Detaylı ve Hazır 9 İhtarname Örneği (İşçi, Alacak, İşveren,vs.)

A+
A-

Günlük hayatımızın birçok aşamasında özellikle ticari faaliyet ve borç, alacak ilişkilerinde yapılan sözleşmenin yerine getirilmemesi iddia edilerek taraflar birbirlerine ihtarname gönderebilirler. İhtarnamenin usulüne uygun olarak düzenlenmesi ve tebliğ edilmesi geçerli sayılabilmesi için önem teşkil etmektedir. Peki, ihbarname nedir, ihbarname nasıl çekilir, ihbarname çekilirken dikkat edilecek hususlar nelerdir, ihbarname örneğini nereden bulabilirim gibi konular böyle bir işlem yapmak isteyen bireylerin en çok merak ettikleri konuların başında gelmektedir.  İhtarnamenin ne olduğuna ve nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin talepleri karşılamak amacıyla bu yazımızda ihtarnamenin nedir, ihtarname nasıl düzenlenir, noterde ihtarname nasıl düzenlenir, ihtarname düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir gibi soruları cevaplamaya çalışacağız ayrıca örnek olarak hazırlamış olduğumuz ihtarname örneklerini de istifadenize sunacağız.

hazır ve detaylı 9 tane ihtarname

detayli ve hazir 9 ihtarname ornegi isci alacak isveren

İhtarname Ne Demek

İhtarname ve ihbarnamenin tanımı Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 98. Maddesinde “Her türlü hukuki işlemlerden muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemler” şeklinde yapılmıştır, Ayrıca, ihtarname veya ihbarname işlemlerinin noterlik kanununda öngörülen şekil ve şartlarda yapılması gerektiği de belirtilmiştir.

İhtarname veya İhbarnamenin Konusu Ne Olabilir

İhbarname ve ihbarnamenin konusunu her türlü hukuki işlem oluşturabilir. Muhataplardan birinin veya birkaçının kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklere aykırı hareket etmesi ihtarnamenin veya ihbarnamenin konusunu oluşturabilir. Örneğin, kooperatif borcunun ödenmemesi, üyelikten ihraç kararının bildirilmesi, taahhüt nedeniyle tahliye, kira bedelinin arttırılarak ödenmesi, alacağın ödenmesini talep etmek, devam eden bir haksızlığın giderilmesini talep etmek gibi birçok hukuki işlem ihtarnamenin konusunu oluşturabilir.

İhtarnamenin Amacı Nedir

İhtarnamenin amacı, ihtarnameye konu muhatapla yaşanan hukuki ilişki çerçevesinde bilgi vermek ve muhatabın edimin gereğini yerine getirmesini sağlamaktır. Bununla birlikte ihtarname zamana bağlı bir iş ve eylem nedeniyle temerrüdü başlatmak üzere süre vermek için de çekilebilir. Bu yönüyle ihtarnameyi dar bir kalıba sokmak mümkün değildir, ihtarnamenin konusu ve amacı birçok şey olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İcralık Borç Ödenmeyince Ne Olur (Tüm İhtimaller)

Birçok olay, dava süresine gerek kalmadan ihtarnamenin gönderilmesi ve tarafların aralarında uzlaşması nedeniyle çözülmekte, bu da tarafların uzun ve masraflı bir yol olan dava açma, icra yoluna başvurma gibi hukuki işlemlere başvurmadan sorunlarının çözümünü sağlamaktadır. Ayrınca, ihtarname dava yoluna başvurmadan son kez karşı tarafa yapılacak bir uyarı mahiyetinde de olabilir.

İhtarname Nasıl Hazırlanır

İhtarnamenin konusunu hukuki bir süreç oluşturduğu için, yasal yönleri ile iyi hazırlanmış olması ileride açılabilecek olan bir davanın kazanılması için önem teşkil etmektedir. İhtarname hazırlanırken yapılacak olan eksiklik ve yanlışlıklar davanın kaybedilmesine neden olabilir. Örneğin vadesi gelmemiş bir alacak için ihtarname çekilmesi hiçbir anlam ifade etmeyecek dolayısıyla hukuki bir sonuçta doğurmayacaktır.

