEY GEÇMİŞ OLSUN cevabınız için canı yürekden teşekkür ederim ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Teşekkür ederim

  2. Hakan dedi ki:

   Teşekkürler Mehmet Bey

 139. Hakan dedi ki:

  Mehmet Bey, 2007 tarihli terör suçundan 2,5 yıl ceza aldım. Ceza yeni kesinleşti. Daha önceden başka dosyalarda 1 yıl yattım. O dosyalardan biri zaman aşımına uğradı. Diğerinde de yeniden yargılama olacak. Birinde 7,5 diğerinde 4.5 ay tutuklu kaldım. Bu süreler yeni kesinleşen 2007 yılına ait cezaya mahsup olur mu. Olursa denetimliden yararlanabilir miyim

 140. Aynur dedi ki:

  Mehmet bey denetimli serbestlik 3 yıl olma durumu varmı

 141. Basak dedi ki:

  Mehmet bey samsun guncek haber sayfasinda 30.01.2018 turkiyede cezaevlerinde mahkum sayisinin fazla olmasi nedeniyle denetimli serbestligin 2 yildan 3 yila uzatilcagi mart ayinda yururluge girilcegi aciklamasi yapilmistir ve bu konu adalet bakanliginda yanki yapmis. Bize bilgi verirmisiniz ???

 142. Sude dedi ki:

  Mehmet bey nisanlimin dosyasinda 3/2 yaziyor ama bu nedemek oluyor bilgi verirmisiniz ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Sude hanım, muhtemelen nişanlınızın dosyasında yazan 3/2 infaz süresi yani şartlı tahliye tarihin hesaplanma süresini veya cezadan indirim oranını gösteriyor olmalı. Tam olarak nerede nasıl ifade edildiğini yazarsanız daha ayrıntılı bilgi verebiliriz.

 143. Ali dedi ki:

  Merhaba ben şimdi 1 yıl denetim serbest lik deyim
  V5 cezam geldi nasıl olur .
  Kolay gelsin.

  1. Ali dedi ki:

   Merhaba ben şimdi 1 yıl denetim serbest lik deyim
   5 ay cezam geldi nasıl olur .
   Kolay gelsin.

   1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

    Ali bey, denetimli serbestlikte geçirmiş olduğunuz süreler infaz sürenizden düşer, sonradan gelen cezanız kalan cezanızla içtima ettirilecek buna göre işlem yapılacaktır.

 144. Ali dedi ki:

  Merhaba ben şimdi 1 yıl denetim serbest lik deyim
  Dün 5 ay cezam geldi nasıl olur
  Kolay gelsin

 145. Sude dedi ki:

  Mehmet bey 4 yil cezanin 3/2 si Yatari nedir ? Denetimli serbestlikten 2 yil mi yararlanmis olacak ?

 146. Seda dedi ki:

  Denetimli serbestlik 3 yıla cıkiyormus mart ayinda dogrulugu varmidir bilgi verirseniz bu konu hakkinda seviniriz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Seda hanım, denetimli serbestlik 3 yıla çıktı çıkacak diye söylentiler var ancak henüz yetkili makamlar tarafından yapılan bir açıklama veya bu konuda hazırlanmış bir kanun taslağı bulunmamakta, biz de bu konunun yakından takipçisiyiz, denetimli serbestliğin üç yıla çıkarılması ile ilgili bir gelişme olduğu takdirde sitemizden okurlarımız için gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.

 147. Metin dedi ki:

  2 yıl 11 ay ceza aldım yatarı ve denetimi ne kadardır… bilgi verir misiniz şimdiden teşekkürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Metin bey, tarafınıza verilen 2 yıl 11 ay hapis cezasının koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 11 AY 11 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız. 11 AY 11 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılırsınız.
   Tarafınıza verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.

 148. Seda dedi ki:

  Mehmet bey 4 yil cezanin 3/2 yatari nedir ?? denetimli serbestlikten kac yil yararlancak bilgi verirmisiniz

 149. deniz dedi ki:

  Hocam meraba 29.01.2018 tarihinde 1 yıl hapis cezası aldım.2009 yılında ise 1000 tl cezam vardı o dosyayada ihtar gönderilecek diye yazılmış.Bide ayrıca bir tanıdıkla iş yapmışmıştık güveni kötüye kullanmaktan dolayı dava açmıştı 2016 yılının mart ayında o dosyadanda tahmini bir yıllık bir ceza gelme olasılığı var. 29,01,2018 aldığım cezanın davetiyesi henüz gelmedi. öteki dosyamın duruşma günüde 22.02.2018 tarihinde olucak. diyelim ki ondanda bir yıl geldi nasıl bir yol çizilecek yeni ceza gelmeden sanırım almış olduğum cezadan dolayı ben teslim olucam. üzerinde ceza gelirse denetimlikte yanıcak sanırım bilgi verebilirmsiniz.Teşekkürler.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Deniz, 2018 yılında tarafınıza verilen ceza bir yıl olduğundan dolayı şartla tahliye tarihi hesaplanarak kalan ceza denetime tabi tutulacaktır. 2009 yılında işlemiş olduğunuz suçtan dolayı ise mahkeme tarafından verilen para cezası muhtemelen HAGB kararı verilerek ertelenmişti ancak 5 yıllık denetim süresi içerisinde suç işlediğiniz için bu dava dosyası yeniden ele alınacak ve hüküm açıklanacak yani 1000 TL para cezasını ödemek zorunda kalacaksınız aksi halde bu para cezasının belirtilen gün miktarı kadar hapis yatabilirsiniz. 2016 yılında hakkınızda görülen dava dosyası henüz kesinleşmediğinden 2018 yılında hakkınızda verilen cezanın bu karara bir etkisi olmayacaktır. Güveni kullanma suçundan ceza alma ihtimaliniz olduğunu varsayarsak verilecek ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası olacaktır.

 150. Yasemin dedi ki:

  Kardeşim 2011 yılında uyuşturucu satıcılıgından ceza aldı daha 19 yaşındayken ceza 2018de geldı yıllarca ömrümüz geldi gelecek beklemekte gecti 1 ay kapalıda kaldı şuan acıkta 20 ay kalacak 20 ay sonra tahliye olacak Kendisi sigara bile içen bir insan bile değil bi cahilligin sonucunu 26 yaşında ödüyor başka bir suçu dosyası hiç birşeyi yok Bu durumda yapılabilecek bir durum varmı ? denetim uzarsa falan yararlanabilirimi dilekçe falan yazsak birşeyler yapsak herhangi bir sonuç alabilirmiyiz bilgilendirirseniz çok memnun olurum

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Yasemin hanım, tüm yasa yolları tükenerek cezanın kesinleşmiş olması nedeniyle bu aşamada maalesef yapılacak başka bir işlem bulunmamakta, Denetimin uzayıp uzamayacağı yönünde yetkili makamlardan yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmamakta ancak böyle bir düzenlemenin olması halinde ise şartların ne olacağı, kardeşinizin işlediği suçu kapsayıp kapsamayacağı hususların çıkacak olan yasaya göre değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Hükümlü olan kardeşinizin şartlı tahliye ve bihakkın tahliye tarihleri bellidir, ayrıca şartlı tahliye tarihine göre cezanın son bir yılını denetimli serbestlikte geçirecektir. Bu aşamada yapacağınız başvuruların sonucu değiştireceğini düşünmemekteyiz.

 151. Ufuk dedi ki:

  Merhabalar 2015 yılında 45 gün ceza evinde yattım ve mahkemede 2 yıl 2 ay ceza aldi m şimdi dosyam yargıtayda sonuç ne olur ne kadar yatarım var

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ufuk bey, hakkınızda verilen cezanın bu şekilde kesinleştiğini kabul edersek, koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihi YATAR 1 yıl 1 ay olacaktır, 671 Sayılı KHK uyarınca hakkınızdaki cezayı denetimli serbestlik yasasından faydalanarak tamamlayabilirsiniz.

 152. Merve dedi ki:

  Meraba mehmet bey esim 4 yil ceza almistir 8 ay yatari vardir 1 ay kapalida kalmisytir 1 haftadir acik cezaevinde cezaevinin infazina dilekce yazilip tahliye olabilmesi mumkunmus dogrumudur ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merve hanım, eşiniz ancak şartla tahliye tarihinin bitimine bir yıl kaldığında (671 Sayılı KHK. dan faydalanıyorsa 2 yıl kaldığında) denetimli serbestliğe tabi tutularak tahliye edilecektir. Böyle bir durum söz konusu ise cezaevi idaresine dilekçe yazarak denetimli serbestlikten faydalanmayı talep edebilir.

 153. Merve dedi ki:

  Tesekkurler.2 yil yararlaniyor denetimli serbestlikten mehmet bey ozaman yazabiliyomu yattigi acik cezaevine dilekce denetim serbestlikten yararlanmak icin ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merve hanım, tabiki Denetimli serbestlikten yararlanmak için dilekçe verebilir, şartlarının tutması halinde hemen denetimli serbestlikten faydalandırılacaktır.

   1. Murat rengin dedi ki:

    Mehmet bey bana dolandirilicik sucundan 2.6 ay ceza geldi suc tarihi 2015 ne kadar yatrim acik ceza evinde kac gun kalrim bilgi verirmisin

 154. abdullah dedi ki:

  merhaba mehmet bey 21.11.2018 de denetım serbestlıgıne cıktım sıgortalı bır ıste calısyorum ımzamı duzenlı atıyorum 02.02.2018 tarınde semınerım vardı gecen cuma gunu saat 15.45 te o gun ben gıdemedım cunku panık atak var bende ve hastalık geldı ozel kılınıkte sıgorta gırıslı gırıs yaptım raporum var bır sıkıntı yaratırmı bu bana sımdıden tesekkur ederım.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Abdullah bey raporunuzu durumunuzu belirten bir dilekçeye ekleyerek Denetimli serbestlik müdürlüğüne iletmeniz faydalı olacaktır. Umarız dikkate alınır ve sıkıntı bir durum ortaya çıkmaz.

 155. abdullah dedi ki:

  ozur 21.11.2017 de denetım serbestlıge cıktım

 156. Kadir dedi ki:

  Merhabalar abim 2 ay 15 gün ceza aldı bu cezanın 7 gününü açık ceza evinde yatıp çıktı fakat çıktigi günden 3 gün sonra karakola gitmesi gerekiyormuş ve gitmedi 4. Gün gitti abimi tekrar kapalı ceza evine aldılar sorum şu bu durumda 12 şubat 2018 de dosyası kapanacaktı tamamen bu durumda cezasının tamaminimi ceza evinde yaticak ?? 12 şubata kadar yoksa daha fazla ceza verilirmi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Kadir bey, muhtemelen abimiz denetime uymadığı için ceza infaz kurumuna alınmış olmalı, koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihinde tahliye edilecektir.

   1. Kadir dedi ki:

    12.02.2018 cezası son gün o güne kadarmi yatar yoksa disiplin veya daha fazla yatma ihtimali varmi mehmet bey

 157. Kadir dedi ki:

  Yani 12 şubatta cezasının hepsinin son günüydu 12 şubattamı çıkar daha fazla ceza yermi

  1. Kadir dedi ki:

   Yani 12 şubatta cezası tamamen bitiyordu fakat dosyada şubatın 9 u yazıyormuş infaz hakimi ne derse olur dedi ve kapattı telefonu yani şubatın 12 sinde cezası tamamen bitiyor şubatın 12 sinemi kadar yatar yoksa daha fazla yatarım ??

 158. abdullah dedi ki:

  tesekkur ederım mehmet bey

 159. Kadir dedi ki:

  Yani 12 şubatta cezası tamamen bitiyordu fakat dosyada şubatın 9 u yazıyormuş infaz hakimi ne derse olur dedi ve kapattı telefonu yani şubatın 12 sinde cezası tamamen bitiyor şubatın 12 sinemi kadar yatar yoksa daha fazla yatarım ?? Mehmet bey

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Kadir bey, koşullu salıverme tarihi müddetnamede hesaplanmıştır, 12 şubat olarak belirlenmişse buna göre tahliye edilecektir.

 160. Merve dedi ki:

  1ay kapalida yatti 6gundur acik cezaevinde dilekceyi simdi yazmasi mumkunmudur ? Hemen tahliye olabilirmi dilekce yazdiktan sonra

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merve hanım, dilekçesini yazıp versin durumu cezaevi idaresi belirleyecektir, şartlarının uygun olması halinde tahliyesi yapılacaktır.

 161. demet dedi ki:

  merhaba
  kardeşim 3 ayrı suçtan ceza evinde toplam yılı 7 yıl yapıyor yatarı nedir denetimlik için ve bu 1 ay kapalıda kalma olayı nedir birde kardeşimin 45 dereceli bir engelli raporu var cezai indirim olur mu olursa nereye başvuralım

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Demet hanım, Kardeşinize verilen cezaların suç tarihinin 01/07/200-16 tarihinden önce işlenmiş olduğunu ve toplam cezasını 7 yıl hapis cezası olarak kabul edersek, verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 3 YIL 6 AY 2 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 2 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
   1 YIL 6 AY 2 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.
   Kardeşinize verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir. Maalesef engelli raporunun olması kesinleşmiş cezasında indirim yapılmasını gerektirmemektedir.

 162. Bera dedi ki:

  İyi günler mehmet bey.2004te olan ruhsatsız sılah taşımaktan ılk başta para cezası almıştım sonra ödeyemedim sonra 2005te yasalar değışmişti farklı işlemler yapılmıştı ne hapsi nedenpara cezası ödemiştim ve bu cezam da tam kesinleşmeden önce bu arada 2007de suç işedimde eski suçtan dolayı tekerrür uygulaması yapılmıştı.burda yanlışlık olduğunu ispat etmem gerekiyorki bi suç daha işledim ruhsatsız silah taşımaktan 2013de bu sefer ikinci kez tekerrür uygulanması yapıldı ve cezamın hepsını ınfaz etmem gerekecek denetımlı serbestlıkten yararlanamazsın dıyorlar.2007de haksız tekerrur uygulamasın yapıldını ıdda ettım mahkeme bana biz bunu burdan tespıt edemıyoruz ankardan sen bulup hallet sevdiler.bunu önlemek için.mahkeme benden 2004teki suç kesinleşme tarihı ve kararın Aslı gıbıdır ornegını getir ıtıraz et ıstınaf mahkemelerine dedi.ankarada avukatla gorüştüm dosya numarası bende yok ve suç eskı oldugundan dolayı dosyayı bulumayoruz dıyor 1000de tl paramı aldı.bu konuda bana yardımcı olurmusunuz.yane ben 2011de adli sıvıl kaydı vs lerin silinebilmesi içinde dılekçe vermiştim ona ıstınaden silinmiş olabılırde bı yere kaldırılmışta olabılır.tek hatırladım ankara aslıye cezada görülmüştü.avukatta bana ankarada 45asliye ceza mahkemesi var deyıp hepsıne bakmam lazım deyıp bıraz daha para ıstıyor.silinen zamanı gecen arive kaldırılan dosyalara daha kolay bi şekılde ulaşılmazmı .yardımcı olursanız cok sevınırım.hayırlı günler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Bera, bilindiği gibi 2006-2007 yıllarından sonra Adliyelerde UYAP sistemi kullanılmaya başlandı, bu tarihten önce kayıtlar fiziki olarak tutulmaktaydı, sizin hangi Asliye Ceza olduğunu ve esas numarasını bilmemeniz dava dosyanıza ulaşmanızı oldukça güçleştirecektir. 2004 yılında ve öncesinde faal olan Asliye Ceza Mahkemelerinden birinde davanız görülmüştür ancak hangi mahkeme olduğunu öğrenseniz bile dosyanıza ulaşabilmeniz için 2004 yılı esas defterlerinin fiziki olarak taramasının yapılması gerekmektedir bu haliyle bunun yapılmasının da mümkün olacağını veya kolay olmayacağını düşünüyoruz, sizin çaba göstererek bir şekilde eski adli sicil kayıtlarınıza veya buna ilişkin evraklarınıza ulaşmanız gerekmektedir.

