Gaiplik Dava Dilekçesi Örneği : Süresi ve Yetkili Mahkeme

A+
A-

Gaiplik, herhangi bir nedenle bir kişinin ortadan kaybolması veya ölüm tehlikesi yaşadığı bir olay nedeniyle kendisinde haber alınamaması olarak ifade edilebilir. Gaipliğin ne olduğu ve gaiplik davası ile ilgili olarak daha önce yazmış olduğumuz Gaiplik Davası Nedir konulu yazımızla bu konuda ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık, bu yazımızda ise gaiplik davası ile ilgili genel konulara değinerek gaiplik dava dilekçesi örneğini sizlerle paylaşacağız.

Gaiplik dilekçe örneği

Gaiplik Dava Dilekçesi Örneği : Süresi ve Yetkili Mahkeme

Gaiplik Nedir

Gaiplik, bir kişinin uzunca bir süre ortadan kaybolması veya ölüm tehlikesi yaşadığı bir olay sonucunda kendisinden haber alınamamasıdır. Gaiplik kararının verilebilmesi için kaybolan kişinin eşi, çocukları, anne ve babası yada mirasına konu olan yakınlarının dava açması ve gaip olduğu iddia edilen kişinin yasal süre içerisinde kendisinden haber alınamadığının ispat edilmesi gerekmektedir.

Gaiplik Kararının verilebilmesi için ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzunca süre haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli şüphenin bulunması halinde, hakları gaip kişinin ölümüne bağlı olan kişilerin başvurusu üzerine mahkeme tarafından gerekli inceleme ve araştırma yapılarak karar verilir.

Gaiplik Kararı Verilebilmesi İçin Geçmesi Gereken Yasal Süre Ne Kadardır

Gaiplik kararının talep edilebilmesi için ölüm tehlikesi geçirdiği iddia edilen kişi için en az bir yıl, kendisinden uzunca süre haber alınamayan kişi için ise, en son haber alma tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmesi gerekir. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Soyisim Değişikliği Davası Dilekçe Örneği

Gaiplik Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir 

Gaiplik davasının yetkili ve görevli mahkemeye açılması gerekmektedir. Gaiplik davalarında yetkili ve görevli mahkeme, kişinin Türkiye’deki son yerleşim yeri;  eğer Türkiye de hiç yerleşmemiş ise nüfus siciline kayıtlı olduğu yer;  böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Gaiplik Kararı İle Mirasçılara Yüklenen Sorumluluklar

Gaiplik kararının verilmesi mirasçıların gaibin malları üzerinde istedikleri gibi tasarruf ve kullanma yetkilerinin olduğu anlamına gelmez. Gaiplik kararı ile mirasçılara yüklenen sorumluluklar vardır. Mirasçılar, tereke malları kendilerine teslim edilmeden önce bu malları ileride ortaya çıkabilecek üstün hak sahipleri veya gaibin kendisine geri vereceklerine ilişkin güvence vermek zorundadırlar. Bu güvence, ölüm tehlikesi içinde kaybolanlar için beş yıl, kendisinden uzun süre haber alınamayanlar için on beş yıl ve her halde gaibin en çok yüz yaşına varmasına kadar geçecek süre için gösterilir.

Gaiplik Kararından Sonra Gaibin Ortaya Çıkması Durumunda Ne Olur

Gaip olan kişinin ortaya çıkması veya üstün hak sahibi olduklarını iddia eden kişilerin bu sıfatlarını ispat etmeleri halinde, tereke mallarını teslim alış olanlar, aldıkları malları zilliyetlik kuralları uyarınca geri vermek zorundadırlar.  İyi niyetli olarak üstün hak sahiplerine geri verme yükümlülükleri, miras sebebiyle istihkak davasına ilişkin zamanaşımı süresine tabidir.

Gaip Kişinin Mirasçısı ve Hak Sahibinin Çıkmaması Halinde Ne Olur

Gaip kişi hakkında gaiplik kararının verilmesinden sonra, herhangi bir mirasçısının veya hak sahibinin ortaya çıkmaması halinde aksine hüküm bulunmadıkça miras devlete geçer.  Devlet de mirasçılar ve hak sahiplerine yüklenen sorumluluklarla aynı yükümlülüklere tabidir, gaibe ve üstün hak sahiplerine karşı mirası geri vermekle yükümlüdür.

Gaiplik Davası Nasıl Açılır, Dilekçesi Nasıl Yazılır

Yukarıda açıkladığımız yasal sürelerin geçmesi halinde, mirasçılar ve hak sahibi olacak kişilerin yazmış oldukları dilekçe ile yetkili ve görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri başvurmaları üzerine mahkemenin yapacağı inceleme sonucunda karar verilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Farklı Şekillerde Ele Alarak Hazırlanmış 6 Boşanma Dilekçe Örneği

Hukuk Mahkemeleri Kanununun 119. Maddesinde belirtildiği üzere dava dilekçesinde olması gereken şartlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

HMK. Madde 119

(1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır

Gaiplik dava dilekçesinde, davacının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi açıkça yazılmalı, gaiplik kararının verilmesini gerektirecek olayın meydana geldiği ölüm tehlikesinin ayrıntısı ya da son haber alındığı tarihle ilgili ayrıntılar açıkça belirtilmelidir.

Gaiplik Dava Dilekçesi Örneği

Sitemizde bulunan Gaiplik Davası Dilekçe Örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz. Dilekçelerin örnek olarak hazırlanmış olduğu ve dilekçede yazılanların kurgudan ibaret olduğu unutulmamalıdır. Gaiplik Davası Dilekçe Örneği (Örnekleri) aşağıda istifadenize sunulmuştur.  Bu tür davalarda, mirasçıların fazlalığı veya benzeri karışık durumlarda söz konusu olduğundan avukatınızdan veya bu konuda uzman bir hukukçudan yardım alınması faydalı olacaktır.

Resimleri büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.

Gaiplik Dilekçe Örneği

Gaiplik Dava Dilekçesi Örneği

Evliliğin feshi gaiplik nedeniyle dilekçe örneği

Gaiplik Nedeni İle Evliliğin Feshi Davası Dilekçe Örneği

Gaiplik Dava Dilekçe Örneklerimizi PDF formatında indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Gaiplik Davasi Dilekce Ornegi

Gaiplik Nedeni ile Evliligin Feshi Davasi Dilekce ornegiZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Fındıkgaz Dilekçe Örneği Abonelik İşlemleri Fatura İtirazı

Fındıkgaz; diğer adı ile Aksa Ordu-Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 2007 yılında ülkemizin Ordu ve Giresun şehirlerinde doğalgaz dağıtım faaliyetini yürütmek...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016