Yapacağınız sözleşmede alacağın tahinin belirtilmemiş olması halinde ihtarnamenin yapılması ile alacak muaccel bir hale gelir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 117. Maddesinde bu durum “Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer. Borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş veya sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayanarak taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak suretiyle belirlemişse, bu günün geçmesiyle; haksız fiilde fiilin işlendiği, sebepsiz zenginleşmede ise zenginleşmenin gerçekleştiği tarihte borçlu temerrüde düşmüş olur. Ancak sebepsiz zenginleşenin iyi niyetli olduğu hâllerde temerrüt için bildirim şarttır” şeklinde açıklanmıştır. Borçlunun temerrüdü, gönderilen ihtarnamenin tebliğinden veya ihtarnamede ödeme için süre verilmişe bu sürenin bitiminden itibaren başlar.

İhtarnamede talebin net olması önem teşkil etmektedir. Kusurlu olarak ihtar çeken kişi, karşı tarafı haksız yere haciz tehdidine maruz bırakmış ise, ihtar çekenin bu davranışı kişilik haklarına saldırı olarak nitelendirilebilir ve bu neticesinde manevi tazminat ödenmek zorunda kalınabilir. Bu nedenle ihbarnamenin uzman bir hukukçu veya avukat tarafından hazırlanması ileride açılacak olan dava aşaması açısında eksik bir hususun kalmaması ve hak kaybına maruz kalınmaması açısından önem teşkil etmektedir. Yanlış  ve eksik hazırlanmış bir ihtarname ileride kötü sonuçlar doğurabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Adli Sicil Kaydının Silinmesi Nasıl Olur

Noterden İhtarname Nasıl Çekilir

Noterlik Kanununun 60.maddesinde sayılan noterlerin genel olarak yapacakları işlerden  “ protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek (madde 60/2)” noterlerin görevleri arasında sayılmıştır.

Yine, Noterler Kanununun 106.maddesinde ihtarname ve ihbarnamede  bulunması gereken hususlar aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralanmıştır.

Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname (Madde 106)

 1. İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,
 2. İhtar ve ihbar konusunu,
 3. İstemde bulunanın imzasını,
 4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mührünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), Kapsar. İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir. Şeklinde düzenlenmiştir.

İhtarname ve ihbarname bizzat talepte bulunan veya avukatı tarafından hazırlanıp noter aracılığı ile gönderilebileceği gibi noter tarafından da hazırlattırılıp ilgili muhataba gönderilebilir. İhtarname veya ihbarnamenin noter tarafından gönderilmesi ileride açılabilecek olan dava sırasında ispat kolaylığı ve yarar sağlayacaktır. Bu nedenle, masraflı olmasına rağmen noter tarafından yapılacak olan ihtarname ve ihbarnameler daha faydalı olacaktır.

İhtarname Örnekleri

İhtarname birçok hukuki konuda düzenlenebilir, bu nedenle ihtarnamenin çeşitleri de birbirinden farlılık göstermektedir.  Sitemizde örnek olarak hazırladığımız ihtarname örnekleri üzerinde (kooperatif borcunun ödenmesi ihtarname örneği, ecrimisil öncesi gönderilen ihtarname örneği, üyelikten ihraç kararının bildirilmesi ihtarname örneği, borç bildirim ihtarname örneği ve kira bedelinin ödenmesi ihtarname örneği gibi) gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.

İhtarname çeşitlerinin fazlalığı nedeniyle genel olarak en fazla kullanılan ihtarname çeşitleri ile ilgili örnek hazırlamaya,  ihbarname ve ihtarname ile ilgili genel konulara değinerek okurlarımızı bilgilendirmeye çalıştık. Hazırlayacağınız ihbarnamede özel bir durumun olması, yapılacak yanlış ve eksikliklerin ileride mağduriyetinize sebep vermemesi açısından uzman bir hukukçudan yardım alınması faydalı olacaktır. Hazırlamış olduğumuz ihtarname örneklerine aşağıda istifadenize sunulmuştur.

