Haksız İşgal Tazminatı Davası Nedir Nasıl Açılır

A+
A-

Haksız işgal tazminatı olarak ifade edeceğimiz, malın kullanılmasından doğan menfaatin ölçülmesi sonucu ortaya çıkan bedele ecrimisil de denmektedir. Haksız işgal tazminatın olabilmesi için bir malın sahibinin izninin dışında haksız işgal olması, haksız işgali gerçekleştirenin kötü niyetli olması, haksız işgalden dolayı malik veya zilyet zarara uğramış olmalıdır. Haksız kullanım tazminatı geriye dönük olarak hesaplanır. Malın her kullanımı haksız işgal tazminatını doğurmaz. Haksız işgal tazminatının yanında, elatmanın önlenmesi davası açılarak, men-i müdahale talebinde bulunulabilir. Şimdi sizlere haksız işgal tazminatı davası nedir nasıl açılır ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağız.

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) Davası

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davası ile,   malın asıl sahibi,  iade yükümlülüğünü yerine getirmeyen kötü niyetli olarak haksız yere tutandan, işgalden kaynaklı istediği tazminatını talep eder.

Haksız işgal tazminatı geriye dönük olarak hesaplanır. Belli bir kira bedelinin belirlenmesi ile geriye dönük hesaplama yapılabilir.

İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal edilmesi veya tasarrufta bulunulması nedeniyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığı veya işgalcinin bir kusurunun olup olmadığına bakılmaksızın,  taşınmazın işgalinden önceki hali ile elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak talep edilen tazminat davalarına da Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  davası denilmektedir.

Haksız İşgal nedeniyle tazminat davası açma

Haksız İşgal Tazminat Davası Nedir Nasıl Açılır

Haksız İşgal Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Haksız İşgal Tazminat davalarında yetkili mahkeme haksız işgalin gerçekleştiği yer mahkemesidir.  Görevli mahkeme ise yine haksız işgalin gerçekleştiği yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İhtiyati Tedbir Kararı Nedir Nasıl Çıkarılır

Haksız İşgal Tazminat Davasının Sonuçları

Haksız İşgal Tazminat davası nedeniyle tazminat ödenmesi işgalciye herhangi bir hak tanımaz, tahliyeyi engellemez. İşgalciye (fuzuli şagil) karşı işgal tazminatının talep edilebileceği haksız işgal durumları aşağıda yazıldığı gibi olabilmektedir.

– İzin alınmaksızın inşaat yapmak.

– İzin alınmaksızın mal değeri taşıyan şeyi kullanmak,

– Kamu hizmetine tahsis edilmiş binanın bir kısmını işgal etmek

-Kiraya verilmiş taşınmazın kira kontratı süresi dolmasına rağmen kullanmaya devam etmek

Haksız İşgal Tazminat (Ecrimisil) Davasında Zamanaşımı  Süresi

Türk Medeni Kanunun 995. Maddesinde “ İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.” şeklinde ifade edilmektedir.

Haksız İşgal Tazminat davalarında en fazla 5 yıllık geriye dönük tazminat istenebileceğine ilişkin olarak sınır bulunmaktadır.  Bu nedenle haksız işgal tazminatı davaların açılmasında fazla beklenilmemesi, haksız işgalin gerçekleştiğinin anlaşılması ile vakit kaybetmeden davanın açılması daha faydalı olacaktır.

Haksız İşgal Tazminatı davaları birer yıllık dönemler halinde hesaplanır ve karara bağlanır. Her dönem sonundaki miktar esas alınarak faize hak kazanılır.

Haksız İşgal Tazminat Davası Dilekçesinde Olması Gerekenler

Haksız İşgal Tazminat Davası yetkili ve görevli mahkemeye hitaben yazılmış bir dilekçe ile açılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.

Haksız İşgal Tazminatı dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: (HMK Md.119)

  1. Mahkemenin adı,
  2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri
  3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.
  4. Varsa tarafların kanuni temsilcisi ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.
  5. Dava konusu değeri.
  6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
  7. İddia edilen bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
  8. Dayanılan hukuki sebepler
  9. Açık bir şekilde talep sonucu
  10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Yaş Büyütme Yaş Küçültme Nasıl Yapılır

Yukarıda sayılan maddelerden (2), (3), (4), (9) ve (10) bentlerinde belirtilen hususlardan bir veya birkaçının eksik olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içerisinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.

Haksız İşgal Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Haksız İşgal Tazminat davası dilekçesinde yukarıda belirttiğimiz hususların olmasına dikkat edilmelidir. Haksız İşgal Tazminat Davaları konuları itibari ile karışık nitelikli olduklarından konusunda uzman bir hukukçudan yardım alınarak takip ettirilmesi daha faydalı olacaktır. Sitemizde örnek olarak hazırlanmış haksız işgal tazminat dilekçe örnekleri üzerinde gerekli değişikliği yaparak kendinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz. Haksız İşgal Tazminat Davası dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Haksız İşgal Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Haksız İşgal Tazminat Davası (Ecrimisil) ile ilgili yazmış olduğumuz Haksız İşgal Tazminat Davası konulu yazımızda, bu davaya ilişkin gerekli bilgileri...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016