Genel Olarak İdari Davalar ile İlgili Bilgiler

A+
A-

Her dava bir uyuşmazlığı içermektedir, ancak her uyuşmazlık mutlaka bir davaya neden olmaz. Genel olarak dava, herhangi bir şekilde hakkı ihlal edilen veya tehlikede olan kişinin, mahkemeye başvurarak yargısal işlem başlatması ile başlayan ve bağımsız ve tarafsız yargıçlar tarafından kesin veya kesin olmayan şekilde verilen hükümlerle sona eren yargılama sürecidir.

İdari davalar ile ilgili genel bilgiler

Genel Olarak İdari Davalar ile İlgili Bilgiler

İdari uyuşmazlıklar, idarenin gerçekleştirmiş olduğu bir eylem veya işlemin hukuka aykırı olduğunu iddia eden kişi veya kişiler tarafından çözümlenmesi amacıyla başlatmış oldukları süreçtir.  İdari davalarda ortaya çıkan idari uyuşmazlıkların çözümlenmesi için, idarenin yapmış olduğu eylem veya işlemlerin hukuka aykırılığı ileri süren kimsenin yargı mercilerinden, hukuksal korunma talebi ile başlayan yargısal korunma talebi ve yargısal korunma isteme sürecidir.

İdari davalarda talepte bulunan kimsenin istemiş olduğu hukuksal koruma ölçütlerine göre davalar; edim davaları, tespit davaları ve inşai  (yenilik doğuran) davalar olarak üçe ayrılmaktadır.

Edim (Eda) Davaları

Edim davaları, davacının, bir şey yapmasına, bir şey vermesine veya bir şey yapmamasına ilişkin karar verilmesinin istendiği dava türleridir. Edim (eda) davasının konusunu hem kişisel hem de ayni haklar oluşturabilir.

Edim davasının kabul edilmesi ile bu hükümde hem bir tespit, hem de davalının bir şeyi vermesi, yapması ya da yapmamasına ilişkin olarak karar verilir. Edim kararı davalı tarafından kendiliğinden yerine getirilebileceği gibi yerine getirilmemesi halinde cebri icra ile de zorla yerine getirilebilir.

Tespit Davaları

Tespit davaları, bir hukuksal ilişkin var olup olmadığının tespiti amacıyla açılan davalardır. Tespit davasının kabul edilmesi halinde hükümde yalnızca tespit hükmü yer alır. Bu yönüyle edim davasından farklılık göstermektedir, edim davasında edimin kabul edilmesi halinde verilen hükümde edimin yerine getirilmesine ilişkin bir emir bulunmaktadır. Bu nedenle tespit davaları zorlayıcı nitelikte değildir.

Tespit davalarında öncelikli olan ve davanın açılmasını gerektiren en önemli koşul davacının hukuki yararının bulunmasıdır. İkinci olarak ise, tespit davasının konusunun hukuksal ilişkinin tespitine yönelik olmasıdır. Maddi olgular tek başına tespit davasın konusunu oluşturamaz. Tespit davaları olumlu (müspet) ve olumuz (menfi) şekilde ikiye ayrılmaktadır. Olumlu (müspet) tespit davası, bir hukuksal ilişkinin bulunduğunu belirlemek amacıyla açılan davalardır. Olumsuz (menfi) tespit davaları ise, bir hukuksal ilişkinin bulunmadığı, gerçekleşmediğinin tespiti amacıyla açılan davalardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İstihkak Davası Nedir Dilekçe Örneği

İnşai (Yenilik Doğuran) Davalar

İnşai (Yenilik Doğuran) davalar, bir hukuksal durumun değiştirilmesine veya kaldırılmasına ya da yeni bir hukuksal durumun meydana gelmesini sağlayan davalardır. Adli ve idari davalarda buna birçok örnek gösterilebilir, boşanma davası, babalık davası, soybağının reddi, anonim ortaklıklarda veya kooperatiflerde genel kurul kararlarının iptali gibi davalar yenilik doğuran davalardandır. Yenilik doğuran (inşai) davaların açılabilmesi için öncelikli ve temel koşul, yenilik doğuracak bir hakkın bulunmasıdır. Her yenilik doğuran (inşai) işlem için dava açılmasına gerek yoktur. Bazı durumlarda yenilik doğuran (inşai) haklar tek taraflı kullanılarak hukuksal sonuç doğurur, buna örnek olarak sözleşmeden dönme gösterilebilir.

Edim, Tespit ve Yenilik Doğuran (İnşai) Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır ve Dilekçe Örneği

Edim, tespit ve yenilik doğuran (inşai) davalarda, davacı tarafın dilekçede ad ve soyadını, T.C. Kimlik numarasını, adresini tam ve eksiksiz olarak yazması gerekmektedir. Ayrıca davalı tarafın biliniyorsa ad ve soyadı, adresi, davalı taraf tüzel kişilikse tüzel kişiliğin adı ve adresi açıkça yazılmalıdır. Dilekçede gereksiz konulara değinilmeden davaya konu talep açık ve net şekilde belirtilmeli varsa delillerimiz dilekçede gösterilmeli ve dilekçeye eklenmelidir. Sitemizde adli ve idari davalara ilişkin bir çok dilekçe örneği mevcuttur, talebinize uygun dilekçe örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak uyarlayabilirsiniz. Sitemizde yayımlanan dilekçe örneklerinin hukuki yardım amaçlı olmadığı, bilgilendirme amaçlı olduğu unutulmamalıdır.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Genç Çiftçi Projesi 2019 de Uygulanacak mı Hibe Var mı

İlk olarak 2016 yılında açıklanan ve bugüne kadar 15 Binden fazla çiftçinin yararlandığı “Genç Çiftçi Projesi”nin 2019 yılı içerisinde devam...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016