Devlet Memuru Olmaya Engel Suçlar Nedir

A+
A-

İçindekiler

Memur Olmaya Engel Suçlar

Devlet memuru olabilmek için hangi suçların engel olduğu veya ne kadar mahkumiyet cezası alınması halinde devlet memuru olunamayacağı ile ilgili 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/a-5. Maddesinde gerekli açıklama yapılmıştır,

Bu makalemizde devlet memurluğuna engel suçlar nelerdir, ne kadar ceza alınırsa devlet memuru olunamaz, Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) ve Tecilli (erteli) ilamlar da devlet memuru olmaya engel teşkil eder mi gibi merak edilen konularda ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

Hangi Suçlar Devlet Memuru Olmaya Engeldir ?

Hangi suçların devlet memuru olmaya engel olduğu ile ilgili 657 Sayılı devlet memurları Kanunu’nun 48/a-5. Maddesinde gerekli açıklama yapılmıştır, buna göre kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olmuş kişiler TCK’nın 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile devlet memuru olamazlar. Burada özellikle belirtmek istediğimiz ve dikkat edilmesi gereken husus ise taksirle işlenen suçlardan alınan hapis cezası ile kasten işlenen suçlardan alınan hapis cezalarının birbirine karıştırılmamasıdır çünkü taksirle işlenen bir suçtan dolayı ceza alan şahıs için devlet memurluğuna engel bir durum yoktur.

Ayrıca mahkumiyet süresine bakılmaksızın aşağıda belirttiğimiz suçlardan ceza alan kişiler devlet memuru olamazlar.

 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar,
 • Zimmet,
 • Rüşvet,
 • İrtikap,
 • Kaçakçılık,
 • Sahtecilik,
 • Dolandırıcılık,
 • Hırsızlık,
 • Güveni Kötüye Kullanmak,
 • İhaleye fesat karıştırmak,
 • Edimin ifasına fesat karıştırmak,
 • Hileli iflas,
 • Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,

Devlet Memuru Olduktan Sonra Suç İşleyenlerin Memurluğuna  Son Verilir mi?

Herhangi bir kişi devlet memuru olsa bile devlet memuru olma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılırsa memurluğuna son verilir, yine memuriyeti sırasında devlet memuru olma şartlarından biri veya birkaçını kaybederse devlet memurluğuna son verilir (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu 98.madde)

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) Kararı Devlet Memuru Olmaya Engel midir?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Tazminat Davası Nedir Nasıl Açılır

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB) kararı bir mahkumiyet değildir dolayısıyla denetim süresi içerisin de sanığın kasıtlı bir suç işlememesi halinde bir anlam ifade etmez, denetim süresinde sanık kasıtlı bir suç işlemez ise düşme kararı verilir, bu nedenle HAGB kararı devlet memuru olmaya engel teşkil etmez.

Disiplin Suçu Nedeniyle Devlet Memurluğuna Son Verilenler Tekrar Devlet Memuru Olabilir mi?

Devlet Memurluğundan çıkarılmayı gerektiren fiil ve haller 657 Sayılı Kanunun 125/e maddesinde ele alınmıştır, devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir disiplin suçu işleyen memurlar bir daha devlet memuru olamazlar.

Devlet Memurluğundan Çıkarılmayı Gerektiren Fiil ve Haller Nelerdir?

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren fiil ve halleri aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz. (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/e Maddesi)

Devlet Memuru Olmaya Engel Suclar Tüm Detaylar

memurluğa engel suçlar

 1. İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.
 2. Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiriyi, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.
 3. Siyasi partilere girmek,
 4. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek.
 5. Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak.
 6. Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak.
 7. Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.
 8. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.
 9. Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.
 10. Yurt dışında devletin itibarını düşürecek görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.
 11. 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı filleri işlemek.
 12. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Çevre Şehircilik Bakanlığı Alo 181 Şikayet Talep Hattı

Bir çok bakanlık bünyesinde bulunan farklı çağrı merkezleri ile vatandaşların şikayet ve talepleri alınarak daha hızlı ve etkin şekilde çözümlenmeye...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016