İcra Mahkemesi Nedir Görevleri Nelerdir 5 Soru 5 Cevap

A+
A-

İcra Mahkemesi, icra ve iflas işlerinde görevli, tek hakimli, sınırlı inceleme yetkisine sahip, özel görevli ilk derece mahkemeleridir. Her asliye mahkemesinin yargı çevresinin içerisinde bir icra mahkemesinin kurulması öngörülmüştür. İcra mahkemelerini, icra hukuk ve icra ceza mahkemeleri olarak iki şekilde sınıflandırabiliriz. Bu yazımızla icra mahkemeleri hakkında genel konulara değinerek icra mahkemesi nedir. İcra mahkemesinin görevleri nelerdir, icra mahkemesi yasa yolu süresi ne kadar, icra mahkemesinden nasıl karar çıkar, icra mahkemesine gitmezsem ne olur gibi merak edilen 5 soruya, ayrıntılı olarak 5 cevap vermeye çalışacağız.

icra mahkemesinin görevleri nelerdir hangi işlemlere bakar

icra mahkemesine gitmezsem ne olur

İcra Mahkemesi Nedir

İcra mahkemeleri tek hakimli, icra ve iflas işlerine bakan, sınırlı yetkili ve özel görevli ilk derece mahkemeleridir. İcra mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanmaktadır, bu nedenle icra mahkemelerinde adli tatil hükümleri uygulanmaz. İcra mahkemelerinde takibe yönelik şikayet, itiraz ve itirazın kaldırılmasına yönelik talepleri yönünden görevsizlik kararı verilemez, mahkeme tarafından buna ilişkin olarak kabul ve red kararı verilmek zorundadır.

İcra mahkemelerinde tanık dinlenmez ve yemin kanıtına başvurulmaz Çünkü icra mahkemeleri sınırlı inceleme yetkisine sahiptir. İcra mahkemesinde esas olarak belgelere göre haklı veya haksızlık durumu değerlendirilir ve sunulan belgelere göre karar verilir.

İcra Mahkemesinin Görevleri

İcra mahkemesinin görevlerinin neler olduğunu maddeler halinde sıralamanın daha açıklayacağı olacağı kanaatindeyiz, buna göre;

  • İcra müdürlüklerinde yapılan işlemlere karşı şikayet başvuruları ile itirazın kaldırılması taleplerini inceleyerek karara bağlamak
  • Hacizde ve İflasta İstihak davalarını incelemek
  • İstihak davalarına karşı olarak açılan davalara bakmak
  • Şikayet yoluyla gelen ihalenin feshi işlemlerine ilişkin işlemlere bakmak
  • İcra ve iflas suçlarını inceleyerek buna ilişkin karar vermek
  • İlamlı icrada icranın geri bırakılması taleplerini inceleyerek karara bağlamak
  • İcra takibinin iptal ve talikine karar vermek
  • 6183 Sayılı Yasa’nın 99. Maddesine göre vergi dairesince yapılan taşınmazlara ilişkin ihalenin feshine ilişkin şikayetleri inceleyerek karar vermek
  • Yasa tarafından belirlenen diğer iş ve görevleri yerine getirmek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Büyükanne Maaşı Başvuruları Başladı

İcra mahkemelerinin görevlerini bu şekilde sıralayabiliriz.

İcra Mahkemesinde Nasıl Karar Çıkar

İcra mahkemesinde nasıl karar çıkacağı, tarafların sunmuş olduğu delillere bağlıdır. İcra mahkemesi hakim tarafların sunmuş oldukları delilleri inceleyerek karar verir. İcra mahkemelerinde tanık dinlenmez ayrıca yemin yoluna da gidilmez. İcra mahkemesi sınırlı inceleme yetkisine sahiptir bu nedenle icra mahkemesinde belgeler konuşur, kimin haklı kimin haksız olduğuna belgeler değerlendirilerek karar verilir.

İcra Mahkemesi Yasa Yolları Nelerdir, Süresi Ne Kadardır

İcra mahkemelerinde hukuk işlerine ait kararlara karşı yasa yolları, hem İcra ve İflas yasasında hem de HUMK’da ele alınmıştır. İcra ve İflas Yasasında özel hükümler içerisinde, HUMK’da ise genel hükümlere tabidir. İcra mahkemelerinde hukuk işlemlerinden kastedilen icra suçları dışındaki bütün icra ve iflas işlemleridir.

İcra mahkemesi kararları için istinaf yolu kabul edilmiştir. İstinaf üzerine verilecek olan kararlara karşı da temyiz yoluna başvurulabilir. İcra mahkemesi kararları için karar düzeltme yoluna başvuru olanağı bulunmamaktadır.

İcra mahkemesi kararlarına karşı kural olarak ilk başvurulacak olan yasa yolu istinaftır. Ancak, istinaf başvurusu hakkında icra ve iflas yasasında bazı özel hükümler bulunmaktadır. Bu özel hükümler genel mahkemelerin iflas, konkordato, uzlaşma yoluyla yeniden yapılanma ve iptal davaları hakkında geçerli değildir.  Genel mahkemelerin kararları HUMY’da ki istinaf hükümlerine tabidir.

İstinaf yoluna başvurulabilmesi için kararın istinaf yoluna elverişli bir karar olması gerekmektedir. İcra mahkemelerinin her türlü kararı değil, kural olarak nihai kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, son kararların da hepsine karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Bazı icra mahkemesi kararları yasa’nın açık hükmü gereği istinaf yoluna konu edilemez.

İstinaf başvurusu yapanın hukuksal faydasının olması gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde yapılmalıdır. İcra mahkemelerinde istinaf kanun yoluna tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren On Gün İçerisinde başvurulmalıdır.

icra mahkemesi hangi işlemlere bakar

icra Mahkemesi Nedir Gorevleri Nelerdir 5 Soru 5 Cevap

İcra Mahkemesine Gitmezsem Ne Olur

İcra mahkemelerinde yapılan yargılamalar takibe bağlıdır talepte bulunanın davasını takip etmesi veya vekili tarafından takip ettirmesi gerekmektedir. İcra mahkemesine yapılan duruşmaya gidilmemesi halinde aleyhte sonuç doğuracaktır. Borçlunun yokluğunda yapılan duruşmada borca itiraz incelenir, alacaklının veya vekilinin duruşmaya gelmemesi halinde alacağın itiraz edilen kısmı için takibin durmasına karar verilir. Her iki tarafın da duruşmaya katılmaması halinde dosya işlemden kaldırılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Şahsi Dilekçe Nasıl Yazılır (Oku ve Dilekçeni Hemen Yaz)

İcra Mahkemesi Harç Hesaplama İşlemi için sitemizden bilgilere ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İcra Mahkemesi Nedir Görevleri Nelerdir

İcra müdürlüklerinde yapılan işlemlere esas olarak yapılan şikayet başvuruları, icra takibinin iptali ve telkini, icra ve iflas suçlarının incelenerek ceza...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016