İcra Dairesine Yetki İtirazı Nasıl Yapılır Dilekçe Örneği

A+
A-

İcra dairesine yapılacak olan yetki itirazı ile ilgili olarak vatandaşların en çok merak ettikleri ve takıldıkları konular olan icra yetkiye itiraz nereye yapılmalı, icra yetki itiraz süresi ne kadar, icra yetkiye itirazı kim yapabilir gibi merak edilen konularda bu makalemizle okurlarımıza bilgi vermeye çalışacağız.

İcra müdürlüğüne yetki itirazı nasıl yapılır

icra dairesi yetki itirazi

İcra Dairesine Yetki İtirazı Nereye Yapılır

İlamsız takipte, yetki kamu düzenine ilişkin olmadığından icra dairesi kendiliğinden yetkisizlik kararı veremez, bu nedenle tarafların yetki itirazında bulunması gerekmektedir. Yetki itirazı icra dairesine yapılır.

İcra Dairesi Yetki İtiraz Süresi Ne Kadar

Yetki itirazı, ödeme emrine itiraz süresi içerisinde yapılmalıdır, ödeme emrine itiraz süresi kural olarak yedi gün olduğu için borçlu da yetki itirazını yedi gün içerisinde yapmak zorundadır. Borçlu süresi içerisinde ödeme emrine itiraz ederken yetki itirazını da bildirmemişse takibin bundan sonraki aşamalarında yetki itirazında bulunamaz. Çünkü borçlu yetkiye itiraz etmeyerek yetkisiz icra dairesinin yetkisini kabul etmiştir, bu nedenle borçlunun 7 gün içerisinde icra dairesine yetkiye itiraz etmesi gerekmektedir.

Yetki itirazı, esas hakkında itirazla birlikte yapılmalıdır. Yetki itirazı yapılırken borçlu, yetkili icra dairesinin de neresi olduğunu bildirmek zorundadır. Aksi halde yetki itirazı geçersiz sayılır. (İİY.50/2.md.)

İcra Dairesine Yapılan Yetki İtirazı İcrayı Durdurur mu

Süresi içerisinde yapılan yetki itirazıyla İcra takibi kendiliğinden durur (İİY. 66/1). Takibin durması için ayrıca bir mahkeme kararına ya da başka bir işleme gerek yoktur.

Borçlunun Yetki İtirazı Üzerine Alacaklı Nasıl Davranabilir

Borçlunun yetkiye itirazı üzerine alacaklı iki şekilde davranabilir. Bunlardan birincisi alacaklının yetkiye itirazı kabul etmesi ikincisi ise alacaklının yetki itirazını kabul etmemesidir.

1.Alacaklı Tarafından Yetki İtirazını Kabul Edilmesi;

Alacaklı, borçlunun yetki itirazı kabul ederse icra dairesi dosyasının borçlunun yetki itirazında gösterdiği icra dairesine gönderilmesini ister. Yetkisiz icra dairesi, bu istem üzerine dosyayı yetkili icra dairesine gönderir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Başkent Gaz Dilekçe Örneği : Fatura İtiraz, Abonelik İptali, Vs.

Alacaklının borçlunun yetki itirazını kabul etmesiyle, alacaklı ve borçlu arasında bir yetki sözleşmesi kurulmuş olur, bu nedenle borçlu yeni gönderilen ödeme emrinde yetkiye itirazda bulunamaz. Ancak, esasa ilişkin olarak (borca, imzaya) itirazda bulunabilir. Borçlu ilk itirazında men yetkiye hem de esasa ilişkin itirazda bulunmuş ise il ödeme emrine esas bakımından yapılan itiraz, ikinci ödeme emri için geçerli değildir. ikinci ödeme emrinde esasa ilişkin itirazların yeniden yapılmış olması gerekir (ilk ödeme emrinde yapılmış olsa bile).

2.Alacaklı Tarafından Yetki İtirazının Kabul Edilmemesi;

Alacaklı borçlunun yetki itirazını kabul etmezse yetki itirazının reddini sağlamak için icra mahkemesine itirazın kesim kaldırılması yoluna başvurması gerekmektedir. Yetki itirazının reddi için genel mahkemelerde itirazın iptali davası açılamaz. Yetki itirazının reddi için icra mahkemesine dava açılmalıdır.

Borçlu hem yetkiye hem de esasa ilişkin itiraz etmiş ise alacaklı tek başına itirazın iptali için mahkemeye dava açamaz, çünkü yetki itirazını incelemek görevi yalnız icra mahkemesine aittir, alacaklı her iki itirazın da ortadan kaldırılması için itirazın iptali davası açabilir. Genel mahkeme, bu durumda yetki itirazını da inceler. İcra mahkemesinden yetki itirazının kaldırılması hakkında bir karar alınmasını isteyemez ve dava bu nedenle reddedilemez.

