Dolandırıcılık Suçu Nedeniyle Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi

A+
A-

Etkin pişmanlık sadece adli suçlar yönünden geçerli olmaktadır ve bu yönüyle bir anlam ifade eder. Etkin pişmanlıkta, sanığın işlemiş olduğu suçtan dolayı özür iradesiyle pişmanlık duyması, meydana gelen olumsuzlukları ve zararı karşılamaya yönelik çaba içerisinde olması ve adaletin tecelli etmesi için olumlu çaba içerisinde olması gerekmektedir.

dolandırıcılık suçundan dolayı etkin pişmanlık

dolandiricilik sucu nedeniyle etkin pismanlik ve ceza indirimi

Etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için sanığın işlemiş olduğu suçun, kanunda bu kapsamda yer alması gerekmektedir, bütün suçlar yönünden etkin pişmanlıktan ve ceza indiriminden söz etmek doğru olmayacaktır. Her suç tipi için etkin pişmanlıktan söz edilemez, öncelikli olarak kanunda bu suç tipi için tanımlanmış özel hükümlerin bulunması gerekmektedir. Ayrıca suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde etkin pişmanlıktan söz edilemez, böyle bir durumda gönüllü vazgeçme indirimi uygulanabilir.

Ceza İndirimi ve Etkin Pişmanlık Hangi Durumlarda Uygulanır

Etkin pişmanlık uygulama yönünden suç türü ve niteliğine göre farklılık gösterebilir. Dolandırıcılık suçu da TCK 168/1-2 maddesi hükümlerine göre etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmiştir. Bu yönüyle etkin pişmanlıktan söz edilebilmesi için kişinin suç sırasında sergilemiş olduğu davranışlarının iradi olması gerekmektedir, sanığın suç nedeniyle meydana gelen mağdurun zararını karşılaması, engellemesi veya düzeltmeye çalışması bu işlemi de kendi rızasıyla yapıyor olması gerekmektedir.

Sanığın suç nedeniyle pişmanlık duyması ve suç nedeniyle mağdurun zararını karşılaması halinde mahkeme tarafından olumlu kanaat oluşmasına neden olacaktır.

Dolandırıcılık Suçu Uzlaştırma Kapsamında mıdır

02 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6763 Sayılı Yasanın 34.maddesi ile uzlaştırma kapsamına giren suçların kapsamı genişletilmiş ve Dolandırıcılık suçu (TCK 157.md) uzlaştırma kapsamına alınmıştır. Uzlaştırma işlemleri soruşturma aşamasında yapılır ve soruşturma aşaması sırasında yapılan uzlaştırma işlemlerinin olumlu sonuçlanmaması halinde ikinci bir kez işlem tekrarlanmaz. Uzlaştırmacı bilirkişiye tevdi edilen uzlaştırma dosyasına istinaden, bilirkişi taraflarla görüşerek öncelikli olarak uzlaştırma teklifini kabul edip etmediklerini sorar, tarafların uzlaştırma teklifini kabul etmeleri halinde uzlaştırma görüşmelerine başlanır ve olumlu veya olumsuz görüşmeler sonucunda bir rapor tanzim eder. Uzlaştırma işleminin olumlu sonuçlanması halinde soruşturma dosyası tüm yönleri ile ortadan kalkar. Müştekinin uzlaştırma görüşmeleri sırasında edim (zararının giderilmesi için para, kanuni bir yaptırım veya özür) talep etme hakkı vardır. Dolandırıcılık suçunun şikayete tabi olmadığı, şikayet yokluğu halinde de resen soruşturmanın devam edileceği unutulmamalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Boşanma Davası Ne Kadar Sürer (Olası Tüm İhtimaller)

Dolandırıcılık Suçu Nedeniyle Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi

Dolandırıcılık suçu hile ve aldatma yolu ile mağdurun kandırılması sonucu zarara uğratılması, malvarlığına el konulması veya elinden alınması şeklinde meydana gelir. Nitelikli olarak işlenen dolandırıcılık suçlarında, mağdur suç nedeniyle büyük oranda ekonomik zarara uğramaktadır. Ayrıca, son zamanlarda kendisini polis memuru, savcı, hakim veya resmi kurum görevlisi olarak telefonla veya bizzat yapılan dolandırıcılık suçları da nitelikli dolandırıcılık kapsamında ele alınmaktadır.

Türk Ceza Kanununun 157 ve 158. maddelerinde ele alınan dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak ceza indirimi ve etkin pişmanlık zararın karşılanması halinde TCK 168/1-2 maddeleri uyarınca aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır.

  • Dolandırıcılık suçunu işleyen veya azmettiren veya suça yardım eden kişinin, dava açılmadan önce yani soruşturma aşamasında mağdurun meydana gelen zararını karşılaması ve bizzat pişmanlık duyması halinde sanığa verilecek olan ceza 2/3 oranında indirilir.
  • Dolandırıcılık suçunu işleyen veya azmettiren veya suça yardım eden kişinin, davanın açılmasından sonra yani kovuşturma aşamasında hüküm verilmeden önce mağdurun meydana gelen zararını karşılaması ve bizzat pişmanlık duyması halinde cezanın yarısına kadar indirim yapılır.

Örneğin; Sanığın kovuşturma sırasında pişmanlık duyarak mağdurun zararını tanzim etmesi halinde mahkeme sanık yönünden 2 yıl hapis cezasına hükmetse bile bu cezadan etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak sanığa verilen cezasında yarı oranında indirim yaparak cezasını 2 yıla indirilmesine hükmedecektir. Ayrıca, sanık yönünden diğer takdiri indirim sebepleri de göz önünde bulundurularak daha fazla ceza indirimi yapılabilir.

Sitemizdeki En Basit ve Anlaşılabilir Haliyle Etkin Pişmanlık Nedir konulu yazıyı ortalama 3 dk da okuyabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Dolandırıcılık Suçu Dilekçesi Örneği : Kolayca Uyarlayabilirsiniz

Dolandırıcılık suçunun ne olduğu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 157 ve 158.maddesinde dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yapılan...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016