İcra Mal Bildiriminde Bulunmamanın Cezası Nedir (Tüm Detaylar)

A+
A-
 • İcra borcu nedeniyle borçlunun mal beyanında bulunması yasal bir yükümlülüktür. Borçlu yasal süresi içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır. Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır.
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılan takiplerde mal beyanında bulunma süresi tebliğden itibaren on gündür.
 • Borçlu herhangi bir nedenle ödeme emrine süresi içerisinde itiraz etmiş ise, itirazın iptaline veya kaldırılmasına karar verilinceye kadar mal beyanında bulunmak zorunda değildir ancak itirazın kaldırılmasına veya iptaline karar verilir ise, üç gün içerisinde mal beyanında bulunmalıdır.
İcra mal bildirimi

İcra Mal Bildiriminde Bulunmamanın Cezası Nedir (Tüm Detaylar)

Yasal sürelerin önemine binaen, yazımızın girişinde mal beyanında bulunma sürelerini öncelikli olarak belirtilmesinin faydalı olacağını düşündük. Özellikle, bilgi eksikliği veya yanlış yönlendirmeden kaynaklı olarak, vatandaşların süresi içerisinde mal beyanında bulunmaması, ileride bu nedenle mağdur olmalarına neden olmaktadır.

İcra Borcu Nedeniyle Mal Beyanında Bulunmayınca Ceza Var mı

İcra borcu nedeniyle mal beyanında bulunmamanın cezasını iki yaptırım olarak ele alabiliriz. Bunlardan birincisi tazyik hapsi, ikincisi ise disiplin hapsidir. Ancak, İcra ve İflas Yasasının 337.maddesinin 1.fıkrası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu nedenle icra borcu nedeniyle mal beyanında bulunmayanlara disiplin hapsi uygulanamamaktadır. Bu haliyle mal beyanında bulunmayanlar için sadece tazyik hapsinin uygulanabildiğini söylemek daha doğru olacaktır.

Tazyik Hapsine Kim Karar Verir

Borçlunun süresi içerisinde veya hiçbir şekilde mal beyanında bulunmaması nedeniyle, alacaklının istemi üzerine İcra Mahkemesi tarafından tazyik hapsine, diğer bir ifadeyle hapsen tazyikine karar verilir. Bu husus İcra ve İflas Yasasının 76.maddesinde düzenlenmiştir. Tazyik hapsi borçlunun özgürlüğünü kısıtlayan bir yaptırımdır. Takip nedeniyle bir defa verilebilir ve tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.  Ayrıca, borçlunun hapisle tazyikine karar verilebilmesi için borçluya gönderilen ödeme emrinde de bu hususun ihtarının yapılmış olması gerekmektedir.

Tazyik Hapsinin Amacı Nedir

İcra borcu nedeniyle mal bildiriminde bulunmayan borçluya verilen ceza tazyik hapsidir. Hapsen tazyikin amacı, bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamaktır. Alt sınırdan belli bir cezanın belirlenmesi gerekmemektedir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar ve en çok üç ay süreyle borçluya tazyik hapsi uygulanarak yükümlülüğü yerine getirmesi için zorlanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Mahkemede Duruşma Ne Kadar Sürer (Detaylı İnceleme)

Tazyik Hapsinin Özellikleri Nelerdir

Tazyik hapsi, Türk Ceza Kanununda düzenlenen yaptırımlardan farklı niteliktedir. İcra ve İflas Kanununun 353/1. maddesinde hapsen tazyik kararlarına karşı itiraz yolu öngörülmüştür. Ceza Mahkemeleri Kanununa göre hapsen tazyik kararları hüküm niteliğinde kabul edilmemiştir ve bunlar hakkında hükümler için öngörülen yargılama kuralları uygulanmaz.

Hapsen tazyik’de takdiri indirim nedenleri uygulanmaz, uzlaşma, ön ödeme ve koşullu salıverme hükümleri uygulanmaz. Tazyik hapsi ertelenmez. Adli sicil kaydına geçmez ve tekerrüre esas olmaz.

Tazyik hapsinde dava zamanaşımı öngörülmemiştir. Ancak tazyik hapsi kararının kesinleşmesi halinde, kararın kesinleşmesinden itibaren İKİ YIL geçmekle ceza zamanaşımına uğrar.

