Dikkat Temyiz Süreleri Değişti : En Son ve Yeni Haliyle Temyiz Süreleri

A+
A-

Daha önce yazmış olduğumuz, ceza ve hukuk davalarında temyiz sürelerine ilişkin ayrıntılı yazımızla okurlarımızı bilgilendirmeye çalışmıştık; Ancak, 05 Ağustos 2017 tarihli 30145 Sayılı Resmi Gazete – Mükerrer – yayınlanan 7035 sayılı yasa ile Ceza Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanununda önemli değişiklikler yapılmış, ceza ve hukuk davalarının temyiz süreleri  değiştirilmiştir. Bu yazımızda son hali ile yapılan değişikliklere ilişkin gerekli bilgileri vererek güncel temyiz sürelerini sizlerle paylaşacağız.

temyiz süresi değişti

Dikkat Temyiz Süreleri Değişti : En Son ve Yeni Haliyle Temyiz Süreleri

En Son Hali ile Temyiz Süreleri

05 Ağustos 2017 tarih ve 30145 sayılı resmi gazetede temyiz sürelerine ilişkin olarak önemli değişiklikler yapılmıştır. Ceza Mahkemelerinde daha önce 7 gün olan temyiz süresi yapılan değişiklikle 15 güne çıkartılmış, Hukuk Mahkemelerindeki bir aylık temyiz süresi ise iki haftaya indirilmiştir. İleride herhangi bir hak kaybının yaşanmaması açısından bu sürelere dikkat edilerek temyiz dilekçesinin ilgili birimlere ulaştırılması gerekmektedir. Aksi halde temyiz süresi kaçırılmış olacağından temyiz başvurusu dikkate alınmayacaktır.

Hangi Kararlara Karşı Temyiz Yoluna Gidilebilir

Temyiz istemi ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanabilir. Temyiz, İstinaf mahkemelerinin bozma kararları dışında kalan hükümlerinin yeniden incelenmesi için bir davada taraflara tanınan olağan kanun yoludur. Temyiz talebinde bulunacak olan taraflar, Bölge Adliye Mahkemelerinin vermiş olduğu kararları üst mahkeme olan Yargıtay tarafından incelenmesini isteyebilirler.

Hangi kararların temyiz edilip edilemeyeceği, Ceza Mahkemelerinde 5271 Sayılı CMK.nın 286. Maddesinde, Hukuk Mahkemelerinde ise HMK’nın  362.maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Temyiz Sürelerine İlişkin En Son Değişiklik

Temyiz sürelerine ilişkin 05 Ağustos 2017 tarihli 30145 Sayılı Resmi Gazete – Mükerrer – yayınlanan 7035 sayılı yasa ile Ceza Muhakemeleri Kanun ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Ceza ve hukuk davalarında temyiz sürelerine ilişkin yapılan son değişiklik aşağıdaki gibidir:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kartel Faizi Uygulayan 12 Banka Dava Dilekçe Örneği

5271 Sayılı Ceza Mahkemesi Kanunun 291. Maddesinde  temyiz süresi ile ilgili aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

5271 S.Y. Madde 291 –  (1) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır. (20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “on beş” şeklinde değiştirilmiştir.)

(2) Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 361. Maddesinde temyiz süreleri ile ilgili aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

6100 S.Y. Madde 361- (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir. (20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir)

(2) Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Devletten Alacağım Var mı Nasıl Sorgularım (Tıkla Öğren)

Vatandaşların yaptığı fazla ödemeleri ya da alacaklarını tek celsede kontrol edebilmesi için çeşitli uygulamalar çıkartılmıştır. Basit bir kaç bilginin web...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016