   1. Bera dedi ki:

    Eyvallah Mehmet bey teşekkür ettım çok sağol

 163. Deniz dedi ki:

  Iyi aksamlar eşimin 3 yıl 1 ay kasten adam yaralama 86 3/c 87 /1d maddelerinden aldı 2013 yılında boyun bölgesinde olduğu için denetimli 2 yıldanmi yararlanır çoğu avukat yararlanır diyor kimisi yararlanmaz diyor lütfen yardımcı olurmusunuz yatari nedir

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Deniz hanım, eşinize verilen ceza 3 yıl 1 ay hapis cezası ise, verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 6 AY 17 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince eşiniz denetimli serbestlikten yararlanır.

 164. Kadirrr dedi ki:

  Yani 12 şubatta cezası tamamen bitiyordu fakat dosyada şubatın 9 u yazıyormuş infaz hakimi ne derse olur dedi ve kapattı telefonu yani şubatın 12 sinde cezası tamamen bitiyor şubatın 12 sinemi kadar yatar yoksa daha fazla yatarım ?? Mehmet bey yani 12.02.2018 ceza son gün disiplin veya daha fazla ceza yermi ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Kadir bey müddetnamede yazılı olan koşullu salıverme tarihinde tahliye işlemi gerçekleşecektir denetim ihlali nedeniyle ayrıca disiplin hapsi verilmez.

 165. Hakan dedi ki:

  Bu habere göre af geliyormuş…
  Tabi DOĞRU ise?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hakan bey, günlerdir Mahkumlara af ve 5 yıl ceza indirimi ile ilgili haberler yapılmakta ancak henüz yetkili makamlardan yapılan resmi bir açıklama bulunmamakta, bu konunun yakın takipçisiyiz yapılacak olan yeni düzenleme ile ilgili ayrıntılı olarak okurlarımızı bilgilendireceğiz.

 166. Jale dedi ki:

  Mehmet bey bimerden dilekce yazdim abim icin.adliye ye yollamislar incelenmesi icin savcida kanun yararina hukmu bozma demis yargitaya gidicek demisler cezanin cok oldugunu soylemis.bozulurmu sizce birde yargitayda nezaman gelir

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Jale hanım, Yargıtay’dan nasıl bir karar çıkacağını bilmemiz mümkün değil, ayrıca inceleme yapan ceza dairesine göre dönüş süresi değişmektedir, bu süre 1 yıl ile 3 yıl arasında olabilir. Ancak kanun yararına bozma işlemi daha çabuk ele alınmaktadır. Siz yine de Yargıtay’a ait resmi internet sitesinden dosyanızı takip edebilirsiniz.

 167. gülcan dedi ki:

  merhabalar benim eşim 5 ay hapis cezası aldı bugün teslim oldu denetimli serbestlikten yararlanır mı?Birde dnetimli serbestlik başvurusunu yaptıktan sonra kaç gün cezaevinde yatar?Bilgilendirirseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Gülcan hanım, ceza evine alınmadan hiç bir hükümlü hakkında denetimli serbestlik uygulanmaz, eşinizin cezaevine girdi çıktı işlemi yapıldıktan sonra hakkında Denetimli serbestlik uygulanacaktır, bu işlem bazen aynı gün bazen de bir kaç gün sürebilir, denetimli serbestlikten faydalanmak için cezaevinde dilekçe vermesi gerekmektedir.

 168. Hüseyin dedi ki:

  Iyi akşamlar mehmet bey benim abim 2 dosyası var kacak sigaradan şuan cezaevinde yanlız bir dosyası geldi giriş çıkış yaptı denetlemedeyken 150 gün denetim gördü 2.çi dosya geldi şimdi içerdi her bi dosya 2 yıl 11 ay dır toplam 4 yil .22ay cezasi simdi kaç yıl yatar abim 150 günde denetim yapmış bu denetim son kalan cezadan düşer mi acaba bilgi verirseniz şimdiden çok teşekkür ederim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hüseyin bey, suç tarihlerini yazarsanız daha ayrıntılı yardımcı olabiliriz. Ancak suç tarihinin 01/07/2016 tarihinden sonra olduğunu ve mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmamasını kabul edersek Abinizin verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 3 YIL 10 AY 18 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz. Abiniz 2 YIL 10 AY 18 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır. Daha önce denetimli serbestlikte geçirmiş olduğu süre cezasından düşer.

 169. Kadir dedi ki:

  Peki mehmet bey cezanın bitim tarihinden sonra ceza eklenirmi veya cezası uzarmi ?

  1. Kadir dedi ki:

   Yani 12.02.2018 cezası son

  2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Kadir bey, suç yoksa ceza da olmaz bu nedenle cezası neyse onu yatacak denetim ihlali nedeniyle ekstra ceza yatmaz.

 170. gülizar dedi ki:

  merhaba bir arkadaşım şuan cezaevinde sucu örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek örgütün propagandası yapmak tan ceza aldı cezası 3yıl 1ay 15gün birde para cezası var oda 12bin lira denetimli serbestlikten yararlınırmı nasıl bir yol izlemeli şimdde tşk

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Gülizar hanım, 1 yıl denetimli serbestlikten faydalanır ancak para cezası denetime tabi olmaz.

   1. Gülizar dedi ki:

    28 ay yatarı var nezaman başvuru yapması lazım birde şartları varmı acaba parayı daha ödememiş onu ne zaman ödemesi gerekir şimdiden teşekkür

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Gülizar hanım, denetimli serbestlik talep dilekçesini her zaman verebilir erken vermesine engel bir durum yok, para cezasını ödemediği takdirde hükmü veren mahkemenin kararda belirtmiş olduğu günlük miktar karşılığında hapis cezası yatar, adli para cezasından çevrilen hapis cezalarının da şartlı tahliye yani infaz olmaz, ayrıca para cezaları denetime de tabi tutulmaz, bunun yanında üç yıldan da fazla hapis cezasına çevrilmez.

   2. Gülizar dedi ki:

    Lütfen yardım edebilir misiniz

 171. gülcan dedi ki:

  Çok teşekkür ederim Mehmet bey eşim bugün saat 10 buçukta vermiş dilekçesini
  inşallah en yakın zamanda çıkar denetimli serbestliğe vakit ayırdığınız için minnettarım size Allah razı olsun sizden iyi çalışmalar diliyorum

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Gülcan hanım, iyi dilekleriniz için biz teşekkür ederiz.

 172. Turgut dedi ki:

  Slmlar mehmet bey .ben 2017 uyuşturucu içmek sucuyla dava açılmıştı biz yaz tatılindeyken eve 2davet gelmiş muhtardan alır almaz denetımlı serberstliğe başvurdum dosyanın kapandığını söylediler ama istersen durumu arz eder bi dilekçe yaz dediler tekrar degerlendırılmesı için.yazdım verdım ama hakkımda uyuşturucu içmek sucıçundan dava açılmış mahkemem var.mahkemeye çıktımda durumu arz etsem ceza yerıne bana tekrardan denetim serbestlik şansı varmıdır

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Turgut bey, buna benzer örnekler bir çok Asliye Ceza Mahkemesinde bulunmakta haklı sebepleriniz olursa ve tekrar denetime tabi tutulmanıza yönelik olumlu karar verilebilir. Ancak, duruşma gününü kaçırmamaya ve duruşmaya katılmaya özen göstermelisiniz, bu tür olaylarda yeniden ele alınarak açılan davalarda duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verilebilir.

   1. Turgut dedi ki:

    Çok teşekkür ederim sağolun.
    Hayırlı gunlerınız olsun

   2. Hüseyin Çelik dedi ki:

    Iyi günler ben hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay ceza aldım suç tarihi temmuz 2016 ‘dan önce ve daha önceden sabıkam yok benim yatarım olur mu yardımcı olursanız çok sevinirim

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Hüseyin bey, Tarafınıza verilen sonuç ceza 3 yıl 9 ay hapis cezası ise;
     verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 10 AY 17 GÜN HAPİS cezasıdır.
     Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten yararlanabilirsiniz.

 173. Hamza dedi ki:

  İyi günler Mehmet bey.işlemiş oldugum bir suçtan dolayı 5sene hukmun açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmişti ve 1sene denetım suresı verilmişti.ama denetim suresi geçtıkten sonra ben bi suç daha işledim.eski cezam ne duruma gelir ve bu yenı suçta eski suça istınaden tekerrur uygulanırmı.yardımcı olursanız sevınırım

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hamza bey, HAGB kararının kesinleşmesinden sonra 5 yıl içerisinde herhangi bir kasıtlı suç işlememeniz gerekmektedir, kesinleşme tarihinden sonra 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemeniz halinde hakkınızda verilen HAGB kararı yeniden ele alınarak Hüküm Açıklanacaktır, Denetim süresinin geçmesi halinde bir suç işleminiz geçmişte işlemiş olduğunuz suça herhangi bir etki etmeyecek ayrıca tekerrür olarak da sayılmayacaktır.

   1. Hamza dedi ki:

    Yardımınız için teşekkürler Mehmet bey

 174. Sedanur bayır dedi ki:

  Merhaba kolay gelsin eşim bundan 7 yıl önce bi adam yaralama olayına karıştı ve 7 ay tutuklu yargılandı cezasını çekti kalan cezası 6 yıl 8 aydı ve şuan yeniden ceza geldi 40 gün hüküm giymesi öngörüldü. Cezaevine gireli 14 gün oldu geri kalan gününü denetimli serbestlikle geçirebilir mi eger bir dilekçe verirsek.7 yıl içinde herhangi bi olaya karışmamıştır iyi halli olarak denetimli serbestlikten yararlanabilir mi lütfen bi yardımcı olabilir misiniz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Sedanur hanım, eşinizin almış olduğu cezanın müddetnamesinde hesaplanan koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihi esas alınarak ve suç tarihi de dikkate alınarak 2 denetimli serbestlik uygulanacaktır, suç tarihinin üzerinden 7 yıl veya daha fazla bir sürenin geçmesi bundan daha fazla süre denetimden faydalanmasına maalesef olanak vermemektedir. Zaten uygulanan mevcut denetimli serbestlik iyi halli hükümlüleri kapsamaktadır.

   1. Sedanur bayır dedi ki:

    Hakim cezasına 3 yıl 9 ay kararı vermiş indirimli olarak polisler almaya geldiklerinde 30 gün kapılıda 10 gün açıkta diyr aldılar eşimi haftasonu oldugu için bi kagıt yoktu ellerinde kaç gün yatacagına dair bugün 16 gün oldu ve hala cezaevine kagıt gelmedi sizce kaç gün kalır polislerin dediginin dogru olma ihtimali var mı çok korkuyorum lütfen yardımcı olun

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Sedanur hanım, koşullu salıverme tarihi ve denetimli sebestliğin hangi tarihte uygulanacağına ilişkin sağlıklı bir bilgi verebilmek için işlediği suçların tarihi ve suçun niteliğinin bilinmesi gerekmekte, ancak ilgili infaz savcılığına giderek müdetnamede yazılı olan tarihleri öğrenebilirsiniz.

     1. Sedanur bayır dedi ki:

      Sorun şu ki kimse bi bilgi vermiyor kagıt yazılmadığı için şuçun işlendiği tarıh 06/11/ 2011 de 1.ağır ceza mahkemesinde yargılandı ve şuçun niteliği mahkeme kağıdın da yaralama olarak gözüküyor

     2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

      Sedanur hanım cezaevinden size herhangi bir kağıt gelmeyecek bu nedenle eşinizin infazına ilişkin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı infaz bürosuna giderek bilgi edinebilirsiniz.

 175. Sedanur bayır dedi ki:

  2 denetimli serbestlik derken yani şuan dilekçe versek denetimli serbestlikten çıkabilir mi

 176. Jale dedi ki:

  Mehmet bey abim sigara kacacikligindan hukumlu 2016 bu suctan 1 yil denetimli gormus sonra hakkinda hapis karari cikti.suanda 1 yildan yararlanabiliyor denetimli.daha once gormus oldugundan ceza dusermi.birde kanun yararina bozma islemi yargitaya degil adalet bakanligi cezaevi isler mudurlugundeymis 1 ayda gelir demisler bunda bir bilginiz varmi.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Jale hanım, anladığım kadarıyla abiniz 2016 yılında işlemiş olduğu başka bir suçtan dolayı denetime tabi tutulmuş, daha sonra işlemiş olduğu başka bir suç varsa denetimden faydalanabilir. Ceza Hukukunda Kanun Yararına Bozma talebi Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilir, bu işlem de yaklaşık 1-2 ay içerisinde tamamlanarak dosya iade edilir.

 177. Osman dedi ki:

  Lütfen yardımcı olun benim abim 2008 yılında ceza evine girdi cinayetten 36 yıl aldı yatari 24 sene aldı çıkma ihtimali varmı

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Osman bey, mevcut yasaya göre esas alınacak olan koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihi olacaktır, bu tarihten önce tahliyesi mümkün değildir. Ancak ileride çıkacak herhangi bir yasa ile durum değişebilir.

 178. Nadi dedi ki:

  Merhaba ben uyuşturucu kullanmaktan bir yıl ceza aldım ve yarıda denetimi ihlal ettim tekrar yargılanıp bir yıl sekiz ay ceza aldım bekadan ceza yatarım tşk

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nadi bey, aldığınız ceza HAGB kararı verilerek ertelenmişse 5 yıllık denetim süresinde herhangi bir suç işlememeniz gerekmekte, ancak böyle bir şey yoksa cezanız ertelenmemişse sonuç ceza 1 yıl 8 ay hapis cezası ise, verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 1 AY 8 GÜN HAPİS cezasıdır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz. 1 AY 8 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaksınız.

 179. Nihal dedi ki:

  Merhaba ben malesef eski eşim yüzünden hırsızlıktan 2 yıl 1 ay ceza aldım cezaevinde kısa bir süre yatıp direk denetimli selbeslikden faydalanabilecegimi öğrendim. Sunuda duydum. Ben şuan sigortali bi işte calisiyorum daha önceden herhangi bi sabikam yok işime devam edebilir miyim. Ve sanırım cezaevlerinin bazıları 3 gün bazıları 10 gün yatırıyormuş istediğim cezaevine gidebilir miyim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nihal hanım, Başvurduğunuz infaz savcılığının bulunduğu yerdeki ceza infaz kurumuna gönderileceksiniz, çalıştığınız kurumun sizin iş hakkınızı sonar erdirip erdirmeyeceğini bilemeyiz, bu tamamen çalışmış olduğunuz kurumun(işyerinin) inisiyatifine kalmış bir durum.

 180. Nurhayat dedi ki:

  Merhaba hocam eşime 3 yıl1 ay 15 gün hapis cezası geldi 25 gün önce ve kağıtta temyiz yolu açık diyordu fakat 15 gün içinde dilekçe süresi vardı fakat 10 gün geçiyor herhangi bi mazereti de yok 10 gün geçtiği halde dilekçe versek temyize gidebilir mi yine

  1. Nurhayat dedi ki:

   Hocam lütfen cvp verir misiniz

  2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nurhayat hanım, karar yüze karşı verilmemişse önemli olan gerekçeli kararın tebliğ tarihidir, tebliğ tarihinden sonra 15 gün içerisinde temyiz etmediğiniz takdirde süreyi kaçırmış olursunuz bu da red sebebidir. Yine de dilekçe verme hakkınız var süreye ilişkin değerlendirmeyi ilgili mahkeme yapacaktır.

 181. Harun dedi ki:

  Merhabalar ben yaralama suçundan ceza aldım cezam kesinleşti ve 5 gün açık ceza evinde yatttım çıktım o içerdeki insanları gördükten sonra kendimden ve insanlığımdan utandım o insanlara 5nci insan muamelesi yapılıyor adamın biri karısıyla tartışmış tartıştığı konu Televizyon kumandası karısına iki tıkat atıyor kavga ediyorlar adama vermişler 20 ay hapis alt soy üst soy kanunuymuş devlet ailenin içime iyice girmiş ve bu karı koca aynı evde yaşıyorlar şikatçi kimse yok kamu davası açılmış adam ben ne yapayım çıkınca boşayacağım diyor bu nasıl bir adalet ortada şikayetçi yok insanların psikolojisi bozulmuş nasıl bir kanundur bu anlayamadım şu an insiyaf mahkemeleri kurulmuş insanlar barışmış şikayetinden vazgeçene ceza yok devletle neden barış yapılamıyor

 182. Nesrin dedi ki:

  Mehmet bey merhaba, eşim kasten yaralama suçundan dolayı açık cezaevinde. 3yıl 9 ay cezası var bunun 120 gününü kapalı cezaevinde yattı 4 gündür açık cezaevinde. Ceza türü TCK 86/1, 3-e, 87/1-d olay 30.11.2016 da gerçekleşti. Eşim denetimli 2 yıl yararlanabiliyor mu?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nesrin hanım 671 Sayılı KHK ile denetimli serbestlik 01/07/2016 tarihinden önce işlenen bazı suçlar için denetimli serbestlik 2 yıla çıkartıldı. Maalesef bu tarihten sonra işlenen suçların tamamına 1 yıl denetimli serbestlik uygulanmaktadır.