Süresinden Sonra Mal Beyanında Bulunulursa Ceza Verilir mi

Tazyik hapsinin amacı borçluyu mal beyanında bulunmaya zorlamaktır. İcra borcu nedeniyle süresi içerisinde mal beyanında bulunmayan borçlu, süresini geçirdikten sonra bile mal beyanında bulunursa kendisine tazyik hapsi verilmez, artık cezalandırılamaz. Tazyik hapsi verilmiş olsa bile serbest bırakılır.

İcra mal beyanında bulunma

İcra Mal Bildiriminde Bulunmamanın Cezası Nedir (Tüm Detaylar)

Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmanın Cezası Nedir

İcra borcu nedeniyle kendisine yapılan ödeme emrine karşı mal beyanında bulunacak borçlunun gerçeğe aykırı mal beyanında bulunması halinde, alacaklının talebi üzerine dava açılır ve ispatı halinde üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak kanunda suçtur. Bu husus İcra ve İflas Yasasının 338. Maddesinde düzenlenmiştir.

Borçlunun Avukatının Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunması Halinde Kim Cezalandırılır

Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunan borçlunun avukatı ise kim cezalandırılır. Böyle bir durumda gerçeğe aykırı mal beyanında bulunan, borçlunun avukatı mıdır, borçlu mudur. Hukukçular tarafından yaygın olarak kabul edilen görüş, mal beyanında bulunan borçlunun kendisini olmadığı için borçlunun cezalandırılamayacağıdır. Suçun oluşması için borçlunun mal beyanında bulunması gerekmektedir. Avukatın da kendi adına değil borçlu adına işlem yaptığı için cezalandırılamayacağı yönünde savunulan bir görüş vardır. Bu görüşün aksini savunan hukukçu bunun yanlış olduğunu, bu haliyle bu durumun suistimal edilebileceğini  savunuyor ise de; bu görüş gerçeğe aykırı mal beyanında bulunulmasının yolunu açmakta ve borçluların hep bu yolu denemesine olanak sağlamaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  E Devletten Adli Sicil Kaydı Nasıl Alınır

Sitemiz üzerinden profesyonelce hazırlanmış bir çok icra dilekçe örneklerine ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Efe CAN dedi ki:

  Katiller, zorbalar, tecavüzcüler, pedofil sapıklar, hırsızlar ve bu suçları öven yayınları AÇIK AÇIK yayınlatıp satanlar adli kontrol şartıyla ŞİP ŞAK SERBEST BIRAKILIR ama iş para olunca, 3 kuruş borçluya bile ANINDA HAPİS CEZASI uygulanır. Böyle adaletsiz uygulamalara lanet okuyacağına, kıvanç duyuyorsa bazı hukukçular tek şey demek gerekir: SEVEYİM O ADALET DÜZENİNİZİ BE !!!

 2. Keskin dedi ki:

  Katılıyorum sana Efe Can

 3. Hakan dedi ki:

  Merhaba,
  Kredi kartımdan dolayı haciz işlemi başlatılıyor. Mal beyanında da bulunmadım.7 günlük sürede geçti. Aile mülkünde yaşıyorum ve hiçbir gelirim yok. Part time işe girsem (1500 tl ) maaşımın 4/1ini maaş haczi olarak alıyolarmış. Yine de mal beyanında bulunmam gerekiyor mu? Ayrıca o maaş haczi olsa bile ailemin mülküne gelip eşyalara haciz uyguluyolar mı? Teşekkürler

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Hakan bey,
   Borç kişiseldir bu nedenle aile fertleriniz kefil olmadıkları bir borçtan dolayı sorumlu tutulamazlar bu nedenle haciz yapılmak istense veya bir taahhüt imzalatmak istenirse buna itiraz edebilirler, herhangi bir geliriniz yoksa veya ücretli bir çalışansanız bunu mal beyanında bulunarak belirtmeniz gerekmektedir, zaten yapılan yazışmalar la SGK dan çalışan olup olmadığınız tespit edilecektir.


Önceki yazıyı okuyun:
İcra Mahkemesi Nedir Görevleri Nelerdir 5 Soru 5 Cevap

İcra Mahkemesi, icra ve iflas işlerinde görevli, tek hakimli, sınırlı inceleme yetkisine sahip, özel görevli ilk derece mahkemeleridir. Her asliye...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016