İcrada Nelere El Koyulamaz ( Güncel )

Haczedilmeyen mal ve haklar yasa koyucu tarafından bir takım sosyal düşüncelerle, özellikle borçlunun ve ailesinin yaşaması ve ekonomik varlığını devam ettirmesi toplumsal dengesinin bozu lmaması ve kimseye muhtaç olmaması için borçlunun bazı mal ve haklarının tamamının veya bir kısmının haczedilemeyeceğini kabul etmiştir. Şimdi İcrada nelere el koyulamaz biraz daha ayrıntıları ile ele alalım.

İcrada Neden Bazı Haklara El Koyulamaz

Maddi hukuk bakımından başkasına devri mümkün olmayan mal ve hakların haczi de söz konusu olmaz. Bu haklara: Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar, ana ve babanın çocuk malları üzerindeki kullanma hakkı, oturma hakkı, diğer irtifak hakları, manevi tazminat istemleri, ölünceye kadar bakma alacaklısının hakkı örnek olarak gösterilebilir. Bütünleyici parçalar taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez.

İcra ve İflas Yasasına Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar

İcra ve iflas yasasının 82. Maddesinde tamamı haczedilemeyen mal ve alacaklar 12 bentte sayılmıştır.

 • Devlet malları ve özel yasalarında haczi caiz olmadığı belirtilen mallar haczedilemez (İİY.md.82/1).
 • Borçlunun kendisi ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete özgü kitap ve eşyası haczedilemez (İİY.md.82/2).
 • Vazgeçilmesi mümkün olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası haczedilemez (İİY.md.82/3).
 • Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi ve çift hayvanları (At, öküz, katır, merkep gibi çiftçilikte kullandığı hayvanları) ve nakil araçları (Traktör dışında) ve diğer eklentiler ve tarım aletleri haczedilemez (İİY.md.82/4).
 • Borçlu bir sanat ve meslek sahibi ise meslek ve sanatı için gerekli olan aletleri ve kitapları haczedilemez (İİY.md.82/4).
 • Borçlu ve ailesinin idaresi için gerekli ise borçlunun seçeceği bir süt veren mandası ve ineği ya da üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları haczedilemez (İİY.md.82/5).
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Tutukluluk Süresi Cezadan Düşer mi (Mahsup İşlemi)
 • Borçlunun ve ailesinin 2 aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu haczedilemez (İİY.md.82/6).
 • Borçlu bağ, bahçe, meyve veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zorunlu olan bağ, bahçe ve bu sanat için gerekli olan alet ve edevat haczedilemez (İİY.md.82/7). Borçlu geçimini hayvan yetiştirmek yoluyla sağlıyorsa kendisinin ve ailesinin geçimleri için zorunlu olan miktarda hayvan ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları haczedilemez (İİY.md.82/7).
 • Borçlar yasası madde 510 gereğince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar haczedilemez (İİY.md.82/8).
 • Memleketin ordu ve kolluk (zabıta) hizmetlerinden malul olanlara bağlanan emekli maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası nedeniyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava, denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri haczedilemez (İİY.md.82/9).
 • Bir yardımlaşma sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi durumlarda bağlanan maaşlar haczedilemez (İİY.md.82/10).

 • Vücut veya sağlık üzerine verilen zararlar için tazminat olarak zarar verenin kendisine veya ailesini toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar haczedilemez (İİY.md.82/11).
 • Borçlunun haline münasip (kendisine yeten) evi haczedilemez. Ev, yerel geleneklere göre konut olarak kullanılmaya elverişli olan yerlerdir. Bağımsız ev, apartman dairesi, paylı mülkiyet veya el birliği mülkiyeti payı İİY.md.82/12 kapsamında ev sayılır.

Özel yasalarda haczedilemeyeceği yazılı olan mal ve haklarda haczedilemez (İcra İflas Kanunu md.82/1)

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Önceki yazıyı okuyun:
Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçlar Ayrıntılı Tablo 2019

Uzlaştırma müessesesi 2019 yılı itibariyle çok daha aktif bir şekilde Hukuk Sistemimizde kullanılmakta olup, bu konudaki çalışmalar her geçen daha...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016