İcra Mahkemesi İstinaf Başvuru Dilekçesi

A+
A-

İcra Mahkemelerinde kural olarak disiplin ve tazyik hapsi dışındaki kararlara istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Genel olarak istinafın ne olduğu ve istinaf başvurusu ile ilgili bilgileri içeren İstinaf Nedir isimli makalemizde istinafa ilişkin ayrıntıları detaylı olarak yazmıştık. Bu yazımızda ise İcra Mahkemesi İstinaf başvurusu ve İcra Mahkemesi İstinaf dilekçesi ile ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

İcra Mahkemesi İstinaf Başvurusu

İcra Mahkemeleri kararlarına karşı yapılacak olan istinaf başvurusu kararı veren mahkemeye veya başka bir yerde bulunan icra mahkemesine verilecek olan dilekçe ile yapılır.

İcra Mahkemesinde istinaf yoluna başvuru ve inceleme şekli İcra İflas Kanununda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Madde 363- (Değişik: 2/3/2005-5311/24 md.)

İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şekli, kıymet takdirine ilişkin şikâyet, ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı,  satışın  durdurulması,  satış  ilânının  iptali, süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi, 263 üncü maddenin uygulanma biçimi, iflâs idaresinin oluşturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlara karşı, iflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları dışındaki kararlarına karşı, ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının yedi bin Türk lirasını geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir.

İcra Mahkemesi istinaf dilekçesi örneği

İcra Mahkemesi İstinaf Başvuru Dilekçesi

İcra Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi

İcra Mahkemeleri kararlarına karşı istinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür. İcra mahkemesi kararları aleyhine işlemleri uzatmak gibi kötü niyetle istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmü uygulanır.  Kesin bir karara karşı kötü niyetle istinaf yoluna başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.  İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. İcranın devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Okul Dilekçe Örnekleri

İcra Mahkemesi İstinaf Dilekçesinde Olması Gerekenler

İcra Mahkemesi kararlarına karşı istinaf başvurusu dilekçe ile yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.

İstinaf dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: (HMK Md.342)

  1. Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası ve adresleri.
  2. Varsa kanuni temsilcisi ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.
  3. Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı
  4. Kararın başvurana tebliği edildiği tarih.
  5. Kararın özeti.
  6. Başvuru sebepleri ve gerekçesi.
  7. Talep sonucu
  8. Başvuranın veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası.

İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, HMK 355 inci madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır.

İcra Mahkemesi İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

Hazırladığımız  İcra Mahkemesi istinaf dilekçesi örnekleri aşağıda paylaşılmıştır. Örnek istinaf dilekçeleri üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak talebinize uygun olarak uyarlama yapabilirsiniz. Sitemizdeki dilekçe örnekleri bilgilendirme amaçlıdır. İleride herhangi bir hak kaybına maruz kalmamak için bir hukuk uzmanından yardım almanız faydalı olacaktır.

Resimleri büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.

icra mahkemesi istinaf dilekçe örneği

İcra Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

İcra Hukuk Mahkemesi istinaf dilekçesi örneği

İcra Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

Dilekçe örneklerimizi PDF formatında indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İcra Mahkemesi İstinaf Dilekçesi (Avukatlı)

İcra Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
icra işlemleri Dilekçe Örnekleri

Ülkemizdeki kanunlara göre alacaklı ve borçlu arasındaki alacağın tahsiline ilişkin konular İcra İflas Hukuku 'nda düzenlenmiştir. Hiçbir alacaklı, herhangi bir...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016