İcra Geldi Nasıl Mal Beyanında Bulunabilirim

A+
A-

Hakkında icra takibi başlatılan borçluların merak ettikleri konulardan biri de, icra borcuna karşı nasıl mal beyanında bulunulacağıdır. Mal beyanı, borçlunun geçim olanaklarını ve takip konusu borcu karşılayacak kadar mal varlığının icra müdürlüğüne bildirilmesi olarak ifade edilebilir. İcra müdürlüğüne mal beyanında bulunma ile kamu personelinin mal beyanında bulunma işlemi genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Her ne kadar her iki işlem de mal beyanında bulunma olarak ifade edilse bile, birbiriyle hiçbir ilgisi yoktur ve birbirinden tamamen farklıdır. İcra nedeniyle mal beyanında bulunmak borçlu tarafından yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür.

icra mal beyanında bulunma

icra geldikten sonra mal beyaninda bulunmazsam ne olur

İcra Geldi Nasıl Mal Beyanında Bulunabilirim

Borçlu kendisine gelen ilk ödeme emrine ya da icra emrine karşı mal beyanında bulunmakla yükümlüdür. Aynı yükümlülük, borçlunun haricinde kefiller için de söz konusudur. Kefillerde kendilerine yapılacak ödeme emri ya da icra emrinin tebliği ile mal beyanında bulunmak zorundadırlar. Sadece kamu tüzel kişileri mal beyanında bulunmakla yükümlü değillerdir.

Borçlu mal beyanında, her türlü kazanç ve gelirlerini, alacak ve haklarından borcuna yetecek kadarını, üçüncü kişilerin zilyetliğinde bulunan mallarını, geçim kaynaklarını ve borcu ne şekilde ödeyeceğini yazı ile veya sözlü olarak icra müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Borçlu mal beyanında bulunurken, mal varlığının bir kısmının borca yetecek olması halinde, borca yetecek kadar olan mal varlığını bildirmesi yeterlidir. Ayrıca borçlu haczedilebilen veya haczedilemeyen bütün mallarını icra dairesine bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Bir malın haczedilip haczedilemeyeceği icra dairesinin takdirindedir.

Üzerime Kayıtlı Hiç Mal Yok Yinede Mal Beyanında Bulunacak mıyım

Borçlunun, hiç malının olmaması, düşük bir gelirinin olması yada olmaması, yalnızca haczi kabil mallarının bulunması bile, mal beyanında bulunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Borçlu her halükarda mal beyanında bulunmak zorundadır. İcrada mal beyanında bulunmak borçlu için bir yükümlülüktür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Her An Herkese Lazım Olacak Hazır 50 Dilekçe Örneği

Mal Beyanında Bulundum  Ancak Hiç Malım Yok, Bir Cezası Var mıdır

Borçlunun hiç malının olmaması ve bunu da mal beyanında belirtmesi halinde herhangi bir yaptırıma maruz kalmaz. Yasada böyle bir yaptırım öngörülmemiştir. Alacaklı, borçlunun bu durumuna katlanacak ve verilen aciz belgesine dayanarak daha sonra borçlunun mal edinmesi halinde alacağını alacaktır.

Borçlu herhangi bir mal varlığının olmadığını beyan etse bile, nasıl geçindiğini, geçimini nasıl sağladığını mal beyanında bildirmek zorundadır. Yaşamını bir şekilde sürdürebilen herkesin bir şekilde gelir kaynağı vardır. Hiçbir mal varlığı olmayan kişinin yaşamını nasıl sürdürdüğünü, ne şekilde geçimini sağladığını beyan etmemesi halinde yapılan mal beyanı geçersiz olacaktır ve mal beyanında bulunulmamış sayılmasına karar verilecektir.

Bu konuda Yargıtay tarafından verilmiş olan kararlar vardır. Bu hususunda göz önünde bulundurularak mal beyanında bulunulması, herhangi bir mal varlığının olmamasına rağmen geçiminin nasıl sağlandığının belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin, aile bireylerinin yardımı veya sosyal yardım kuruluşlarından alınan paralar gibi geçimin sağlanması için alınan yardımlar belirtilmelidir.

icra dosyası için mal beyanında bulunma

mal beyaninda nasil bulunulur icra icin

İcra Geldi Ne Kadar Sürede Mal Beyanında Bulunabilirim

İcra ve İflas Kanununun 60/11 maddesine göre icra borcu nedeniyle mal beyanında bulunma süresi tebliğden itibaren 7 (YEDİ) GÜNDÜR.  Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılan takiplerde mal beyanında bulunma süresi tebliğden itibaren 10 (ON) GÜNDÜR.