Borçlu hem yetkiye, hem de esasa (imzaya ve / veya borca) itiraz etmişse alacaklı her iki itirazında kaldırılması için icra mahkemesine başvurabilir. Bu durumda icra mahkemesi öncelikle yetki itirazını inceler, çünkü yetki itirazı yapıldığı için mahkemenin esasa girebilmesi, o uyuşmazlıklar hakkında yetkili olmasına bağlıdır.

İcra mahkemesi yetki itirazını yerinde bulursa alacaklının itirazının kaldırılması itirazını reddeder. Bunun üzerine alacaklının, icra mahkemesinin ret kararına karşı yasa yoluna başvurma süresinin sona erdiği veya üst mahkemenin onama kararının tebliğ edildiği tarihten başlayarak on gün içerisinde yetkisiz icra dairesine başvurarak gerekli giderleri ödedikten sonra dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesi gerekir (HUMK. 193.Md.) Yetkili icra dairesinden yapılan takip, önceki (yetkisiz icra dairesinden yapılan) takibin devamı sayıldığı için alacaklından yeniden harç alınmaz; zamanaşımı yetkisiz icra dairesine yapılan takip talebi ile kesinleşmiş olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Becayiş Nedir Dilekçe Örneği

Alacaklı, on günlük süre içerisinde dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesini istemek zorundadır, eğer alacaklı on günlük süre içerisinde dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesini istemezse takip yapılmamış sayılır. Bu nedenle alacaklı yeniden takip talebinde bulunacaksa, tekrar harç ödemek zorunda kalacaktır. Yetkisiz icra dairesine verilen takip talebiyle duran zamanaşımı, on günlük sürede alacaklının hareketsiz kalmasıyla geçersiz olur.

Borçlu sadece yetkiye itirazda bulunmuşsa, icra mahkemesinin yetki itirazını reddetmesiyle itiraz ortadan kalkar. Bununla icra takibi kesinleşir ve alacaklı haciz isteyebilir (İİK. 78. Md.)

Yetkili İcra Mahkemesi

İcra Mahkemesinin yetkisi, yargı çevresi içerisinde yer alan icra dairesinin yetkisine bağlıdır. Örneğin itirazın kaldırılması istemleri için yetkili icra mahkemesi, isteme konu olan takibin yapıldığı icra dairesinin yergı çevresi içerisinde bulunduğu icra mahkemesidir. icra suçlarıyla ilgili davalarda yetkili icar mahkemesi, icra takibinin yapıldığı yerdeki icra mahkemesidir (İİY. 348. Md.)

İcra İşlemleri İle İlgili Genel Mahkemelerin Yetkisi

Genel mahkemelerin yetkisi, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununa göre belirlenir. İcra ve İflas Yasasındaki yetki hükümleri, kural olarak genel mahkemelere (asliye hukuk – sulh hukuk) uygulanmaz. Ancak İcra ve İflas Yasası, bazı icra ve iflas işlemleri hakkında, genel mahkemeler için özel yetki kuralları öngörülmüştür. Bu nedenle, genel mahkemelerin sözü edilen icra ve iflas işlemlerinde bu özel hükümler uygulanır. (Örneğin borçtan kurtulma davası, takibin yapıldığı yer mahkemesi ile alacaklının yerleşim  yeri mahkemesinde açılabilir (İİY. 69/2. Md.), Sıra cetveline itiraz davası, icra takibinin yapıldığı yer mahkemesine açılır (İİY. 142/1. Md.)

İcra Dairesi Yetki İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır

Yetki itiraz dilekçesi 7 günlük süre geçmeden yazılmalı ve icra dairesine verilmelidir, yetki itiraz dilekçesi yazılırken öncelikle, alacaklı, borçlu varsa vekilleri, itiraz edilen icra işlemi ve yetkili icra dairesi dilekçede açıkça belirtilmelidir.

İcra Dairesi Yetki İtiraz Dilekçesi Örneği

Sitemizde hazırlamış olduğumuz icra yetki itiraz dilekçesi örneğinden faydalanarak talebinize uygun olarak icra yetki itiraz dilekçesi oluşturabilirsiniz. İcra dairesi yetki itirazı dilekçe örneği aşağıda istifadenize sunulmuştur.

İcra müdürlüğü yetkiye itiraz dilekçesi örneği

İcra dairesi yetki itiraz dilekce ornegi

icra müdürlüğü yetkiye borca ve faize itiraz dilekçe örneği

icra dairesine yetkili borca faize itiraz dilekce ornegi

İcra dairesine yetki itiraz dilekçe örneği PDF olarak indirmek için;

icra Dairesine Yetki itiraz Dilekce ornegi

icra Dairesine Yetkiye Borca ve Faize itiraz dilekce ornegi

Hangi İcra Dairesi Yetkili Nasıl Öğrenilir konulu yazımızı da okuyarak alternatif bilgilere ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İcra Borcu, Haciz Ertelenir mi, İcrada Erteleme Durumları

Hakkında icra takibi olan borçluların merak ettikleri konulardan biri olan icra takibi ve haciz işleminin ertelenmesidir. İcra takibi ve haciz...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016