İcra Borcu, Haciz Ertelenir mi, İcrada Erteleme Durumları

A+
A-

Hakkında icra takibi olan borçluların merak ettikleri konulardan biri olan icra takibi ve haciz işleminin ertelenmesidir. İcra takibi ve haciz işlemi ertelenebilir mi, icra takibi ve haciz erteleme şarları ve koşulları nelerdir gibi konuları içeren bu makalemizle icra takibi ve haciz işleminin ertelenmesi (taliki) ile ilgili genel ve özel erteleme durumları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

İcra borcu haciz nasıl ertelenir

icra borcu haciz ertelenir mi

İcrada Erteleme (Talik) Durumları

Talik durumları, borçlunun özel koşulları nedeniyle icra takibinin ertelenmesini gerektiren durumlardır. Erteleme (talik) durumları mevcut olduğu sürece kural olarak borçluya karşı hiçbir icra takip işlemi yapılamaz (İİY. 51/2.mad)

Genel olarak yapılacak olan erteleme (talik) durumları, borçlunun ölümü, borçlunun yakınlarından birinin ölümü, borçlunun hükümlü veya tutuklu olması, borçlunun asker olması ve borçlunun ağır hastalığı nedeniyle ertelenebilir. Daha açıklayıcı olması bakımından genel olarak yapılacak olan erteleme durumlarını başlıklar halinde ele alalım.

İcrada Genel Erteleme Durumları Şunlardır

Borçlunun Ölümü Nedeniyle İcranın Ertelenmesi

Mirasçı açık bir irade beyanı ile mirası derhal kabul etmişse icra borcu üç gün ertelenir, daha sonra takibe terekeye veya mirasçılara karşı icraya devam olunur. Mirasçı, açık bir irade beyanı ile mirası ret veya kabul etmemişse Türk Medeni Kanununun koyduğu süreler geçinceye kadar (üç ay) icra takibi geri kalır (İİY. 53/1 md.).Mirasın red süresi olan üç ay, üç günlük erteleme süresinden sonra hesaplanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kiralanan Ev veya İşyerinin Mal Sahibine Teslimi

Borçlunun Yakınlarından Birinin Ölümü Halinde İcranın Ertelenmesi

Borçlunun, altsoy veya üstsoyundan biri veya eşinin ölümü durumunda icra takibi üç gün süre ile ertelenir. Ölüm günü bu üç günlük süreye dahildir.

Borçlunun Tutuklu veya Hükümlü Olması Nedeniyle İcranın Ertelenmesi

Borçlunun bir yıl veya daha fazla özgürlüğü bağlayıcı bir ceza almış olması halinde icra müdürü borçluya vasi atanması için sulh hukuk mahkemesine başvurur, vasi atanıncaya kadar icra takibi ertelenir (İİY 54.md, TMK. 407.md.)

Borçlu, tutukluysa veya bir yıldan az süreli özgürlüğü bağlayıcı ceza almışsa icra müdürünün verdiği süre içinde kendisine vekil atayana kadar icra takibi ertelenir; aksi takdirde takibe devam edilir. Mal kaçırma olasılığı bulunan durumlarda bu süre içerisinde de haciz yapılabilir.

Borçlunun Asker Olması Nedeniyle İcranın Ertelenmesi

Burada askerden anlaşılması gereken er, onbaşı ve çavuştur, Uzman er, uzman onbaşı, uzman çavuş, astsubay, yedek subay ve subaylar bu kapsamda değildir. Borçlu askerde kendisine temsilci atayana kadar, icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir ve takip bu sürenin bitmesine bırakılır. Eğer borçlu asker temsilci atamazsa hakkındaki takibe devam edilir, Mal kaçırma olasılığı bulunan durumlarda bu süre içerisinde de haciz yapılabilir. (İİY. 54/a-son md.)

Borçlunun Ağır Hastalığı Nedeniyle İcra Takibinin Ertelenmesi

Borçlu kendisine temsilci atayamayacak derecede ağır bir hastalığa yakalanmışsa, iyileşip kendisine temsilci atayabileceği süre kadar icra müdürü tarafından takip ertelenir. Borçlunun ağır hastalığının resmi bir belge ile ispat edilmesi gerekmektedir. Mal kaçırma olasılığı bulunan durumlarda bu süre içerisinde de haciz yapılabilir (İİY 55.md)

Borçlunun tutukluluk, ağır hastalık ve askerlik hallerinin olması mal kaçırma olasılığının bulunduğu durumlarda dikkate alınmaz ve borçlunun malları haczedilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Uzlaştırma Raporu Örneği

Erteleme (talik) durumlarında süreler işlemeye devam eder. Ancak sürenin son günü bir erteleme (talik) gününe rastlarsa süre talikin bitiminden sonra bir gün daha uzar (İİY. 56.md.)

Yukarıda maddeler halinde sıraladığımız genel erteleme (talik) durumlarının haricinde ayrıca özel erteleme (talik) durumları da bulunmaktadır. Buna göre;

Özel Erteleme (Talik) Durumları Nedeniyle İcranın Ertelenmesi

Yasanın tatil ve talik (erteleme) durumları bölümünde düzenlemediği diğer erteleme durumlarını genel talik (erteleme) durumu olarak adlandırabiliriz. Özel talik durumlarına aşağıdakiler örnek olarak verilebilir.

  • Konkordato Mühleti,
  • Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma,
  • Olağanüstü Durumlarda (Fevkalede Hallerde) Mühlet ve Tatil; Olağanüstü durumlarda mühlet, sürekli ekonomik krizler, sel, deprem veya benzer doğal afetler nedeniyle kusuru bulunmaksızın borçlunun borcunu ödeyemez hale gelmesi durumudur. Bu gibi durumlarda borçlarını ödeyemeyen borçlulara borçlarını ödemeleri için Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen yerlerde icra mahkemesince süre tanımasıdır. Yine olağanüstü tatil durumlarında (salgın hastalık, genel felaket, savaş gibi) Bakanlar Kurulunun belli bir bölgede veya belli bir ekonomik sınıf lehine olmak üzere, icra takiplerinin belli bir süre durdurulmasına karar verilmesidir. Olağan üstü mühlet ile olağanüstü tatilin farkı şudur; Olağanüstü mühlette, Bakanlar Kurulu olağanüstü mühlet hakkındaki yasal hükümlerinin uygulanmasını sağlar. Ancak hangi borçlunun bundan yararlanacağına Bakanlar Kurulu değil, icra mahkemesi karar verir. Olağanüstü tatilde ise Bakanlar Kurulu kararından o bölgedeki borçlular, mahkeme kararına gerek kalmaksızın kendiliğinden yararlanır. Bakanlar Kurulu kararı ile bölgedeki veya o ekonomik zümreye ait herkes hakkındaki icra takipleri kendiliğinden durur.

Haciz Durdurma Dilekçesi Örneği (Nasıl Yapılır) konulu yazımızı da okuyarak alternatif bilgilere ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Hükümözlü Nedir Kime Nedir Detaylı Bir Şekilde Anlattık

Hüküm özlü terimi kanunlarda yer alan bir terim değildir. Uygulamada Adalet Bakanlığı CTE. Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi ve Nakil İşlemleri...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016