   1. Nesrin dedi ki:

    Mehmet bey eşime verilen müddetname de koşullu salıverme tarihi 10.04.2020 yazıyo yani bu tarihten bi sene önce çıkacak 1 yıl yararlandığı için. Bu şekilde mi hesaplanacak

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Nesrin hanım, 1 yıl denetimli serbestlikten faydalanıyorsa aynen belirttiğiniz gibi koşullu salıverme tarihinden bir yıl önce denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye olacaktır.

     1. Nesrin dedi ki:

      Teşekkürler bilgilendirme için. Herşey gönlünüzce olsun.

  2. Deniz dedi ki:

   Harun bey madeleriniz neydi benim 86/3e ve 87/1c neticesi sebebiyle botun bölgesi diyor 2013 yılında oldu 3 yıl 1 ay aldım ne kadar yatarım acaba kimi 13 ay diyor kimi 1 hafta diyor boyun bölgesinde oldu adam gayet iyi

   1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

    Merhabalar Deniz, suç tarihi dikkate alındığında hakkınızda verilen 3 yıl 1 ay hapis cezasında koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında Yatar : 1 YIL 6 AY 17 GÜN HAPİS cezası olacaktır. Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten yararlanacaksınız.

 183. Damla dedi ki:

  Merhaba. Iyi gunler. Benim esim 2013 yilinda isledigi bir suçtan yakalandi. Denetinli serbestlik sirasinda imzadayken bir cezasi daha geldi. Ve 5 aydir acik ceza evinden yatmakta. Hic bir sekilde denetime cikarmadilar. Bu arada suc tarihi 2017nin basiydi cezasi 10 ay olarak kesildi. Zaten fazlasiyla iyilestirilmis ceza dediler. Bazi nedenlerden kendisinin olmayan bir kimlikle yakalandi. Benim merak ettigim hic bir sekilde dilekce kabul gormedi. Yeni yasaya gore 7 ay yatmak zorunda olusumu. Imzadayken yakalaninca neden birkez daha denetime cikamiyor. Cunku imzasindan 9 ayi bitirmisti. Simdiden tesekkurler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Damla hanım ilk cezadan dolayı denetimli serbestlik süresi tamamen bitmiş olsaydı sorun yoktu ancak yarıda kaldığı için yeni gelen cezası ile eski suçtan kalan cezası içtima ettirilerek (toplanarak) yeniden koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihi belirlenecek ve buna göre denetime tabi tutulacaktır, sonuçta kamu görevlileri de kanunun belirlediği sınırlar ölçüsünde hareket edebilirler.

 184. DİLEK dedi ki:

  MERHABA BENIM SÖZLÜM DENETIMLIDEN YARARLANIYORDU… 1 DOSYA DAHA BEKLIYORDUK . 18 AY DENETIMLILI BITMESINE 2 AY KALA 2 DOSYA GELDI … INFAZ KURUMU KACSAN DAHA IYIDI DEDI BISI YAPILAMAZ.. 13 AY ACIKTA YATAR VERDILER.IMZALARINI AKSATMADI SEMINERE GITTI ESKI DOSYA KAPANMADIGI ICIN DUZENIDE BOZULDU HER SEYE SIFIRDAN BAŞLAMISTI … BUNUN OLUR BI YOLU YOKMU ACABA MART AYINDA BEKLNEN 3 YILLIK DENETIMLI SERBESTLIK ÇIKICAKMI BI BILGINIZ VARMI…

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Dilek hanım, nişanlınızın birinci cezası bitmeden ikinci cezanın gelmesi nedeniyle cezaları toplanacak ve ona göre yeniden koşullu salıverme (şartlı tahliye) belirlenecek. Denetimli serbestliğin 3 yıla çıkması ve ceza indirimi ile ilgili çıktı çıkıyor gibi bazı söylentiler ortalıkta dolaşmakta ancak henüz resmi makamlardan yapılan bir açıklama olmadığı için bu konuda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bu konuda bir düzenleme yapılması halinde okurlarımızı vakit geçirmeden bilgilendireceğiz.

   1. DİLEK dedi ki:

    HOCAM GECEN DOSYADAN 8 AY INDIRIM YAPIP IYI HALDEN 13 AY VERDILER YATARI AMA DENETIMLIDEN YARARLANAMIYOR 3 YIL OLSA YARARLANIYORMUS …13 AY YATARI VARSA NIYARARLANAMIYOR

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Dilek hanım, normal şartlarda denetimli serbestlikten yararlanması lazım ancak tekerrür varsa ve mahkemenin verdiği kararda açıkça denetimli serbestlikten yararlanmamasına ilişkin hüküm bulunuyorsa yararlanamaz. Yine de bizim tam olarak eşinizin dosyasını incelemeden bu konuda kesin yorum yapmamız doğru olmaz, aklınızda buna ilişkin şüpheleriniz varsa bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

 185. VELİx dedi ki:

  16 YAŞINDAYIM BONZAİ BULUNDURMAKTAN 1 YIL DENETİMLİ SERBESTLIK CEZASI ALDIM DENETİMLİ SERBESTLİK KAĞIDIM GELDİ AMA ÜZERİNDE HERHANGIBI BIYERE GIDIP IDRAR İMZA VS VS BİRŞEYLER YAZMIYOR BEN YİNEDE EN YAKIN DENETİMLİ SERBESTLİK BÜROSUNA BAŞVURMALIMIYIM?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Veli bey, kesinlikle vakit kaybetmeden denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurunuzu yapın başvuru sonrasında size ne yapmanız gerektiği ile ilgili bilgi verilecektir, aksi taktirde denetime uymadığınızdan dolayı sorun yaşayabilirsiniz.

 186. A.K dedi ki:

  Merhabalar, 2014’te yakıt hırsızlığından dolayı gözaltına alındım, mağdur akrabam olduğu için şikayetçi olmadı fakat kamu davasından 19 ay ceza geldi. Askerdeyken, 2015’te dosyayı temyize gönderdim. Sorum şu; ceza onanırsa tekrar itiraz, temyiz yolu açık mıdır ya da denetimli serbestlikten yararlanabilir miyim?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar A.K., Yargıtay’dan cezanız onanarak geldiği takdirde kesinleşmesi yapılarak hemen infaza verilir, bu yönüyle Yargıtay ilamı kesindir itiraz edemezsiniz. Sizde denetimli serbestlikten faydalanabilirsiniz.

 187. KEMAL dedi ki:

  Merhabalar 2017 yılı ekim ayında adli kontrol şartıyla bırakılıp denetimli serbeslik müdürlüğünden gelen yazı ile haftanın bir günü imzaya giden biri ne kadar süre daha imzaya gidecek. düzenli imza atan biri bir dilekçe verse denetimli serbeslik kalkar mı yoksa iki yıl boyunca imzaya gidecekmi

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba Kemal Bey;
   Adli kontrol kararı nedeniyle imza yükümlülüğünüzün kaldırılması için dilekçe ile talepte bulunabilirsiniz. Tabii ki bu konuda takdir Mahkemenin olacaktır. Makul sebepleriniz var ise; böyle bir dilekçe hazırlamayı ve başvurmayı deneyebilirsiniz.

 188. Mehmet Emin dedi ki:

  Merhaba Mehmet Bey içicilik suçundan eylül 2017 tarihinde 1Yıl 8ay ceza aldım. Bu ceza 5320 sayılı yasaya eklenen geçici 7.madde nedeniyle HAGB verilip denetime tabi tutuldum, kararda 5 yıl TCK 191/4 ve 191/7 ye aykırı davranmadığım taktirde davanın düşürüleceği yazıyor. Mart 2017de işlediğim bir tehdit suçundan yargılanmaya başladım tehdid suçundan alacağım ceza içicilikten cezamı bozarmı? Tehdit dosyamın içerisine içicilikden aldığım HAGB kararı olduğu sabıkamda görünüyor. Şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mehmet Emin Bey, HAGB kararı muhtemelen CMK 231. maddesi kapsamında verilmiştir, hakkınızda verilen HAGB kararının kesinleşmesinden sonra 5 yıl içerisinde herhangi bir kasıtlı suç işlememeniz halinde davanın düşmesine karar verilir ve tamamen ortadan kalkar, bu süre içinde kasıtlı bir suç işlemeniz ve yargılama sonunda ceza almanız halinde HAGB kararı veren mahkemeye ihbarda bulunulacaktır, böyle bir durumda HAGB kararı açıklanır.

 189. Şükrü can dedi ki:

  Merhabalar hocam ben muhafaza görevini kötüye kullanma dan yargılanıyorum ve 12 gün sonra 3.celseye çıkacam..tabi 2. Celsede karşı tarafın zararın giderilmesine denildi bu cezayı ödedim dekontu götürüp teslim ettim acaba önümüzdeki mahkemede herhangi bir ceza yermiyim yardımcı olursanız çok iyi olur saygılar.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Şükür bey, karşı tarafın zararını karşılayarak doğru bir şey yapmışsınız. TCK. 289. maddenin birinci fıkrasında tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir şeklinde düzenlenme yapılmıştır.

   1. Şükrü can dedi ki:

    Peki hocam hapis yatmam mümkün mü?

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Şükrü bey, Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak suçunun cezası kanunda üç aydan iki yıla kadar şeklinde düzenlenmiştir, siz zararı karşıladığınızdan dolayı hakkınızda verilecek olan cezanın beşte dördü indirilecektir. sonuç olarak daha önce herhangi bir suç nedeniyle cezanız yoksa hakkınızdaki hüküm HAGB yada erteleme kararı verilerek ertelenecektir en kötü ihtimalle denetime tabi tutulacaksınız diye düşünmekteyiz.

 190. Bilge dedi ki:

  Mehmet bey merhaba eşim 23 gündür ceza evinde ve kaç gün kalıcağına dair bir belge yok elimizde.Adliyeye sorduğumuzda hala müddetnamesinin hesaplanmadığını söylüyorlar kendileri hesapladıklarında 10 ay gibi bir süre söylüyorlar. E devlette verilen kararın 3 yıl 9 ay oldugu gözüküyor adam yaralamadan dolayı geldi bu ceza.ILAM’da ceza türü TCK 86/1, 3-e, 87/1-d gözüküyor ve suç tarihi 06.11.2011 denetimli serbestlikten yararlanır mı lütfen yardımcı olur musunuz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Bilge, eşiniz hakkında verilen sonuç cezanın 3 yıl 9 ay olduğunu ve suç tarihini 06/11/2011 olarak kabul edersek. Eşinize verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 10 AY 17 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince eşiniz denetimli serbestlikten yararlanır.
   Sitemizde sizlerin de rahatlıkla CEZA İNFAZ YATAR VE DENETİMLİ SERBESTLİK HESAPLAMA işlemi yapabilmeniz için hazırladığımız programı kullanarak bu süreleri öğrenebilirsiniz. https://www.dilekcesepeti.com/infaz-yatar-hesaplama.html

   1. Bilge dedi ki:

    Çok teşekkür ederim mehmet bey yardımcı olduğunuz için

 191. CEREN dedi ki:

  Iyi gunler mehmet bey oglum bir suctan 100 gun hapis aldi. 2013de mayis ayinda 75gun infazini yatip cikti.tekkerrur oldugu icin infazdan Sonra 1sene denetim ki serbestlik uygulandi.2014mayista bu denetimde bitti.sonradan 2017de subat ayinda baska bir suc isledi iddanemede tekkerrur den acmislar dosyayi ama mahkeme olmadi daha.bu iste bi yanlislik yokmudur.
  Tekerrur hukumleri uyulanmasi icin cezanin infazindan sonra 3sene icinde islemis olmasi lazim degilmidir.burda infaz tarihi degilde infazdan sonraki denetimli serbestligin tarihi baz almasi hukuka aykiri deilmidir.yardimci olursaniz sevinirim bi haksizlik varsa Avukatla gorusup durumu duzeltirebilirmiyiz.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ceren hanım. Türk Ceza Kanununun 58.maddesinde tekerrür hükümleri düzenlenmiştir. Buna göre: Beş yıldan fazla hapis cezasının mahkumiyeti halinde cezanın İNFAZ EDİLDİĞİ TARİHTEN itibaren BEŞ YIL, 5 yıl ve daha az hapis veya adli para cezasının mahkumiyeti halinde bu cezanın İNFAZ EDİLDİĞİ tarihten itibaren ÜÇ YIL içinde yeni bir suç işlenirse tekerrür hükümleri uygulanır, Tekerrür süresinin esas alındığı tarih yani başlangıç tarihi ise cezanın İNFAZ EDİLDİĞİ tarihtir. önceki suç için süre belirlenirken mahkemenin verdiği sonuç ceza göz önünde bulundurularak ölçüt olarak kabul edilir,

 192. faruk deniz dedi ki:

  merhabalar 3 yıl bir ay 15 gün ceza aldım dasya temizde alehime sonuçlanırsa bu cezanın hepsini yatarmıyım denetimli serbestlikten yararlanabilirmiyim 2015 de ceza aldım şimdiden teşekkürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar Faruk bey, hakkınızda verilen sonuç ceza 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ise, verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 6 AY 25 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten yararlanırsınız.

 193. Zümra dedi ki:

  Merhaba benım esim 5yıl 10 ay ceza aldı toplamda 11 ay cezaevınde kalıp sonrasında denetımli serbestlıkten faydalanıcak dediler 1 ayı kapalıda olmak uzere 6 aydır acık cezaevınde infaz kurumuna dilekçe verıp kalan 5 ayınıda denetımli serbestlık olarak gecırmeyı talep etse kabul edılebılırmı?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Zümra hanım,eşinize uygulanacak denetimli serbestlik süresi zaten belirlenmiş buna ek olarak ekstra Denetimli serbestlik uygulanmaz, ancak yasa değişikliği veya denetim süresinin arttırılması halinde durumunda değişiklik olabilir.

 194. Faruk dedi ki:

  Bir arkadaşım feto olaylarindan 2 yıl 1 ay ceza aldı. İçeride toplam 6 ay yattı. İstinaf onaylamis dosyayı ne kadar daha icerde kalacak bilgi verebilir misiniz.

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba Faruk Bey;

   Konuyla ilgili fetö infaz yatar hesaplama için İnfaz Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz. Hesaplama yaparken “Terör Suçu” bölümünü seçmeyi unutmayınız.

 195. MERHABA EFENDİM BEN ( 9 AY 26 GÜN)TEHDİT VE HAKARET SUÇUNDAN HAPİS CEZASI ALDIM BU CEZADAN KAÇ GÜN HAPİS CEZASI YATARIM VE KAÇ AY DENETİM SERBESTLİK GÖRÜRÜM BANA BU KONUDA BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK SEVİNECEĞİM GEREĞİNİN YAPILMASINI SAYGILARIMLA ARZ EDERİM EFENDİM

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Çağrı bey suç tarihini yazarsanız yardımcı olabiliriz, dilerseniz kendinizde sitemizde sizler için hazırladığımız İnfaz, yatar ve denetimli serbestlikle ilgili hesaplamaları, infaz hesaplama robotu ile buradan rahatlıkla yapabilirsiniz.