Borçlunun, ödeme emrine 7 (yedi) gün içerisinde itiraz etmesi halinde, yaptığı itirazın kaldırılması veya iptaline kadar mal beyanında bulunmak zorunda değildir. Ancak, aleyhine bir karar verilmesi halinde 3 (ÜÇ) GÜN içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

icra geldi nasil mal beyaninda bulunabilirim

Mal Beyanında Bulunmamanın Cezası Nedir

Borçlunun süresi içerisinde mal beyanında bulunmaması halinde iki çeşit yaptırım uygulanabilir. Bunlardan birincisi tazyik hapsi, ikincisi ise disiplin hapsidir. Ancak, Anayasa mahkemesince mal beyanında bulunmayanlar hakkında disiplin hapsi uygulanmayacağına ilişkin hüküm bulunduğundan, İcra ve İflas Yasasının 337.maddesinin birinci fıkrası iptal edilmiştir. Dolayısıyla mal beyanında bulunmamaya ilişkin yaptırımı sadece tazyik hapsi olarak belirtebiliriz. Tazyik hapsinin ne olduğu ve uygulanış şekline ilişkin daha önce yayınlamış olduğumuz Tazyik Hapsi Nedir konulu makalemizi okuyarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Askerlik Tecil Dilekçesi Örneği

Mal beyanında bulunmak için dilekçe örneğine sitemiz üzerinden de ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 7 YORUM
 1. naci doğruel dedi ki:

  mrb.bana istanbul icra,dan geldi,uşak,ta yaşıyorum,şimdi burdaki icra dairesinemi gidecem mal beyanı için,,,

  1. Hikmet Ilgaz dedi ki:

   Merhaba Naci Bey,
   İstanbul’a gitmeniz gerek yoktur. Mal beyanı dilekçenize şu şekilde başlamanız gerekmektedir.
   “İstanbul (XXX). İcra Dairesi Müdürlüğü’ne
   Gönderilmek üzere;
   Nöbetçi Uşak İcra Müdürlüğü’ne.
   Şeklinde başlayıp, bunu da Uşak’taki nöbetçi icra müdürlüğüne teslim etmeniz yeterlidir. UYAP üzerinden dilekçeniz ve ekleri gönderilecektir. Fiziki olarak da postayla sonradan ulaştırılacaktır. Tedbiren, beyanınızı bu şekilde yaptıktan sonra İstanbul’daki İcra Müdürlüğü’nü arayıp mal beyanınızın ulaşıp ulaşmadığına dair bilgi ve teyit almanızda yarar vardır.

  2. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Naci bey, Bulunduğunuz yerdeki icra dairesine giderek de mal beyanında bulunabilir ve ilgili icra dairesine gönderebilirsiniz

 2. Mustafa dedi ki:

  Merhabalar.mal beyanında bulunmama kararı şuan itibari ile yeniden düzenleniyor sanırım bu süre zarfında bulunmama cezası yok sanırım burdaki yazınızda iptal edilmiş okuduğum kadarıyla doğrumudur

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Mustafa bey, İİY. madde 60/4’e göre mal beyanında bulunmamaya ilişkin ödeme emrindeki ihtar metni aynen bu şekilde;
   Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde yukarda yazılı yedi günlük süre içinde 74 üncü maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarını,

 3. Unalbaşaran dedi ki:

  Anadolu.Adliyesi. 19.icradan mal.beyanında. bulunmam.istendi.Bakırköy. adliyesinden.bulunabilirmiyim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Ünal bey,
   Bulunduğunuz yerdeki nöbetçi icra müdürlüğü aracılığıyla Anadolu Adliyesi 19 İcra Müdürlüne dilekçenizi gönderebilirsiniz.


Önceki yazıyı okuyun:
İcra Dosya Sorgulama İşlemi İcra Dosyası Öğrenme (Tüm Yöntemler)

Hakkınızda bir icra dosyasının bulunup bulunmadığını öğrenmek veya mevcut icra dosyanızın numarasını öğrenmek için icra dosyası sorgulama işlemlerinden birini yaparak...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016