Hizmet Süresinin Tespiti ve Dava Dilekçe Örneği

A+
A-

Hizmet süresinin tespiti; İş mahkemelerinde açılan davalardan olup, belli bir süre işçinin bir işverenin yanında çalışmasına rağmen, sigorta primlerinin yatırılmaması nedeniyle, resmi olarak görünmeyen hizmet süresinin tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Hizmet süresinin tespitine ilişkin davalarda, en önemli husus işçinin hizmet akdine dayalı olarak, çalışıp çalışmadığı olgusunun mevcut deliller ile kanıtlanıp kanıtlanmadığıdır. Mahkeme bu tür davalarda, Sosyal Sigortalar Kanunun ilgili maddelerini irdeleyerek, hukuki niteliği ile ispat koşulları üzerinde durmaktadır.

Sosyal güvenlik hakkı, bireylerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan kişisel bir haktır. Aynı zamanda “sosyal güvenlik, sosyal hukuk devleti içerisinde yer alan ve bu ilkeyi oluşturan temel kavramlardan birisidir”.  Anayasanın “Sosyal ve Ekonomik haklar ve Ödevler” başlığı altında sosyal güvenlik hakkını da düzenlemiş ve 60. Madde ile “herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmünü getirmiştir. Ayrıca Anayasanın 12. Maddesine göre “Herkes kişiliğine bağlı, dokunulamaz devredilemez, vazgeçilemez, temek hak ve hürriyetlere sahiptir” denilmektedir. Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinde, sosyal güvenlik haklarının bireylere sıkı sıkıya bağlı dokunulamaz, vazgeçilemez bir hak olduğu apaçık anlaşılmaktadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6.maddesinde de, bu ilke aynen benimsenerek, çalışanların işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı olduğu, bu suretle, sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamayacağı ve vazgeçilemeyeceği, sözleşmelere sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamayacağı belirtilmiştir. Bu haliyle sigortalı olmak, kişi bakımından sadece bir hak olmayıp aynı zamanda bir yükümlülüktür.

Hizmet Süresinin Tespiti Nasıl Yapılır

Hizmet süresinin tespiti, iş mahkemesine açılacak olan dava ile mümkün olmaktadır. Davanın açıldığı yerde İş Mahkemesinin bulunmaması halinde bu davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaya yetkilidir.  Çalışma süresinin belirlenmesi, 506 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 79/10.maddesi kapsamında açılacak olan hizmet tespit davası sonucunda mümkün olabilmektedir.  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79/10 maddesinde; “Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları nazara alınır” hükmü yer almaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçe Örneği (KYOK Kararı) Hazır Şablon

Hizmet Süresinin Tespiti Davasında Mahkemenin İncelediği Konular Nelerdir

Kamu düzenini ilgilendiren hizmet tespiti davalarında hakimin özel bir duyarlılık göstererek delilleri kendiliğinden toplaması ve sonucuna göre karar vermesi gerekir. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79/10. maddesinde  sigortalı hizmetin tespiti davasının kime karşı açılacağı konusunda bir düzenleme yoktur. Ancak yargı kararları ile davanın işveren ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı da açılması gereği vurgulanmaktadır.

 Sosyal Güvenlik Kurumu işverenden, davaya konu  döneme ait prim belgelerini vermesini ister. İşverenin bu belgeleri sunmaması halinde kurum resen bunları düzenler. Tespiti yapılan dönemlere ilişkin primler, gecikme zammı ve faizi ile birlikte kurum tarafından tahsil edilir. Bunun dışında ayrıca tespiti yapılan hizmet süresi, prim ödeme gün sayısı ve aylık kazanç toplamları Kurum tarafından yapılacak olan yardımlar ve bağlanacak aylıklarda dikkate alınır.

Hizmet Süresi Tespiti Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Hizmet süresi tespiti dava dilekçesi, diğer hukuk dilekçelerinde olduğu gibi anlaşılır bir dille, somut deliller gösterilerek, davaya ilişkin esaslar belirtilerek, çok fazla uzun veya çok kısa olmadan yazılmalıdır. Dava dilekçesinde ne istediğimiz açıkça belirtilmeli, gereksiz konulara değinmekten kaçınılmalıdır. Hizmet süresinin tespiti, iş mahkemesinin kapsamında olup, bu tür davalara bakmak uzmanlık istediğinden. Bu tür davalara bakan avukatlardan yada hukuk uzmanı kişilere danışılarak dikçe yazılması yada bu kişilere yazdırılması ileride hak kaybına maruz kalmamamız açısından faydalı olacaktır.

Hizmet Süresi Tespiti Dava Dilekçesi Örnekleri

Resimleri büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.

Hizmet Tespiti Dava Dilekçe Örneği

Hizmet Tespiti Dilekçesi

Hizmet Tespiti İçin Dilekçe Örneği

Hizmet Süresinin Tespiti Dilekçesi

Hizmet süresinin tespiti dilekçesi

Hizmet Süresinin Tespiti İçin Dilekçe Örneği

Verdiğimiz dilekçe örneklerini bilgisayarınıza indirmek için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Çocuk Velayet Almak İçin Dilekçe Örneği

Hizmet Süresinin Tespiti Dilekçe ÖrneğiZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
HGS Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği : Kısa ve Öz Anlatım

HGS yani hızlı geçiş sistemi her ne kadar günlük trafiğin ve ulaşımın çoğu noktasında bize ciddi anlamda bir rahatlık kazandırıyor...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016