İcra Takibi Başlatmak İçin Dilekçe Örneği (Detaylı Anlatım)

A+
A-

Genel haciz yoluyla takip, para ve teminat alacakları için başvurulabilen ve takibin başlaması için herhangi bir belgeye yada ispat aracına gereksinim olmayan ilamsız takip yoludur.

Genel haciz yoluyla takip genel bir takip yoludur. Bu nedenle, kambiyo senedine, ilama ve ilam niteliğinde bir belgeye bağlı alacak için de eğer istenirse bu belgelere özgü takip yollarına değil de, doğrudan genel haciz yoluyla takibe başvurulabilir. Genel haciz yoluyla takip yolu, yalnızca para ve teminat alacakları için öngörülmüştür (İİK. Md. 42).  Bu yazımızda, genel haciz yoluyla icra takip işleminin nasıl yapılması gerektiği ve ayrıntıları ile ilgili genel bilgileri vermeye çalışarak, icra takibi başlatmak için dilekçe örneğini paylaşıp istifadenize sunmaya çalışacağız.

İcra takibi için dilekçe örneği

İcra Takibi Başlatmak İçin Dilekçe Örneği

İcra Takibinin Aşamaları

Genel haciz yoluyla takip, altı temel aşamasında oluşmaktadır. Bu aşamaları aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz.

 • Aşama – Takip Talebi
 • Aşama – Ödeme Emri
 • Aşama – Takibin Kesinleşmesi
 • Aşama – Haciz
 • Aşama – Satış
 • Aşama – Paraların Paylaştırılması

Genel Haciz Yoluyla Takibin Başlatılması

Genel haciz yoluyla takip işleminin başlaması alacaklının icra müdürlüğüne yapacağı takip talebi ile başlar. Alacaklı takip talebini yetkili icra dairesine yazılı veya sözlü olarak yapabilir (İİK. Md. 58/1)

Genel olarak yapılan takip taleplerinin uygulanmasında, yasa ve yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış olan basılı örnekler kullanılmakta ve bu örneklerin doldurulması ve düzenlenmesi ile takip talebinde bulunulmaktadır. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi yasada böyle bir zorunluluk yoktur, alacaklı sözlü olarak veya basılı örnekleri kullanmadan kendi hazırlamış olduğu talep dilekçesi ile de takip talebi için başvurabilir.

Sözlü olarak yapılacak olan takip başvurularında alacaklının icra müdürlüğüne başvurarak gerekli bilgileri vermesi ve icra müdürlüğünce bu bilgilerin basılı örneğe geçirilmesi ve icra müdürü ile alacaklının imzalaması ile takip başlatılabilir. Sözlü başvurular,  İcra müdürlüklerindeki iş yoğunluğunun fazlalığı ve sözlü yapılacak olan başvurularda önemli bazı hususlarında gözden kaçma ihtimali nedeniyle pek tercih edilen bir yol değildir.

İcra Takibi Başvuru Dilekçesinde Yer Alması Gereken 6 Önemli Detay

 • Alacaklının Kimliği ve Adresi

Alacaklının ve varsa yasal temsilcisinin ve avukatının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilik olması halinde vergi kimlik numarası, yerleşim yeri (alacaklı yabancı bir ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği yerleşim yeri, alacaklı yabancı ülkede oturmasına rağmen Türkiye de bir yerleşim yeri göstermiyorsa icra müdürlüğünün bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır) takip talebinde gösterilir.

 • Borçlunun Kimliği ve Adresi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Vasi Tayini Dilekçe Örneği

Borçlunun ve varsa yasal temsilcisinin veya avukatının adı, soyadı, alacaklı tarafından bilinmesi halinde T.C. Kimlik veya vergi kimlik numarası, adresi takip talebinde gösterilmek zorundadır. Takip işlemi bir terekeye karşı yapılıyorsa kendilerine tebligat yapılacak olan mirasçıların adı, soyadı ve adresleri takip talebinde gösterilir.

Borçlunun kimliği ve adresinde yapılacak olan maddi yanlışlar sonradan düzeltilebilir. Örneğin Hüseyin Sulak yerine Hüseyin Kulak yazılması maddi bir hatadır ve daha sonra düzeltilebilir. Ancak, maddi hata adı altında icra takibinin tarafları değiştirilemez. Borçlunun adresinin bilinmemesi halinde icra müdürlüğünce resen adres araştırılması yapılır.

 • Alacak Tutarı

Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ve faizin işlemeye başladığı gün, takip talebinde gösterilmelidir. Alacak veya teminat yabancı bir para birimiyse, para alacağının Türk lirası karşılığı takip talebinde gösterilmelidir. Yabancı para cinsindeki alacağın hangi tarihteki kur üzerinden istendiği ve faizi de takip talebinde gösterilmelidir. Aksi halde Türk lirası karşılığı gösterilmeyen alacak için takip iptal edilir. (İİK.md. 58/2-3)

Alacaklı icra takip talebinde göstermiş olduğu alacağın miktarını sonradan değiştiremez. Alacaklı, takip talebinde temerrüt tarihini açıkça göstermiş ve bu tarihten başlayarak temerrüt faiz istenmişse takip talebinde bulunma tarihinden başlayarak değil; temerrüt tarihinden başlayarak alacağa faiz işletilir. Ancak, alacaklı vadeli bir senet için takip talebinde bulunmuşsa ve temerrüt tarihini belirtmeden yalnızca faiz istediğini belirtmişse bu durumda faiz takip talebinde bulunma tarihinden itibaren işlemeye başlar. Borç senedinde vade yoksa, takip talebinde bulunma tarihinden itibaren faiz işlemeye başlar. Alacaklının takip talebinde faiz istememesi bu hakkının kaybolacağı anlamına gelmez, Alacaklı takip talebinde faiz istememiş olsa bile faizi ayrı bir takipte de isteyebilir. Bunun için takip talebinde faiz hakkımın saklı tutulmasını istiyorum diye belirtmesine de gerek yoktur. Ancak, asıl alacağın tahsilinden sonra faiz için ayrı bir takip yapılmaz, alacağın tamamen tahsil edilmesi borcu sona erdireceği için daha sonradan faiz istenmesi de mümkün olmaz (Borçlar Kanunu Madde 113)

