İcra ve İflas Suçları Nelerdir Yargılama ve Soruşturma Nasıl Yapılır

A+
A-

Bugünkü makalemizde sizlere İcra ve İflas Suçları ile ilgili merak ettiğiniz konuları ele alacağız. Konuya icra ve iflas kanunu nedir ile başlamak istiyoruz. Borçlu ve alacaklı arasında ki anlaşmazlıkları çözebilmek amacı ile yürürlüğe konmuş ( getirilmiş) kanundur. Alacaklının isteği doğrultusunda, borcunu ödemeyen borçlu kişinin devlet zoru ile varlıklarına el konulması durumudur. Bazı kötü niyetli kişiler alacaklılarına ödeme yapmamak,  ya da sahibi oldukları malları üçüncü kişiye bir takım hileli yollar yani ipotek, bağışlama veya daha farklı işlerle mal kaçırma diye tabir edilen yolları denemektedirler. Böyle bir durumda, alacaklı kişi mağduriyet yaşamamak amacıyla iptal davası açma yoluna gidebilir.

İcra suçları nelerdir yargılama nasıl yapılır

icra ve iflas suclari nelerdir

İcra ve iflas suçlarının büyük çoğunluğunu soruşturmasına şikayete bağlı olarak başlanır. Eylemden dolayı yapılacak olan şikayetler eylemin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay  ve her halde yapılan eylemin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.

İcra iflas yasasında üç aylık ve bir yıllık bu süreler hak düşürücü nitelikte kabul edilmiştir.

İcradan şikayet hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan değildir. Alacağın başkasına devri durumunda, şikayet hakkı bu alacağı devralan yeni alacaklıya geçer.

İcra ve İflas Suçlarında Şikayete Bağlı Suçlar

İcra ve iflas suçlarında şikayet sözlü ve yazılı şekilde dilekçe ile yapılır. İcra ve iflas suçlarında soruşturması ve kovuşturması, şikayete bağlı olan suçların neler olduğunu maddeler halinde aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak
 • Mal beyanında bulunmamak
 • Nafaka borcunu ödememek
 • Müflisin mallarını iflas idaresine vermekten kaçınması ve müflisin alacaklarını bildirmemesi
 • Taahhüdü ihlal etmek
 • Konkordatoda yetkili kimseleri hataya düşürmek
 • Ticareti terk hükmüne aykırı davranmak
 • Gerektiği halde, sermaye ortaklığının iflasını istememek
 • Çocuk teslimine ilişkin karara aykırı davranmak, ilam veya ara kararı yerine getirmemek
 • Kendi eylemi ile aczine neden olmak ve durumunu bilerek ağırlaştırmak
 • Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması veya yapılmaması, bir irtifak hakkının kurulması veya kaldırılması hakkındaki ilam hükümlerine aykırı davranmak (mazeret olmaksızın)
 • Alacaklısını zarara sokmak amacıyla mevcudunu eksiltmek
 • Mal beyanından sonra elde edilen mal veya kazançtaki artırımın bildirilmemesi
 • İflas ve konkordato işlerinde kişisel çıkar sağlamak
 • Üzerinde kiralayanın hapis hakkı bulunan eşyanın kaçırılması, gizlenmesi ve tahliyesi gereken yerin başkasına işkal ettirilmesi
 • Taksirli iflas
 • Dolanlı iflas
 • Müflisin iflas idaresinin emirlerine iflas tasfiyesi süresince uymaması
 • Defteri yapılmış malların aynen veya kıymeti ile borçlu tarafından iflas idaresine verilmemesi.
 • Müflisin defteri tutulurken hazır bulunmaması ve defteri tutulan malların aynen veya kıymeti ile iflas idaresinin emrinde hazır bulundurulmaması
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Cevap Dilekçesi Nedir

İcra ve İflas Suçlarında Kovuşturma (Mahkeme) Nasıl Yapılır

İcra ve iflas suçlarında kovuşturma işlemi genel olarak İcra Mahkemeleri yetkilidir. İcra ve iflas suçlarından, yaptırım gerektiren disiplin veya tazyik hapsi gerektiren suçlarda da görevli mahkeme İcra Mahkemeleridir.

İcra suçlarına hangi mahkeme bakar

iflas sucuna hangi mahkeme bakar cezasi ne kadar

İcra ve İflas Kanununun 346. Maddesinde, İcra Mahkemesinin görevine giren bu işler, diğer mahkemelerde görülen ceza davaları ile birleştirilemezler. İcra işlemlerinde yetkili mahkeme takibin yapıldığı yerdeki mahkemedir, sanığın nerede olduğu veya ikamet ettiğinin bir önemi yoktur. Tarafların belirlenen duruşma gün ve saattin de İcra Mahkemesinin huzuruna bulunması veya vekillerinin bulunması mecburidir.

 İcra mahkemelerinde yapılan yargılamada Cumhuriyet Savcısı hazır bulundurulmaz (İİY.md.350)

İflas Davası ve İflas Nedir konulu yazımızı ortalama 3,5 dakikada okuyabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İcra ve İflas Kanunundaki Tüm Süreler Detaylı Tablo

İcra ve iflas Kanunu’nda belirtilen süreler yapılacak olan işlemlere göre çok fazla değişiklik göstermekte, bu haliyle icra işlemlerine ilişkin süreler...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016