En Basit ve Anlaşılabilir Haliyle : Etkin Pişmanlık Nedir

| , ,

Etkin pişmanlık, suç bütün unsurlarıyla tamamlanmadıktan sonra, failin suç yolunda ilerlemekten dönmesi olarak tanımlanabilir. Etkin pişmanlık, yalnızca suç tamamlandıktan sonra belli suçlar yönünden cezayı kaldıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren kişisel bir nedendir. Gönüllü vazgeçme ile etkin pişmanlık birbirinden farklı şeylerdir ve birbiriyle karıştırılmamalıdır. Şimdi siz değerli okurlarımız için en basit ve anlaşılabilir haliyle etkin pişmanlık nedir kısaca bilgi vermeye çalışacağız.

En Basit ve Anlaşılabilir Haliyle : Etkin Pişmanlık Nedir

Etkin Pişmanlık Nedir

Yukarıda da belirttiğimiz gibi gönüllü vazgeçme ile etkin pişmanlık birbirinden farklıdır ve birbiriyle karıştırılmamalıdır. Gönüllü vazgeçme; suçun sonucu gerçekleşinceye kadar, failin suç yolundan dönmesi olarak tanımlanabilir. Fail, icra hareketlerini yapmaktan vazgeçerse ya da icra hareketlerini tamamladıktan sonra, sonucun ortaya çıkmasını engellerse gönüllü vazgeçme vardır.

Etkin pişmanlık ise, sonucun gerçekleşmesinden sonra yapılan bazı hareketlerle suçun sonucunun yarattığı etkinin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Sonuç gerçekleştikten sonra, çalınan malın geri verilmesi, kaçırılan kişinin serbest bırakılması gibi suçun tamamlanmasından sonra ortaya çıkan hareketler etkin pişmanlık olarak nitelendirilmektedir.

Etkin Pişmanlık Bütün Suçlar İçin Uygulanabilir mi

Etkin pişmanlık genel bir hükümle düzenlenmiş, özel hükümle de bazı suç tiplerinde bu kuruma yer verilmiştir. Her suç için etkin pişmanlık uygulanmaz, yalnızca özel olarak bu kurumun düzenlediği suçlarda uygulanabilir. Bu yönüyle de etkin pişmanlık gönüllü vazgeçmeden ayrılmaktadır. Gönüllü vazgeçmede, Türk Ceza Kanununda genel hükümler kısmının 36.maddesinde düzenlenmiştir. Gönüllü vazgeçme örtüştüğü bütün suçlar açısından uygulanabilir.

Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulandığı Başlıca Suçlar

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda etkin pişmanlık uygulanabilmesi için ilgili suç tipinde bunun uygulanabileceğinin açık bir hükümle gösterilmesi gerekir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa göre etkin pişmanlığın düzenlendiği başlıca suçları aşağıdaki şekilde gösterebiliriz.

 • Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma (TCK. Md.110)
 • Malvarlığına karşı suçlar (TCK. Md.168)
 • Organ ve doku ticareti suçu (TCK. Md.93)
 • İmar Kirliliğine Neden Olmak (TCK. Md.184/5)
 • Zimmet Suçu (TCK. Md.248)
 • Rüşvet alma suçu (TCK. Md. 269)
 • Uyuşturucu madde suçları (TCK. Md. 192)
 • Sahte para ve kıymetli damga suçları (TCK. Md. 201)
 • Suç işlemek için örgüt kurmak suçu (TCK. Md. 221)
 • İftira suçu (TCK. Md. 269)
 • Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu (TCK. Md. 289/2)
 • Suç kanıtlarını yok etme, gizleme veya değiştirme suçu (TCK. Md. 281/1)
 • Yalan tanıklık suçu (TCK. Md. 274)
 • Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu (TCK. Md. 293)
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu (TCK md.282/5)
 • İnfaz kurumu veya tutukevine yasal eşya sokma suçu (TCK. Md. 297)
 • Suç için anlaşma suçu (TCK md. 316/2)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Mirasçılık Belgesi İçin Dilekçe Örneği : Veraset İlamı Nasıl Alınır

Etkin Pişmanlık Sonucunda Ceza Verilmemesi veya Cezadan İndirim Yapılması

Etkin pişmanlık durumunda, faile ceza verilmez ya da ceza da belli bir indirim uygulanır. Ancak, etkin pişmanlığın uygulanıp uygulanmayacağı veya nasıl uygulanacağı konusunda etkin pişmanlığa sonuç bağlayan her suç tipine ayrıca bakmak gerekir.

Önceki Yazı

Deprem Nedeni ile Hasar Tespiti İçin Dava Dilekçe Örneği

Kredi Notuna İtiraz Dilekçe Örneği : Banka ve KKB İçin Ayrı Ayrı

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Deprem Nedeni ile Hasar Tespiti İçin Dava Dilekçe Örneği

Ülkemizin birçok aktif fay hattının üzerinde bulunması ve bunun sonucunda her yıl büyüklü küçüklü birçok depremin meydana gelmesi nedeniyle, can...

Kapat