Dolandırıcılık Suçu Dilekçesi Örneği : Kolayca Uyarlayabilirsiniz

| , , , ,

Dolandırıcılık suçunun ne olduğu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 157 ve 158.maddesinde dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yapılan düzenlemeler ile ilgili Dolandırıcılık Suçu Nedir konulu yazımızda ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık. Bu yazımızda ise dolandırıcılık suçu ile ilgili genel olarak bilgi verdikten sonra dolandırıcılık suçu dilekçesi örneğini sizlerle paylaşacağız.

Dolandırıcılık Suçu Nedir (TCK 157 ve 158.md)

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanununun 157. Maddesinde basit dolandırıcılık olarak, Türk Ceza Kanununun 158. Maddesinde ise Nitelikli Dolandırıcılık suçu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

dolandırıcılık suçu dilekçesi
Dolandırıcılık suçu için dilekçe örneği

Dolandırıcılık, hileli davranışlarla haksız çıkar sağlanması amacıyla kişi veya kişilerin aldatılması olarak tanımlanabilir. Nitelikli dolandırıcılık suçunu  ise, suçun dini, sosyal, teknolojik ve mesleki araçlar kullanılarak yada kamu kurum veya kuruluşlar araç olarak kullanılarak işlenmesi nedeniyle haksız çıkar sağlanması olarak tanımlayabiliriz.

Dolandırıcılık suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında 157 ve 158.maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Dolandırıcılık  Madde 157

(1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir. 

Nitelikli dolandırıcılık Madde 158

(1) Dolandırıcılık suçunun; 

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kredi Kartı İptal Ettirmek İçin Dilekçe Örneği (Kesin İptal)

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

 Daha Az Cezayı Gerektiren Hal, Madde 159

(1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Dolandırıldım Ne Yapmam Lazım

Toplumumuzda en çok karşılaşılan suç tiplerinden biri olan dolandırıcılık suçu bir çok şekilde işlenmektedir. Dolandırıcıların, özellikle son günlerde kendilerini telefonda savcı, hakim, emniyet veya jandarma görevlisi olarak tanıtarak kurbanlarından menfaat sağlamaya çalıştıkları, bu şekilde de binlerce insanın mağdur ettiklerine şahit olmaktayız.  Herhangi bir şekilde, dolandırıcılık suçuna maruz kaldığınızı düşündüğünüz takdirde vakit kaybetmeden olayın ayrıntılarını anlatan bir dilekçe ile kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayette bulunmalısınız.

Dolandırıcılık Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Dolandırıcılık veya Nitelikli Dolandırıcılık suçu nedeniyle mağdur olan veya suçtan zarar gören herkes dilekçe ile şikayette bulunma hakkına sahiptir. Dolandırıcılık nedeniyle şikayet dilekçesi yazılırken, şikayetçi mağdur veya suçtan zarar görenin kimlik bilgileri eksiksiz yazılmalı, bilinmesi halinde failin de kimlik bilgileri dilekçede belirtilmelidir. Şikayet dilekçesinde ayrıca  gereksiz olaylara yer verilmeden olayın özüne değinilmeli ve varsa tanık ve delillerimiz dilekçede açıkça belirtilmelidir.

Dolandırıcılık Suçu Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

Sitemizde bulunan örnek olarak hazırlanmış dolandırıcılık nedeniyle şikayet dilekçesi örneği üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak talebinize uygun olarak uyarlayabilirsiniz. Sitemizde hazırlanan dolandırıcılık nedeniyle şikayet dilekçesi örneği ve diğer dilekçe örneklerinin kurgudan ibaret olduğu ve bilgilendirme amacıyla yazıldığı unutulmamalıdır. Dolandırıcılık suçu nedeniyle şikayet dilekçesi örneğinin hukuki yardım amacıyla hazırlanmadığı unutulmamalı, hukuki yardım amacıyla avukatınıza yada bir hukuk uzmanına danışmanız daha faydalı olacaktır. Dolandırıcılık Suçu Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği aşağıda istifadenize sunulmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İZSU Dilekçe Örneği : Abonelik İptal Şikayet Fatura İtiraz

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

dolandırıcılık için şikayet dilekçesi
Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi Örneği

PDF Formatında indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Dolandiricilik Nedeni ile Sikayet Dilekcesi ornegi

Önceki Yazı

Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi Örneği : Ayrıntılı Anlatım

Dolandırıcılık Suçu Nedeniyle Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi

Sonraki Yazı

“Dolandırıcılık Suçu Dilekçesi Örneği : Kolayca Uyarlayabilirsiniz” üzerine bir yorum

  1. Bu bilgileri halkın yararına olduğu gibi,
    Benim de yararlandığım kesin dir.
    Çok teşekkür ederim

    Cevapla

Yorum yapın