İcra Mahkemesi Nedir Görevleri Nelerdir

A+
A-

İcra müdürlüklerinde yapılan işlemlere esas olarak yapılan şikayet başvuruları, icra takibinin iptali ve telkini, icra ve iflas suçlarının incelenerek ceza verilmesi ve buna benzer bir çok konuda gerekli inceleme ve karar verme merci icra  mahkemeleridir.

Genel olarak icra mahkemesinin tanımını yapacak olursak, İcra Mahkemesini; İcra ve iflas işlerinde görevli, sınırlı inceleme yetkisine sahip, tek hakimli, özel görevli ilk derece mahkemeleri olarak tanımlayabiliriz. 2004 yılında 5092 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle, icra tetkik merci ibaresi icra mahkemesi olarak değiştirilmiştir. İcra ve iflas kanununda yapılan değişiklikler 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şimdi İcra Mahkemesi nedir görevleri nelerdir biraz daha ayrıntılarıyla ele alalım.

İcra Mahkemesinin Görevleri Nelerdir

İcra Mahkemesinin görevlerini maddeler halinde aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • İcra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayet başvuruları ve itirazların kaldırılması istemlerini karara bağlamak
  • Hacizde ve iflasta istihkak davalarını incelemek (İflasta mal üçüncü kişinin elinde ise dava genel mahkemelerde görülür. Ayrıca 6183 Sayılı Yasanın 68/1. Maddesi gereğince kamu alacağından dolayı kesin ya da ihtiyaten uygulanan hacizler nedeniyle açılacak istihkak davaları da genel mahkemelerde görülür.)
  • İstihkak davasına karşı dava olarak açılan iptal davasına bakmak
  • Şikayet yolu ile gelen ihalenin feshi işlemlerini incelemek
  • İcra ve iflas suçlarını inceleyerek ceza vermek
  • İlamlı icrada icranın geri bırakılması istemlerini incelemek
  • Takibin iptal ve talikine karar vermek
  • 6183 Sayılı Yasa’nın 99. Maddesine göre vergi dairesince yapılan taşınmaz ihalesinin feshine yönelik şikayetleri incelemek. (taşınır satışlarına ilişkin ihalenin feshi işlemleri ile ilgili olarak idari yargı görevlidir)
  • Yasada belirtilen öteki işleri yapmak

İcra Mahkemesi ‘nin Olmadığı Yerlerde Hangi Mahkeme Görevlidir

Her Asliye Mahkemesinin yargı çevresi içerisinde bir icra mahkemesinin kurulması öngörülmüştür. Ayrı bir icra ceza mahkemesinin kurulmadığı yerlerde, bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Etkili Savunma Nasıl Yapılır Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

İcra Mahkemelerinde Yargılama Usulü

İcra mahkemelerinde, basit yargılama usulü uygulanır, bu nedenle icra mahkemelerinde adli tatil hükümleri uygulanmaz.

İcra mahkemeleri, takip hukukuna yönelik şikayet, itiraz ve itirazın kaldırılmasına yönelik başvurular geldiğinde, bu hususta görevsizlik kararı veremez;  kabul veya ret kararı vermek zorundadır. İcra Mahkemelerinde tanık dinlenemez ve yemin kanıtına başvurulamaz, çünkü icra mahkemeleri sınırlı inceleme yetkisine sahiptir. İcra mahkemesinde esas olarak belgeler konuşur.

İcra Mahkemesinde Yasa Yolları

İcra mahkemesinde yasa yolları, icra mahkemesinin hukuk işlerine ait kararlarına karşı başvurulacak yasa yolları, İcra ve İflas Yasası’ndaki özel hükümler dışında HUMK’daki genel hükümlere tabidir. Karar düzeltme yolu hukuk düzenimizden kaldırılmıştır. Bu nedenle icra mahkemesi kararları için karar düzeltme yoluna başvuru olanağı kalmamıştır.

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İcra Mahkemesi İstinaf Başvuru Dilekçesi

İcra Mahkemelerinde kural olarak disiplin ve tazyik hapsi dışındaki kararlara istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Genel olarak istinafın ne olduğu ve...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016