   1. EFENDİM SUÇ TARİHİM: 28.11.2014
    KARAR TARİHİ: 24.01.2018
    HAKARET SUÇUNDAN: 3AY 19 GÜN
    TEHDİT SUÇUNDAN:6AY 7GÜN
    TOPLAM:9 AY 26 GÜN HAPİS EFENDİM BU CEZALARIM ERTELENMİŞTİ AMA BEN İKİNCİ SUÇUMDAN TRAFİKTEN:25GÜN HAPİS CEZASI ALDIĞIM İÇİN CEZAM ONAYLANDI

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Çağrı bey, Tarafınıza verilen sonuç cezanın toplamı 9 ay 26 gün hapis cezası olduğu için ve toplam cezanın 2 yıldan az olması nedeniyle hakkınızda direkt denetimli serbestlik uygulanır.
     Tarafınıza verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 4 AY 28 GÜN HAPİS cezası olacaktır. Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten yararlanabilirsiniz

     1. EVET EFENDİM GÖNDERMİŞSİNİZ CVBI ŞİMDİ TAKİP ETTİM GÖRDÜM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM YANİ DENETİM SERBESTLİĞİ 4 AY 28GÜN GÖRECEĞİM EFENDİM GERİ KALANDA CEZADA İNFAZI OLUYOR EFENDİM

     2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

      Çağrı bey bizim hesaplamamıza göre toplam infazınız (şartlı tahliye) koşullu salıverme süreniz 4 ay 28 gün bunu da Denetimli Serbestlik uygulanarak infaz edeceksiniz.

     3. ANLADIM MEHMET BEY EFENDİM BU KONUDA YARDIMCI OLDUĞUNUZ İÇİN BENİ AYDINLATTINIZ İÇİN İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİMM

     4. EFENDİM 106/1-1 CÜMLE 43/1, 125/1, 4, 43/1 53 MADDELERİ UYGULAMIŞ BANA CEZALANDIRMADA VERDİ TOPLAM CEZA 9 AY 26 GÜN SİZDE 4 AY 28 GÜN DENETİMLİK GÖRÜRSÜNÜZ DEDİNİZ BEN Bİ YAKINIM MADDELERE BAKINCA SEN CEZAEVİNE GİRDİ ÇIKTI YAPIP DENETİM SERBESTLİĞE ÇIKAMAZSIN DİYOR SEN KOŞULLU SALIVERİLME GÜNÜNE KADAR 4 AY FALAN İÇERDE YATARSIN DİYOR SİZCEDE YATARMIYIM YOKSA 3GÜN FALAN YATIP DENETİM SERBESTLİĞİME ÇIKARIM KAFAMI KARIŞTIRDILAR BU CEZADA EFENDİM??

 196. Fikret Açıkgöz dedi ki:

  MERB MEMET BEY BEN 1 HAFTA ÖNCE AKŞAM SİLAHLA BİRİNİ YARALADIM KAFASINI SIYIRMIŞ UFAK Bİ KESİK GİBİ O GÜN YAKALANDIM SABAH ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜM SAVCI İFADEYE BİLE ALMADI TUTUKLANMA İSTEDİ HAKİM DENETİMLİ BIRAKTI 6 AY SONRA MAHKEMEM VAR VURULAN KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI İFADEMDE HAVAYA ATEŞ ETTİM HEDEFİM YOKTU DEDİM AMA ÜZERİNE DOGRU ATEŞ ETTİM CEZAM NEDİR PARA CEZASINA ÇEVİREBİLİR MİYİYİM GEREGİNİN YAPILMASINI ARZ EDERİM EFENDİM.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Fikret bey, işlemiş olduğunuz suç unsurları bakımından şikayette tabi olmayan bir suç, ayrıca mahkemenin kasıtlı olarak suçun işlendiği yönünde kanaatinin oluşması ceza miktarını arttıracaktır, yine de bizim bu konuda net birşey söylememiz doğru olmayacaktır.

 197. Emrah dedi ki:

  Mrb.ben askeri firar sucundan 1 yil 3 ay ceza aldm.istinafa gonderdim.cezam onanirsa iceri girermiyim denetimli srbestlikten yararlanabilirmiym.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Emrah bey, almış olduğunuz cezanın infazı 1 yıldan aşağıda olacağı için diret olarak Denetimli serbestlikten faydalanabilirsiniz.

 198. Ali dedi ki:

  Merhabalar.denetimli serbestliğim var iki buçuk ayım kaldı.bu süre zarfında devam eden davalarım vardı.bir tanesinden 1 yıl hapis cezası aldım.istinatta şu an.bu cezamın denetimli serbestliğe dönüşmesi mümkün mü?mümkünse bu nasıl olur.teşekkürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ali bey, mevcut denetimli serbestlik süresinin dolması halinde her hangi bir sorun olmayacak denetimde iken ikinci cezanızın kesinleşmesi halinde denetim süreniz kesilerek cezalarınız içtima ettirilecek (toplanacak) toplam ceza süresi göz önüne alındığında yine denetime tabi olacağı için hakkınızda yeniden denetim uygulanacağı kanaatindeyiz.

 199. Ali tunç dedi ki:

  Merhaba Mehmet Zeki bey, bir yakınım 314/2 den etkin pişmanlıkla 3 yıl 9 ay ceza aldı. Şartlı tahliyeye 2 yıl kala Açık cezaevine çıktı. Denetimli serbestlik bir sene olunca bir yıl açık cezaevinde yatacak gibi görünüyor. 221/4 maddeden yararlananların denetimli serbestlik süresinin iki yıla çıkması mümkün olabilir mi. Gündemde böyle bir şey var mı. Teşekkürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ali bey, denetimli serbestlik normale bütün suçlar yönünden 1 yıl olarak uygulanmakta ancak suç tarihi 01/07/2016 tarihinden önce işlenmiş bazı suçlar için 671 Sayılı KHK ile iki yıla çıkarılmıştır. dolayısıyla TCK 314 md. den hüküm verilenler açısından suç tarihi 01/07/2016 tarihinden önce olsa bile 1 yıl denetimli serbestlik uygulanacaktır, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması bu konuda bir şey değiştirmeyecektir. Gündemde denetimli serbestliğin kapsamının genişletileceğine ilişkin söylentiler var ancak henüz resmi kanallardan yapılan bir açıklama bulunmamaktadır,

 200. Basak dedi ki:

  Denetim serbestlik 3 yil olcakmi ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Başak, bizlerde denetimli serbestliğin üç yıla çıkacağına ilişkin söylentileri sık sık duymaktayız ancak denetimli serbestlik üç yıl olacak mı, buna ilişkin resmi makamlardan açıklanan henüz bir açıklama bulunmamakta. Bu konuda yapılacak düzenlemenin takipçisi olacağız.

 201. EFENDİM 106/1-1 CÜMLE 43/1, 125/1, 4, 43/1 53 MADDELERİ UYGULAMIŞ BANA CEZALANDIRMADA VERDİ TOPLAM CEZA 9 AY 26 GÜN SİZDE 4 AY 28 GÜN DENETİMLİK GÖRÜRSÜNÜZ DEDİNİZ BEN Bİ YAKINIM MADDELERE BAKINCA SEN CEZAEVİNE GİRDİ ÇIKTI YAPIP DENETİM SERBESTLİĞE ÇIKAMAZSIN DİYOR SEN KOŞULLU SALIVERİLME GÜNÜNE KADAR 4 AY FALAN İÇERDE YATARSIN DİYOR SİZCEDE YATARMIYIM YOKSA 3GÜN FALAN YATIP DENETİM SERBESTLİĞİME ÇIKARIM KAFAMI KARIŞTIRDILAR BU CEZADA EFENDİM??

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Çağrı bey yakınınızın neye istinaden böyle bir şey söylediğini anlayamadım, daha önce aktardığımız şekilde infaz uygulanacağı kanaatindeyiz.

 202. Basak dedi ki:

  Mehmet bey denetimli serbestlik 3 yil olcakmi ?

 203. Basak dedi ki:

  Tesekkurler mehmet bey

 204. Mahmut dedi ki:

  Merhabalar Mehmet bey 18.08.2016 tarihinde araç kullanırken yaya ya çartım. Blirkişi raporlarında tali kusurlu olmamama rağmen mahkeme tarafından asli kusurlu kabul edildim ve 3 yıl 4 ay hapis cezası aldım. Sonucu temyiz ettim. Eğer sonuç değişmezse ceza evinde ne kadar yatmam gerekir.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mahmut bey, Mahkemenin vermiş olduğu hükmün kesinleşmesi halinde, tarafınıza verilen ceza 3 yıl 4 ay olarak kabul edildiğinde. Tarafınıza verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS cezasıdır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız.
   1 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaksınız.
   Tarafınıza verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir. Sitemizde bulunan infaz hesaplama programını kullanarak sizlerde infaz yatar ve denetimli serbestlik hesaplaması yapabilirsiniz.

 205. Tufan dedi ki:

  Merhaba Mehmet bey Ben 3 sene önce kanımda çıktıgı için esrar maddesi 1 yıl denetimli serbestlik ve 5 yıl erteleme aldım Fakat geçen sene nisan ayında Polislerin sorması üzerine Evet var diyip 1 meşe esrarı kendılerıne verdim ve bana 1 sene sonra yanı bugun mahkeme kararı geldi 5 yıl ertelenmenin kalkmasına cezalandırılmasına diye yazıyor 191/4 4-b 53.madde ile yargılanmak üzereyim. Bunun sonucunda mahkemede ne yapmalı demeliyim ve ceza indirimim olur mu örneğin kaç yıldan açıp ne karara baglayabilir ve Hapis cezası olur mu olursa açık cezavi ise ne kadar yatarım. LÜtfen yardımcı olursanız çok sevinirim. Kime danışsam avukat olarak ya 3 bin tl istiyor girdi çıktı yaparız diyor bazısıda iyi halin senin teslim etmen var mahkemede naif duruş sergilersen eger 2 bin tl ye girdi çıktı yaparız diyor bir baskasıda .. Dediğiniz cümleler yon çizmemi saglayacak Şimdiden teşekkürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Tufan bey, hakkınızda daha verilen erteleme kararı denetim süresi içerisinde farklı bir suç işlenmeniz ve ceza almanız halinde yeniden ele alınacaktır. Dava dosyasını incelenmeden Mahkemenin bu konuda vereceği kararla ilgili yorum yapmamız pek doğru olmayacaktır.

   1. Tufan dedi ki:

    EFendim zaten iki dosya birleştirilmesi yazıyor ve dediğim gibi 191/4 4-b 53. madde ile 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılmasına diyor 1 sene sonra geldı mahkeme ve nisanın 5 inde mahkemem var bu mahkemeye avukatla mı çıksam iyi yoksa düzgün dille naif bir şekilde çıkıp gitmek mi ..
    Ben esrardan yakalandım ilkinde ikincisi ise geçen yıl dediğim gibi 1 adet ile polise teslim ettim ifadem de yer almakta ve bir dosyada ERTELENME kararının geri alınmasına ve CEzalandırılmasına iddaa talep olunur yazıyor ve içim içimi yemekte

    1. Tufan dedi ki:

     iki dosyayı daha onceki ile olanı daha 5 yıl bitmeden bu suç gercekleştiği için Tek dosya yapmışlar ve Asliye ceza mahkesine çıkıcam
     Hapis mi yatmam söz konusu

    2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Tufan bey, tabi ki avukatınızın olması kesinlikle sizin açınızdan daha faydalı olacaktır, belirttiğiniz durumu özellikle duruşmada ifade etmeniz önem teşkil etmekte ancak yine de kolluk kuvvetlerinin düzenlemiş olduğu tutanakların içeriği de mahkeme tarafından göz önünde bulundurulacaktır, eğer sizin beyanlarınızı doğrulayacak şekilde tutanak düzenlenmişse bu husus lehe değerlendirilecek ve hakkınızda verilecek muhtemel bir ceza yönünden indirim uygulanacaktır.

 206. Ali dedi ki:

  İyi günler 2011 de bir dosyada 2ayrı ceza yedim biri 6 ay diğeri 10 ay bu cezalar HAGB ve 5 yıl denetimli serbestlik süresine tabi tutuldu Memurluk kanununda 1 yıl ve daha fazla ceza almamış olma şartı var bu cezalar toplam hesaplama mı yapılıyor yoksa ikisi birbirinden bağımsız mı memur olmama engelmidir arşiv ve güvenlik soruşturmasında sıkıntı yaratır mı saygılarımla

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ali bey HAGB kararları adli sicil kaydına işlemez ancak mahkeme sorgulamalarında bu görünmektedir, HAGB kararları ceza değildir. Hükmün kesinleşmesinden sonra 5 yıl geçmişse ilgili mahkemeye başvurarak düşme kararı verilmesini talep edebilirsiniz. Böyle bir durumda hiç bir şekilde kayıtlarda görünmeyecektir. Bu karar 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre memuriyete engel teşkil etmez ancak yine de bazı kadrolarda bu durum farklılık gösterebilir.

 207. Ali dedi ki:

  Anladım teşekkürler gerçekten kafama takılan bir sorundu aydınlattığınız için saolun son olarak kbakmayın son sorum bazı memurluklar dediğiniz ne tür kadrolu memurluklar ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ali bey, polis, mit görevlisi, asker veya buna benzer özel statüsü bulunan mesleklerde sorun olabilir, diğer yönden engel teşkil etmeyeceği kanaatindeyiz.

 208. emrw dedi ki:

  iyi günler mehmet bey şu an denetim görüyorum imzadan bir uyarı aldım şimdi siğortadan çıkış aldım normalde on gün içinde bildirmem gerek bildirmedim sonuş ne olur

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Emre bey, sonuç pek iyi olmayabilir, bu nedenle denetimli serbestlik kurallarını tam olarak yerine getirmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır, denetim ihlali nedeniyle geriye kalan cezanızı infaz kurumunda çekmek zorunda kalabilirsiniz.

 209. emrah dedi ki:

  kolay gelsin babamla kavga ettiğim olayda yaralamadan 1 yıl 9 ay ceza aldım. yatarım ne olur ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Emrah bey, tarafınıza verilen ceza 1 yıl 9 ay hapis cezası ise ve suç tarihinin 01/07/2016 tarihinden sonra işlenmiş olduğu kabul edilirse.

   Tarafınıza verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 1 AY 28 GÜN HAPİS cezasıdır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince, denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız, 1 AY 28 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılabilirsiniz.
   Tarafınıza verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.
   Ceza İnfaz, Yatar ve Denetimli Serbestlik Hesaplamasını sitemizde bulunan Ceza İnfaz, Yatar Hesaplama Programını kullanarak kendinizde rahatlıkla yapabilirsiniz.

 210. Kübra dedi ki:

  İyi günler mehmet bey benim eşim 2012 uyuşturucudan cezaevine girdi 10 ay kapalıda kaldı sonra açık cezaevine girdi kamu dairesinde çalışmaya başladı işe geldiğinde tekrar cezaevine dönmedi 2017 mart ayına kadar firar gezdi 2017 martta yakalandı kapalı cezaevine götürüldü 15 gün hücre cezası yattı 5 buçuk ay sonrada disiplin affından denetimli serbestliğe çıktı denetimi 04.06.2018 te biticekti ocak atında bir arkadaşı uyuşturucudan yakalanmış ve ifadesinde eşimin adını vermiş eşimin işgalinide uyumsuz söylemiş 28.02.2018 tarihinde eşim içicilikten arabayla yakalanmış ifadesi alındıktan sonra bıırakılcakken arkadaşının şikayeti düşmüş bırakmadılareşimi 01.03.2018 tede savcıya ve hakime çıktı cezaevine gönderildi şimdi arkadaşının eşimden aldığına dair bir kanıt delil yok şimdi bizim durumunuz ne olur bana acil yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkür ederim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Kübra hanım, dava dosyalarının konusunda uzman bir avukat tarafından incelenmesi ve konu hakkında size bilgi verilmesi gerekmektedir. Bizim bu şekilde dava dosyaları ile ilgili yorum yapmamız pek doğru olmayacaktır.

 211. Tugve dedi ki:

  Iyi gunler ben 3 sene 14 ay ceza aldım bunun 19 ay yatari oldugunu soylediler yeni yasaya gorede giris cikis yapilip denetimli serbestlige kalirim diyolar yeni evliyim bir bayanim yardimci olursaniz sevirim.sucum kisiyi hurruyetten tahdid

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Tuğce hanım, Suç tarihini 01/07/2016 tarihinden önce esas alarak yaptığımız hesaplamaya göre,
   tarafınıza verilen ceza 3 yıl 14 ay hapis cezası ise;
   Verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 0 AY 27 GÜN HAPİS cezasıdır.
   Sonuç ceza 2 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız.
   27 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaksınız.
   Ceza İnfaz, Yatar ve Denetimli Serbestlik Hesaplama Programını kullanarak sizlerde rahatlıkla infaz ve yatar hesaplaması yapabilirsiniz.