 • Senet, Eğer Senet Yoksa Borcun Nedeni

Takibe konu alacağın bir senede bağlı olması halinde alacaklı senedin ayırt edici özelliklerini talebinde belirtmek zorundadır. Senedin ayırt edici özelliklerinden kasıt ise; senedin tarihi, varsa numarası ve varlığını gösterdiği borç hakkında yeterli bilgiden oluşur. Alacaklı, takip talebinde senedin ayırt özelliklerini yazsa bile senedin kendisini de takip talebine eklemek zorundadır. Ancak, kambiyo senetlerine özgü haciz yolunun aksine burada senet aslının takip talebine eklenmesi bir zorunluluk değildir, senedin onaylı örneği de takip talebine eklenebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kırmızı Işık Cezasına İtiraz İçin Dilekçe Örneği

Alacağın konusu bir senede bağlı değil ise yani düzenlenmiş bir senet yok ise borcun nedeni takip talebinde açıkça gösterilmek zorundadır. Borcun nedeni, borcun hangi hukuksal ilişkiden doğduğunu gösterir, örneğin sözleşme nedeniyle yapılan bir satış bedelinin ödenmemesi veya işçinin çalışmış olduğu işyerinden maaşını alamaması gibi.

 • Takip Yollarından Hangisinin Seçildiği

Alacaklının haciz ya da iflas yollarından hangisini seçtiğini takip talebine yazması gerekir.

 • İmza

Takip talebinin yani takip başvuru dilekçesinin altında alacaklı veya vekilinin imzasının bulunması gerekmektedir. Ancak, alacaklının veya vekilinin takip talebinin altında imzasının bulunmaması halinde bu eksiklik sonradan da giderilebilir. Alacaklı veya vekili imza eksikliğinin gidermezse takip talebinde bulunulmamış sayılır.

Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi

Yukarıda belirtmiş olduğumuz detaylara dikkat edilerek düzenlenen takip talebi, icra dairesine verilir. Alacağın belgeye dayanması halinde belgenin aslının veya alacaklı veya vekili tarafından onaylanmış borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Takip talebinde bulunan alacaklıdan;  maktu başvurma harcı, binde beş (nisbi) harç, ödeme emrinin tebliği ile borçlunun 62. maddeye göre itiraz durumunda bu itirazın alacaklıya tebliği için gerekli giderler alınır. İcra harçları ile ilgili daha önce yazmış olduğumuz İcra Harç Hesaplama İçin 2017 Harçları konulu yazımızı okuyarak daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Takip talebinde bulunan alacaklıya, takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip giderlerine ilişkin bedava ve pulsuz bir makbuz verilir. (İİK. Madde 58/4)

Alacaklı, birden fazla borçlu hakkında tek bir takip talebinde bulunabilir. Bunun için alacaklının bütün borçluların kimlik ve adres bilgilerini takip talebinde ayrı ayrı göstermesi gerekmektedir.

İcra Takibi Başlatmak İçin Dilekçe Örneği

İcra takibi başlatmak isteyen alacaklıların faydalanması amacıyla hazırlamış olduğumuz icra takibi başvuru dilekçesi örneği üzerinde yukarıda belirtmiş olduğumuz hususları da göz önünde bulundurarak yapacağınız değişikliklerle talebinize uygun uyarlayabilirsiniz. Avukatsız olarak icra takibi yapmak isteyen vatandaşlarımız için hazırlamış olduğumuz, icra takibi başvuru dilekçesi örneğinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. İcra takibi başlatmak için hazırlamış olduğumuz icra takibi başvuru dilekçesi örneğinin bilgilendirme amaçlı olduğu unutulmamalıdır, bu yönüyle ileride doğabilecek olan herhangi bir zarar veya hak kaybı nedeniyle sitemizin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İcra talebi başvuru dilekçesi örneği aşağıda istifadenize sunulmuştur.

İcra dilekçesi örneği

İcra Takibi Başlatmak İçin Dilekçe Örneği

İcra Takibi dilekçe örneğini PDF olarak indirmek için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

icra Takibi Baslatmak icin Dilekce ornegiZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. bekir dedi ki:

  teşkür ederim

 2. Barış dedi ki:

  Teşekkür ederim de neden pdf. Word dosyası olarak indirebilsek üzerinde değişiklik yapabilsek daha iyi olmaz mıydı?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Barış bey,
   Haklısınız ancak emek hırsızları yüzünden böyle bir şey yapmak zorunda kaldık, bizim hazırladığımız dilekçeleri olduğu gibi alarak kendi sitelerinde yayinlayanlar oldu

 3. ferhat Dursun dedi ki:

  Merhaba bu dilekçeyi a4 kağıdına yazıyla mı yazmamız gerekiyor


Önceki yazıyı okuyun:
İcra Mal Bildiriminde Bulunmamanın Cezası Nedir (Tüm Detaylar)

İcra borcu nedeniyle borçlunun mal beyanında bulunması yasal bir yükümlülüktür. Borçlu yasal süresi içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır. Ödeme emrinin...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016