borç bildirimi

Borc Bildirim ihtarnamesi ornegi-1

ecrimisil istemi öncesi

Ecrimisil istemi oncesi gonderilen ihtarname ornegi-1

ihtarname

ihtarname ornegi-1

ihtarnameye cevap

ihtarnameye cevap ornegi-1

kiranın arttırılarak ödenme ihtarnamesi

Kira Bedelinin artirilarak odenmesi ihtarnamesi-1

kooperatif borcu ödenmesi için ihtarname

Kooperatif Borcunun odenmesi ihtarname ornegi İkinci İhtarname-1

taahhüt sebebi ile tahliye ihtarı

taahhut Nedeniyle Tahliye ihtarnamesi ornegi-1

üyelik ihracı karar bildirim ihtarnamesi

uyelikten ihrac kararinin Bildirilmesi ihtarnamesi ornegi-1

Sitemiz üzerinden İhtarname Masrafları ile ilgili de bilgilere ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. seher dedi ki:

  Merhaba, iyi günler şimdi ben çağrı merkezi çalışanıyım çalıştığım merkez büyük markalara hizmet veriyor şirkette 11 ay pegasus projesinde kalan dönemde de Trendyol projesinde çalıştım beni iyi bir bölüme aldılar performansım iyi olduğu için destek olarak daha sonrasında 1 hafta sonra müdürüm beni ve yaklaşık 10 kişi kadar insanı odasına alıp sizin şikayetiniz var Trendyol sizin çalışmanızı istemiyor size 15 gün izin 15 gün boyunca proje görüşmeleri olacak anlaşırsanız devam edersiniz anlaşamazsanız yolumuzu ayırmak zorunda kalıcaz çıkışınız olacak dedi zaten orada bulunan insanlarda buna şahit beni hepsi buradaya çağırdılar o projeye bir ay destek verdiğim için ve beni manevi olarak çok zorlayan bir müşteri resmi olduğu için giderkende o proje için beni çağırmamaları adına ikaz ettim onları durumuda ilettim kaç defa görüşme yaptık asla çıkışımı vermiyorlar ve maaş yatırmışlar 1500 civarında ben 1 aydır gitmiyorum hem hak edişim var hemde yıllık iznim içerde gel beyan et projeyi istemediğini dediler ben gitmedim eğer çıkış verirseniz gelirim dedim ık iletiyorum dediler ama çıkış yapılmamış. Tazminatsız çıkarma hakkına sahip değiller bana performanstan demedi kimse şikayetlerden haberim yok şikayet varsa yazılı uyarı olması gerekir devam etmesi halinde çıkış verilir. Ama bunlar böyle yapmıyorlar ve şuan bir iş buldum sgl girişimi yapmaları için çıkış vermeleri gerekiyor elimde olan iştende olacağım yardımcı olur musunuz ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Seher hanım,
   İşçinin haklı nedenlerle iş sözleşmesini fesh etme hakkı bulunmaktadır bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye sitemizde yayınlanan aynı başlıklı makalemizden ulaşabilirsiniz, ayrıca bir avukata danışmanızı da tavsiye ederiz.

 2. Merhaba, benim de sizlere bir sorum olacaktı.
  Yaz tatilinde para biriktirmek amacıyla girdiğimiz otelden belli sorunlar nedeniyle ayrıldık. Çalıştığımız süre boyunca olan maaşımızın bir kısmını elden teslim aldık otelden ayrılırken ama 4 ay oldu bankaya yatacak olan para elimize geçmedi. Telefonlara çıkmıyorlar. Arkadaşımla paramızı alamadık. Avukat tutmalı mıyız, öğrenci olduğum için elimden de bir şey gelmiyor.

  1. Hikmet Ilgaz dedi ki:

   Merhaba Busenil Hanım,
   Konuyla ilgili icra takibi başlatabilirsiniz. Detayları için https://www.dilekcesepeti.com/icra-takibi-baslatmak-icin-dilekce-ornegi-detayli-anlatim/ burayı ziyaret edebilirsiniz. Konu hukuki bir konu olduğu için avukat tutup tutmama tercihi size kalmıştır. Ancak avukatlarla yapacağınız görüşmelerde öğrenci olduğunuzu belirtirseniz belki de sizlere yardımcı olacak bir avukat bulabilirsiniz. Ayrıca elden teslim edilen maaşlarla ilgili de SGK ye ihbarda bulunabilirsiniz.


Önceki yazıyı okuyun:
DESKİ Dilekçe Örneği : Abonelik, İptal, Şikayet, Fatura İtiraz

DESKİ ye Nasıl Başvurulur  DESKİ kurumu, Denizli ve çevresinde su dağıtım hizmeti, bakımı ve onarım işlemlerini veren bir kurumdur. Denizli...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016