 212. Kübra dedi ki:

  Merhabalar. Eşimin 2 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası geldi. Suçun üstünden 10 yıl geçmiş. Şuan taşeron işçisi sigortalı olarak çalışması denetimli serbestlige tabii tutulur mu? Suçu konut dokunulmazlığı falan yazıyor.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Kübra hanım, eşiniz almış olduğu cezadan dolayı hiç cezaevine alındımı, yoksa cezası yenimi kesinleşti, bu durumda bilgi verirseniz, size daha sağlıklı bilgi verebiliriz.

 213. ayşe dedi ki:

  merhaba.3 yıl 9 ay fetö davasından ceza alan birisi denetimlik serbestlikten faydalanabilir mi? bu arada cezasının 17 ayını içeride tamamladı. bu denetimli serbestlik dilekçesi ne zaman verilmeli?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ayşe hanım, Sanığa verilen hapis cezası örgüt kapsamında 3 yıl 9 ay hapis cezası ise;

   Sanığa verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 9 AY 23 GÜN HAPİS cezasıdır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
   Sanık 1 YIL 9 AY 23 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.
   NOT: Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler, koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumuna geçebilirler.
   Sitemizde bulunan Ceza İnfaz Yatar Hesaplama Programını kullanarak sizlerde infaz ve denetimli serbestlik hesaplaması yapabilirsiniz.

 214. Nihal dedi ki:

  Iyi çalışmalar
  Suç tarihi 14.01.2016 hırsızlık sucundan 1 yıl 13 ay hapis cezası aldım. Malesef dosya irtibattan inanıp geldi. Sigortalı çalıştığım işyerim cezaevinde kısa bir süre girip çıkarsam işime devam edebileceğimi söyledi. Bununla ilgili bilgi almak istiyordum işyerim onayladığı zaman işime devam edebilirim digmi. Birde nekadar yatarim

 215. Nihal dedi ki:

  Maddeler 142/2-h . 143. 168/1. 62 1 yıl 13 ay teşekkür ederim şimdiden

 216. öznur dedi ki:

  merhaba 87/4 maddesi denetimli serbestlikten 2 yıl olarak yararlanabilir mi?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Öznur hanım suç tarihi ile ilgili bir sorun yok ancak Kasten Yaralama suçu sonucunda sonradan ölüm meydana gelmişse (TCK 87/4.md) hükümlünün 2 yıl denetimli serbestlikten yararlanamayacağı kanaatindeyiz, yine de hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanmak için ilgili kuruma başvurusunu yapmasını tavsiye ederiz.

 217. öznur dedi ki:

  suç tarihi 2013

 218. hilal dedi ki:

  merhabalar. erkek arkadaşımın 1 buçuk senelik denetimi vardı 2 .defa ihlalden 19 şubatta içeri alındı. uyuya kaldıgı ıcın ımzayı kacırdı sımdı iceride bı kac yere dılekce yazdıgı buna dair. muddetname daha gelmedı. acaba sonuc ne olur şimdiden teşekkrler .

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hilal hanım, denetimli serbestlik ihlali halinde hükümlünün cezasını koşullu salıverme (şartlı tahliye) tarihine kadar ceza infaz kurumunda çekmesine karar verilir, itiraz etme hakkınız bulunmakta ancak itiraza ilişkin nasıl bir karar verileceği yönünde bir şey söylememiz doğru olmayacaktır. Haklı sebeplerinizin olması halinde itirazınız kabul edilebilir, (hastalık nedeniyle rapor, afet, yol kapanması vb.)

 219. öznur dedi ki:

  peki mehmet zeki bey şuanda 3 yıl cezası kaldı son iki yıl kala başvuruda bulunmalı değil mi?
  bir sorum daha olacak size 87/4 maddesinden ceza aldı eşim fakat 671 khk da eşe kardeşe kendini savunamayacak birinine karşı işlenen suçları kapsamadığı yazıyor. Eşimin böyle bir durumU söz konusu değil.Hiç tanımadığı kişiye karşı işlenen bir suç NETİCESİ sebebiyle OLUŞU 671 Khk dan yararlandırmıyor değil mi ?Buna bir türlü açıklık getiremedik yardımcı olmanızı rica ediyorum.9 yıl 8 ay ceza aldı eşim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Öznur hanım, TCK 87/4.maddesi kapsamında kalan suç nedeniyle meydana gelen kasten yaralamalar neticesinde ölüm gerçekleşmiş olduğundan 671 Sayılı KHK kapsamında değerlendirme yapılmadığı kanaatindeyiz, daha önce de belirttiğimiz gibi yine de koşullu salıverme tarihine 2 yıl kala denetimli serbestlikten yararlanmak amacıyla dilekçe vermenizde yarar olduğunu düşünmekteyiz, ilgili birimler bu konuda gerekli incelemeyi yaparak karar vereceklerdir.

 220. EŞİM KIZ ARKADAŞIMIN SİZE Bİ SORUSU OLACAKTI
  KIZ ARKADAŞIM AYRILDIĞIN EŞİ KENDİSİNİN İYİ NİYETİNİ SU İSTİMAL ETTİ TÜRK TELEKOM BORÇLARINI KIZ ARKADAŞIMIN ÜZERİNE KAYIT ETTİRİP KENDİSİ KULLANARAK EŞİ KIZ ARKADAŞIMIN ÜZERİNE BORÇLAR YÜKLEDİ KENDİSİ BU KONUDA ŞİKAYET ETSE CEZA ALIRMI VE KENDİSİNİ RAHATSİZ EDİYOR GECELERİ ARIYOR BU GİBİ KENDİSİ DAVA AÇSA HER İKİ KONUDA SİZCE CEZA ALDIRABİLİRMİ
  AYRILDIĞINI EŞİN YAPTIĞI BORÇLARI ŞUAN KIZ ARKADAŞIM ÖDÜYOR SADECE KENDİSİNİN ÜZERİNE KAYITLI DİYE AMA AYRILDIĞI EŞİ ALAY EDEREK BEN BORÇLANDIRDIM SEN DE ÖDEYECEKSİN DİYOR

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Çağrı bey, kız arkadaşınızın şikayet etme hakkı tabi ki bulunmakta, kişilerin huzur ve sükununu bozmak diye tabir ettiğimiz bir suç bulunmakta olur olmaz zamanlarda rahatsız edici mesajlar ve telefon aramalarının yapılması halinde kız arkadaşınız delilleri ile birlikte şikayet dilekçesini yazarak savcılığa müracaatta bulunabilir. Failin ceza alıp almayacağına yargılamayı yapacak olan mahkeme karar verecektir. Ancak borçlandırma ile ilgili durum biraz daha teknik bir konu olduğu için bu konuda nasıl bir yol izleneceği ile ilgili olayın ayrıntılarını tam olarak bir avukatla görüşmeniz ve buna göre bir yol izlemenizi tavsiye ederiz.

 221. Çoşkun zeydan dedi ki:

  Merhabalar 2017 mart ayında sigara kaçakçılığından 3 yıl hapis kesildi bu 3 yılın yatarı nedir, 2017 aralık ayında 2 nci sigara kaçakcılığından bır suç daha yapıldı birinci suç ikinci suç nasıl olcak hapis cezaları ayrı ayrımı yatıracaklar teşekkürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Çoşkun bey, tarafınıza verilen ceza 3 yıl hapis cezası ise, verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATAR: 2 YIL HAPİS cezası olacaktır, sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız.
   Tarafınıza verilen 1 YIL HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaksınız.

   İkinci suçunuzun için mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmamış olması halinde infaz tarihinde farklılık olabilir.
   sizlerde sitemizde bulunan infaz yatar hesaplama programını kullanarak ceza infaz yatar ve denetimli serbestlik hesaplamasını yapabilirsiniz.

 222. TEŞEKKÜR EDERİM EFENDİM

 223. Mehmet tekin dedi ki:

  Hayırlı akşamlar hocam.. durumumu söyle anlatayım.. evde eşimle kavga ederken eşimin psikolojik sorunları olduğundan bana sinirlenerek karakola gidip evdeki silahımı ve 27 adet mermiyi kendi elleriyle teslim etmiştir.. ben de sucu kabul ettim.. zaten daha öncesinden aile içi siddetten hakim karsısına 2 3 defa çıktım para cezası geldi ve hepsini ödedim. Dün bana silahtan dolayı 1 yıl ve 500 tl ceza geldi…sabıkam yok ve gelen cezaya 7 gün içerisinde itiraz etme hakkım bulunuyor.. eğer itiraz hakkımı kullanmama rağmen cezam onanırsa denetimli serbestlikten yararlanabilir miyim yada acık cezaevinde mi yatırırlar.. ( Buarada yakalattıgım tabanca 7.65 ruhsatsız ) en hızlı şekilde cevap verirseniz çok sevinirim kolay gelsin hocam

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mehmet bey, hakkınızda verilen ceza ile ilgili HAGB veya Erteleme (tecil) uygulanmışsa denetim süresi içerisinde bir suç işlememeniz gerekecektir, ancak herhangi bir tedbir uygulanmadan hapis cezası verilmişse verilen ceza miktarı itibarıyla direkt denetimli serbestliğe tabi tutulacaksınız, Cezaevine girdi çıktı işlemi yapılarak hakkınızda denetimli serbestlik uygulanacaktır.

 224. Ercan dedi ki:

  Merhabalar ben 17 ve 19 yaşımda iki suç işledim 17 yaşımdakinin kararı 22 yaşımda alındı 2sene 10ay yargıtay onadı kağıt gelmesini bekliyorum teslim olcak ne yatarım ve bu 19 yaşımdakinin dosyayı patlatıyormu suç ondan önce ama karar sonra

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ercan bey, Suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğunuz dikkate alınarak hakkınızda verilen ceza 2 yıl 10 hapis cezası ise; verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATAR: 1 YIL 5 AY HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten yararlanabilirsiniz.
   ilk suç kesinleşmeden ikinci suç işlendiğinden ikinci suça ilişkin bir etkisinin olmayacağını düşünmekteyiz,

 225. Dilek dedi ki:

  Iyi gunler benim arkadasim kavgadan dolayi 3sene 1ay15gun aldi bunun 33gunu kapalida gecti simdi aciga cikti adamin yuzunde iz var bunu mahkemede adam kendisi soyledi onceden oldu diye ama hakim inanmadi adli tipa gitti ordan gelen cvp arkadasimin yaptigina dair cikti bunun yatari ne kadar denetimden yararlanabilirmi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Dilek hanım,
   Suç tarihini 01/07/2016 tarihi olarak kabul ettiğimizde
   Sanığa verilen ceza 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ise;
   Sanığa verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 2 YIL 1 AY HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
   Sanık 1 YIL 1 AY HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.
   Sanığa verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.
   Sitemizde bulunan Ceza İnfaz, Yatar ve Denetimli serbestlik hesaplama programını kullanarak sizlerde infaz hesaplaması yapabilirsiniz

 226. Dilek dedi ki:

  Mehmet bey bi cvp yazarsaniz memnun olurum.

 227. Dilek dedi ki:

  Peki uzlasma dilekcesi yazdigimizda uzlasirsa karsi taraf yatar bi cezasi olurmu

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Dilek hanım, öncelikli olarak suçun uzlaşmaya tabi olması gerekmektedir, uzlaşmaya tabi bir suçta uzlaşma sağlandığı takdirde fail (sanık) hakkındaki kamu davası düşer, soruşturma aşamasında ise Kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) kararı verilir.

 228. Dilek dedi ki:

  Mehmet bey yeni yasa af dan bi gelisme varmi bilgi verirmisiniz umutla af bekliyoruz artik sevindirici haber gelsin herkezin yuzu gülsün

 229. Murat rengin dedi ki:

  Mehmet bey suc tarhi 2015 dolandiricilik sucundan 2.6 ceza aldim acik ceza evinde ne kadar sure kalrim girdi cikti kac gun suruyor

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Murat bey, Hakkınızda verilen ceza 2 yıl 6 ay hapis cezası ise:
   Tarafınıza verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 3 AY HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten yararlanabilirsiniz. Sizlerde sitemizde bulunan Ceza İnfaz, Yatar ve Denetimli Serbestlik Robotu‘nu kullanarak rahatlıkla infaz hesaplamanızı yapabilirsiniz.

 230. Hülya dedi ki:

  İyi hal kazanan 2.firar denetime çıkabilir mi?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hülya hanım, daha önce de belirttiğimiz gibi, Cezaevi idaresince hükümlünün bir daha firar etmeyeceğine ilişkin olumlu kanaat oluştuğu yönünde rapor düzenlenmesi gerekmekte, böyle bir durumun olması ve nişanlınızın açık ceza infaz kurumuna ayrılabilmesi halinde denetimli serbestlikten yararlanabileceğini düşünmekteyiz, ancak denetimli serbestlik kurallarına uymaması halinde koşullu salıverme tarihine kadar infaz kurumunda tutulacaktır.

 231. selçuk dedi ki:

  mehmet bey öncelikle merhabalar;
  efendim birden fazla kez uyuşturucu madde kullanamaktan yakalandım hagb olan cezalarım yüzüme okundu ve ben istinaf mahkemesşne gönderdim muhtemelen bu cezalar gelecek şu tarihi ise 01.07.2016 tarihinden önce hepsi için sorum şu olacak ceza indiriminde 1/2 oranında yararlanabilirmiyim vede uyuşturucu kullanmak sucunun denetimi 2 yılmı teşşekür ederim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Selçuk bey, HAGB kararlarına uymadığınızdan dolayı açıklanmış olan hükümlerin kesinleşmesi ve hakkınızda birden fazla kesinleşmiş hüküm bulunması halinde bu hükümler içtima ettirilecektir (toplanacak) suç tarihinin 01 Temmuz 2016 tarihinden önce olması nedeniyle hakkınızda infazın 1/2 ve denetimli serbestliğin 2 yıl uygulanması yönünde bir engel olmadığını düşünmekteyiz, tabi tekerrür uygulanırsa ve mükerirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin hükümlerde bir ibarenin bulunmaması halinde durum farklılaşacaktır.

 232. Mustafa dedi ki:

  Denetim serbestlikten yararlanmak için giriş çıkış yapacağım en erken çıkabileceğim cezaevi hangisi saygılar sunarım

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mustafa bey, maalesef bu konuda net bir şey söylememiz mümkün değil, aynı cezaevinde farklı durumlarda söz konusu olabilmektedir.

 233. Hüseyin Çelik dedi ki:

  Bi soru sordum ama cevap vermediniz yardımcı olursanız sevinirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hüseyin bey daha önce yapmış olduğunuz yorumunuza cevap vermiştik ancak gözünüzden kaçtığını düşünüyoruz, Daha önce vermiş olduğumuz cevabımızı aynen paylaşıyoruz.
   Tarafınıza verilen sonuç ceza 3 yıl 9 ay hapis cezası ise;
   verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 10 AY 17 GÜN HAPİS cezasıdır.
   Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten yararlanabilirsiniz

 234. Sevim dedi ki:

  Merhaba eşim 86/1,86/3e,87/1d,87/1-son,29,62/1,53. Madde gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı serbest denetimlimden yararlanırım cezasının ne kadarını yatar

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Sevim hanım, sonuç olarak eşiniz kasten yaralama suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığını kabul edersek. Eşinize verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında
   YATARI 1 YIL 4 AY 21 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz. 4 AY 21 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.
   Eşinize verilen ceza 10 yıldan az olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezasının 1 ayını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.

