El Atmanın Önlenmesi Men-i Müdahale Davası Nasıl Açılır

A+
A-

Bir malın, mülkiyet hakkının sizde olduğu halde, sizin rızanız olmadan başkaları tarafından kullanılması nedeniyle açılan davalara el atmanın önlenmesi (Men-i müdahale) davası açılabilir. Bu yazımızda sizlere el atmanın önlenmesi men-i müdahale davası nasıl açılır bilgi vermeye çalışarak el atmanın önlenmesi (men-i müdahale) davaları ile ilgili örnek olarak hazırlamış olduğumuz dilekçeleri sizlerle paylaşacağız.

El Atmanın Önlenmesi (Men-i Müdahale) Nedir

Bir şeyin maliki olan kimse, hukuk düzeni içerisinde o şey üzerinde dilediği gibi, kullanma, yararlanma ve tasarruf da bulunma yetkisine sahiptir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun “Mülkiyet Hakkının İçeriği” konulu başlığı altında mülkiyet hakkı maddeler halinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Türk Medeni Kanununun 683. Maddesinde “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi, kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

El atmanın önlenmesi (men-i müdahale) ile taşınmazın sahibi, malını haksız yere elinde bulunduran kişi veya kişilere karşı dava açabilmektedir. Bu şekilde haksız müdahalede bulunan ve mal sahibinin kullanmasına engel olan kişi veya kişilerin müdahaleleri bertaraf edilmiş olacaktır.

El Atmanın Önlenmesi (Men-i Müdahalenin) Konusu Nedir

Malikin isteği dışında yapılan tüm işlemleri bu davanın konusu olarak sayabiliriz, taşınmazın üzerinde kamulaştırma yapılmadan geçirilen su ya da petrol boru hatları, enerji nakil  hatları, rızası dışında sürülmesi ve ekilmesi, mahsulün toplanması, kaynak suyunun boru döşenerek taşınması gibi bütünleyici parça veya eklentilerine yönelik yapılacak olan müdahaleler el atmanın önlenmesi (men-i müdahale) konusunu oluşturmaktadır.  El atmanın önlenmesi ile birlikte ecrimisil de talep edilebilmektedir. Ecrimisil ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Ecrimisil Nedir konulu makalemizi okuyabilirsiniz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  UYAP Vatandaş Portalı

El Atmanın Önlenmesi (Men-i Müdahale) Davasını Kimler Açabilir

El atmanın önlenmesi ya da müdahalenin meni davasını taşınmazın maliki veya asil zilyet sahibi yani taşınmazı malik gibi kullanan kişi, elbirliği mülkiyetine bağlı olan taşınmazlarda paydaşlardan her biri, hepsi ya da yetki verdikleri bir paydaş ya da miras şirketinin temsilcisi açabilmektedir.

Bununla birlikte Hazineye ait yerlere karşı yapılan müdahalelere ilişkin dava açma hakkı hazineye,  Köy tüzel kişiliğine ait alanlara yapılan müdahalelere köy tüzel kişiliği, belediye hudutlarında belediyeye ait alanlara yapılan müdahalelere karşı belediye başkanlığı, umumi olarak kullanılan yol, mera, kışlık gibi yerlerde yetki sahibi kamu dairelerinin  koruma görevini yerine getirmemesi halinde halktan herhangi bir kişi de el atmanın önlenmesi davası açabilir.

El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 12. Maddesine göre, el atmanın önlenmesi (müdahalenin meni) davasında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Yine Hukuk Mahkemeleri Kanununun 2.maddesine göre bu davalara bakmaya görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) Davasında Zamanaşımı Süresi

Tapuya dayanılarak açılacak olan davalarda istisnalar hariç her zaman dava açılabilmektedir. Gasp ve saldırıdan dolayı açılacak olan el atmanın önlenmesi davalarında ise, zilyedin eylemi ve failini öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her halde filin üzerinden bir yıl geçmesiyle dava hakkı düşecektir.

El Atmanın Önlenmesi (Men-i Müdahale) Davası Dilekçesinde Olması Gerekenler

El Atmanın Önlenmesi (Men-i Müdahale) davası yetkili ve görevli mahkemeye hitaben yazılmış bir dilekçe ile açılır.

El Atmanın Önlenmesi (Men-i Müdahale) dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: (HMK Md.119)

  1. Mahkemenin adı,
  2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri
  3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.
  4. Varsa tarafların kanuni temsilcisi ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.
  5. Dava konusu değeri.
  6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
  7. İddia edilen bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
  8. Dayanılan hukuki sebepler
  9. Açık bir şekilde talep sonucu
  10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  65 Yaş Aylığı Maaşı Başvurusu ve Gerekli Belgeler

Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Yukarıda sayılan maddelerden (b), (c), (d), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen hususlardan bir veya birkaçının eksik olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içerisinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır. 

El Atmanın Önlenmesi (Men-i Müdahale) Davası Dilekçesi Örneği

Sitemizde örnek olarak hazırlanmış el atmanın önlenmesi (men-i müdahale) dava dilekçesi örneği mevcuttur. Örnek dilekçe üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak talebinize uygun olarak uyarlama yapabilirsiniz. El atmanın önlenmesi (men-i müdahale) dava dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz. Sitemizdeki dilekçe örnekleri bilgilendirme amaçlıdır. Ancak ileride herhangi bir hak kaybına maruz kalmamak için bir hukuk uzmanından yardım almanız faydalı olacaktır.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
EFT Nasıl Yapılır : İnternet ve Mobil Bankacılık

Elektronik Fon Transferi kısaca EFT olarak adlandırılır, ancak banka nezdinde bunun teknik ifadesi Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) olarak bilinir. Bu...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016