Hangi İcra Dairesi Yetkili Nasıl Öğrenilir (Yetki Kuralları)

A+
A-

Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 9 ve 27. Maddelerinde icra daireleri uygulanacak yetki bakımından atıfta bulunulmuştur (İİY.50.md.). Bu nedenle Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununda geçerli olan genel yetki ve özel yetki kuralları, genel haciz yoluyla yapılan takipte icra dairesinin yetkisi bakımından da geçerlidir.

Yetkili icra dairesi hangisidir nasıl öğrenebilirim

hangi icra dairesi yetkili

İcra Dairelerinde Yetki Kuralları

İcra dairelerinde yetki kurallarını Genel ve Özel Yetki Kuralları  ile Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları olarak iki şekilde ele alabiliriz.

İcra Dairelerinde Genel ve Özel Yetki Kuralları

Genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu icra dairesidir. Özel yetkili icra dairesini ise aşağıdaki şekilde 5 ana başlıkta ele alabiliriz.

Sözleşmenin Kurulduğu Yer İcra Dairesi ; sözleşmenin kurulduğu yer icra dairesi Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 10. Maddesindeki ek koşullar aranmaksızın yetkilidir. Böyle bir durumda borçlu yada vekilinin takip sırasında orada bulunması gerekmeksizin sözleşmenin kurulduğu yer icra dairesi ilamsız takipte yetkilidir.

Sözleşmenin İfa Edileceği Yer İcra Dairesi; Sözleşmenin yerine getirileceği yer tarafların açık ya da örtülü iradeleri ile belirlenir. Sözleşmenin yerine getirileceği yer (ifa yeri) sözleşmede kararlaştırılmışsa  Borçlar Yasasının 73/1. Maddesindeki yedek hukuk kuralı uygulanır. Buna göre, para borçları götürülecek borçlardan olduğu için verme zamanındaki alacaklının yerleşim yerinde ödenmelidir. Bu nedenle, alacaklı para alacağı için kendi yerleşim yerinin bulunduğu yer icra dairesinde de icra takibi yapabilir. Ancak kambiyo senetleri bakımından, alacaklının kendi yerleşim yerinde takip yapabilmesi kuralı geçerli değildir. Çünkü kambiyo senetlerinde borç aranacak borçlardan olduğu için borçlunun yerleşim yeri icra dairesi yeridir. Ayrıca, hukuken geçersiz sözleşmelerde ifa yerinde takip yapılmaz, çünkü Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanununun 10. Hükmü hukuken geçerli sözleşmelerde uygulanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İcranın Geri Bırakılması ve Borcun Sona Ermesi

İhtiyati Haciz Kararını Veren Mahkemenin Bulunduğu Yerdeki İcra Dairesi; İhtiyati haciz kararı verildikten sonraki takipler, ihtiyati haciz kararının verildiği mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesi tarafından da yapılabilir.

Yetkisiz İcra Dairesinin Yetki Kazanması; İcra dairesi yetkisiz olduğunu kendiliğinden gözetemez, icra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin değildir. Borçlunun yetki konusunda ödeme emrine itirazda bulunması gerekmektedir. Borçlu süresi içerisinde usulüne uygun olarak itirazda bulunmazsa yetkisiz icra dairesi yetkili olur.

Yetki Sözleşmesi İle Yetkisiz İcra Dairesinin Yetki Kazanması; Yetki konusundaki hükümler kamu düzenine ilişkin olmadığından, icra dairesi hakkında taraflar kendi aralarında yetki sözleşmesi yapabilir ve yetkisiz olan bir icra dairesini yetkili hale getirebilir.

Yetki sözleşmesinin geçerlilik koşullarını aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz.

1-Sözleşme Yazılı Olarak Yapılmalıdır. Sözlü olarak yetki sözleşmesi yapılamaz.

2-Genel ve Özel Yetkili icra dairelerinin yetkisi ortadan kaldırılmamalıdır. Örneğin “borçlunun yerleşim yeri icra dairesi yetkisizdir” biçiminde bir kayıt taşıyan yetki sözleşmesi geçersizdir. Çünkü bu yetki sözleşmesi ile genel yetkili icra dairesi olan borçlunun yerleşim yeri icra dairesinin yetkisi ortadan kaldırılmıştır.

3- Yetki sözleşmesinde taraflar arasındaki uyuşmazlığın ne olduğu ve yetkili icra dairesinin neresi olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. taraflar arasında uyuşmazlık yoksa veya belirli değilse yapılacak yetki sözleşmesi geçersizdir. (örneğin aramızda çıkacak olan bütün uyuşmazlıklar için Ankara İcra Daireleri yetkilidir şeklindeki bir sözleşme geçersizdir), ayrıca yetki sözleşmesinde yetki icra dairesinin de açıkça gösterilmesi gerekmektedir (örneğin aramızda çıkacak bütün uyuşmazlıklarda Türkiye’deki icra daireleri yetkilidir biçimindeki bir yetki sözleşmesi de geçersizdir.)

İcra Dairesinde Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları

İcra dairesinin yetkisinin kamu düzenine ilişkin olduğu hususlar şunlardır.

  • Haczedilen taşınmaz mallar yalnızca taşınmazın bulunduğu yer icra dairesi tarafından haczedilebilir.
  • Terekeye karşı yapılacak icra takiplerinde mutlaka miras bırakanın son yerleşim yerinin bulunduğu yer yetkilidir. Ancak, miras bırakan sağlığında doğan bir alacak için yaptığı yetki sözleşmesiyle yetkili kılınan icra dairesi de yetkilidir, bu nedenle yetkisi devam eder.
  • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan talepler, sigorta taşınmaz veya belli bir yerde kalması gereken taşınıra ilişkin ise bu malların bulunduğu ve durumu gereği belli yeri olmayan mallara ilişkin ise tehlikenin ortaya çıkacağı veya hayat sigortalarında sigorta güvencesi altında olan kişinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki takibe konulabilir. (HUMK. 19/1.md.)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İcra Mahkemesi İstinaf Başvuru Dilekçesi

İcra konusunda daha önceden siz değerli okurlarımız için ayrıntılı bir şekilde hazırlayarak yayımlamış olduğumuz Haciz Durdurma Dilekçe Örneği (Nasıl Yapılır) konulu yazımızı da okuyarak alternatif bilgilere ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Haksız İşgal Tazminatı Davası Nedir Nasıl Açılır

Haksız işgal tazminatı olarak ifade edeceğimiz, malın kullanılmasından doğan menfaatin ölçülmesi sonucu ortaya çıkan bedele ecrimisil de denmektedir. Haksız işgal...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016