   1. Sevim dedi ki:

    Teşekkür ederim Mehmet bey bişey daha sormak istiyorum suç tarihi 2011 ceza yeni kesinleşti suç tarihinin 2016 dan önce olması uygulamada bir değişiklik yapar mı yoksa yorumda söylediğiniz şekilde mi olacak uygulaması tekrar teşekkür ederim

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Sevim hanım suç tarihinin 01 Temmuz 2016 tarihinden önce olması halinde 671 Sayılı KHK ile yürürlüğe giren 1/2 infaz ve 2 yıl denetimli serbestlikten faydalanabilir (yazımız içeriğinde belirtilen suçlar 671 Sayılı KHK dan faydalanamaz)

 235. oınur gökçe dedi ki:

  Sayın Mehmet bey ben denetim görüyorum 10 ay ve 5 temmuzda bitiyor. İmza ihlallerim var infaza dosyamın gönderileceğini söylediler ben de özetle elimde olmayan sebeplerden dolayı ihlallerim olduğu ile ilgili dilekçe vermeyi düşünüyorum. benim sorum şudur efendim;
  İnfaz ceza evine gönderilmeme karar verdiği taktirde ne kadar kalırım ceza evinde?
  Şöyle ki; En son ihlallerim 22- 25 ocakta ve 5 ocak ile 5 mart arası 2 ay sigortasız çalışıyordum bu ihlalim de var şuan 5 marttan sonra kamu hizmetindeyim. Yani merak ettiğim infaz teslim ol kağıdını gönderdikten sonra teslim olursam ihlallerime rağmen her halükarda 5 temmuza kadar kanal kısmı mı yatarım yoksa ocak 25 ten sonra 5 tammuza mı ya da sigorta ihlalim olan 5 ocakt 5 temmuz arası mı yatarım ?
  Ayrıca hakkınızı helal edin konuyla alakalı bir sorum daha olacak;
  teslim ol sürem geşçtikten sonra atıyorum 2019 da kendim teslim olsam hüküm ne olur ve ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Onur bey, denetim ihlalinde kalan cezanızın infazı için ceza infaz kurumuna alınacaksınız, koşullu salıverme tarihine kadar da tahliyenize karar verilmez ihlaller ile ilgili ayrınlılı bilgiyi denetimli serbestlik müdürlüğüne baş vurarak edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.

 236. sena dedi ki:

  merhaba. erkek arkadaşım kamu tarafından 3 yıl 8 ay ceza aldı.20.05.2017 tarihinden itibaren yatıyor. 2 defa açık cezaevinden firar etti. ve kapalıya alında 2 kere hücre cezası aldı. ve 2. firarından dolayı 6 aydaha ceza almış. 10 aydır yatıyor.şimdi denetimli serbestliğe çıkma hakkı veya tekrar açığa çıkma ihtimali varmı ? nekadar yatar? neolur? cezai indirimden yararlanır mı? lütfen olabilecekleri anlatır mısınız 🙁 ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Sena hanım, erkek arkadaşınızın birden fazla firar eyleminin olması, firar nedeniyle daha sonra hakkında yeni bir hüküm verilmesi, olayı biraz karışık hale getirmiştir. Erkek arkadaşınızın açık ceza evine çıkmaması için engel yok ancak öncelikli olarak firar nedeniyle hakkında disiplin hapsi uygulanacak ve bir daha firar etmeyeceğine kanaat getirilmesi halinde düzenlenecek olan iyi hal kararı sonrasında bu mümkün olabilecektir. Bu da sürece göre farklılık gösterebilir çoğu zaman bu süre 1 yılı bulmaktadır. Bununla birlikte denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarına sahip olması gerekmektedir, sonuç olarak cezaevi idaresinin erkek arkadaşınız hakkında iyi hal kararı vermesi halinde açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlikten faydalanma şartları oluşabilir.

   1. sena dedi ki:

    güzel yorumlarınız için çokteşekkür ederim. Birşey daha danışmak istiyorum. biz 1-2 sene kesin kalır diye kara kara düşünürken savcılıktan bir kağıt geldi 2 buçuk ay sonra tahliye diye kafamız karıştı gerçekten.
    savcılıktan gelen kağıtta 2 buçuk ay sonra tahliye demesine derece doğrudur. başka bir davanın düşmesi mi yoksa gerçekten 2 buçuk ay sonra cezasının bittiğini mi dile getirmişler ?

 237. Hande dedi ki:

  Günaydın Mehmet bey 21/02/2018 tarihinde dosyanız karara bağlandı 15/13/2018 de dosya kapatma tarihi görünüyor verilen karar düzelterek onama-bozma diye yazıyor eşim tutuklu bu karara göre tahliyesi verilseydi çıkarmıydı dosya daha yerel mahkemeye gelmedi davada 8 sanık var 4 ü tutuklu yoksa tahliye dahi çıksa yerel mahkeme kararımı beklenir ve yerel mahkeme kararı nekadar sürer eşim 7 yıldır tutuklu 3 yılı daha var

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hande hanım, dosyada birden fazla sanık var, Yargıtay kararın Onama ve Bozma kararın tam içeriğine bakılmadan hangi hususlarda onama hangi hususlarda bozma verildiğini tespit etmemiz mümkün değil ancak yerel mahkeme muhtemelen Yagıtayın kararına göre hareket ederek karara uyacaktır, Yargıtay tutuklu sanıklar yönünden kendisi de tahliye kararı verebilirdi, umarız eşiniz için olumlu bir karar verilmiştir.

 238. Hande dedi ki:

  Çok teşekkür Mehmet bey en azından aldığı cezalardan birini dahi bozmuş olsa tahliye süresi kısalmış olur degilmi

 239. Nilgun dedi ki:

  Kolay gelsin. 9 mart 2018 de cezaevine girdim 16 mart cuma günü denetimli selbeslikten faydalanarak tahliye oldum. Cuma akşam üzeri tahliye olduğum için denetimli serbestliğe gidemedim bugün ve yarın hafta sonu verilen kagitta 3 gün yazıyor 16. Ve 19 martta başvuru tarihi. 19 martta sayiliyordur digmi emin olamadığım için tereddütte kaldım teşekkür ederim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nilgün hanım, araya hafta sonu girdiği için pazartesi günü denetimli serbestlik bürosuna başvurduğunuz takdirde bir sorun yaşayacağınızı düşünüyoruz, Denetimli Serbestlik ihlalinin sonuçlarının ağır olacağını bu nedenle pazartesi ilk işinizin bu olması gerektiğini özellikle belirtmek istiyoruz.

 240. Halit dedi ki:

  Merhaba ben yurtdışında çalışıyorum türkiyeye izine geldim izinin bitmesine son 1 hafta kala uyuşturucu hap ile yakalandın eve 1 hafta içinde kağıt gelmedi ben geri gittim yurtdışına ve şimdi eve bir kağıt geldi denetimli serbestlik kağıdı geldi bu durumda yurtdışında olsam sonuç ne olur bilgileriniz içinteşekkür ederim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Halit bey denetimli serbestlikten tarafınıza çıkartılan tebligatın tebliğ edilmesi halinde belirtilen süre içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne başvuru yapılmaması denetim ihlali sayılır ve bu nedenle dosyanız ilgili mahkemeye iade edilebilir. Bu konuda denetimli serbestlik müdürlüğünü arayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 241. ramazan dedi ki:

  hocam iyi günler 680 sayılı özel güvenlik yasasında cıkan hagb kararı ols dahi özel güvenlik olamazz denmiş ben 2010 kaçakçıkltan hagb aldım ama 2013 senesinde babamla çıktıgım mahkemde beraat karıarı aldım ama dosya yargıtya tasındıgı için 8 sene olmasına ragmen hagb kararı duruo sizce durumum nasıl olur bilgi verebilirmsinz?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ramazan bey, HAGB kararları 5 yıllık denetim süresi içerisinde herhangi bir kasıtlı suç işlemediğiniz takdirde bir hüküm verilmemiş gibi yok sayılır. Ancak bu süre kararın kesinleşmesinden sonra işlemeye başlar.

   1. Halit dedi ki:

    Merhaba ben yurtdışında çalışıyorum türkiyeye izine geldim izinin bitmesine son 1 hafta kala uyuşturucu hap ile yakalandın eve 1 hafta içinde kağıt gelmedi ben geri gittim yurtdışına ve şimdi eve bir kağıt geldi denetimli serbestlik kağıdı geldi bu durumda yurtdışında olsam sonuç ne olur bilgileriniz içinteşekkür ederim

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     Halit bey, daha önce de belirttiğimiz gibi. Bu konuda denetimli serbestlik müdürlüğünü arayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 242. umut dedi ki:

  avukat bey uyusturucu ıcıcılıgınden denetımlı serbestlık cezası aldım ve ılk sabıkamdı denetımlı serbestlıge gıtmedım 5 ay sonrasına ıhlalden mahkemeye sevk edıldım sonuc ne olue ne cezası verılır

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Umut bey, Uyuşturucu kullanmak suçundan verilen denetim kararına uyulmaması halinde ihlal nedeniyle dosyanız ilgili mahkemeye gönderilecektir. Adli sicil kaydınızın bulunmaması halinde muhtemelen ilgili mahkeme hakkınızda verilecek vererek HAGB kararı uygulayacaktır. Yine de ilgili mahkemeden davanızı takip etmenizi ve HÜkmün Açıklamasının Geriye Bırakılmasına muvafakat etmeniz gerekmektedir.

 243. Ercan dedi ki:

  Mrb.ben uzm cvsluktan sozlesmem bitmeden 1 yil once birakmak zorunda kaldim. Firar sucundan mahkemem oldu 1yil 3 ay ceza verdi istinafa gonderdim.ceza onanirsa iceri girermiyim.denetimli serbeslikten yararlanirmiyim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ercan bey cezanızın onanması halinde 2/3 oranında infaz hesaplaması yapılarak koşullu salıverme tarihiniz hesaplanacaktır, bu süre de 1 yıldan az olacağı için hakkınızda ceza evine girdi çıktı işlemi yapılarak denetimli serbestlik kararı uygulanacaktır.
   Sizlerde sitemizde hazırlamış olduğumuz ceza infaz ve yatar hesaplama Programı‘nı kullanarak rahatlıkla infaz, yatar ve denetimli serbestlik hesaplaması yapabilirsiniz,

 244. Bayram ilhan dedi ki:

  Merhaba
  Eylül 2017 de işlediğim kaçakçılık suçundan mart 2018 de 2 yıl 6 ay ceza aldım cezam onaylanırsa ne kadar yatarım avukatım bana 15 ila 20 gün yattıktan sonra denetime çıkacağımı söyledi sizden de bilgi almak istedim
  saygılarımla

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Bayram İlhan bey, tarafınıza verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATAR: 1 YIL 8 AY 1 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız. 8 AY 1 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılabilirsiniz.

 245. Bayram ilhan dedi ki:

  2011 yılında işlediğim evrakta sahtecilik suçundan hüküm giydim şuan denetimdeyim 1 ay sonra bitiyor
  eylül 2017 de antalya da kargo firmasında 155 karton kaçak sigara yakalattim karakolda verdiğim ifadede pişman olduğumu ve kamu zararını karşılamayı kabul ettiğimi beyan ettim mahkeme ilk duruşmayı 16 şubat da yaptı talimatli ifade için adliyeye gittiğimde bana 32 bin tl para cezası ve bunuda 27 nisanda ikinci duruşmaya kadar ödemem gerektiği bildirildi ayrıca
  Benim 2013 yılında kaçakçılık suçundan 3 yıl 8 ay ceza aldığım dosyam var 2015 te yargıtaya gitti halen onanmamış.
  Antalyada ki dosyada savcı tck58 uygulanmasını istemiş açıkçası gücüm yok bu 32 bin tlyi ödemeye borç harç belki birşeyler yapabilirim ama ödersem hakkımda HAGB uygulanır mı? Cezam ertelenirmi tereddüt içindeyim Ödemezsem aksi durumda ne olur Antalyada tanıdığım bir Avukat da bana para cezasını ödeme ben davaya girerim 2 yıl 6 ay ceza alırsın 15 gün yatar çıkarsın diyor ne yapacağımı bilemiyorum lütfen beni aydınlatın
  teşekkürler saygılarımla

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Bayram ilhan bey, kaçakçılık suçları ön ödemeye tabi suçlardan değil yani ön ödeme yapılsa bile suç ortadan kalkmayacaktır, ancak mahkemenin belirtmiş olduğu miktarın ödenmesi halinde bu durum takdiri indirim sebebi olarak değerlendirilebilir, yine de bu konuda son karar mahkemeye aittir. sonuç olarak mahkeme avukatınızın söylediği miktarda cezamı verecek yoksa farklı bir ceza mı verecek bu konuda net bir şey söylememiz mümkün değil, suç tarihi dikkate alınarak verilen cezanın infazının 2/3 olarak uygulanacağını ve bunun da son 1 yılının denetime tabi olduğu unutulmamalıdır. Yine de bu konuyu avukatınızla ayrıntılı olarak görüşmenizi ve buna göre hareket etmenizi tavsiye ederiz.

 246. İbrahim dedi ki:

  Merhaba Mehmet Bey, benim sorum YURTDIŞINDA İKAMET EDEN VE ÇALIŞAN ÇİFTE VATANDAŞLARIN Türkiye deki hapis cezalarının denetimli serbestliği nasıl uygulanır ?

  2007 de Türkiye de işlemiş olduğum ateşli yaralama suçundan 2013 senesinde kesinleşmiş 27 ay cezam var. Ben Türkiye ye gelip denetimli serbestlikten yararlanmak istiyorum fakat işim, eşim be sabit ikametgahım İngiltere’de. Denetimli serbestlik süremi İngiltere de geçirebilirmiyim?

  Birde bu tip suçlarda zaman aşımı var mı varsa nekadar?

  Değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   İbrahim bey, Denetimli serbestlik ile ilgili yurt dışında herhangi bir uygulama olmadığını Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin sadece yurt içinde hizmet verdiklerini biliyorum, suç tarihi göz önüne alındığında almış olduğunuz cezanın infazının tamamını denetimde geçirerek tamamlayabileceğiniz gözüküyor, denetimli serbestliğin belli yükümlülükleri olduğu için (imza, seminer vb. gibi) bu işlemin Türkiye de ikamet ettiğiniz il veya ilçedeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kontrolünde tamamlanması gerekmektedir, yine de bu konuda herhangi bir denetimli serbestlik müdürlüğündeki yetkili ile telefonla görüşerek ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgi alacağınızı düşünmekteyiz. Bütün cezaların bir zamanaşımı süresi mevcuttur, size verilen ceza da belli bir tarihe kadar infaz edilmediği takdirde zaman aşımı nedeniyle ortadan kalkacaktır. 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis ve adli para cezalarında ceza zamanaşımı süresi 8 yıldır.

 247. DİLEK dedi ki:

  DENETİMLİ SERBESTLİK UZATILDIMI ACABA BİLGİNİZ VARMI… BI CALIŞMA YAPILIYORMU

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Dilek hanım, resmi makamlar tarafından bu konuda yapılan bir açıklama bulunmamakta, ancak beklentiler ve ortalıkta dolaşan söylentiler denetimli serbestlik 3 yıl olacağı yönünde, Denetimli serbestlik 3 yıl olduğu takdirde sitemizde bu konuya ilişkin anında güncelleme yapılacaktır. Bizi takip etmeye devam etmenizi, asılsız haberlere itibar etmemenizi öneririz.

 248. Banu dedi ki:

  Istinaf mahkemesi kacta kapaniyor ?

 249. Mehtap dedi ki:

  Meraba iyi gunler uyap sistemi saat kaca kadar ve haftasonuda hizmet veriyormu ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mehtap hanım, UYAP sistemi haftanın 7 günü 24 saat kullanıcılarına hizmet vermektedir. UYAP sistemi kullanıcılar bazında farklılık göstermektedir. Asıl kullanıcılar ve sistemde işlem yapanlar Adalet Bakanlığı personelli ve adliyelerde hizmet veren Hakim, Savcı, Yazı İşleri Müd. ve Zabıt Katipleridir, kendi görev alanlarında UYAP sistemine bağlanmaya ve işlem yapmaya yetkilidirler, UYAP avukat portalı ise yine Avukatların vekil olarak atanmış oldukları dava dosyalarını görmeye ve dosyalar ile ilgili işlem yapmaya izin vermektedir. UYAP vatandaş portalı da yine aynı şekilde taraf olduğunuz dava dosyanızı incelemeye ve dava dosyasına talepte bulunmaya olanak sağlamaktadır, ancak UYAP vatandaş portalına giriş yapabilmeniz için e-imza (elektronik imza) veya m-imza (mobil imza) sahibi olmanız gerekmektedir.

 250. Sedef dedi ki:

  Acik ceza infaz kurumundan cumartesi gunu tahliye olma gibi imkan varmi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Sedef hanım, hükümlünün tahliye tarihinin hafta sonuna veya resmi tatile denk gelmesi tahliyesine engel teşkil etmez. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus hükümlünün denetime çıkması halinde Cumartesi günü de Açık ceza infaz kurumundan tahliye işlemi yapılmayacak, tahliye işlemi pazartesi gerçekleştirilecektir.

 251. Serkan dedi ki:

  2014 te bi uyuşturucu dosyam var 5 yıl 10 ay ve 11.600 para cezası verildi dosyam şu an temyizde onaylanırsa ne kadar yatarım ve dosyam da tekerrür deil de müsadere yazıyor bu ne anlama geliyor

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Serkan bey, verilen ceza 5 yıl 10 ay hapis cezası ise; verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 3 YIL 10 AY 21 GÜN HAPİS cezası olacaktır.

   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız.
   2 YIL 10 AY 21 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılavilirsiniz.

   Müsadere suça konu malzemenin (uyuşturucunun) devlet malı olması anlamına gelmektedir.

 252. Nihat dedi ki:

  Selâmlar sayın hocam ben 2014 te suça bulaştım ve ben 16 yaşındaydım ifademde komtan beni korkutarak üzerine al dedi bende dedim ben yaptım mahkemenin ne olduğunu bilmiyordum cahilik işte ve 3 dosyam oldu ve mahkemen var bildirisi benim adresime gelmedi eski adresime gitti ve ben çalışıyordum otobüste yakalandım ve mahkemeye götürüldüm ve 3.yıl.6 ay 2015 te ve avukat tutuk ve mahkemen var tebligatı gelmedi bize diye temyizde bulunduk ve erteletirdik ve bende askere gittim ve askerliğim bitti ve geldim ve uçaktan iner inmez yakalandım aranmam varmış ve yine mahkeme tebligatı bana gelmedi ve beni mahkemeye götürdüler ve beni hakimin karşısına bille çıkarmadan 2.yıl.1ay ceza aldım ve açık ceza evine götürüldüm ve 5 gün sonra denetim serbestlikten yararlandım . ve asıl sorum denetim serbestlikten yararlandım ve imza atmaya gidiyorum kesinlikle imzalarımı seminerlerimi ihmal etmiyorum ve E DEVLET e baktım nisanda 2 duruşmam varmış ve ben şook oldum ve üstelik ceza aldığım o 2 dosyaydı ve benim toplamda 3 dosyam var ve 2 tanesinden 2yıl .1 ay aldım ve bir tane duruşmam olmasına rağmen 2 duruşmam e devlete görünüyor ve 3 üncüsü kağıt olarak adresime geldi . cevabınız için şimdiden çok teşekür ederim size allah sizleri ailenize bağışlasın saygılar .

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Nihat bey, e-devlette görünen dava dosyalarınızla ilgili olarak ilgili mahkemeye başvurmanız ve dava sonucunu buradan öğrenmeniz daha doğru olacaktır. Aynı suçtan dolayı ikinici bir yargılama yapılamaz, böyle birşeyin olması halinde dilekçe ile ilgili mahkemeye başvuruda bulunabilirsiniz, hakkınızda mükerrer bir dava olması halinde mahkeme tarafından birleştirme kararı verilebilir.

 253. Hidayet dedi ki:

  Merhaba avukat bey benim eşim 27 kasım da 6136 kanunun 13/2 gereğince ruhsatsız silah taşımakta. 6 yıl ceza ve 12 bin para cezası verildi bunun kaç yılını yatar açığa ne zaman çıkar bir de denetimli serbestlikten nezaman yararlanır.cezayı şu an onaylatmadı bölge mahkemesine itiraz vericek ne kadar etkili olur.birde cezayı onaylattığı taktirde kaç günde onanır .

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hidayet hanım, eşinize verilen ceza 6 yıl hapis cezasının koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 4 YIL HAPİS cezasıdır.
   Eşiniz 3 YIL HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaktır.
   İstinaf başvurusunu inceleyecek olan Bölge Adliye Mahkemesi mahkemenin kararında herhangi bir yanlışlık olmadığına değerlendirirse yerel mahkemenin kararını onayacaktır, herhangi bir eksiklik olduğuna hükmederse bozma kararı verecektir, dosyanın İstinaf incelemesine gidip dönmesi yaklaşık 3-6 aylık bir zaman almaktadır. Bu süre bazı durumlarda farklılık gösterebilir.

   1. Hidayet dedi ki:

    Açığa çıkma süresi ne kadar olur avukat bey

 254. emre arlı dedi ki:

  merhaba avukat bey ben 2005 senesşnde acılan cek davasından ilk önce haciz davası sonrasında 2007 agır ceza ya dosyan gönderilmiş bu dosyadan 2018 senesinde 3 yıl 9 ay ve 75.000 adli para cezası aldım bunun ne kadarını yatarım ve para cezasıyla ilgili ne yapabilirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Emre bey suç tarihinin 01/06/2005 tarihinden sonra işlendiğini kabul ettiğimizde
   3 yıl 9 ay hapis cezası için koşullu salıverilme süresi (şartl tahliye) çıkarıldığında YATAR: 1 YIL 10 AY 17 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanabileceksiniz.

 255. Mert Ayaz dedi ki:

  Avukat bey rahatsız ediyorum benimde bir sorum olucaktı , semineri ihlalden 1 sene ceza kesildi 1/6 indirim yapılarak 10 aya indirdi mükerrir olarak ,01.07.2016 tarihinden önce oldu temyiz ettim ama sonuc hala gelmedi belediyede calisiyorum ve yakında nasipse evlenicem benim akibiyetim ne olucak bir kac kisiye sordum d.s den yararlanıcaksın dediler ama icim rahat etmiyor cok tesekkur ederim Saygılar.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mert bey, mahkemece aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde denetimli serbestlikten faydalanacağınızı düşünmekteyiz.

 256. Mert Ayaz dedi ki:

  191/1 madde suçum

 257. emre dedi ki:

  merhaba avukat bey benimde bir sorum olucak 2005 senesinde çek davasından sonra takibi başlatıldı sonradan 2017 de ağır cezaya döndü 3 sene 9 ay hapis cezası ve 75000 tl adli para cezası aldım ceza yatarım ne kadardır cezamı çeksem para cezası siliniyor mu veya parayı taksitler halinde ödesem hapis cezam kalkıyor mu bilgilendirir seniz çok sevinirim iyi akşamlar

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Emre bey, suç tarihinin 01/06/2005 tarihinden sonra işlendiğini kabul ettiğimizde
   3 yıl 9 ay hapis cezası için koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATAR: 1 YIL 10 AY 17 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 2 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanabileceksiniz
   Hapis cezasını yatmış olmanız para cezasını ödemeyeceğiniz anlamına gelmez, para cezasını ödemeniz takdirde para cezasının yerine hapis cezası yatabilirsiniz. Para cezalarında infaz indirimi yapılmadığı ve denetimli serbestlik de uygulanmadığını belirtmek istiyorum.

 258. Mert Ayaz dedi ki:

  Allah razı olsun Avukat bey kamu kurumunda vs çalışamaz eklenmiş dosyama 53/1 ben kamuda calisiyorum bu beni nasıl etkiliyecek ve isten cikarilma durumumda d.s bittiginde geri isime giris yapabilirmiyim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mert bey, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurluğa engel kasten işlenmiş bir suç işlemeniz halinde memuriyetten çıkartılmanıza karar verilebilir.

 259. emre dedi ki:

  özür dilerim 2007 senesinde ağır cezaya döndü

 260. emre dedi ki:

  bilgilendirme için çok teşekkür ederim iyi geceler

 261. emre dedi ki:

  merhaba avukat bey diğer sorum para cezam günlük 20 tl olarak hesaplanmış toplamda 75 000 tl sigortalı çalışıyorum kamuda 2 saat çalışma nasıl ve ne şekilde oluyor bilgilendirir seniz çok sevinirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Emre bey, Kamuda çalışmanız halinde 2 saat bir gün sayılacaktır, paradan çevrilme hapis cezaları en fazla 3 üç yıl olabilir.

 262. Hidayet dedi ki:

  Merhaba avukat bey.ben dün yine yazmıştım eşim 6 yıl ceza aldı beş aydır ceza evinde cezasını onayladığı taktirde ne zaman açığa çıkar lütfen bilgilendirirmisiniz beni

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hidayet hanım, daha önce yorumunuza yanıt vermiştik ancak gözünüzden kaçtığını düşünerek tekrar cevaplıyoruz,
   eşinize verilen ceza 6 yıl hapis cezasının koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 4 YIL HAPİS cezasıdır.
   Eşiniz 3 YIL HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaktır.
   İstinaf başvurusunu inceleyecek olan Bölge Adliye Mahkemesi mahkemenin kararında herhangi bir yanlışlık olmadığına değerlendirirse yerel mahkemenin kararını onayacaktır, herhangi bir eksiklik olduğuna hükmederse bozma kararı verecektir, dosyanın İstinaf incelemesine gidip dönmesi yaklaşık 3-6 aylık bir zaman almaktadır. Bu süre bazı durumlarda farklılık gösterebilir

 263. sena dedi ki:

  merhaba. erkek arkadaşım kamu tarafından 3 yıl 8 ay ceza aldı.20.05.2017 tarihinden itibaren yatıyor. 2 defa açık cezaevinden firar etti. ve kapalıya alında 2 kere hücre cezası aldı. ve 2. firarından dolayı 6 aydaha ceza almışdı. size bunu yazmıştım fakat şöyle birdurum daha oldu dün yazdım ama tekrar yazmak istedim ; biz 1-2 sene kesin kalır diye kara kara düşünürken savcılıktan bir kağıt geldi 2 buçuk ay sonra tahliye diye kafamız karıştı gerçekten. savcılıktan gelen kağıtta 2 buçuk ay sonra tahliye demesine derece doğrudur. başka bir davanın düşmesi mi yoksa gerçekten 2 buçuk ay sonra cezasının bittiğini mi dile getirmişler ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Sena hanım, Savcılıktan resmi bir yazı gelmişse dikkate almanızda fayda var, ayrıntısını infaz bürosuna uğrayarak öğrenebilirsiniz, Uzlaşmadan kaynaklı bir davanın düşmüş olması veya başka bir durumun olması muhtemeldir, bunu da infaz bürosundan öğrenebilirsiniz.

   1. sena dedi ki:

    denetimli serbestlik 3 yıla çıktı mı acaba .

 264. Ünal dedi ki:

  Merhabalar avukat bey polise mukavemet suçundan 5 ay hapis cezası aldım ve daha önceden sabıkam olmadığı için HAGB verildi 1 sene sonra alkollü araç kullanmaktan 5 ay hapis cezası verildi, o da 3000 tl para cezasına çevrildi. İlk cezamın bozulması durumunda cezamın ne kadarını yatarım veya para cezasına çevrilir mi direk ? mahkeme sonuçlanalı 2 ay oldu ama bana tebliğ edilen birşey yok takibini nereden yapabilirim ? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ünal bey, hakkınızda verilen HAGB kararına denetim süresi içerisinde uymamanız halinde daha sonra işlemiş olduğunuz suçtan dolayı dava dosyasının kesinleşmesi halinde HAGB kararı veren mahkemeye ihbar yazısı gönderilecektir, gelen ihbar yazısı dikkate alınarak yeniden hakkınızda yargılama yapılacak ve hüküm açıklanacaktır. Verilecek olan ceza daha önce açıklanmamış ceza ile aynı yani 5 ay olacaktır, bununda 2/3 oranında infaz indirimi yapılarak koşullu salıverme tarihi belirlenecek verilen ceza bir yıldan az olduğundan direkt denetimli serbestlik uygulanacaktır. Takibini daha önce hakkınızda HAGB kararı veren mahkemeden yapabilirsiniz

   1. Ünal dedi ki:

    Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için Mehmet Bey. İyi çalışmalar dilerim.

 265. ersın dedi ki:

  merhaba yatarı 4 ay 21 gun hukumlu olarak onaan(verılen cezanın toplamı 2yıl 1 ay)olanbayan mahkum dılekceyle denetımlı sebeslıkten faydalanabılırmı suanda kapalıda acıga cıkabılırmı gırelı 6 gun oldu

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   ersin bey yatarı 4 ay 21 gün ise açık ceza infaz kurumuna girdi çıktı işlemi yapılarak denetimli serbestlikten faydalanacaktır bu işlem 1-15 gün arasında sürebilir.

   1. ersın dedi ki:

    DAVA 2016 SONRASI
    SU ANDA ACIGA CIKTI AMA DENILEN 4 AY 21 GUN DIYOLAR

    1. ersın dedi ki:

     mehmet bey su kararsızlıktan kurtarırsanız cok sevınecem ınfaz faklı bı kararaverebılırmıdedıgım gıbı dava 2017 davası ıyı gunler

 266. Merve dedi ki:

  Meraba mehmet bey arkadas genel cerrahi kliniginde hemsire viyanadan hastasi geldi tup migde ameliyati olcakti arkadasim hastadan 20 milyar para aldi 16 bini ameliyat 2bini otel parasi 1000 tlde sat sirketi kalan 1000 tlyide kendine aldi hasta bu durumdan sikayetlensi klinikte tartisma cikardi bastan konusulan parayi kabul etmedi daha uygun fiyata yapilcagini idda etti arkadasimda darp uyguladi kadin sikayetci oldu nobetci mahkemeye sevk edildi nisan ayinda mahkemesi var hakim iyi konusmamis sonuc ne olur ?

 267. Mert Ayaz dedi ki:

  Avukat bey peki ben 657 ye tabi degilim sözlesmeli personelim belediyede bunada engel olurmu işçi statüsündeyim, 2 dir soru soruyorum k.bakmayın ve ben işime devam edersem ne gibi sorun olur çok teşekürler iyi çalışmalar saygılar.

 268. Yilmaz dedi ki:

  Meraba hocam
  Eşime 2ay 15 gün hapis cezası geldi suç tarihleride 2016 dan önce alkollü araç kullanma polise hakaret ne kadar yatar
  Şimdiden teşekkürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Yılmaz bey, eşinize verilen sonuç ceza 2 ay 15 gün hapis cezası ise; verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 AY 20 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanabilir.

 269. Yilmaz dedi ki:

  Meraba hocam
  2ay 15 gün hapis cezası geldi suç tarihleride 2016 dan önce alkollü araç kullanma polise hakaret ne kadar yatarim
  Şimdiden teşekkürler

 270. Yilmaz dedi ki:

  Meraba hocam
  2ay 15 gün hapis cezası geldi suç tarihleride 2016 dan önce alkollü araç kullanma polise hakaret para cezalarıda gelmisti yatırdım onlarıda ne kadar yatarim
  Şimdiden teşekkürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Yılmaz bey, tarafınıza verilen ceza 2 ay 15 gün hapis cezası ise; verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 AY 20 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanabilirsiniz.

 271. Ali ihsan demir dedi ki:

  Yasada yapılan düzenleme ile denetimli serbestlik yasasından faydalanmak için 6 ay açık cezaevinde kalma şartı 30.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Hükümlünün açık cezaevine geçiş hakkı elde etmiş olması denetimli serbestlikten yararlanması için yeterlidir.
  Hocam bu sizin sitenizden almış olduğum yazı buna istinaden 2017 yılında işlenen sigara kaçakçılığı suçu ve 2 yıl 6 ay alınan cezanın denetime çıkışı nasıl olacaktır

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ali İhsan Bey, hakkınızda verilen sonuç ceza 2 yıl 6 ay hapis cezası ise; verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATAR: 1 YIL 8 AY 1 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız. 8 AY 1 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılabilirsiniz.

 272. Hande dedi ki:

  İyi günler Mehmet bey eşimin onanan 15yıl 5 ay 20gün cezası var tck 220 kapsamında 6yıl 11aydır tutuklu yatarı ne kadar ve tahliye tarihi nedir acaba bilgi verebilirmisiniz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hande hanım, eşiniz hakkında düzenlenen müddetnamede koşullu salıverme ve bihakkın tahliye tarihinin açıkça belirtilmiş olması lazım ancak yine de bizim yaptığımız hesaplamaya göre
   Eşinize verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARIN: 10 YIL 3 AY 23 GÜN HAPİS cezası olacağını,
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince eşiniz denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamayacağını,
   Eşiniz 9 YIL 3 AY 23 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacağını düşünmekteyiz.
   Eşinize verilen ceza 10 yıldan fazla olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezanın 1/10’u olan 1 YIL 6 AY 19 GÜN HAPİS cezasını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.

 273. Yilmaz dedi ki:

  Hocam merhaba
  Benim 2ay 15 gün cezam var nekadar yatarım Şimdiden teşekkürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Yılmaz bey, hakkınızda verilen sonuç ceza 2 ay 15 gün hapis cezası ise; verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATAR 1 AY 20 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanırsınız.

 274. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

  Sevgili okurlarımız ve takipçilerimiz, uzun zamandan beridir beklediğimiz müjdeli haberler gelmeye başladı inşallah yakın zamanda Ceza İnfaz ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması ilişkin yasada gerekli düzenleme yapılacak, Yapılacak düzenleme ile Denetimli Serbestliğin 3 yıla çıkartılacağını tahmin etmekteyiz, bu konudaki çalışmalara ilişkin ayrıntıları ileri zamanlarda sizlerle paylaşacağız, şu anda düzenleme aşamasında olan bu durumun yakın zamanda taslak halini alarak resmi gazetede yayınlanacağını düşünmekteyiz.

  1. Nesrin dedi ki:

   Merhaba Mehmet bey, ne kadar yakın zamanda resmi gazetede yayımlanır. Dört gözle bekliyoruz bu haberi

   1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

    Nesrin hanım, mahkum ve mahkum yakınlarının hassasiyetini bildiğimiz için bu konularda özellikle emin olmadan paylaşım yapmak istemiyoruz, bazı sitelerde yapılan yayınlar gibi buradan yanlış ve asparagas bir şeyler yazarak ümit tacirliği yapmıyoruz bu konuda oldukça hassas davranmaya çalışıyoruz. Ceza ve güvenlik kanunlarının infazı hakkındaki sorunlar ve alternatif infaz usulleri ile ilgili şu anda Adalet Bakanlığında yapılan bir çalışma mevcut, bu çalışma tamamlandığında ayrıntıları tekrar sizlerle Dilekcesepeti.com olarak paylaşımda bulunacağız. Müjdeli haberleri yakın zamanda buradan sizlerle paylaşırız inşallah.

    1. Nesrin dedi ki:

     İnşAllah Mehmet bey, sizinde hassasiyetiniz için teşekkürler

 275. Hande dedi ki:

  Mehmet bey müddetname henüz bize bildirilmedi toplam cezaevinde 10 yıl 3ay 23 gün mü yoksa 9yıl 3ay 23gün mü kalıcak şimdiden teşekkürler. Birde denetimli serbestlik yasası sizce kapsamı genişmiş tutulur yoksa yine şuç örgütü bu kapsamın dışındamı kalır

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Hande hanım, infaz dosyası içerisinde müddetname mevcuttur, avukatınız aracılığıyla bunu öğrenebilirsiniz, denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılması ile ilgili çalışmalar tamamlanıp taslak olarak hazırlandığında ancak suç kapsamı ile ilgili size bilgi verebiliriz.

 276. İskender dedi ki:

  Mehmet bey merhaba, maalesef samimi bir arkadaşıma borç para verdim, geri istediğimde beni tefecilik yapmakla suçlayıp 2-3 çalışanınıda şahit gösterip asliye cazadan TCK 241/1 maddesi gereği 2 yıl 5 gün adli para cezası, 1 den fazla gerçekleştirdiğimi TCK 43/1 maddesi gereği 1/4 oranında artırılarak 2 yıl 6 Ay 6 gün adli paraya, daha sonra duruşmadaki iyi halimden dolayı TCK 62 maddesi gereği 1/6 oranında indirim yaparak 2 yıl 1 Ay hapis ve 5 gün adli para cezasıylan cezalandırılmama krar verdi. Ve karar bölge mahkemesinde kesinleşti.
  1. Ceza evinde yatarmıyım? Denetimli serbestlikten yararlanırisem kaç günde çıkarım?
  2. Denetimli serbestlikten yararlanır isem yurtdışına çıkabilirmiyim?
  Cevabınız için çok teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 277. İskender dedi ki:

  Mehmet bey merhaba, maalesef samimi bir arkadaşıma borç para verdim, geri istediğimde beni tefecilik yapmakla suçlayıp 2-3 çalışanınıda şahit gösterip asliye cazadan TCK 241/1 maddesi gereği 2 yıl hapis 5 gün adli para cezası, 1 den fazla gerçekleştirdiğimi TCK 43/1 maddesi gereği 1/4 oranında artırılarak 2 yıl 6 Ay hapis 6 gün adli paraya, daha sonra duruşmadaki iyi halimden dolayı TCK 62 maddesi gereği 1/6 oranında indirim yaparak 2 yıl 1 Ay hapis ve 5 gün adli para cezasıylan cezalandırılmama krar verdi. Ve karar bölge mahkemesinde kesinleşti.
  1. Ceza evinde yatarmıyım? Denetimli serbestlikten yararlanırisem kaç günde çıkarım?
  2. Denetimli serbestlikten yararlanır isem yurtdışına çıkabilirmiyim?
  Cevabınız için çok teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   İskender bey, tarafınıza verilen sonuç ceza 2 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası ise: verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATAR: 1 YIL 4 AY 25 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız, 4 AY 25 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaksınız.

   1. İskender dedi ki:

    Değerli hocam suç tarihi 2012 olsada, sonuç sizin dediğiniz gibimi olur.! Hocam engeç pazartesi günü 10 günlük sürem bitiyor.

    1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

     İskender bey suç tarihinin 2012 olması süreyi değiştirmez, ayrıca size tebliğ edilen evrakta da 10 gün içerisinde infaz savcılığına teslim olmanızın belirtilmiş olması gerekmektedir.

  2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   İskender bey, tarafınıza verilen sonuç ceza 2 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası ise: verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATAR: 1 YIL 4 AY 25 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız, 4 AY 25 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılacaksınız.

   1. İskender dedi ki:

    Değerli hocam, suç tarihi 2012 olsada sonuç sizin dediğiniz gibi olur?

 278. Yilmaz dedi ki:

  Hocam merhaba
  Bana 23.03.18 de elime geldi hapis cezam geldi ama kağıtta 20.03.18 yazıyo hangi tarihe uymam Gerek 10 gün içinde gitmem gerek en son gün ne zaman

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Yılmaz bey, 10 günlük süre tarafınıza yapılan tebliğ tarihinden itibaren başlar, süreyi geçirmemenizi tavsiye ederiz.

 279. Bektaş dedi ki:

  Merhaba avukat bey benim babam 19 sene ceza aldı uyuşturucudan ama ki o uyuşturucu işi yapmiyordu babamin bukadar ceza dogrumu çıkarmak için ne yapa biliriz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Bektaş bey, Mahkemenin vermiş olduğu cezanın doğru veya yanlış olup olmadığını bilmemiz mümkün değil. Cezanın kesinleşmiş olması halinde yapabileceğiniz bir işlemde bulunmamakta ancak yargılamanın sonucunu değiştirecek yeni bir delil elde edilmesi halinde yargılanmanın yenilenmesini talep edebilirsiniz. Böyle bir durumun varlığı halinde avukatınıza danışmanızı tavsiye ederiz

 280. Emrah dedi ki:

  Merhaba Mehmet Bey ben 6 yıl 3 ay ceza aldım suçum terör kapsamında olduğundan yatarı ne kadar olur ve bu ceza indirimi için benim bi yere başvuru yapmam gerekiyor mu ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Emrah bey, tarafınıza verilen ceza 6 yıl 3 ay hapis cezası ise, verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 4 YIL 8 AY 10 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız.
   3 YIL 8 AY 10 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılabilirsiniz.

   NOT: Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler, koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumuna geçebilirler.

 281. Muhsin elçi dedi ki:

  Merhaba Av bey
  Kaçakçılıktan 3 yıl hapis 21240 tl para cezası almıştım şuan denetimdeyim bir ay sonra imzam bitecek bittiği gibi para cezası için kamu yararına çalışmaya başlayacağım benim bir başka dosyam daha var 2 yil 6 ay ve 32 bin tl para cezası ben çalışmaya başladığım zaman diğer cezam üstüne gelirse durum ne olur çalışma denetimi yanar mı ne gibi bir süreç başlar endişeliyim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Muhsin bey birinci dosyanızın denetimi serbestlik süresini tamamlamanız halinde para cezası için kamu yararına çalışmaya başlayacaksınız ancak ikinci cezanızın kesinleşmesi halinde paradan kaynaklı cezanızın yarıda kesilerek ikinci cezanızın hapis cezasının infazına başlanacaktır, ikinci suçtan kaynaklı hapis cezasınız infazının tamamlanmasından sonra yeniden para cezasının infazı amacıyla kamu yararına çalışmaya devam etmenizin gerekeceği kanaatindeyiz.

 282. Alican ataoğlu dedi ki:

  Merhabalar mehmet bey açıkcezaevinden denetimli serbestlik yasası kapsamında çıktım bundan 2 ay önce karakola imza atmayı unuttum uyarı belgesi aldım dün akşam yine imza atmayı unuttum saat 22 ue kadar olan imzamı 23 45 te gittim attım fakat polis karşılığını imzalamadı denetimli serbestlik karar verecek dedi acaba benim durumum Ne olur sigortal çalışıyorum çok yoğun çalışma ortamım var bana ne gibi bir yaptırım olabilir. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Ali bey, denetimli serbestlik kapsamında atmak zorunda olduğunuz imzalar saati içerisinde atılmalıdır, aksi halde denetimli serbestlik dosyanız kapatılarak geriye kalan cezanızı infaz kurumunda çekmek zorunda kalabilirsiniz. İşlerinizin yoğunluğu ve çalışma saatlerinizi belirtir bir dilekçe ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurarak imza saatlerinin değiştirilmesini isteyebilirsiniz. Talebiniz değerlendirilerek bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilecektir. Ayrıca imza uyarılarınız ile ilgili ayrıntılı bilgiyi de denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurarak edinebilirsiniz.

 283. canan dedi ki:

  2016 dan sonraki suçlar içinde denetimli serbeslik artacakmı bilginiz varmı çok tşk ederim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Canan hanım, denetimli serbestlikte yapılacak olan düzenleme kesinlikle 2016 tarihindeki suçları da kapsayacaktır ancak tam olarak hazırlanacak olan yasa değişikliği ile ilgili taslak hazır olmadığından bu konuda bilgi veremiyoruz, ayrıntılar hakkında yapılan açıklamaları takip ederek sizleri bilgilendireceğiz.

 284. Demet dedi ki:

  Avukat bey benim eşim 6 şubat 2018 de cezaevine girdi cezası 2 yıl denetimden yaralanirmı acaba

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Demet hanım, eşinize verilen 2 yıl hapis cezasından koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 4 AY 1 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince eşiniz denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz. 4 AY 1 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlanarak serbest bırakılır.

 285. Sümeyye dedi ki:

  Merhaba benim eşim toplam 10,5 yıl ceza aldı 155 gün masup günü var ve 8 aydır içerde cezada tekerrür var 142den yargılanıyor ne zaman açığa çıkar ve tahmini ne zaman tahliye olabilir uzlaşma yasası cıkıcak diyolar bi bilginiz var mı 142yide kapsar mı ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Sümmeyye hanım, işinize verilen sonuç ceza 10 yıl 6 ay hapis cezası ise; Eşinize verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATARI: 7 YIL 10 AY 17 GÜN HAPİS cezasıdır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince eşiniz denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.
   Eşiniz 6 YIL 10 AY 17 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır. Eşinize verilen ceza 10 yıldan fazla olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezanın 1/10’u olan 1 YIL 18 GÜN HAPİS cezasını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.

 286. Billur dedi ki:

  Hayırlı günler benim 2016 dan önce kamudan onanmış cezam oldu ve ben kızımın üniversite sınavları hazırlık olduğu için iki kez erteledim içeri de 1tele para yatirdim onan ceza 2yil 1ay yatiri cezam hesaplandı 4 bucuk ay denetimlik den yararlaniyorum avukatım beş altı gün misafir olur çıkarsın dedi ilkkez bir hata cahillik benim öğrenmek istediğim denetimlik 3 yil olursa abicim ben nasıl yararlaniyorum gitmem gerekiyor mu nasıl olur ve 2ci hakkım da önümüzdeki mayıs ayının 30 da son müsait oldunuz da banada cevap verirseniz çok sevinirim hayırlı günler alma emanet olun

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Billur hanım, suç tarihinin 2016 yılından önce olması halinde işlediğiniz suçta kapsam dahilinde ise 2 yıl denetimli serbestlikten faydalanabilirsiniz, cezanızın miktarı itibarıyla tamamını denetimde geçireceğiniz anlaşılıyor. Cezaevine girdi çıktı işlemi yapılmadan hakkınızda denetimli serbestlik uygulanamaz bu bazen 1-15 gün arasında olabilir, bulunduğunuz il veya ilçedeki infaz savcılığı ile görüşüp bu durumu netleştirebilirsiniz.

 287. Billur dedi ki:

  Hayırlı günler cevabınız için çok teşekkür ederim çok mutlu oldum allah razı olsun gidiceğim il bana yakın İzmit kocaeli son bir sorum merak ediyorum peki abicim denetimlik 3yil olursa yine girdi çıktı yapacak miyim nasıl yaralana bilirim

 288. Billur dedi ki:

  Erteleme sürem mayısın otuzunda son kakkimi son süreye kadar kullaniyim diyorum allahım insallah bizleri sevindirsin yakın zamanda herkesin yüzü gülsün dugalar kul olsun cümlemizin

 289. EFENDİM BEN DAYIM İÇİN BİLGİ ALACAKTIM KENDİSİ 2005 YILINDAN BERİ CEZAEVİNDE 2026 TIDA AÇIK CEZA EVİNE ÇIKACAK KENDİSİNİN HIRSIZLIK GASP YARALAMA YAMA SUÇLARI VARDIR CERRAHİ İÇTİMA OLDU BEN KENDİSİNİN SUÇ DOSYALARINI MÜDNETNAMESİNİ İSTİYORUM BUNUN İÇİN AVUKATLA GÖRÜŞSEM BANA SUÇ DOSYALARINI MÜDNETNAMESİNİ VERDİREBİLİRMİ SİZCE

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Çağrı bey, sizin bizzat herhangi bir işlem yapmaya ve evrak almaya hakkınız bulunmamakta ancak avukatı infaz dosyasından müddetname örneğini alabilir, bu nedenle dayınızın avukatı ile irtibata geçebilirsiniz.

 290. Hasret dedi ki:

  Merhaba benim yurt dışı yasağım ve hafta sonu pazar günleri mesai saatleri içinde imzam vardı düzenli atıyordum mahkemem devam ediyo zaten bugün unuttum imza atmayı 5e kadardı ben 9da gittim attım not aldılar oraya geç geldi diye öğrenciyim ve bu hafta sınavlarım var her gün 2 tane bu nedenle unuttum yani delillendirecek bir şeyden dolayı değil ne yapmam lazım veya ne olur bilgilendirir misiniz

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba Hasret Hn;
   Sonuç itibariyle sınav haftasının olması da değerlendirmeye alınabilir. Konuyla ilgili sitemizde yer alan Adli Kontrol Mazeret Dilekçesi Örneği konulu yazımızı okuyabilir ve daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. En azından bir dilekçe ile durumunuzu Mahkemeye bildirmeniz yararınıza olacaktır.

   1. Hasret dedi ki:

    Mahkeme değil de ilgili kuruma yani imza atılan karakola göndersem oluyor mu ya da denetimli serbestlik bürosuna

    1. Admin dedi ki:

     Merhaba Hasret Hn;
     Adli kontrol imza ihlali durumunda; karakol dosyanızı kapatır ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne gönderir, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü de ilgili Savcılık ya da Mahkemeye iletir. Bu iki kurum sadece kararın uygulayıcılarıdır. İhlal sonrası durumunuzu takdir edecek birimler Savcılık (henüz dava açılmamışsa) ve Mahkeme (dava açılmış ve henüz karara bağlanmamışsa) ‘dir.

     1. Hasret dedi ki:

      Teşekkürler bir sorum